ZÁKLADY  LIDSKÉ  DUCHOVNOSTI
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word, Pdf
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI - Petr D. F., 1994, 262 stran, výklad o lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření. Zpracováno v roce 1982.

  CZ  Celá kniha - ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI – 3 části, 21 kapitol, 22 celků    7,9 MB
  EN  Celá kniha - FUNDAMENTALS OF HUMAN SPIRITUALITY – 3 části, 21 kapitol, 22 celků    4,3 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD
ČÁST I:   DUCHOVNÍ ÚPADEK
1.KAPITOLA 1.

DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ.
2.KAPITOLA 2.

VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU.
3.KAPITOLA 3.

POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU.
4.KAPITOLA 4.

DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU.
5.KAPITOLA 5.

DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ.
6.KAPITOLA 6.

HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR.
7.KAPITOLA 7.

SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI. PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚK.
ČÁST II:   DUCHOVNÍ OBROZENÍ
8.KAPITOLA 1.

CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI.
9.KAPITOLA 2.

STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI.
10.KAPITOLA 3.

DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI.
11.KAPITOLA 4.

OČISTA A SYNTÉZA ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V TRADICÍCH A KONVENCÍCH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.
12.KAPITOLA 5.

OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI.
13.KAPITOLA 6.

NEBEZPEČÍ A OPATRNOST V PROCESU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. RIZIKA PŘECHODU.
14.KAPITOLA 7.

VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY PRO NOVÝ VĚK. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ.
ČÁST III:   DUCHOVNÍ POKROK
15.KAPITOLA 1.

DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU.
16.KAPITOLA 2.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ.
17.KAPITOLA 3.

NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY.
18.KAPITOLA 4.

POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA.
19.KAPITOLA 5.

MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI.
20.KAPITOLA 6.

ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÉ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI.
21.KAPITOLA 7.

PERSPEKTIVY A MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKU.
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
 NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
NOVÉ ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
 POSELSTVÍ Z NITRA  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
POSELSTVÍ Z NITRA ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
 HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu