KDO  JSI  A  PROČ  JSI  ZDE  ?
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word, Pdf
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ? - Petr D. F., 1995, 138 stran, postavení pozemského člověka ve Stvoření. Zpracováno v roce 1984.

  CZ  Celá kniha - KDO JSI A PROČ JSI ZDE ? – 5 kapitol, 7 celků    3,7 MB
  EN  Celá kniha - WHO ARE YOU AND WHY ARE YOU HERE ? – 5 kapitol, 7 celků    2,3 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD: PROČ POTŘEBUJETE ČÍST TUTO KNIHU ?
1.

KAPITOLA 1.

JE HISTORIE ČLOVĚČENSTVA, A TUDÍŽ HISTORIE VAŠEHO VZNIKU, POPISOVANÁ V RŮZNÝCH VĚDECKÝCH A NÁBOŽENSKÝCH KNIHÁCH, PRAVDIVÁ ? JSTE SKUTEČNĚ TÍM, CO ŘÍKAJÍ, ŽE JSTE ? JAKÁ JE PRAVÁ SKUTEČNOST OHLEDNĚ TOHOTO VŠEHO ?

2.

KAPITOLA 2.

Z ČEHO SKUTEČNĚ SESTÁVÁTE ? KOLIK JE VE VÁS ÚROVNÍ A ASPEKTŮ ? JAKÉ JE VAŠE MÍSTO A POZICE V TOMTO VESMÍRU A VE VZTAHU K OSTATNÍM ? ŽIJETE SKUTEČNĚ V PŮVODNÍM A PRAVÉM SVĚTĚ ? JAKÝ JE ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA ? ZAPOČALI JSTE SVŮJ ŽIVOT SKUTEČNĚ NA PLANETĚ ZEMI ?

3.

KAPITOLA 3.

JAK SKUTEČNĚ VZNIKAJÍ VAŠE PROBLÉMY, STAROSTI, ŠPATNÉ NÁVYKY, STRÁDÁNÍ, UTRPENÍ, NEMOCI, CHOROBY, NEHODY, PŘÍHODY A VŠECHNY OSTATNÍ NEŠTĚSTÍ, POTÍŽE, NEDOSTATKY ATD. ? JAKÉMU ÚČELU VE VAŠEM ŽIVOTĚ SLOUŽÍ ? SKUTEČNĚ JE POTŘEBUJETE ? JAK VE SKUTEČNOSTI VZNIKÁ NEGATIVNÍ STAV ? JEDLA EVA V ZAHRADĚ EDEN SKUTEČNĚ JABLKO A DALA HO JÍST ADAMOVI, KTERÝŽTO ČIN SE POVAŽUJE ZA POČÁTEK VEŠKERÉ LIDSKÉ BÍDY A NEGATIVNÍHO STAVU ? CO TO VŠECHNO SKUTEČNĚ ZNAMENÁ A OZNAČUJE ? JAKÝ TO MŮŽE MÍT VZTAH K VAŠEMU VLASTNÍMU OSOBNÍMU ŽIVOTU ČI KAŽDODENNÍMU ŽITÍ ?

4.

KAPITOLA 4.

JAKÉ JSOU NÁLEŽITÉ, SPRÁVNÉ, PRAVÉ, ÚČINNÉ, ÚSPĚŠNÉ PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY JAK NALÉZT VAŠÍ CESTY ZPĚT K PRAVÉMU ŽIVOTU, KE SVÉMU PRAVÉMU NITERNÉMU JÁ, KE SVÉ NITERNÉ MYSLI A K PRAVÉMU ŠTĚSTÍ ? JAK SE V SOBĚ ZBAVIT VŠEHO, CO VÁM ZPŮSOBUJE VŠECHNY DRUHY PROBLÉMŮ A POTÍŽÍ, AŤ JSOU DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, EMOČNÍ, INTELEKTUÁLNÍ, SEXUÁLNÍ, OSOBNÍ ČI FYZICKÉ NEBO JAKÉKOLI JINÉ BEZ JAKÉKOLI VÝJIMKY ?

5.

KAPITOLA 5.

JAK NEUSTÁLE A NÁLEŽITĚ UDRŽOVAT SVŮJ DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, CITOVÝ, INTELEKTUÁLNÍ A VŮBEC VEŠKERÝ BLAHOBYT A ŠTĚSTÍ, ANIŽ BYSTE NESKLOUZLI ČI SE NEVRÁTILI ZPĚT, KE SVÉMU PŘEDEŠLÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, KTERÝ VÁS NIČÍ, ANEBO ANIŽ BYSTE STAGNOVALI NA JEDNOM MÍSTĚ ? JAK NAPLNIT ÚČEL SVÉHO ŽIVOTA NA ZEMI K VLASTNÍ SPOKOJENOSTI A KE SPOKOJENOSTI SVÉHO STVOŘITELE ? KONČÍ VÁŠ OSOBNÍ, JEDINEČNÝ A SEBEUVĚDOMĚLÝ ŽIVOT VAŠÍ FYZICKOU SMRTÍ ? CO SE S VÁMI STANE PO TÉ, CO OPUSTÍTE SVÉ TĚLO A TUTO ZEMI ?

6.

ZÁVĚR:

VÍTE NYNÍ SKUTEČNĚ, KDO JSTE A PROČ JSTE ZDE A CO TO ZNAMENÁ BÝT PRAVOU DUCHOVNÍ A ŠŤASTNOU LIDSKOU BYTOSTÍ – LIDSKOU BYTOSTÍ INTEGROVANOU ?

 KNIHA KE STAŽENÍ ...
DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
 NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
NOVÉ ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
 POSELSTVÍ Z NITRA  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
POSELSTVÍ Z NITRA ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
 HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu