POSELSTVÍ  Z  NITRA
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word, Pdf
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:

POSELSTVÍ Z NITRA, ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ, HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ - Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985.

  CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ Z NITRA – 40 poselství, 41 celků    4,1 MB
  EN  Celá kniha - MESSAGES FROM WITHIN – 40 poselství, 41 celků    2,7 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
1.POSELSTVÍ 1.

O NESPRÁVNÉM VÝKLADU “JUPITEROVA EFEKTU”.
2.POSELSTVÍ 2.

O PŘIROZENOSTI NEJVYŠŠÍHO.
3.POSELSTVÍ 3.

O MANŽELSTVÍ A SEXUALITĚ.
4.POSELSTVÍ 4.

O MĚNITELNOSTI VLASTNÍHO STAVU A ROZPOLOŽENÍ. O USTAVENÍ ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY DUCHOVNÍHO OBROZENÍ, OPĚTOVNÉHO POZNÁNÍ A RESTRUKTURALIZACE V DUCHOVNÍM SVĚTĚ NEJVYŠŠÍM.
5.POSELSTVÍ 5.

O NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍM ÚČELU A FUNKCI.
6.POSELSTVÍ 6.

O SWEDENGORGOVĚ CHÁPÁNÍ POSLEDNÍHO SOUDU. O BIBLI A JEJÍCH ROZLIČNÝCH VÝZNAMECH.
7.POSELSTVÍ 7.

O ŽIVOTĚ A JEHO SMYSLU. VÍCE O SEXUALITĚ A SEXUÁLNÍM STYKU.
8.POSELSTVÍ 8.

O PRINCIPECH DUCHOVNÍ HOMOGENNOSTI.
9.POSELSTVÍ 9.

VÍCE O FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.
10.POSELSTVÍ 10.

O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O SOUBORU PRAVIDEL PRO TAKOVÝ ŽIVOT.
11.POSELSTVÍ 11.

O NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. VAROVÁNÍ PŘED JEJÍM DÍLEM.
12.POSELSTVÍ 12.

O ROZLIČNÝCH ÉRÁCH V DĚJINÁCH DUCHOVNÍHO ROZVOJE ČLOVĚČENSTVA.
13.POSELSTVÍ 13.

O METODÁCH ZÍSKÁVÁNÍ POZNATKŮ V DĚJINÁCH ČLOVĚČENSTVA.
14.POSELSTVÍ 14.

O HLAVNÍCH STRUKTURÁLNÍCH ZMĚNÁCH DUCHOVNÍHO SVĚTA.
15.POSELSTVÍ 15.

O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.
16.POSELSTVÍ 16.

POKRAČOVÁNÍ O SEXUALITĚ V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.
17.POSELSTVÍ 17.

O TOM, JAK SE URČUJE DLOUHOVĚKOST LIDSKÉHO PŘÍRODNÍHO ŽIVOTA NA ZEMI.
18.POSELSTVÍ 18.

VÍCE O FILOSOFII NOVÉ ŠKOLY V DUCHOVNÍM SVĚTĚ.
19.POSELSTVÍ 19.

VÍCE O STRUKTUŘE A FUNKCI NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.
20.POSELSTVÍ 20.

O TAKTICE A METODÁCH PŮSOBENÍ NOVÉ PEKELNÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.
21.POSELSTVÍ 21.

O FILOSOFICKÉM POJETÍ ČASU.
22.POSELSTVÍ 22.

O DUCHOVNÍCH PRINCIPECH A ŽIVOTĚ OBECNĚ.
23.POSELSTVÍ 23.

O PRAKTICKÉM UPLATŇOVÁNÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.
24.POSELSTVÍ 24.

O DUCHOVNÍCH POŽADAVCÍCH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A ŽITÍ.
25.POSELSTVÍ 25.

O PRAKTICKÝCH PRINCIPECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.
26.POSELSTVÍ 26.

O NÁLEŽITÉM CHÁPÁNÍ POVAHY NEGATIVNÍHO STAVU. O NEVHODNOSTI LIDSKÉHO CHÁPÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ.
27.POSELSTVÍ 27.

O LIDSKÝCH ZPŮSOBECH VNÍMÁNÍ, NEVĚDOMÝCH PROCESECH A POZMĚNĚNÝCH STAVECH VĚDOMÍ.
28.POSELSTVÍ 28.

O DUCHOVNÍCH VÁLKÁCH A METODÁCH, TAKTIKÁCH A ZBRANÍCH UŽITÝCH V TĚCHTO VÁLKÁCH A O TOM, JAK SOUVZTAŽÍ S LIDSKÝMI POZEMSKÝMI VÁLKAMI.
29.POSELSTVÍ 29.

O ZDROJI LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, BĚD A STRÁDÁNÍ A O TOM, JAK JE PŘEKONAT.
30.POSELSTVÍ 30.

O LIDSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM VYBAVENÍ A O METODÁCH LÉČENÍ JEJICH PROBLÉMŮ.
31.POSELSTVÍ 31.

NĚKTERÁ PRAKTICKÁ OBJASNĚNÍ POJETÍ DUCHOVNOSTI A DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ.
32.POSELSTVÍ 32.

O PROCESU INKARNACE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI.
33.POSELSTVÍ 33.

O TOM, JAK URČIT, ZDALI JE JEDEN V POZITIVNÍM ČI NEGATIVNÍM STAVU.
34.POSELSTVÍ 34.

O ZÁLEŽITOSTECH KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA A O NÁLEŽITÝCH STAVEBNÍCH BLOCÍCH ŽIVOTA KAŽDÉHO.
35.POSELSTVÍ 35.

O STRUKTUŘE A OBSAHU REALITY.
36.POSELSTVÍ 36.

O POVAZE A STRUKTUŘE STVOŘENÍ A O DUCHOVNÍCH, DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH CHOROBÁCH A JEJICH LÉČENÍ.
37.POSELSTVÍ 37.

PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA ?
38.POSELSTVÍ 38.

DODATEČNÉ POSELSTVÍ OHLEDNĚ NOVÉ NEBESKÉ SPOLEČNOSTI.
39.POSELSTVÍ 39.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ POJETÍ REINKARNACE.
40.POSELSTVÍ 40.

DŮLEŽITÝ OZNAM OD NEJVYŠŠÍHO.
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
 NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
NOVÉ ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
 KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ? ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
 HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu