HLAVNÍ  IDEJE  NOVÉHO  ZJEVENÍ
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word, Pdf
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:

POSELSTVÍ Z NITRA, ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ, HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ - Petr D. F., 1996, 155 + 66 + 130 stran, další rozšiřující informace Nového zjevení. 1. a 2. kniha příjata v roce 1982, 3. kniha zpracována v roce 1985.

  CZ  Celá kniha - HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ - 16 kapitol, 17 celků    4,2 MB
  EN  Celá kniha - MAJOR IDEAS OF THE NEW REVELATION - 16 kapitol, 17 celků    2,4 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
KRÁTKÝ ÚVOD.
1.O RŮZNÝCH TYPECH ZJEVENÍ A O TOM, JAK NÁLEŽITĚ OVĚŘIT JEJICH ZDROJ A PLATNOST.
2.O DUCHOVNÍM VÝZNAMU SEDMÉ KAPITOLY PROROKA DANIELA.
3.POŽADAVKY NA MLUVČÍHO A ZPROSTŘEDKOVATELE PŘENOSU ZJEVENÍ A POSELSTVÍ NEJVYŠŠÍHO.
4.REVIZE A DOPLNĚNÍ NÁLEŽITÝCH POSTUPŮ VERIFIKACE A BEZPEČNOSTNÍCH PROVĚREK PRAVÝCH DUCHOVNÍCH RÁDCŮ BĚHEM DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A DUCHOVNÍ AUTOHYPNÓZY.
5.PROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM NEDĚLITELNÝM ?
6.DOPLNĚNÍ NA TÉMA PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA.
7.JAKÉ JSOU PRAVÉ DŮVODY EXISTENCE TAK MNOHA ODLIŠNÝCH A ČASTO PROTIKLADNÝCH NÁBOŽENSTVÍ A JEJICH POČETNÝCH SEKT NA PLANETĚ ZEMI ?
8.O DŮVODECH INKARNACE NEJVYŠŠÍHO NA PLANETĚ ZEMI VE FORMĚ A PROJEVOVÁNÍ SE JEŽÍŠE KRISTA.
9.PROČ NEJVYŠŠÍ DOVOLIL NEGATIVNÍMU STAVU, ABY NA ZEMI A JINDE ZŮSTAL V AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM MÓDU DOKONCE I PO TÉ, CO VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA OVLÁDAL, PODŘÍDIL A UVEDL VEŠKERÁ PEKLA POD SVÉ PANSTVÍ.
10.DUCHOVNÍ VÝKLAD JEDNOHO OMEZENÉHO ASPEKTU OBSAHU KAPITOLY OSMÉ V PROROKU DANIELOVI.
11.O ŘÁDNÉM CHÁPÁNÍ POJETÍ NOVÉHO ZJEVENÍ.
12.SHRNUTÍ HLAVNÍCH POJETÍ A IDEJÍ SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ
13.SEBEOPRAVNÝ A PROGRESIVNÍ MODUS ZJEVOVANÝCH PRAVD.
14.MILOVAT PÁNA NADE VŠECHNY A NADE VŠE.
15.ZMĚNY STAVŮ A ROZPOLOŽENÍ.
16.KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI A VE VŠECH OBLASTECH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ.
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
 NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
NOVÉ ZJEVENÍ
PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
 KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?  POSELSTVÍ Z NITRA
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ? POSELSTVÍ Z NITRA
 ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu