NOVÉ  ZJEVENÍ  PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word, Pdf
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - Petr D. F., 1993, 660 stran původní knihy, komplexní výklad Pána Ježíše Krista o DNEŠNÍ SITUACI POZEMSKÉHO LIDSTVA včetně jeho historie a cest řešení ve 30 kapitolách. Příjato v roce 1988. KLÍČOVÝ MATERIÁL ! ! !

  CZ  Celá kniha - NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA – 30 kapitol, 32 celků    14,8 MB
  SK  Celá kniha - NOVÉ ZJAVENIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 30 kapitol, 32 celků    12,3 MB
  EN  Celá kniha - THE NEW REVELATION OF THE LORD JESUS CHRIST – 30 kapitol, 32 celků    6,2 MB
  ES  Celá kniha - LA NUEVA REVELACIÓN DE EL SEÑOR JESÚS CRISTO – 30 kapitol, 32 celků    5,8 MB
  RU  Celá kniha - НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА – 30 kapitol, 32 celků    0,8 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVODNÍ POZNÁMKA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO KAŽDÉHO PŘÍPADNÉHO ČTENÁŘE TÉTO KNIHY
1.ROZDÍLY MEZI ZJEVENÍM JEŽÍŠE KRISTA A NOVÝM ZJEVENÍM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
2.PŘIROZENOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
3.ZRADA KŘESŤANSTVÍ
4.DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
5.PRINCIPY A UŽITÍ NOVÉ DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE A PROCESU VCHÁZENÍ DO NITRA
6.TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH
7.POJETÍ ANTIKRISTA
8.POSLEDNÍ SOUD
9.VÝZNAM POSLEDNÍ VEČEŘE
10.OBNOVENÍ, POZMĚNĚNÍ A ZNOVUDEFINOVÁNÍ DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ
11.POJETÍ HŘÍCHU A LIDSKÝCH PROBLÉMŮ
12.POJETÍ ŽIVOTA OBECNĚ A LIDSKÉHO ŽIVOTA ZVLÁŠŤ
13.JAK PŘEŽÍT LIDSKÝ ŽIVOT
14.DOSAH NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
15.TAJEMSTVÍ NOVÉHO ZJEVENÍ
16.PRAKTIKOVÁNÍ NOVÉHO ZJEVENÍ
17.UMÍSTĚNÍ PLANETY NULA, LIDSKÝCH TVORŮ A LIDSTVA VE VZTAHU SE VŠÍM OSTATNÍM
18.NOVÝ ŽIVOT POZITIVNÍHO STAVU
19.ŽIVOT PO LIDSKÉM ŽIVOTĚ
20.TAJEMSTVÍ SEXUALITY OBECNĚ A LIDSKÉ SEXUALITY ZVLÁŠŤ
21.TAJEMSTVÍ STVOŘENÍ A ZÓNY VYMÍSTĚNÍ
22.TAJEMSTVÍ NAROZENÍ, SMRTI, VZKŘÍŠENÍ, ZNOVUNAROZENÍ, TRANSFIGURACE A TRANSFORMACE
23.JAK PÁN JEŽÍŠ KRISTUS VLÁDNE NAD SVÝM STVOŘENÍM
24.DESATERO NOVĚ NAVŠTÍVENÉ
25.TAJEMSTVÍ DESÍTI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ
26.MOTLITBY PÁNĚ ZNOVU NAVŠTÍVENÁ
27.TAJEMSTVÍ NOVÉ MODLITBY FORMULOVANÉ PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM
28.TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ CESTY
29.NĚKOLIK OBJASNĚNÍ STRUKTURY A POVAHY ZÓNY VYMÍSTĚNÍ
30.NOVÉ ZJEVENÍ V PERSPEKTIVĚ
31.DODATEK
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
DALŠÍ KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
 ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
 POSELSTVÍ Z NITRA  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
POSELSTVÍ Z NITRA ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
 HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu