SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1951 - 2049  KNIHY  "ROZHOVORY VIII."   ZDE ...

 

2050.  Celosvětové referendum - leták.                                                                15.9.2004.

 

 

Sdělení 2050                                                                                                        15.9.2004

 

CELOSVĚTOVÉ  referendum

 

Vzkaz lidstvu od mírumilovných bytostí z Vesmíru:

 

Máme se stát viditelnými ?

 

 „Rozhodněte sami, zda se máme stát viditelnými.“

 

„Zvolte ANO a změníte svět.“

 

Tuto volbu provedete tak, že řeknete v duchu nebo nahlas ano.


Toto celosvětové referendum je známé pod názvem „Změňte svět“, neboť po zjištění faktu, že vesmír je plný života, navíc velmi inteligentního a láskyplného, by se život na planetě Zemi opravdu změnil.

Kolem naší planety se pohybuje velké množství vesmírných lodí s mnoha láskyplnými a vědomějšími bytostmi z mnoha vesmírných civilizací z vyšších dimenzí (sfér) vesmíru.

 

Nejsou však běžně viditelné díky speciálním energetickým clonám, neboť podle Univerzálních Kosmických Zákonů se nemohou bytosti z vyšších dimenzí hromadně zjevovat civilizaci z nižší dimenze bez jejího souhlasu. Podrobnosti pozorování lodí najdete na  www.vesmirni-lide.cz  - pozorování lodí, sdělení 1497, leták 2.

 

 

„Zapomeňte na falešné proroky a zvěsti, jež o nás kolovaly.“

 

„JSME  EXISTUJÍCÍ  ŽIVOUCÍ  BYTOSTI !“

 

„… Jde tu o vaši budoucnost. V sázce je příznivý rozvoj lidstva ...

 

„… Jste ještě strůjci vlastního osudu ...“

 

CELÝ TEXT českého překladu z angličtiny je na :

         www.vesmirni-lide.cz , sdělení č. 1901. 

       (internet v knihovnách a internetových kavárnách)

 

Původní – francouzský – text referenda je na internetu : www.geocities.com/meetetnow/        !

 

  Nedoporučuje se číst český text z francouzských stránek - část textu chybí a je chybně přeložen  !

 

Kdo jsou Vesmírní lidé Sil světla ?  Jsou to nádherné bytosti plné lásky, dobra, moudrosti, harmonie a radosti. Jsou nesmírně láskyplní, velmi vědomí a žijí v souladu s Kosmickými (Božími) zákony. Vesmírní lidé Sil světla běžně žijí ve vyšších dimenzích (sférách), lidově nazývaných „ráje“ či „nebesa“. Jejich svět je naplněný láskou, radostí, krásou a rozmanitostí. Zlo a nenávist u nich neexistuje - s takovými negativními vlastnostmi se neztotožňují. Velmi mnoho Vesmírných lidí se v současnosti nachází v blízkosti Země, aby pomohli Zemi (Země je živá vědomá bytost) a lidstvu v posunu do vyšší (5.) dimenze. Mají s námi mnoho další práce - např. doplňují ozon, čistí atmosféru, tlumí válečné konflikty, vedou lidi k lásce a dobru nevnucujícími myšlenkovými impulsy.

 

Vesmírní lidé jsou skvělí přátelé, kteří všem bytostem na Zemi s radostí a láskou pomáhají v různých životních situacích. Jejich pomoc je však vždy v souladu se svobodnou vůlí jedince. Bytosti z vyšších dimenzí nemohou pomáhat bytostem z nižší dimenze bez jejich souhlasu. Vesmírným Přátelům se lidově také říká „Andělé“.

 

Leták 99 cz                                                                                            www.vesmirni-lide.cz

 

  

2051.  Znečištění ovzduší (491).       (Přijal Ivo A. Benda.)         7:30-8:16 hodin.  13.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Milý Aštare, ve včerejších Lidových novinách (12.10.2004, též na www.vesmirni-lide.cz) je článek o skokovém zvýšení obsahu CO2 v ovzduší během let 2002, 2003 (neuvádí ale přesně o kolik, v jednotkách ppm). Od roku 1958 (počátek vědeckého měření) prý vzrostla koncentrace CO2 o 61 ppm (miliontin objemu) – průměrně o 1,3 ppm ročně za posledních 46 let. Jde o znečištění průmyslem a automobily.  Co bys lidem planety Země k tomuto mohl sdělit ?

 

 

 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

 

 

„Milý Ivo,

 

lidstvo na planetě Zemi se dostává do těžko řešitelné situace. Jak jsme již několikrát v „Rozhovorech“ (www.vesmirni-lide.cz) sdělili, první a nejdůležitější věcí lidstva je jeho negativní stav – a z něho vyplývající negativní – hrubovibrační energie, které ohrožují a ničí jak je samé (viz stav zdraví, hlavně ve stáří a kratičký život 70 let), tak planetu Zemi. Od tohoto stavu se pak odvíjí celý životní styl a motivace ke každodennímu chování a jednání.

 

Ovzduší planety Země je další neřešený problém, který lidé SVÝM NEGATIVNÍM ŽIVOTEM vytvořili. Jak bylo několikrát uvedeno, planeta Země je ZOBRAZOVACÍ SCÉNOU – JEVIŠTĚM, kde se zobrazují hmatatelně všechny negativní volby každého jedince bez výjimky. Neplatí tedy výmluvy na někoho jiného, každý člověk má vlastní život a vlastní volby, jak jej vést, a podle toho se zobrazuje jednak na jeho individuálním stavu, a jednak v celku, na planetě Zemi. Všichni jsme totiž součástí jednoho celku.

 

Stále více lidí si volí MATERIÁLNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA – tedy takový, jež je založen na NEÚMĚRNÝCH a NESMYSLNÝCH MATERIÁLNÍCH POŽADAVCÍCH, které se realizují přes neúměrné plýtvání energiemi všeho druhu – výrobky, služby, životní prostor, nucení jiných lidí, aby pracovali na těchto výrobcích a službách (jeden druh okrádání o energie) a ještě je okrádají o jejich energie metodou zisku tak, jak jim to namluvili ekonomové. Vzniká obludný, neúměrný řetězec okrádání energií, který zákonitě vede do propasti. Aby se ještě lépe mohli okrádat o tyto energie, budují mnozí jedinci ČIPOVOU TOTALITU !

 

Všechny tyto negativní bláznivé způsoby chování a jednání aktéři v negativním stavu považují za správné, úspěšné a jako výsledek moderního pokroku. Proto si připravují silný zážitek na vlastní kůži, kde sami pocítí, jak byli „správní, úspěšní, a moderní“. Na tento zážitek pak budou moci navazovat v příštích životech, z hlediska jejich duchovního poučení a celkového pokroku. Mohou jej využít, ale také nemusí, tedy mohou a nebo nemusí v příštích životech opakovat chyby, kterých se soustavně dopouštěli v předchozích životech.

 

Ty milý Ivo jsi nikdy automobil nevlastnil, protože jsi správně cítil, že je to obrovské okrádání o energii jiných bytostí, jednak lidí, kteří se na výrobě a provozu auta povinně – vynuceně podílejí, ale i o energii planety Země – tj. výroba surovin, výroba primární elektrické energie, znečištění ovzduší, vynucování budování MNOHA drahých pozemních komunikací atp.

 

Pracoval jsem 13 let v řízení výroby a kvality (s tvorbou počítačových systémů) v několika továrnách, včetně mamutí automobilky ŠKODA-AUTO a.s. V této automobilce jsem si dobře během 4 let uvědomil, že vedení společnosti při všech nejmodernějších výrobních technologiích a dostupné vědě v vysokých škol světa NEMÁ ZÁJEM O VÝROBU EKOLOGICKÉHO – ČISTÉHO A EKONOMICKY DOSTUPNÉHO AUTA. Každý ví, že existují desítky let alternativní pohony na plyn, elektřinu, stlačený vzduch (nyní auta francouzsko-lucemburské firmy), alkohol (Brazílie), sluneční energii, atp., ale tyto jsou dosud používány jen MIMO velké automobilky v malém počtu. Dobře vím na rozdíl od mnoha jiných lidí, kteří nikdy v továrně nebyli, kolik lidské práce – energií dá vyrobit nějaký výrobek, včetně automobilu. Za svůj život jsem nacestoval přes 150 000 km (3 obvody Země) především VLAKEM. Automobil jsem používal jen v minimálním počtu případů, služební, půjčené či taxi. Kdyby lidé postupovali podobně, určitě by zde byla jen desetina či setina automobilů (1/10, 1/100), možná i méně. Proto také mám čisté svědomí ohledně ničení planety Země, a mohu v klidu a pohodě si plnit své světelné poslání.

 

 Ti lidé, kteří ničí životy jiných otrockou vynucenou prací na své neúměrné potřeby a ještě znečišťují životní prostředí, NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PLNIT SVĚTELNÉ POSLÁNÍ – POZITIVNÍ ŽIVOT, I KDYBY BYLI LÉČITELI, UMĚLCI, MEDITÁTOŘI, ČI CO, ZA CO SE VYDÁVAJÍ (např., třešinka na dortu, pan léčitel Pfeifer si klidně vyjede s doprovodem několika terénními auty po 2 milionech Kč na památnou horu Říp (viděl jsem), a říká tomu Duchovní univerzita bytí). Je to jejich iluze a bláznivý podnik, který zákonitě musí dopadnout špatně. Všech 200 přednášek, které jsem organizoval od roku 1998, bylo ve snadno dostupném místě vlakem a autobusem (negativním opakem jsou ta místa, kde se dá přijet JENOM autem, tedy organizátoři nutí lidi použít auto, např. Sedmihorky u Turnova) – poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

Pokud by lidé na planetě Zemi žili v souladu se ZÁKONY LÁSKY Stvořitele Prvotního všeho a všech, byly by jim dostupné Jeho čisté láskyplné energie, které by mohli využívat k blahobytnému životu, úměrnému svým potřebám. Pak by nebyly silnice, auta, letadla a podobné škodlivé dopravní prostředky, ale mohli by stejně, jako miliony civilizací Sil světla v Pravém Stvoření, cestovat vesmíry bez jakéhokoliv omezení a škodlivých důsledků. Na planetách nemají žádné silnice, sami se pohybují myšlenkou a mohou i změnit vibraci svých těl k předimenzování do souběžných dimenzí kdekoli, kam se jim zachce.

 

Ten obrovský a propastný kontrast vašeho způsobu života a života POZITIVNÍHO STAVU v Pravém Stvoření – Nebi je právě tou ODPOVĚDÍ, CO NEVOLIT – NEGATIVNÍ STAV.

 

Každý člověk se může snažit udělat změnu, pokud se pro to rozhodne, a my mu v tom budeme pomáhat. Neboť jsme vaši starší bratři a sestry a máme vás rádi tak, že si to nedokážete vůbec představit. V uplynulých 50 letech je jednou z pomocí vám a planetě Zemi NEUSTÁLÉ ČIŠTĚNÍ ATMOSFÉRY a UDRŽOVÁNÍ OZÓNOVÉ VRSTY v takové míře, jak znáte, aby jste měli čas na obrat a nápravu. Toto ale nebude trvat věčně a pokud si zvolíte za partnery negativní entity z temných světů (na tom mnozí z lidí pracují), odletíme, a rychle se lidstvo dostane pod zem v důsledku zničeného životního prostředí. Tedy stejná situace, jako u kterékoliv jiné negativní společnosti temných světů. Tam se živoří v podzemních děrách také ve špatném ovzduší, a otročí se za jídlo, šaty a vzduch. To je v případě, že mají nějaké technologie. Pokud nemají, pak žijí v přírodních národech stejně, jak se žilo po 7 milionů let na planetě Zemi, plně podléhající přírodě. V obou případech se nachází v hluboké nevědomosti, ve smyslu, jak žít souladně se ZÁKONY LÁSKY Stvořitele Prvotního všeho a všech. I v těchto všech světech je jim pomáháno námi, Vesmírnými lidmi podobně, jako zde na planetě Zemi, ale úměrně jejich stavu a volbám.

 

Toto si s láskou v srdci předal Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily 10 milionů lodí.“

 

Děkuji drahý Aštare, rád předám sdělení lidem planety Země. S láskou v srdci Ivo.

 

 

2052.  Čas (492).                             (Přijal Ivo A. Benda.)     21:26-21:41 hodin.  13.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ČAS

 

 

„Čas je čaroděj,

v jehož moci hrej

si hříčku přidělenou

životem nazývanou.

 

Čas je dílo temnoty

těch, co lásku neumí,

plány do něj píší,

aby byli otroci.

 

Čas je okovem lidským

stavem negativním,

tiká a ukrajuje

z hodnot, které zbyly.

 

Čas nezná slitování,

je neúprostný hráč,

jež s tebou sázku sází

kdo s koho, a pak pláč.

 

Čas je forma zakletí,

těch, co žít zapomněli,

jak had se plazí

a vnucuje se ti.

 

Čas přemůže ten,

kdo zastaví stárnutí,

kdo najde lék lásky

získá svobodu ze zakletí.

 

Čas ovinul ty,

co peníze honí

a stále říkají

„vždyť to musím“.

 

Čas se rozplyne

v srdci otevřeném,

v nitru radostném

vždyť je to vibrace !

 

Čas vítězí tehdy,

když člověk se hrbí

před plány ovládačů,

co mu život ukradli.

 

Čas prohrává jen,

když procítíš citem

stav neblahý svůj

a zvrátíš jej – stůj !

 

Čas zastaví ten,

kdo odvahu najde,

lásku dávat denně

a mládí své žije.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2053.  Och (493).                             (Přijal Ivo A. Benda.)     21:44-21:57 hodin.  13.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OCH

 

 

„Och, ta moudrost těch,

co z Nebe volají

co milou větou

tě stále věnčí.

 

Och, ta něžná ruka,

co tě z Nebe hladí,

co srdce tvé čistí,

aby milovalo bližní.

 

Och, ty oči velké,

co z Nebe na tebe hledí,

obrovská láska a inteligence,

z nich každým pohledem čiší.

 

Och, ty chřípí mocné,

co z Nebe tě drží,

oporou jsou ti

v každé situaci.

 

Och, ty dlaně milé,

co z Nebe tě mile

hladí šíji tvou

s láskou tak křehkou.

 

Och, ta touha dávat,

co z Nebe pochází,

Anděl stále sálá,

tím, co dá ti.

 

Och, milá bytosti,

co z Nebe vidí

každý tvůj mžik,

aby chránila mír.

 

Och, milující,

ty z Nebe letící

nás lidi chráníš

před silami temnými.

 

Och, drazí, milovaní,

z Nebe vás vítám na Zemi,

v té kolébce života

křehkého nad propastí.

 

Och, slávu vzdávám

všem z Nebe drahým,

těm, co jsou tak spjatí

s našimi životy.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2054.  Hodnota života (494).            (Přijal Ivo A. Benda.)     21:58-22:10 hodin.  13.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

HODNOTA ŽIVOTA

 

 

„Hodnotu života poznáš

ve světech temných milá,

tam, kde jest tma,

izolace, neštěstí a chlad.

 

V těchto světech pochopíš

jaký je život Pravý,

v Nebi tak samozřejmý

a ne vždy doceněný.

 

Hodnota života měří se

bohatstvím prožitků tvých,

co denně plynou jistě,

máš vidět, cítit, smysluplně žít.

 

Je mnoho druhů životů,

jež bys viděla z lodi,

když poletíš na exkurzi

nad různé planety.

 

Od lopotného plahočení,

nuzného vegetování,

po nesmírné bohatství,

cesty po Vesmíru, svobodu, vědomí.

 

Právě VĚDOMÍ pokladem je

PRAMENÍCÍ Z LÁSKY

V NITRU UKRYTÉM,

bohatství života jistí.

 

Hleď človíčku milý,

važ každou svou chvíli,

zda život procítěný vedeš

a kroky láskou seješ.

 

Otevřené srdce milý,

dí přístup k poznání,

co v sobě stále nosíš,

jen jej správně uchopit.

 

Snaž se být niterným

člověkem krásným, srdečným,

vždyť za to stojí žít,

hodnota života se objeví.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2055.  Probuzení Světla.                     (Přijala Dagmar R.)                                      10.10.2004.

Místo: Ústí nad Labem.

 

 

 

PROBUZENÍ SVĚTLA

 

 

„Světlo v nás probudí se zas,

léto, slunce, lásku zas,

to je to, po čem stále toužíš,

křídla perutí, sladká mávnutí,

to je to, po čem stále toužíš,

ty dálky, ty mraky, ta volnost,

ta svoboda, ta lehkost, ta vůně,

křídla perutí, sladká mávnutí,

Světlo v nás, potvrdí se zas, léto.

Slunce, láska, krása,

zas a znovu zas.“

 

 

 

2056.  Technika (495).                     (Přijal Ivo A. Benda.)     12:27-12:48 hodin.  15.10.2004.

Místo: Hranice na Moravě.

 

 

 

TECHNIKA

 

 

„Technologie milé děti

slouží k užitku nebo proti

záleží, za JAKÝM ÚČELEM

jsou použity či zneužity.

 

My všude v pravém Stvoření

jsme technologii použili,

ke skutečnému užitku

v každodenním životě společnosti.

 

Technika neničí planetu žádnou

ani zdraví Vesmírných lidí,

je použita v přísném souladu

s Vesmírnými zákony.

 

Obytné domy, školy, vědecká centra

slouží každému ke kvalitě života,

stále se hodnotí výsledky

využití naší vyspělé techniky.

 

Vesmírná stanice naše

jsou komfortní paláce

ne však zbytečným přepychem,

ale účelným využitím technologie.

 

Ne všude tomu tak je,

ve světech temných, kde technika je,

se zneužívá k ovládání jiných

k okrádání jejich energie.

 

Taktéž tam prostředí ničí

nezřídka celé planety

pak se jako kobylky

na jiné světy stěhují.

 

S přírodou v harmonii nežijí

jen vegetují v podzemí,

technika jejich zabíjí

vše živé na povrchu i pod zemí.

 

Jsou další temné světy

Zvané námi ZELENÉ PLANETY,

společnosti přírodní

jako u vás v minulosti.

 

Tam techniku nemají,

živlům přírodním podléhají,

přírodu pak neničí

jejich holé ruce nestačí.

 

Každý člověk se vyvíjí

a má si taktéž uvědomit,

že technika má lidem sloužit

a ne ničit jejich životy.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2057.  Střídání flotil (496).                (Přijal Ivo A. Benda.)     12:49-13:04 hodin.  15.10.2004.

Místo: Hranice na Moravě.

 

 

 

STŘÍDÁNÍ FLOTIL

 

 

„Dnes střídání flotil probíhá

stráže Světla planety temné,

Ptaahovu flotilu nahrazuje

po půl roce Aštarova.

 

Od podzimu do jara

stráž nad Zemí přebírá,

aby nebyla přepadena

entitami z temného světa.

 

Hlídá planetu Zemi

a její láskyplné lidi,

kteří život Pravý zvolili

v těchto podmínkách temných.

 

Kvůli nim tu pracuje

dvěstě padesát miliónů Andělů,

na stotisících lodích

flotil vesmírných Nebeských.

 

Plejádské světy mají

od jara do podzimu své strážení,

nad touto temnou planetou,

kterou nazýváte Zemí.

 

Každý nevyvinutý svět

má své strážce z Nebes,

co pro Stvořitele pracují

s láskou v srdci pomáhají.

 

Rady – impulsy lidem dávají

do hrudí jejich otevřených,

přes srdce duchovní radí

jak život zvládat a ŽÍT.

 

Aštarova Velká vesmírná flotila

čítá deset miliónů velkých lodí,

rozmístěna ve Vesmíru

Čtvrtým sektorem zvaný.

 

V několika dimenzích souběžných

lodě se současně nachází,

mají mocné spojení

na celé Stvořitelovo Stvoření.

 

Strážení Země přejímá

na půl roku do jara,

kdy špatné myšlenky vrcholí

na Zemi – v zimním období.

 

Láskou mocnou řídí

prostředí na planetě Zemi,

tím se lépe dýchá

lidem bez jejich vědomí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2058.  Předání 1060 hlasů petic proti čipové totalitě.  (Zpracoval Ivo A. Benda.)     21.10.2004.

Místo: Praha, Petiční výbor Parlamentu ČR, Sněmovní 1.

 

Kopii dopisu najdete na  www.vesmirni-lide.cz  v obrázcích pod č. 1236.

 

 

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

petiční výbor

sekretariát

 

 

Praha 21. října 2004

 

 

Potvrzení

 

         Dnešního dne se dostavil do petičního výboru Parlamentu ČR pan Ing. Ivo A. Benda, který předal k dalšímu řízení Petici proti čipové totalitě.

 

         Převzala jsem podpisové archy, dle sdělení doručitele celkem 1060 podpisů.

 

 

 

Alena Rubáčková                                 (podpis)

Petiční výbor PSP

sekretariát

 

 

 

Od 4.8.2002 bylo shromážděno autorem a dalšími obětavými lidmi na 1060 hlasů bez jakékoliv podpory centrálních médií ČR, které nijak neplní funkci informování lidí o důležitých skutečnostech. Dosud se k této akci nevyjádřil ani minulý prezident ČR, Václav Havel, ani současný prezident ČR, Václav Klaus, ačkoli čipové petice byly oběma lidem několikrát předány. Upozorňuji, že se pod tuto petici nepodepsali ani mnozí „hledači Světla“ (či za co se vydávají), kteří se tváří, že zveřejňují všechno ohledně problematiky lidského života v ČR (např. www.osud.cz , jehož autor označil náš zdroj za nebezpečný, a podobné prapodivné plátky – text této petice nezveřejnily. Sami proti této věci neudělaly dosud NIC, neboť to jsou jen další rafinované ovládací programy Temných sil, rafinovaně zpracované jako „alternativní“.). Lidská historie je plná těchto alternativních ovládacích programů.

 

Autor petice, Ing. Ivo A. Benda byl pozván do STV (Slovenské televize) několika regionálních televizí a rádií, kde mohl sdělit varování před čipovými technologiemi z hlediska zotročení lidí – okrádání o jejich energie ovládači.

 

Podpisy předali především obyčejní lidé a tím vyjádřili NESOUHLAS s povinným zaváděním čipů do osobních identifikačních a zdravotních průkazů. Tím jasně vyjádřili nebezpečí, jaké za čipovými technologiemi v rukou Sil temna stojí. V případě realizace mamutího ovládacího systému, se tito lidé podle toho zařídí tak, že vytvoří novou láskyplnou společnost – Novou Zemi – bez peněz v 5. dimenzi Pravého Stvoření planety Země, tedy nebudou se nadále účastnit ve staré - čipové otrokářské společnosti. Záleží na SPLNĚNÍ JEJICH POZITIVNÍHO POSLÁNÍ – POZITIVNÍHO ŽIVOTA.

 

Upozorňuji, že čipové technologie nejsou pozitivní či negativní, ale záleží na tom, v jakých rukou – jaká moc – s nimi nakládá. Neexistuje žádná záruka proti zneužití. Zdravotní čipové průkazy jsou již největší pojišťovnou v zemi – VZP rozesílány (podoba karty - viz novinové články, č. 239), a to takovým způsobem, že někteří lidé si myslí, že tam žádné čipy nejsou (v průvodním dopise není ani slovo o čipech v kartách). Do roku 2006 má vláda ČR záměr obeslat obyvatelstvo čipovými identifikačními průkazy (sociální správa) a sbírat od obyvatel biometrická data (otisky prstů, apod.).

 

Každý, jak se k této problematice postaví, tak také sklidí, myšleno v kvalitě života v budoucnu tohoto a v dalších svých životech.

 

V našem zdroji (Petice i další texty na www.vesmirni-lide.cz ) je jasně uvedeno, že za čipovými technologiemi stojí Síly temna – vesmírné mocnosti, a ty mají s nimi záměr zvýšit míru ovládání lidstva ze současných 95 % na 99,9 %.

 

Vesmírní lidé Sil světla do tohoto procesu, stejně jako do jiných, NIJAK NEZASAHUJÍ, neboť dobře vědí, že je to SVOBODNÁ VŮLE pozemšťanů, co si tady vybudují. Přesto předaly na žádost některých pozemských světelných pracovníků množství varovných informací v našem zdroji www.vesmirni-lide.cz a ty byly taktéž rozšířeny mezi lidi.

 

S láskou v srdci předává autor Petice proti čipové totalitě, Ing. Ivo A. Benda, posel Vesmírných lidí.

 

 

 

2059.  Dětský sen (497).                (Přijal Ivo A. Benda.)       13:50-14:04 hodin.  15.10.2004.

Místo: Vlak Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí.

 

 

 

DĚTSKÝ SEN

 

 

„Systém lidí na planetě Zemi

jako dětský sen se jeví,

jednou jste dole, jindy nahoře,

na vašem rozpoložení záleží.

 

Na něm závisí štěstí

či pád do Temnoty,

s otroctvím a nemocí spojený,

dle libosti volby, to si piš.

 

Každý snad již pochopil,

že v rukou svých drží,

kolo štěstí či nejistoty

zda se v bahně utopí.

 

Každý člověk podléhá

míře ovládání Temnotou,

jak je velká,

vybírá si volbou svou.

 

Toto je POZNÁNÍ DUCHOVNÍ,

že vás obklopují VLNY,

život váš ovlivňují

každou sekundou, to už víš.

 

Protože v poli vibrací žijete,

působí na vás velké vlivy,

energii z různých světů vybíráte,

Temných, ale i Pravých.

 

Temno vlny ovládání přede

stále silně rafinovaně,

aby vás do díry dostalo

a odpojilo od Stvořitele.

 

Andělé Světla působí

vlnami lásky, radami,

jak vás Domů vrátit,

do Nebe, Pravého Stvoření.

 

Každý si sám vybírá,

zda je bližší Světlo či Temnoty,

podle toho život mění

a zažívá na kůži následky.

 

Nežijete ve vakuu,

život pouze ze sebe,

to vám ve škole lhali

sami v obrovské temnotě.

 

Tyto zprávy úsvitem jsou,

ve Tmě vašeho světa,

vstávej dítě ze sna

a proveď volbu správnou !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2060.  Petice za zrušení strašidel (498). (Přijal Ivo A. Benda.)16:40-17:05 hodin.  24.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PETICE  !

 

ZRUŠENÍ STRAŠIDEL

 

 

Milí lidé,

 

Opět je načase dát signál všem těm DÁLKOVĚ ŘÍZENÝM STRAŠIDLŮM, že jejich čas se krátí, a že v nejbližší době budou přesunuty do odpovídajících temných světů zóny vymístění – tohoto černého vesmíru. Jsou to entity zasídlené hlavně v MÉDIÍCH, POLITICE a STÁTNÍ SPRÁVĚ, ale i jinde, které soustavně a vytrvale převážně za peníze daňových poplatníků STRAŠÍ LIDI této země české, naší milé. Tyto entity stále bez přestání vysílají přes poměrně zdařilé technické prostředky STRAŠIDELNÉ HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE, kterými zaplavují miliony nevědomých lidí – jejich těla, a ponižují jim jejich vibrace. Ale nejen to. My již víme, že to jsou umně dálkově řízené loutky na 95 % VLNAMI (antény na Měsíci, podobně jako mobily, rádio, TV) z podzemních děr TEMNÝCH SVĚTŮ za pomocí STROJE, DATASYSTÉMU – automatické ovládání, dále individuálního ovládání POČÍTAČI, a to ještírky a další ovládací pyramidou, na jejímž vrcholu stojí PSEUDOTVŮRCI – aktivátoři negativního stavu v zóně vymístění po stamiliony let. Dále víme, že tyto pozemské negativní entity – strašidla – si tuto pseudopráci vybraly již před svým zrozením v daných temných světech, vyškolili se tam na ni a jsou v ní takto nyní mocně podporovány jejich učiteli. Nyní mají velmi oblíbenou ČERNOU, ŠEDOU a další TMAVÉ BARVY.

 

Co se týče MÉDIÍ, LZE ZDE SNADNO ROZPOZNAT ENTITY BEZ DOBRA, LÁSKY, MOUDROSTI A PRAVDY, KTERÉ MAJÍ POUZE ZNALOSTI PROVÁDĚT UMNĚ TYTO LŽI, NEPRAVDY, HLOUPOSTI A ZLA, TJ. STRAŠENÍ A OVLÁDÁNÍ LIDÍ. Aby nebyla mýlka, o koho se jedná, jde o pracovníky např. těchto médií (centrální média, ale nejen ta): ČTK, ČESKÁ TELEVIZE, TV NOVA, TV PRIMA, ČESKÝ ROZHLAS, MF DNES, BLESK, PRÁVO, LIDOVÉ NOVINY, DENÍKY BOHEMIA, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, ABC a jim podobná všechna další média.

 

Život nás, lidí, NENÍ Z 90 % NEGATIVNÍ, JAK TO STÁLE DOKOLA HUSTÍ MÉDIA S DOVOLENÍM VLÁDY ČR a jeho ministra “kultury”. My, slušní, skuteční a láskyplní lidé, kteří se žádných strašidel nebojíme, ODMÍTÁME TAKOVOU PEKELNOU KULTURU a nazýváme ji PSEUDOKULTUROU Z TEMNOT. Tato strašidla se cvičí v ovládání milionů lidí a v upoutávání jejich pozornosti – okrádání a vysávání o jejich energie a hlavně jim rafinovaně a násilně ZAVÁDÍ STÁLE NOVÉ – ZLEJŠÍ A PODLEJŠÍ PRAPODIVNÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY – VZORCE PSEUDOCHOVÁNÍ Z TEMNÝCH SVĚTŮ zvaných PEKLA.

 

Dálkové ovládání lidstva je podrobně popsáno na www.vesmirni-lide.cz , sdělení 1761 – Ovládání fyzických těl pomocí individuálního ovládacího systému, sdělení 1925 – Úrovně ovládacích programů, sdělení 1985 – Lidský svět, schémata obr. 688, 692, 793, 811. Dále rozsáhle v 7 knihách NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA a v 8 dílech knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU.

 

Vy, co se nebojíte strašidel a SOUHLASÍTE SE ZRUŠENÍM JEJICH ČINNOSTI zde na této naší krásné milé planetě Zemi, vyjádřete svůj hlas pod PETICI ZA ZRUŠENÍ STRAŠIDEL, také na www.vesmirni-lide.cz , a pošlete na adresu: Ing. IVO A. BENDA, P.O. BOX 51, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6.

 

 

JSEM ZA ZRUŠENÍ STRAŠIDEL                

Jméno a přímení:

Trvalé bydliště:

(ulice, obec, PSČ)

Podpis:

 

Prosím, pište ČITELNĚ, TISKACÍM PÍSMEM, aby Váš hlas byl platný. Petici můžete organizovat i v jiných zemích.

K petici si můžete vyžádat formulář se 30 řádky na podpisy. Petice platí stále.

PŘEDEJTE PETICI PROSÍM DALŠÍM LIDEM !

 Leták  103 cz      

 

 

 

2061.  Vzepři se (499).                   (Přijal Ivo A. Benda.)       14:06-14:24 hodin.  15.10.2004.

Místo: Vlak Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí.

 

 

 

VZEPŘI SE

 

 

„Pomůckou tyto verše jsou

všem, co Domů mají zamířeno,

láska nechť vás provází

cestou pravou i necestou.

 

Výtečný přehled získá

ten, co srdce hýčká,

co lásku v životě postavil

na přední místo, zblízka.

 

Orientaci ve světě temném,

co pseudotvůrci režírují umně,

zbaběle jinde schovaní

již brzy budou vytaženi z díry.

 

Na světě tomto vnějším,

fyzickém, říkáte přírodním,

budou muset vyjevit

vše, co dosud ukrývali.

 

Velké divadlo probíhá

padouchy stíhá vina,

velká síť pavoučí

miliony let rozvinuta.

 

Ten, kdo umí říct NE,

S ODVAHOU A RÁZNĚ,

sítě pavoučí přetrhne

a vyjeví pravdu jasně.

 

Ten, kdo vše odkývá,

do sítí se zamotá,

kmitá podle povelů

pseudotvůrců, hračka.

 

Říct NE neznamená,

že se bude zlobit,

je to výraz odmítnutí

plánů rafinované temnoty.

 

Odmítnutím získáte

prostor pozitivní volby,

je to druh energie,

jež je vám dostupný.

 

Takto si můžete zvolit

kdykoli změnu žití,

stačí si uvědomit,

že tu nejste na kývání.

 

Víš, jak chutná cíl,

všemi nástrahami jít,

druhé lidi oslovit

a všechny nechat žít.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2062.  Řídící sál (500).                      (Přijal Ivo A. Benda.)    14:25-14:34 hodin.  15.10.2004.

Místo: Vlak Valašské Meziříčí - Vsetín.

 

 

 

ŘÍDÍCÍ SÁL

 

 

„Jsme na vesmírné lodi

ve společnosti Andělů,

v prostorné, velké místnosti

silným světlem zářící.

 

Vše tu svítí silně,

Andělé, i stěny síně,

pozemšťan je u vytržení,

pokud je tu prvně.

 

Cítí mocnou lásku, klid,

harmonii, jež se tě zmocní,

stále nové místnosti,

řídící sály vidíš.

 

V těchto sálech řídí se

všechny lidské procesy,

metodou lásky – hranice,

co Síly temna smí a nesmí.

 

Neexistuje náhoda,

vše je přesně pod kontrolou,

Andělé znají předem stav,

scénu, druhou stranou řízenou.

 

Na monitorech, telestěnách

týmy Andělů sledují,

jak probíhá scéna

na loutkové Zemi.

 

Do této scény nezasahují,

ale nabízí láskyplné volby,

zda je vezme člověk,

je plně dle jeho volby.

 

Desítky Vesmírných lidí

důstojně v křeslech sedí,

další přichází s úsměvem

a jiní odcházejí.

 

Nepřisuzujte jim

žádné pozemské vlastnosti,

nejsou to lidé, opakují,

nesmírně vás milují.

 

V řídících sálech mír je

vše detailně řízené,

dávají též mantinely

do jaké meze smí, Temnotě.

 

Řízenou duchovnost mají

nerozvinuté planety,

Stvořitel Prvotní stanoví,

míru Světla a Tmy.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2063.  Evakuační sektory (501).        (Přijal Ivo A. Benda.)     14:39-14:52 hodin.  15.10.2004.

Místo: Vlak Valašské Meziříčí - Vsetín.

 

 

 

EVAKUAČNÍ SEKTORY

 

 

„Planeta Země po sedm miliónů let

byla hřištěm Temnoty a Nebe,

v dnešní době se vyjevit má

celková odpověď – výsledek.

 

V devadesátých letech

chtěla Temnota přiletět,

zabránila jí v tom Země,

a jí přivolaná flotila z Nebe.

 

V devadesátém sedmém se rozvinuly

velké evakuační lodi Andělské,

Síly temna fyzicky vypudily,

a povrch Země zaměřily.

 

Rozdělily jej na sektory,

vybrané plochy s lidmi,

kteří pomoc potřebují,

aby se Domů vrátili.

 

Každý sektor je plocha,

kde se nachází lidé,

každý z nich je sledován,

evakuační parametry změřené.

 

Jde o jeho vibrace

kmity mnoha těl,

kterými on disponuje,

dle svých voleb mění je.

 

Kvalita těchto vibrací

stanoví jeho stav,

i když je ve vývoji,

je určující pro zásah.

 

Pokud v případě povelu

milovaného Stvořitele,

SPLŇUJE HRANICI ZÁSAHU,

může být vzat na lodě.

 

Spočívá v tom kvalita života,

míra dober předaných,

jak s láskou nakládá

a sám o záchranu prosí.

 

Kdykoliv se může stát,

že část lidí bude přemístěna,

tiše, bez halasu médií,

ty vše šikovně ututlají.

 

Známe to z jiných planet,

Temnotou mocně ovládaných,

kde média také lžou a mlží,

všem lidem v jejich životě.

 

Tak je stále zajištěno

bezpečí lidí čistých,

těch, co se sami vyvolili

a nevstoupili do Temnoty.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2064.  Hvězdné společnosti (502).   (Přijal Ivo A. Benda.)     17:14-17:31 hodin.  15.10.2004.

Místo: Vlak Trenčín - Bratislava.

 

 

 

HVĚZDNÉ SPOLEČNOSTI

 

 

„Hvězdné civilizace Světla

světy své mají

harmonicky uspořádané

na vašich sluncích.

 

Jsou v souběžných dimenzích

jest tam krásný svět, mír,

samé zahrady, ráje kolem,

Pravý Domov v Nebi.

 

Jejich moudrost veliká

čerpající od Stvořitele,

má tradice stálé

a jest láskou nasycená.

 

Nikdo z pozemšťanů neví

jak se na hvězdě žije,

je to svět dokonalý

od našeho Stvořitele.

 

Vesmírní lidé žijí tam,

nesmrtelné životy,

těla svá neodkládají,

jako lidé na Zemi.

 

Jsou to nefyzické dimenze,

jiné struktury energií,

vaše chemické látky,

tam již nenajdete.

 

Jsou tam báječné bytosti,

které žijí ve štěstí,

létají po vesmírech

myšlenkou, anebo lodí.

 

Mají obrovské poznání

pečetěné VĚDOMÍM,

co si milý človíčku

ani nedovedeš představit.

 

V této vaší dimenzi

světlo hvězd jsou energie,

odhozené jako odpad

dle zákonů svobodné vůle.

 

Myšlenky, které se jim nehodí

končí v odpadových koších,

černých vesmírech jako ten,

který obývají pozemšťani.

 

Sami světy budují,

ale se hodně radují,

v jejich zářivých světech,

co jsou umístěny na sluncích.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2065.  Láska Praze (503).                 (Přijal Ivo A. Benda.)     14:28-14:39 hodin.  21.10.2004.

Místo: Praha, Vesmírné centrum.

 

 

 

LÁSKA PRAZE

 

 

„Dnes láska ti voní,

ty různé lidi cítíš,

na dálku je hladíš

a srdcem svým sytíš.

 

 

Ranní probuzení, hlas,

vem mapu Prahy zas,

čtvrti Kobylisy, Ládví,

prozáříš láskou – jas.

 

Dále Žižkov, Nové Město, víš,

ta nejhorší místa zaplaví,

láska srdce čistá,

Stvořitel tak vzkázal.

 

Světlo bílé čistí

mnohá pražská zákoutí,

ty hrubovibrační energie

opět v rovnováze přemění.

 

Na řadě je Jižní Město,

sídliště lidská největší,

záplava Světla dává

lepší prostor k žití.

 

Tam nejvíce je třeba

láskyplných energií,

těch, co lidská srdce

mají zatím deficit.

 

Následují Stodůlky, Háje, Barrandov

tam, co další osudy se chystají,

aby mohli lidé dýchat,

žít v jemnovibračním prostředí.

 

Takto posíláme s Anděly

lásku, dobro v posteli

s pomůckou – mapou Prahy,

jindy českého území.

 

Čistota lásky je dána

životem tvým čistým,

jaké myšlenky živíš,

takové jsou i vibrace.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2066.  Odpadlíci (504).                    (Přijal Ivo A. Benda.)     14:40-14:56 hodin.  21.10.2004.

Místo: Praha, Vesmírné centrum.

 

 

 

ODPADLÍCI

 

 

„Střídání dne a noci,

Slunce si se Zemí hraje,

tvoří na povrchu periody

základní, jako dny známé.

 

Dálka temného Vesmíru

ti informaci dává,

že Světla je zde pomálu,

proč, co se zde odehrává ?

 

Tento Vesmír černý je

neboť není Domovem,

jest zde odpad – energie,

co z Pravých světů jde.

 

Mezi odpadem jsou ODPADLÍCI,

co zvolili si zde práci,

navrátiti duše zbloudilé,

zpět do Domova, z noci.

 

Temné duše zírají,

kdo to k nim přichází,

mluví jasnou řečí,

srdcem svým přisvědčí.

 

Svým životem odpadlík

cestu zpět ukazuje,

jak lépe a lépe žít

a tak pomatence navrátit.

 

Narušuje ovládací programy

návyky, tradice a zlozvyky,

zapsané již v genech těl,

těch, co temnotu přitáhli.

 

Narušitel je pracovitá

stále letící včelička,

lásku – nektar nosí

do zavřených srdcí.

 

Aby je znovu otevřel

z ovládačů vysvobodil,

z okovů, co si na sebe upředly,

duše, co na Stvořitele zapomněly.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2067.  Soumrak (505).                    (Přijal Ivo A. Benda.)      18:14-18:29 hodin.  23.10.2004.

Místo: Vlak Praha – Mladá Boleslav.

 

 

 

SOUMRAK

 

 

„Den jasný končí,

tma se plíží přec,

užitečně využitý

světlo rozeseto všec.

 

Nyní soumrak natáhl

svou oblíbenou tvář

skryl do tmy scénu

loutko - lidiček dočasu.

 

Což nachový západ červený

značí nástup programů

co lidstvo přivodilo si

za posledních několik roků.

 

Každý vidí věci divné,

které dříve nebyly,

množství strašidel po výkladech,

ale také v médiích.

 

Jak sémě klíčí zde

volbami vybrané energie,

těch, co se tak rozhodli,

že to pro ně bude „VÝHODNÉ“.

 

Však světýlko v tunelu

stále vidí loutkovou scénu,

těch, co se „výhodám“ oddali,

do pasti režisérů upadli.

 

I nadále má každý volbu,

může nehrát loutkovou scénu,

vzít život do vlastních rukou

a udělat škrt ovládačům.

 

Když narušitelem se stane

pak Světlem niterným se vede,

tam správný směr a cíl

Stvořitel s mnoha Anděly.

 

Hleď, jak proti proudu plave,

davy lidí jej neovlivní,

sám Světlo v tunelu vidí

a čas se stává jen iluze.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

 

 

 

2068.  Václavák (506).                    (Přijal Ivo A. Benda.)       18:32-18:46 hodin.  23.10.2004.

Místo: Vlak Praha – Mladá Boleslav.

 

 

 

VÁCLAVÁK

 

 

„Známá scéna z Prahy,

zvaná lidmi Václavák,

je kolébkou temnoty

však Světlo cestu razí.

 

Mezi roztodivnými strašidly

co se sem nastěhovaly

září svícen lásky,

těch srdíček, co sem přišly.

 

Samolepkami polepený

Václavák strašidelný,

světelnou září osvícený

těmi, co sem Světlo přinesli.

 

Stálý boj vrcholí

Světlo s temnem se střídá,

v místě, jež zná každý

a říká mu Václavák.

 

Stálé korzo Světla

musí v temnu být,

to je limit temna

a za něj se nesmí.

 

Hluboké nevědomí kráčí

dnes středem prahy,

jak dlouho se kříží

energie Světla a temnoty ?

 

Mají zobrazovací funkci

jak vypadá přeci

popřená svoboda lidí

co si namluvili demokracii.

 

Než se tito nadějí,

volbami si přivodí

další pád převeliký

co dosud neměli.

 

Než však toto nastane

záchytný bod se ukáže,

kde světýlko ve tmě

jim šance obratu předvede.

 

Milí lidé pozemští,

lásku dávno zhodnotili,

jsou jim majákem,

srdíčko mají šanci otevřít.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2069.  Třpytky (507).                        (Přijal Ivo A. Benda.)         8:46-9:04 hodin.  24.10.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TŘPYTKY

 

 

„Stojím proti obloze,

modré jako blankyt,

láskou zářím mocně

něco podivuhodného vidím.

 

Když do šířky zřím

tisíc tančících hvězdiček

oslnivě bílých v pohybu

neustále vidím.

 

Jak třpytky tancující

pohyby neustálé, veselící,

některé v duhu se rozloží

jaká krása, co zřím !

 

Obloučky, cik caky a jiné

roztodivné, kouzelné pohyby,

na pohybu mých očí nezávisí

třpytky na blankytném pozadí.

 

Ptám se Přátel vesmírných,

co to vlastně dím ?

To pláště naše třpytivé

třetím okem díš, milý.

 

Ty některé body, které díš,

mají nižší vibraci,

blízkou té vaší frekvenci,

a proto je vidíš.

 

Je to shodná frekvence

tvého třetího oka,

s těmi body plášťů našich,

co právě vidíš.

 

My před tebou se vznášíme

v našich mentálních tělech,

láskou tě stále zahrnujeme,

abys prozřel světlo naše.

 

Čím více třpytek vidíš

tím větší jsou tvé frekvence,

co sis láskyplnými činy

povýšil dobrem, přece.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2070.  Kde je Stvořitel ?                         (Přijal Karol T.)        19:00-19:05 hodin.  24.10.2004.

Místo: Prievidza.

 

 

 

KDE JE STVOŘITEL ?

 

 

„Děti moje,

 

nehledejte Mne v náboženstvích

a ve složitých filosofiích !

 

Hledejte Mne v JEDNODUCHOSTI.

Vstupte do komnaty svého SRDCE.

Tam jsem a čekám na vás !“

 

 

 

2071.  Srdečné pozdravy.                     (Přijal Petr S.)                           Podvečer.  29.10.2004.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Zdravíme tě my všichni z Aštarovy Velké vesmírné flotily. Milý náš bratříčku, milujeme tě, spoustu lásky ti posílá Ptaah a Aštar Šeran, a také Ester se přidává, i Plejáďané z jiných flotil ve službách Stvořitele našeho milovaného tě s láskou v srdcích zdravíme, milujem vás milí naši bratři a sestry a přidávají se další světelné bytosti, z Andromedy – galaxie, z Orionu, Eridanu. To ti s láskou sdělili tví Přátelé z Vesmíru, co tě moc milují, sviť, pomáháme ti, Přátelé.“

 

 

2072.  Srdečné pozdravy.                     (Přijal Petr S.)                                 Večer.  29.10.2004.

Místo: Mělnicko.

 

„Jsem tu já, Orton, tvůj Přítel, jsem tu s tebou. Ano, vnímám tvé myšlenky.“

 

Chci se s tebou přátelit.

 

„Mám radost, že se chceš se mnou přátelit, ale už vlastně jsme přátelé.“

 

Kde teď jsi ?

 

„Ano, jsem tu s tebou v místnosti vedle tebe a hřeju tě po levé straně stehna.

 

Ano, tam jsem, harmonizuji tvé duchovní tělo, svou září a láskou, miluji vás, je tu spousta Andělů Sil světla. Pracuji s vašimi duchovními těly, hlavně ve spánku, harmonizujem celou vaši planetu Gaiu, která nás volá a miluje, a my ji také moc milujem, to je krásné.

 

To ti s láskou sdělil Orton, duchovní ručitel této Galaxie a tvůj Přítel a další světelné bytosti.“

 

 

 

2073.  Politici.                                        (Přijal Osho)                                                     2004.

 

 

 

POLITICI

 

 

„… Politici…

 

Jsou odhodlaní…

 

Vypadá to, že

tahle planeta Země,

která je vzácností…

 

Všechny planety kolem

jsou mrtvé.

 

Tohle je jediná planeta,

která je oživena

miliony druhů zvířat,

ptáků, hmyzu, ryb, stromů.

 

Všechny planety okolo

jsou velmi chudé.

Nemají oceány, nemají řeky,

nemají stromy.

Je to jen mrtvý kámen.

Nic tam neroste.

 

A vaši politici jsou odhodláni,

učinit totéž z téhle Země.

 

To je nejvyšší odpovědnost,

před kterou člověk kdy stál.

 

A pamatujte si, čím větší odpovědnost,

tím větší výzva, tím větší máte možnost

přijít k nejvyšší inteligenci,

vnitřní síle, schopnostem, tvořivosti.

 

Tak na jednu stranu je to

velmi smutný obrázek.

 

Ale na druhou stranu nikdy předtím

nestálo lidstvo tváří v tvář takové výzvě…

 

Člověk si stále musí být vědom té velké,

největší výzvy, která před ním stojí.

 

Osho.”

 

 

 

2074.  Vesmírné centrum (508).       (Přijal Ivo A. Benda.)     11:18-11:30 hodin.  29.10.2004.

Místo: Praha.

 

 

 

VESMÍRNÉ CENTRUM

 

 

„Každý zde vidí,

krásné zářivé obrazy

života vesmírného

od Vesmírných lidí.

 

Denně stovky lidí

s úžasem se rozhlíží,

na Nebeské obrazy

oči doširoka koulí.

 

Mnozí poprvé vidí

to, co jim zatajili,

jejich ovládací systémy

a ti, co je „učili“.

 

Celý rok výstava běží

tisíce lidí ji zhlédly,

aby se dál poučili

o celkové jejich pozici.

 

Každý na výběr má

zda do hrnců či centra

hrnce, skleničky naproti

anebo Vesmírný život v Nebi.

 

Ozařují tyto obrazy

láskou každého, kdo prochází,

i kdyby nic nezahlédl

informace jej ozáří.

 

Mnozí radostí zírají

užasle se diví,

co to v těch Holešovicích

zase dnes objevili !

 

Další lidé se ptají

kdy budou v ráji

to záleží na vás

na vašem chování.

 

Lidé dále předávají

letáky a obrázky,

aby i další měli

jedinečné zážitky.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2075.  Poselství Ježíše lidem (509).  (Přijal Ivo A. Benda.)     15:30-17:46 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Pardubice - Choceň.

 

 

 

POSELSTVÍ JEŽÍŠE LIDEM

 

 

„Milí lidé,

 

tento lidský svět na planetě Zemi je DÁLKOVĚ OVLÁDANOU LOUTKOVOU SCÉNOU mimozemskými NEGATIVNÍMI ENTITAMI pomocí ovládacích programů, vytvářených do STROJE – datasystému několik let předem, a doplňovaných operativním programováním na počítačích několik dní až měsíců předem. Ovládací energie jsou odesílány z předsunuté základny – na Měsíci - z anténního systému formou velmi jemných vln, které hravě proniknou i přes celou Zemi. Každý člověk má energetický systém (který vědci neznají) a do něj jsou formou impaktu – násilně – vpravovány ovládací energie přes pravý pomocný negativní kanál vašich těl.

 

Člověk si z 95 % volí tyto ovládací energie, a jen 5 % si volí pravé informace od Stvořitele Prvotního všeho a všech, a Vesmírných lidí i Mne, a od svého zapouzdřeného Ducha a duše.

 

Tento pseudosvět si lidé vybírají a budují svými četnými volbami, které neustále provádějí, a směřují se tak do temnějších světů, nežli je tento, na planetě Zemi.

 

Lidé mají kdykoli možnost se vzpamatovat a vzchopit se a vrátit se do pozitivního stavu Pravého Stvoření, do stavu NEZÁVISLOSTI A SVOBODY, VĚDOMÍ, MOUDROSTI A LÁSKY, odkud původně přišli a kde byli stvořeni nejčistší láskou, moudrostí, dobrotou, pravdou a inteligencí STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH. Tento LOUTKOVÝ SVĚT je Jím dovolen za účelem POUČENÍ, CO NEVOLIT, jak vypadá pseudoživot pod taktovkou PSEUDOTVŮRCŮ, aktivátorů a udržovatelů NEGATIVNÍHO STAVU na stotisících pseudosvětech po miliardy let.

 

Toto je předáno všem, kteří chtějí slyšet a chtějí vidět PRAVDU o svém stavu a situaci, a kteří hledají SVĚTLO.

 

Pán Ježíš Kristus.“

 

 

 

2076.  Kdepak jste ? (510).               (Přijal Ivo A. Benda.)     15:48-17:57 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Choceň – Česká Třebová.

 

 

 

KDEPAK JSTE ?

 

 

„Kde milí lidé jste ?

Co to máte za svět ?

Jak jste si ho utvořili ?

Ptáme se, Vesmírní !

 

Lásku hledáme drobnohledem,

avšak málo, málo vidíme,

zato každodenní lopotu stovek let,

to hledat nemusíme.

 

Jak to zde žijete ?

Co vlastně budujete ?

Kde takto skončíte ?

Jakou odměnu sklidíte ?

 

My zde z lodí vidíme,

že se dále po smrti přesouváte

z drtivé většiny směrem

v Temné světy, v které nevěříte.

 

A pak se ještě divíte,

jak se stále plahočíte,

a navíc z toho NIC nemáte,

jen vaše oči pro pláč, víte ?

 

Dále se za vším honíte

BLOKY v tělech střádáte,

bezduché chování žijete,

a tomu říkáte ŠTĚSTÍ ?

 

Dál se milí smějte,

řádkům našim, víme,

vše tady vidíme

a pak také zaznamenáme.

 

Nic není ztraceno,

každý pohyb mysli je zapsán,

dále se milí snažte,

v tom, co volíte dál.

 

Známe vás milion životů

VŠE zapsáno je tu,

netřeba žádných regresí,

stačí se sem vypravit.

 

Vše je v počítačích zde,

na vesmírné stanici SHARE,

staré milión let,

a stále námi opatrované.

 

Takto milí lidé,

si važte každého dne,

co mimo program prožijete,

těch, co dále s vámi vládnou.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2077.  Dech Vesmíru (511).             (Přijal Ivo A. Benda.)      15:58-16:06 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Choceň – Česká Třebová.

 

 

 

DECH VESMÍRU

 

 

„Věčný dech Vesmíru,

se eony let ozývá,

dálavy nesmírné zírají

stále a stále na vás.

 

Neplač milý človíčku,

kde´s to zůstal uvězněn,

třeba ještě chviličku,

a dálky překonáš, Vesmírné.

 

Věčný dech Vesmíru,

ti dále šanci dává,

vidíš jej kdykoli,

když denně usínáš.

 

Tak láskou vstávej !

Den jasný – úsvit dávej !

včerejšek již zhasni,

ten program – neskutečný sen.

 

Ano, den se již krátí,

vše se krásně tvoří,

dokonalá tvorba sytí,

vesmírný počítač volbami.

 

Jak každý člověk volí,

tak sám výhybka řídí,

kam vlak svůj řídí,

zda do Světla či Temnoty.

 

Ano, neustále každou sekundu

VOLBY tvé běží,

Jak se rozhodneš milý ?

Do temnot či svobody ?

 

Ten, kdo Temnotu volí,

ji Světlem nazývá,

má převrácení v mysli,

a tak černá je pro něj bílá.

 

Ten, kdo Světlo volí,

Jej také Světlem nazývá,

avšak není to již iluzí,

ale pravda převeliká.

 

Dech Vesmíru je život,

kde všechny životy jsou,

jako sbírka miriád příběhů,

všech těch jeho mnoha aktérů.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2078.  Kdy mocní zametou ? (512). (Přijal Ivo A. Benda.)      16:06-16:15 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Česká Třebová - Olomouc.

 

 

 

KDY MOCNÍ ZAMETOU ?

 

 

„Kdy mocní zametou,

s touto krásnou planetou ?

Co je pro ně život ?

Nic víc, než prázdné slovo !

 

Co mocní vlastně chcou ?

Lásku ne, avšak moc svou,

sebestřednost zahleděnou

a pak pláč, neštěstí zametou.

 

Jak mocní vlastně žijou ?

Programem ovládacím vedenou,

volbou svou učiněnou,

realizací temnot – vidinou.

 

Co mocní umí na Zemi ?

Okrádat jiné o energii,

tak umně, že nic nepoznají,

a ještě jim za to zatleskají.

 

Proč mocní neuhnou ?

Oni svoji linii vedou,

dávno Temnotou programovanou

a teď křečovitě v život vedenou.

 

Jak se mocní vlastně motivují ?

Ovládacími majetky a mocí,

která je zcela otupí

a zlaté tele v mysli vykouzlí.

 

Tam mocní vládnou,

denně to své hrabou,

kariéru načatou

v temných světech doběhnou.

 

Mocní na Zemi lžou,

každému, koho vidí, a jedou,

dál ve svých šílených vizích

a v bahně temnot končí.

 

Mocní a Světlo spolu ?

V žádném případě, brachu,

jsou to protiklady jasné,

energie přece, vibrace !

 

Tak mocní se pachtí

za teletem zlatým,

jež jim ovládači promítají,

před omezenou myslí.

 

Kam se to ztrácí,

ta energie moci temné,

přece odpadkový koš vezme,

tento černý vesmír.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2079.  Srdce prosvětli (513).             (Přijal Ivo A. Benda.)     16:17-16:27 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Česká Třebová - Olomouc.

 

 

 

SRDCE PROSVĚTLI

 

 

„Co má sílu vás poutat ?

izolovat a separovat,

do duší pad mráz,

to ví jen vítr a čas.

 

Jak se ze snu zlého,

vysvobodit milá dcero ?

Co s ním udělat, víš to ?

Jak jej zahodit a žít ?

 

Sen tvůj je PROGRAM

přijímaný tvými volbami,

z temnot ti sem zaslaný

umně podvodně sestavený.

 

Tvůj život ukradený

hloupým programem nahrazený,

láska, dobro, pravda absendují

no bodejť, to jsou ještírci !

 

Tyto programy vyslané

do koše zahoď, celé,

hrábni si do svého srdce,

a pak tam žij světlo svíce !

 

Je to otázka volby,

jak se nechat ovládat

a zda je již zahodit

zcela nově se narodit.

 

Jako pravé dítě,

tykadla na Zemi vystrčit,

ohmatat tyto loutky

a svůj život si zařídit.

 

Světlo srdce tě vede

a bez plánů jdeš prostě,

žádné složitosti neživíš

a již se Temnem nejistíš.

 

Ano, všechny ovládače

do koše rázně hodíš,

co do tebe tak hustili,

ty v prach je obrátíš.

 

Láskou svou vše jistíš,

cestičkou milou kráčíš,

úzkou z tohoto světa

v Domov tvůj, Pravý !

 

ještě se více otevři

dál srdíčko prosvětli,

abys z dětství vyrostla,

v dospělého, zářivého Anděla.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2080.  Ještě se ohlédni (514).          (Přijal Ivo A. Benda.)     16:17-16:27 hodin.  29.10.2004.

Místo: Vlak Česká Třebová - Olomouc.

 

 

 

JEŠTĚ SE OHLÉDNI

 

 

„Ještě se ohlédni

na scénu lidskou

jen ji do ruky vezmi

a opusť ji celou.

 

Scéna loutková je

na Zemi přemilé

pseudotvůrci vnucená

a láskou odmítaná.

 

Vše jsou to vibrace

energie těl lidí

a těch, co podvedli,

svět tento, prapodivný.

 

Vždyť láska také ví,

že se jednou probudí,

paprsek útlý pohladí

srdíčko v krunýři.

 

Kdy kvítek otevře své poupě,

to každý zví jistě,

temnoty opustí bystře,

a rychle, láskyplnými činy, a zavře.

 

Tak se milý můžeš snažit

den je již celý,

Světla dost pro vzlet

jako pták volný.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2081.  Tomu, kdo stojaté vody rozvířil.  (Přijala Pavlína B.)      22:15-22:20 hodin.  2.11.2004.

Místo: Okolí Brna.

 

 

 

TOMU, KDO STOJATÉ VODY ROZVÍŘIL

 

 

„S radůstkou děkuji,

správnou cestu tvou vyciťuji.

 

Tvá moudrost a vytrvalost

lidu českému ke štěstí dána,

láskou a citem tvá duše

jest protkána.

 

Na ochranu tvou,

Přítel s modrozlatým šatem přichází,

cestičkou čistou,

blátem černým tě provází.

 

Tak naplňuje se tvé velké poslání,

hleď !

Čeká tě rajské těšení.

 

Otec náš velké plus ti píše,

s dílem světlušek,

tvá duše tryskem letí výše.

 

Aštárek.“

 

Děkuji vám oběma,

srdíčka dokořán,

rád předávám

dál a dál …

 

V lásce Ivo.

 

 

 

2082.  Matka Země (515).                (Přijal Ivo A. Benda.)       23:08-23:22 hodin.  4.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MATKA ZEMĚ

 

 

„Planeta Země,

běží ve svém tichu

kolem hvězdy malé

Sluncem dnes nazývané.

 

Má pouť obtížnou

nese zvláštní dílo,

dílem jest lidstvo

co svobodu zapomnělo.

 

Ukotveno na jejím těle

hledá hmotu skvěle,

lpí stále na iluzi

že správně je otročit.

 

Na ty, co jim předhodili,

návod, na denní soužení

přijímají jej ochotně

v domnění, že je to správně.

 

Planeta Země hledí,

co to lidé pějí,

píseň iluzorní

do temnot vedoucí.

 

Polovina povrchu souší

chráněna jest před spouští

hrubovibračních představ

co ji tak mučí.

 

Země, matka skvělá,

ještě drží ta těla,

co Ducha a duši ztratily,

a chronicky spí.

 

Buď jak buď, ta planeta,

dává mnohým čas, impuls,

na vzchopení se z temna,

nalézt sféru života.

 

Tou sférou jsou dimenze

kde světla jest do syta,

každý tam vzkvétá

a radost, štěstí žije.

 

Slyš člověče Zemi,

jak stále naříká,

brzy se již očistí

od zlého člověka.

 

Trochu času dala

aby šanci měla,

srdce co hledala

a našla kvalitu života.

 

Ano, točí se stále dokola

Země, matka, příroda,

ta co ti vše dala

a nic již dnes nemá.

 

S láskou v srdci předala

Matka Země, tak moc ráda.“

 

Děkuji ti drahá Zemi,

předám zprávu do krajin,

kde lásku a štěstí hledají,

a tolik se dnes snaží.

 

Ivo.

 

 

 

2083.  To se ví (516).                       (Přijal Ivo A. Benda.)       20:30-21:00 hodin.  6.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TO SE VÍ

 

 

„Den za dnem,

slyším „to musíš“

a jak slábnem

denně cvičíš !

 

Co tělo řídí, proč ?

Jednotku konečnou ?

Co to je, oč ?

Kdo ví, jak ví hloub ?

 

Světe div se,

je to v hádance

s tímto tělem,

a v LÁSCE !

 

Toto tělo fyzické

posledním tělem v ředě

mnoha dalších těl, vpojené

napájením od Stvořitele.

 

Co tělo, to mysl,

každá vlastní vědomí

o Stvoření a svém stavu,

KDO  jsem  KAM kráčím.

 

Jak to, že tak málo vím ?

O sobě a o Stvoření ?

O své pozici a o žití ?

Kde jsou další světy ?

 

Pokud CHYBÍ VĚDOMÍ,

Pak za tím NĚKDO stojí,

dal si velkou práci

vám jej ZAKRÝT.

 

Záměrem nic jiného není,

než rafinované ovládání,

života lidí pozemských,

aby mysleli, že je jejich vlastní.

 

Není a nikdy nebyl,

je předem programovaný,

podvodně a násilně těmi,

co stále v temnotách dlí.

 

Jakmile uchopíte skutečnost svou,

šanci máte vzít do rukou,

život svůj, PRAVÝ,

ten, co již NENÍ iluzí.

 

Lásku, dobro obsahuje,

moudrost, pravda v něm je,

plné bohatství prožitku

daný drahým Stvořitelem.

 

Den za dnem běží,

ty cítíš to VEDENÍ,

Stvořitele proti proudu

masového ovládání.

 

Vyskoč z řeky milý

vznášej se jak pírko lehký,

čistý zbaven zatížení,

hříchů, co jsi očistil !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2084.  Vesmírní Přátelé.                         (Přijal Petr S.)                               Ráno.  28.10.2004.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Zdravím tě já, Aštar, tvůj bratr, ano, jsem tu, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, náš milý bratříčku, jsme stále s tebou, ano, vyciťuj naši přítomnost, vidíš naše třpytky, mihotavé světýlka, to jsme my, Světelné bytosti, děláme ti ochranu, pracujeme takto pro našeho milovaného Otce – STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, jsme tu i my, Plejáďané, Plejáďanky, milujeme tě milý náš bratře.

 

S láskou tě pozdravujeme, jsme tu i my, tvé MDB, vidíme tě na monitoru, vyciťuj svým otevřeným srdcem, jsme tu, hladíme tě, já, tvá MDB z 5. dimenze po tvé pravé straně, Mixela z Orionu, ano, jsem tu, mám tě moc ráda, jsou tu i další bratři Sil světla, věř své intuici. Vibrace máš dobré, nenech se ovládat vaším vnějším světem, je plný násilí a hrubých vibrací, máš dar od STVOŘITELE – lásku v srdci, tak ji vysílej a uvidíš, jaký to má vliv, milujeme tě tví bratří z Plejád, odkud jsi se inkarnoval, Semjase, Pleja a další, Aštar Šeran, tvá MDB Mixela.“

 

 

 

2085.  Slavnost na planetě Erra. (517). (Přijal Ivo A. Benda.) 15:00-15:11 hodin.  29.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti takto předat nové zprávy.

 

Ano, na planetu Erru se vydali tři lidé, kteří se takto zúčastnili krásné SLAVNOSTI v krásných zahradách se stolečky, která se týkala plnění poslání Světla na planetě Zemi. Kromě těchto tří lidí zde bylo více pozemšťanů, kterým se daří plnit své poslání lásky na planetě Zemi, a kteří jsou již blízko návratu Domů, do Pravého Stvoření. Ano, byli zde přivítáni svými bratry a sestrami z duchovních rodin a mohli se fyzicky tváří v tvář podělit o své zkušenosti a prožitky, které na planetě Zemi zažívají. Taktéž byli informováni o stavu plnění jejich poslání, o dalším postupu a taktéž o záměrech Sil temna s planetou Zemí. Mohli se takto radovat z toho, jak postupuje očista planety Země i jak probíhá realizace plánu Světla na vysvobození všech ubožáků z pasti negativního stavu. 

 

Někteří z pozemšťanů se zúčastnili zasedání Vysoké rady v Petale této Galaxie a zastupovali tak obyvatelstvo této temné planety Nula. Tam přijali další rozhodnutí všech 5 milionů společností ohledně plánu záchrany a mohli sami prezentovat své názory a náměty. Takto se pak vrátili na planetu Erra a odtud pak zpět z mateřské lodi PLEJA III do ložnic, tam, odkud byli před hodinou dematerializováni a světelnými paprsky přemístěni a materializováni na lodi PLEJA III.“

 

Svědectví dalšího světelného pracovníka o návratu jeho tří přátel zpět pomocí okamžitého nočního mentálního pozorování (na noční službě v zaměstnání):

 

Průběh návratu byl následující:

 

28.11.2004 1:50 – začátek vnímání, 2:10 – konec operace, celkem asi 20 minut našeho času.

 

V noci jsem se při lehké meditaci ocitla mentálně ve velké vesmírné lodi, kde jsem v záplavě zářivého světla vycházejícího ze stěn lodě viděla své tři pozemské přátele ve žluté, růžové (ženy) a perleťově modré kombinéze (muž) v doprovodu Semajse, jak se radostně láskyplně objímali, velké záře ze srdcí, cítím velké záře lásky (nejprve ženy, pak muž) se Semjase,Aštarem a Ptaahem (kteří byli stále na lodi), rozloučili se (formálně, ve skutečnosti jsou stále ve spojení), pak odešli do převlékárny, a pak se mí tři kamarádi změnili na tři světelné body, které se v paprsku světla rychle přemístili zpět do svých postelí do ložnice se třemi postelemi hned pod střechou domu – na Zemi. Proběhl přenos silnými zářícími paprsky – dematerializace (jako ve filmu Star trek, který má celkově 50 % pravdivost), nad domem se vznášela velká vesmírná loď PLEJA III (elipsa – průměr 1,5 km), tři paprsky proběhly jeden po druhém kolmo dolů do postelí ložnice obalené většími kužely světla – ochrany před negativními energiemi Sil temna, celá čtvrť města byla silně ozářena a též v ložnici bylo plno světla. U postelí se objevili biolog lékaři a při materializaci tří lidí pracovali a jakoby „uklízeli“ (dle pohledu). Ve skutečnosti zkontrolovali zdravotní stav tří návštěvníků a uložili do spánku a přikryli pokrývkami postelí.

 

Ráno po probuzení měli všichni tři lidé krásný povznášející pocit, postupně začali mluvit o setkání a slavnosti a teprve později se dozvěděli výpověď o pozorování návratu.

 

Tato setkání s Vesmírnými Přáteli v pozemských hmotných tělech mohou probíhat sporadicky od 6. otáčky duchovní cesty – ČARODĚJ S OVLÁDACÍM PROGRAMEM a častěji v 7. otáčce duchovní cesty - VIDOUCÍ, a to z důvodu dostatečných vysokých vibrací lásky hmotného těla (viz graf dole ve schématu 688 – spirála na www.vesmirni-lide.cz ). Od 3. otáčky duchovní cesty výše – BOJOVNÍK S OVLÁDACÍM PROGRAMEM, mají zájemci možnost setkávání s Vesmírnými Přáteli v mentálních tělech.

 

Toto jsou naše STANDARTNÍ způsoby setkávání s Vesmírnými přáteli Sil světla z důvodu velmi rozsáhlých všude čpících ovládacích programů Sil temna zabudovaných zde do většiny lidí po generace (mnohohlavý drak). Tyto kontakty se považují za SOUKROMÉ !!!  Asi 100 milionů lidí na Zemi (6. a 7. otáčka duchovní cesty) je v tomto procesu v rámci 1. vlny převibrování do 5. dimenze planety Země, která se blíží.

 

Setkávání, která prováděli někteří světelní pracovníci v přírodě s fotoaparáty, kamerami v dřívějších letech, byla za účelem pořízení fotografického a filmového materiálu pro pomoc dalším lidem v kontaktech, a ten je určen k ŠÍŘENÍ BEZ OMEZENÍ, tedy nikoli, aby si nějaké skupiny lidí na něj dělali falešné nároky o výhradnosti a aby zakazovali jiným v šíření – to je řízeno pseudotvůrci a ještírky z Temných světů za účelem likvidace a eliminace těchto světelných materiálů. Máme jich pro každého zájemce na webu  www.vesmirni-lide.cz  DOSTATEK, a to i přes jejich neúplnost, neboť část fotografií a filmů zlikvidovali negativní lidé, kteří je ukradli těm, co je pořídili – pan George Adamski (50. léta), Paul Villa (60. léta), Eugenio Siragusa (1952 – 78), Giorgio Dibitonto (60. a 70. léta), Eduard Albert Meier (70. a 80. léta). Tito autoři je pořídili s Vesmírnými lidmi za účelem šíření všem lidem, a ne, aby si je někdo ukradl a vyhrožoval jiným lidem při šíření !

 

Likvidátoři - loutky - negativní entity, současně vyhrožují sprostými dopisy a formou dementních článků (Astro, Spirit a jiné) jiným lidem, kteří je volně šíří (zkušenost za 7 let světelné práce). Jsou to ti, kteří jsou poskoky ještírků z temnot a bez jakékoliv racionální úvahy dělají to, co jim programátoři naprogramují (vzhledem k jejich velmi nízkému duchovnímu stavu – výchozí bod duchovní cesty a 1. otáčka duchovní cesty – tedy velké – 95 % ovladatelnosti z temnot).

 

V současné době pořizování dalších fotografií lodí není tak aktuální, neboť máme dostatek fotografií a dále především dnes může kdokoliv tyto dnešní označit jako vyrobené na počítači – takže nelze posloužit těm lidem, kteří baží po senzaci. Pozemšťané nevědí, že filmování lodí znamená pro Vesmírné Přátele zde ve velmi hrubovibračním prostředí planety Země velmi specifické a náročné - nebezpečné projetky, neboť odcloněním lodí jsou v kontaktu s dalšími energiemi – vibracemi. Některé z malých lodí proto byly upraveny jen pro tento účel jako bezpilotní, aby nebyly zbytečně snižovány vibrace našich Vesmírných Přátel.

 

Pokud se lidé sami nezmění, neotevřou svá srdce, nemohou se s Vesmírnými Přáteli setkávat a čekají je pak ti druzí – z temných světů, kteří je ovládají jako loutky (viz např. sdělení 1602, 1761, 1925, obr. 688, 692, 793, 811, 1240, 1243  na www.vesmirni-lide.cz ).

 

 

 

2086.  Očista Vysokých Tater. (518).   (Přijal Ivo A. Benda.)   15:18-15:31 hodin.  29.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Nyní ti mohu sdělit něco k těm vichřicím ve Vysokých Tatrách, Nízkých Tatrách i Jeseníkách a jinde.

 

Jde o další OČISTNÉ PROCESY planety Země, která dává těmto negativním lidem na vědomí, jak ničí přírodu svými hrubovibračními myšlenkami a jednáním. Postupně jim nebude dovoleno se takto „rekreovat“ v překrásné přírodě a jejich okolí bude přesně ZOBRAZOVAT JEJICH NEGATIVNÍ STAV. Není to konečná fáze, budou další události, pokud lidé neobrátí. Ano, jen ve Vysokých Tatrách byl vichřicí 180 km/h dne 19.11.2004 do 15:15 hodin vyvráceno na 150 km2 téměř celého lesa v celém jižním podhůří v pásmu širokém 3 km a dlouhém 50 km, a to všude kolem rekreačních zařízení.

 

Takto mají lidé planety Země další příležitost pochopit, co vlastním negativním jednáním bez lásky činí a jaké to má důlsledky.

 

My zde na vesmírných stanicích známe očistné procesy mnoha jiných podobných planet a víme, že planeta Země již nebude dlouho tolerovat tento prazvláštní pseudoživot lidí. Moc bychom si přáli, aby lidé konečně pochopili a uznali své mylné chování a jednání založené na materialismu a konzumu. Proto vám stále takto s láskou pomáháme a radíme, jak vést pozitivní život V SOULADU SE ZÁKONY LÁSKY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Ještě trochu času na tento obrat máte, ale ne mnoho, a tak vyzýváme každého, kdo ještě cítí svým srdcem, aby varoval ostatní bližní své.

 

S láskou v zářícím srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

 

2087.  Upozornění k objednávkám. (519).   (Zpracoval Ivo A. Benda.)                      6.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Upozorňuji zájemce o světelné materiály, aby PŘEDNOSTNĚ VYUŽÍVALI přednáškových akcí Ivo A. Bendy a Vesmírného centra v Praze 7 v Holešovické tržnici, hala 7 (otevřeno 9-18 hodin, so 9-13 hodin, v prosinci so, ne 9-14 hodin) lze zapsat objednávku i bez případné nepřítomnosti pracovníka centra a hlavně zde ji pak předat cca mezi 11 – 16 hodinou) z důvodu mého plného pracovního vytížení a úspory práce balení a zasílání. Vezměte prosím k úvahu tyto efektivnější možnosti předání světelných materiálů. Vesmírné centrum již běží jeden rok (od 1.12.2003) a stojí vaše nemalé příspěvky na provoz. Je ale velmi efektivní (letáky, obrázky, výstava 450 obrazů). Někteří jedinci si dokonce objednávají materiály před přednáškou, na kterou pak jdou osobně, ale před akcí ještě požadují materiály poštou (nesmyslné).

 

Dále, objednávky tiskovin – textů a obrázků realizujte jen tehdy, když nedokážete si nechat vytisknout, zalaminovat či svázat tyto materiály v REKLAMNÍCH FIRMÁCH z internetu  www.vesmirni-lide.cz , kterých je zde mraky v každém městě !!!  Nevytvářejte prosím dojem, že když to neumíte, tak to nepořídíte – umí to jiní, stačí jim říct a ukázat co chcete. Prohlédnout náš web si můžete v jakékoliv KNIHOVNĚ – JSOU VŠUDE, INTERNETOVÉ KAVÁRNĚ, v zaměstnání či u známých lidí či doma. Na konci roku 2004 pracuje s internetem v ČR 4 miliony lidí, tj. POLOVINA práceschopného obyvatelstva 8 milionu lidí.

 

Dále vás žádám, aby jste mi telefonovali jen MINIMÁLNĚ – obrovská ztráta času a energie, a využívali k objednání SMS, a to pokud možno opět minimální počet sms. Uvažte, že nejste jediní zájemci, je vás desetitisíce, denně mám 50 sms, mnohdy zcela zbytečných – plýtvání energií !!!

 

Máte se spojovat přednostně s Vesmírnými Přáteli Sil světla !!!

 

Dále – výjimečně (2x za rok) se vyskytne požadavek o finanční podporu v neutěšené životní situaci. Nemám poslání provádět charitu, sám přijímám příspěvky na světelnou práci - teleinformační, prosím, obraťte se na charitativní organizace, kterých je zde dostatek, ale především změňte svůj život na pozitivní, a pak vám nebude nic chybět – to je zákon. Pro Vesmírné Přátele a Stvořitele Prvotního všeho a všech je technicky dětskou hračkou komukoliv cokoliv dodat, záleží, zda máte otevřené srdce a zda si plníte své světelné poslání pozitivního života, který jste si sami zvolili před zrozením.

 

Děkuji za pochopení. S láskou a radostí autor a šiřitel Světla, Ivo A. Benda.

 

 

 

2088.  Předávání info před volbami.  (Zpracovala Milada S.)                        25.10.- 5.11.2004.

Místo: Brno,  Blansko.

 

 

Abychom informovali všechny naše vládní činitele a představitele politických hnutí, navštívili jsme předvolební mítinky nejrůznějších politických stran a hnutí a to v Brně a Blansku.

 

Naše zkušenosti vedou k závěru, že je dobré účastnit se předvolebních akcí, neboť tam si můžeme udělat nejlepší obrázek o lidech, kteří představují zákonodárce našeho státu.

 

Získáte největší přehled o jejich přístupu k lidem a k problematice, která je tu nastíněná Vesmírnými přáteli, tedy vědomějšími a láskyplnými bytostmi, než jsme my. Zásluhou Vesmírných přátel, máme ucelenější přehled o problémech naší společnosti, životního prostředí a nás samotných. Jejich zásluhou víme, co stojí v pozadí těchto změn a jevů, a že je možné věci napravovat a změnit. Bohužel ne všechno v tuto chvíli můžeme změnit my, samotní. Proto vím, že bez pomoci Vesmírných a tedy Stvořitele, se komplexně tyto problémy řešit nedají. S tímto vědomím, když jednáte s politiky, vidíte, jak jim chybí přijetí a studium těchto informací.  Prostě jak jim toto vědomí chybí.

 

Navštívili jsme předvolební mítinky stran:

 

Strana zelených a Liberální reformní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Sdružení nezávislých kandidátů,  KDU – ČSL, Národní sjednocení, KSČM, ODS.

 

Dále jsme hovořili s premiérem JUDr. Stanislavem Grossem.

 

Většině z politiků jsme předali naše informace v podobě letáčků a Petice proti čipům.

 

Většině  politiků  jsme  položili otázky:

 

      Jestli jsou informováni o situaci, která směřuje ke vzniku čipové totality,

      Jestliže jsou informováni, jaký zastávají názor na tuto problematiku,

      Jestli mohou informovat své voliče.

      Jestli mohou tento vývoj zastavit nebo iniciovat nějaký druh aktivity s obdobným účinkem,

 

Zaznamenali jsme tyto reakce:

 

Většině politiků tento termín byl znám.

 

Jako jediný RNDr. Miloš Šifalda, (kandidát ODS) otevřeně přiznal, že o této situaci ví, a že udělá všechno proto, aby zabránil zneužívání údajů. Jejich strana v poslední době totiž čelila zneužití osobních údajů.

 

Malý počet kandidátů, většinou nově navržení, tvrdili, že tento termín neznají a tak si vyžádali informace. Slíbili, že si předané materiály prostudují. Tito kandidáti se skutečně zajímali o problémy občanů a v některých případech přislíbili pomoc.

 

Nejlepší dojem na mne udělala strana Zelených s MUDr. Věrou Jelínkovou (i další kandidáti této strany, např. Ing. Drápalová), která přímo hovořila o tom, že zde dochází k manipulaci s vědomím občanů a že si to uvědomuje a při své práci neustále proti tomu vystupuje. Také přislíbila pomoc. Zatím nekonkrétní.

 

Další kandidáti, kteří na nás udělali dobrý dojem jsou z KDU – ČSL, zejména dva z nich, Ing. Lubomír Šmíd, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a kandidát do Senátu, Ing. Rostislav Slavotínek. Ale také kandidátka za KSČM pí Sýkorová.

 

Představili jsme se jako zástupci početné skupiny občanů, kteří vědomě komunikují s přáteli z Vesmíru a informovali jsme je o návrhu našim vládám na fyzické setkání s Přáteli z Vesmíru z důvodu projednání pomoci pro ostatní občany. 

 

Všichni tři tuto zprávu se zájmem vyslechli a dokonce nám bylo umožněno tlumočit jim pozdravy od našich Vesmírných Přátel, s přáním mnoha úspěchů v nadcházejícím období. Zabývali se myšlenkou, jak by se tento vývoj dal zastavit.

 

Bohužel, stejně jako všichni ostatní  připustili, že není v pravomoci na těchto postech učinit zásadní změnu. Tvrdili, že v jejich pravomocech je pouze vznést impuls k našim zákonodárcům do parlamentu ČR.

 

Na otázku, zdali mohou informovat své voliče, tvrdili, že patrně nikoliv, protože nemají přístup k médiím. Podle jejich vlastních slov, se média chovají jako nadnárodní firmy, které není možno kontrolovat, ani cokoliv jim určovat.

 

S Ing. Slavotínkem jsme se rozcházeli s tím, že jedeme trochu odlišnou  cestou, ale že naše cíle jsou stejné.  Zdálo se nám, že porozuměl všemu, co jsme mu vysvětlovali. Stejný dojem jsme měli z Ing. Šmída a pí Sýkorové.

 

Zatímco všichni kandidáti politicky nejsilnější strany ODS ( výjimkou byl RNDr. Šifalda), jak zaslechli o čipech nebo o komunikaci s Přáteli z Vesmíru, tak se s námi dále nechtěli bavit, dokonce primátor města Brna Ing. Richard Svoboda prohlásil, že: „na takové nesmysly nemá čas.“ Vrcholem všeho byl výrok pana předsedy ODS Topolánka, který prohlásil, že: „Jeden čip má v hlavě a druhý v ….“ Výrok označený tečkami skutečně zazněl na plnou pusu.

 

Na tento výrok reagovali naši Přátelé otázkou:“ Pane Topolánku a vy nepotřebujete voliče ?“ Následovalo gesto, kterým mi bylo naznačeno jaké „hory nesmyslů“ chodí každý den tomuto politikovi. Přátelé reagovali větou:

 

„Pane Topolánku, vaše strana je tak mocná, že voliče nepotřebujete ?“

 

Polehčující okolností (?) bylo, že většina z nich byla posilněna alkoholem a překypovali sebevědomím.

 

Posledním z politiků, se kterým jsme mluvili, byl premiér JUDr. Stanislav Gross.

 

Pod jeho záštitou se pořádal koncert hvězd v hale v Rondu a po představení bylo možno s ním prohodit pár vět. Bylo to málo, ale díky i za to. Byl obehnán členy ochranky.

 

Přesto se nám podařilo  předat mu naše informace a zeptat se jej, zda je mu termín čipová totalita znám a jestli bude informovat občany.

 

Odpověděl, že termín mu není povědomý, že dokumenty prostuduje a jestliže uváží, že má informovat občany, tak to zajisté udělá.  Jeho přístup nesvědčil o porozumění a ochotě cokoliv změnit ani informovat. Měla jsem dojem, že nechce komunikovat.

 

Přes tyto poznatky jsme usoudili, že v každé ze stran se našel někdo, kdo naše informace chápal a nepodceňoval je.

 

 

 

 

2089.  Láska.                                     (Přijala Helena N.)                                        29.10.2004.

Místo: Zlín.

 

 

LÁSKA

 

 

„Láska je jak zrcadlo které,

poznat ti dá,

že na světě celém

vyznat se dá.

 

Láska je jako kopretina která

za ranní rosy a svítání

otevírá je a rozkvétá celá.

 

Láska je jako ty, která

píšeš na tento listopad a slova která

zdají se býti tak hodnověrná

však zůstávají nevyřčená

a ukrytá jako pod pavučinou

a čekají na to až

tvé srdce které

zasáhne nekonečná blaženost

a Světlo rozjasněné

bude zářit nekonečně

na všechna stvoření

na světě širém

a nepřestane dokud

na Zemi nebude RÁJ.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

      

 

2090.  Krása.                                     (Přijala Helena N.)                                        29.10.2004.

Místo: Zlín.

 

 

KRÁSA

 

 

„Žlutá a oranžová jsou barvy,

Slunce a taky odhodlání,

že něco hřeje tak jak Slunce

a každý pociťuje tu energii,

která vyzařuje z nich.

 

A možná ta krása celá

tkví jen uvnitř, a navenek

je prodírá s láskou, která

chtěla by na ten krásný svět.

 

Krása je jako slunečnice, která

otáčí se za Sluncem

a svou krásou chtěla by

 změnit tento svět.

 

Krása je jak nekonečnost, která

bude tu s vámi po celý věk,

neboť ona od Stvořitele pochází celá

a společně tvoří váš zlatý věk.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

 

2091.  Čas.                                     (Přijala Helena N.)                                        29.10.2004.

Místo: Zlín.

 

 

ČAS

 

 

„Čas je jeden nekonečný okamžik který,

vypadá jako velký třesk,

ale změřit se nedá,

neboť na svém konci čeká

zase jeho začátek.

 

To jen lidé, kteří

chtěli zmenšit dobu svou

vymysleli čas.

 

A tak celou tou dlouhou,

nekonečnou věčností, která trvá,

probíhají životy, roky, měsíce

a přitom se zdá,

když se den s nocí střídá,

že tak to má být.

 

S láskou po všechny věky věků, který tu je s vámi,

Váš Stvořitel milovaný všeho a všech.“

 

 

 

2092.  O naději.                                (Přijala Helena N.)                                          8.11.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O NADĚJI

 

 

„Ve tvých očích vidím lásko

ten nepřehlédnutelný a lesklý třpyt

tvých myšlenek a emocí,

které se z tvého srdce derou na povrch

a neskonalou touhou chrlí ven

milióny malinkých srdíček,

které tvou touhu promění

na vesmírné nekonečno,

ve kterém budeme

jen já a ty.

 

S láskou v srdci nám vystačí

Pouhý pohled z očí do očí

a všechny naše minulé životy nám k tomu stačí,

abychom se rozpomněli na to,

KDE JSME S NAŠÍ LÁSKOU SKONČILI.

 

Vše pokračuje, ale dále

tam, kde to minule skončilo

a naše hlasy zůstávají stále

nevyslyšeny lidmi, kteří se od lásky straní

a hledají štěstí ve věcech, které se zdají

být nepostradatelné pro toho, kdo v nich věří.

 

Možná i proto toužím zase

mít v sobě vnitřní klid a mír

a vzpomínky na tebe mou myslí plují

a celé mé srdce štěstím zaplavují.

 

Nechceš to také zkusit,

jaké to je být milován,

milovat a být věrný

svým snům i sám sobě ?

 

Pojď také cestou za Světlem,

ať můžeme spolu být

a radovat se z každého dne

a s láskou objímat se a šeptat slůvka sladká

MILUJI A MÁM TĚ RÁD,

jak dvě holoubátka.

 

S láskou v srdci tomu, komu tato báseň patří.

Předal Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2093.  Věrnost.                                  (Přijala Helena N.)                                           4.6.2004.

Místo: Zlín.

 

 

VĚRNOST

 

 

„Věrnost je v srdci daná

a každému se skýtá

možná až moc milovaná

někdy se zdáti bývá.

 

Je jako Slunce,

které opírá se

do vlčího máku

a také oblaka,

která plynou

tam v té modravé dálce.

 

Možná až v srdci ucítíš

tu touhu splynout v jedno,

potom věz, že nalezla jsi

poklad pravý.

 

Až holubice zamává svými křídly

a šneci vyrazí na dlouhou pouť,

bude to země milovaná,

která starostlivě se postará

o všechny své děti milované,

které v ni věří a milují.

 

Její žár nekonečné lásky a světlo,

které nikdy neuhasne

na té vaší pouti vždy vám bude svítit.

 

A v dálce nekonečné objeví se jednou

ten milující hlas

„Bůh s vámi, miluji vás“.

A těším se zas na ty krásné chvíle,

které vždy zůstanou, v mé mysli

Jako nekonečná brána která

zůstala navždy otevřená,

všem, kteří cítí to, co já.

 

„Nikdy nepřestanu milovat tě,

jsem šťastná, že tě mám

a věřím, že ty můj drahý Stvořiteli

budeš vždy se mnou

po všechen čas.“

 

Od Stvořitele.“

 

S láskou Helena.

 

 

 

2094.  Souznění duší.                         (Přijala Helena N.)                                           5.6.2004.

Místo: Zlín.

 

 

SOUZNĚNÍ DUŠÍ

 

 

„Jsou duše jako v kolotoči,

které se pořád zasmušile točí,

a nedokáží se vymanit

ze zloby a zášti a pohrdání,

které já věru nemám zdání,

že existovat mohou tam, kde ráj by měl být

a ne, snad chaos, zmatek a války které

zdají se býti hodnověrné,

že síla vládne světem celým

a nikoho už nezajímá že:

Umírají lidé nenasycení

a z touhy žít, která se cení

dokáží vydat ze sebe plno sil.

příroda se zdá být tak zpustošená

a nerostného bohatství čím dál míň.

Lásky je nedostatek mezi lidmi

a každý se zdá býti hodnověrný,

že ji v srdci ukrývá

a dává čím dál víc.

Já však přál bych si předat vám poselství

moji milí přátelé,

že láska kterou ukrýváte, si zaslouží býti dána

každé bytosti na této Zemi.

Moc rád já předal bych vám to světlo

ze svého srdce, které bude vám připomínat

naše přátelství a spojení všech věcí,

které zdají se býti neuvěřitelné v této době

kdy přichází váš i lásky čas.

 

Milujícím

Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2095.  Milování.                                 (Přijala Helena N.)                                           5.6.2004.

Místo: Zlín.

 

 

MILOVÁNÍ

 

 

„Milování je jako růže která

rozkvétá v ten pravý čas.

Možná ti lásky nedá celé noci spát

a vzpomínky jen na jednoho běží tvou myslí dál.

 

Možná se cítíš osamělá a nevěříš v to snad ?

Že láska, která klid ti nedá

bude se cítit odstrčená

dokud tvé srdce neuvěří,

že je to ona která

spojuje celý svět.

 

Proto chtěl bych vám říci drazí mojí,

že zdá se občas pošetilé

jak někdy skoro ledabyle

chcete si ji brát.

 

Vždyť ona je jako slza která

na ranní rose uspat se dá

a nekonečnost tvojí duše

v dálce zdá se otevřená

a rozjařená jako Slunce,

které hřeje v každém srdci

i když je někdy na rozcestí

a hledá domov který

tak dobře v hloubi duše zná.

 

To s láskou vám předal Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2096.  O lásce.                                  (Přijala Helena N.)                                          11.7.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O LÁSCE

 

 

„Láska je jako kopretina která

ve slunečním jasu a kráse

na rozkvetlé louce mezi ostatními

nezdá se býti výjimečná, ale

je tam uvnitř té krásy ukryta

a nalézt ji může každý kdo hledá

a nikomu není odepřena ta touha,

která činí z vás tak nádherné lidské bytosti,

které jdou si za svým cílem,

láskou a hledáním.

 

O lásce dalo by se vypravovat,

ta nikdy neumírá a je v každém z vás

ukryta a stačí jí jen nalézt a přijímat

a dávat lidem všem.

 

V tom je tato láska nekonečná

neboť dotýká se druhých a mění svět,

a to co bylo takové už není, ale blíží se blíž

ke svému Stvořiteli.

 

A to je na tom to krásné, ta změna která

trvá stále a vše k lepšímu se mění.

Mějte svou lásku v srdci

ať nikdy nevyhasne

milovat je krásné

v celé své kráse.

 

S láskou milující Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2097.  O milosti.                                 (Přijala Helena N.)                                        11.7.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O MILOSTI

 

 

„Milost není něco jako věda,

která i když zdá se býti celá

prozkoumaná a probádaná všemi s vším,

ale něco zcela nového, co člověk objeví

v tomto věku který se zdá  býti zlatým

jako drahokam ukrytý uvnitř a nalezen v pravou chvíli.

 

Možná si někdo řekne, vždyť milost, ta tu byla už od počátku věků.

Je to pravda, ale tak jako pravda má několik podob i z několika úhlů pohledů,

tak i milost Stvořitele nezdá se být jen jedna,

ale také několik podob má.

Může se zdáti být pošetilé

myslet si, jak zdálo by se provinilé

odsuzovat jeden druhého za jeho činy.

 

Tohle vám ovšem nepřísluší

vaší zbraní má býti milost

a Stvořitel pak sám posoudí,

jak šel čas a myšlenky každého z vás,

budou přehrány a přečteny v pravou chvíli.

A chování, láska, důvěra, porozumění – to se cení,

jako zlato a drahé kamení, které přetrvávají dlouhý čas.

 

Chtěl bych vám jen mí drazí říci,

že teď přišel ten pravý čas,

kdy obrátit se k Bohu a porozumění

stává se teď milostí každého a každému z vás.

 

S láskou Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2098. Vesmírní Přátelé.                          (Přijal Petr S.)                                  Ráno. 10.7.2004.

Místo: Mělnicko.

 

„Zdravíme tě my všichni z Ptaahovy vesmírné flotily, jsme moc rádi, že jsi se s námi opět spojil, milujeme tě milý Petře, jsme tu s tebou, pozorujeme, co děláš, zdravím tě také já Pleja z lodi PLEJA III, ano ráda tě pozoruji jak si vedeš, posíláme ti proudy naší lásky z našich lodí nad tebou, zdraví tě také Ptaah, a mnoho dalších Plejáďanů, milujeme tě, máme vás všechny moc rádi.“

 

Prosím vás, milí Plejáďané, komunikuje s vámi Dalajlama ?

 

„Ano, v podvědomí, vědomě ne, ale komunikuje se Stvořitelem Prvotním, má dobré srdce, je to mírumilovný člověk (jako ty), je nás tu hodně, co by si s tebou rádi povídali, Plejáďané, Ummiťané, Aenstriňané, zdravím tě i já Aštar, ano jsem tu i já, Aštar Šeran, tvůj bratr, mám tě moc rád, posíláme vám proudy naší lásky, milí přátelé ze Země, jsme moc rádi, že máte zájem s námi si hezky povídat, my si rádi povídáme o hezkých věcech, o krásné přírodě, o zvířátkách, jaké kde žijí, jak se vyvíjejí, milujeme přírodu, lesy, parky, potoky, u vás jsou krásné potoky, řeky, Dunaj, ano, máme rádi.“

 

Milí Přátelé, můžu mluvit s Ester, ženou Aštara ?

 

„Tady jsem milý Petře, zdravím tě s láskou v srdci já Ester, žena Aštara Šerana, mám radost, že jsi chtěl se mnou mluvit, jsem moc ráda, jak se snažíte pomoci své matce Zemi v očišťování, miluji tě milý Péťo.“

 

Milá Ester, prosím tě, to jsi byla ty, ta bytost světelná, bílá postava v září 1999 ?

 

„Ne, to byla jiná bytost, to byla bytost ze 7. dimenze bytí, bylo to opět pro tebe, abys nezapomněl na nás, a na svůj úkol, pracuj s láskou pro našeho Otce, Stvořitele, je to dar boží, být takto veden, važte si toho, že vám pomáhají velmi vyspělé bytosti z vyšších světů, milujeme vás všechny, loučíme se s tebou ne na dlouho my, Pleja, Aštar, Ester a mnoho dalších.“

 

A já jen dodám, že ta světelná bytost byla v průhledném zlatém těle a okolo měla zlatou záři jako auru podobně jako náš milý Přítel Aštar Šeran, takto vypadají světelné bytosti z Pravého Stvoření, ze srdce přeji všem lidem poznat tyto krásné bytosti, s láskou bratr Petr.

 

 

 

2099.  Planeta se očišťuje.                      (Přijal Petr S.)            21:53-22:02 hodin. 12.7.2004.

Místo: Mělnicko.

 

         „Milý Petře,

 

zdravíme tě my z Ptaahovy vesmírné flotily, jsme opět v pohotovosti, neboť vaše planeta ZEMĚ se stále očišťuje, my Plejáďané jsme stále tu.“

 

Prosím vás milí Plejáďané, co znamená to točení hlavy, poruchy rovnováhy 10.-11.7.2004 ?

 

„Ano milý Petře, cítil jsi zemětřesení v severní Itálii, Rakousku a část vašeho území, bylo to blízko, tak někteří to mohli takto pocítit na sobě, věř své intuici, tvé srdíčko tě vede, tam se obracejte milí lidé, do svého NITRA, tam je váš Otec Stvořitel Prvotní všeho a všech, bděte, milí lidé, neboť očista NEKONČÍ, záleží jen na vás, na vašich myšlenkách a chováním k bližnímu, milujeme vás všechny, to vám s láskou sděluje Ptaah, Semjase, Pleja a ostatní.“

 

 

 

2100.  Ježíš a bytosti Světla v srdci.       (Přijal Petr S.)                                    Ráno. 28.8.2004.

Místo: Mělnicko.

 

                   „Milý Petře,

 

jsem tu ve tvém srdci já, váš Pán Ježíš Kristus, jsem moc rád, že jsi se se mnou takto spojil, miluji vás, mé milé ovečky, Světelné, posíláme vám spoustu lásky, dobra z našich srdcí my Andělé lásky z Nebes, Pravých světů, vaší ochránci, milujeme vás, milí naši, to ti s láskou sdělili Andělé Světla a Pán Ježíš Kristus, ve tvém srdci otevřeném a připojují se i Vesmírní lidé Sil světla.“

 

Děkuji Panu Ježíši Kristu a všem bytostem Sil Světla, s láskou Petr.

 

 

 

2101.  Vesmírna pomoc.                   (Přijal Martin S.)                5:00-5:20 hodin. 10.11.2004.

Místo: Turany.

 

 

VESMÍRNA POMOC

 

 

„Neskorá noc, skoro zrána

obloha sa od mrakov vyjasnila.

Posiata hviezdami jasnými,

moju dušu potešila.

 

Hľadám medzi tými světlami,

také, čo sa pohybujú.

Na moje prianie veliké,

tie svetlá sa zmenia na veliké.

 

Zablikajú mi na pozdrav,

kto to spraviť može ?

Len bytosť inteligentná,

ale nie z našej planéty.

 

To vesmírny ľudia nás zdravia,

keď nad nami v lodiach letia.

Dávajú nám znamenia,

týmto sposobom pozdravia.

 

Okolo Země lietajú,

ozón nám pritom dopĺňajú.

Bez ich veľkej pomoci,

boli by sme ľudia nemocný.

 

Veľmi našu Zem znečisťujeme

a pritom tomu nechápeme.

Jako veľmi jej tým ubližujeme,

tak si to aj sami zažijeme.

 

Ešteže má niekto rozum,

a s láskou jej pomáha.

Ale stále to tak nebude,

ľudia, tak to pochopte !“

 

 

2102.  Shan ľuďom.                                (Přijala P.)            22:15-22:20 hodin.  13.11.2004.

Místo: Slovensko.

 

 

Shan ľuďom

 

 

„Ak chceš, dcéra,

čuj tieto slová matky tvojej,

planétou Shan nazývanej.

 

Mám ja pocit jasný, istý,

že k posledným dńom sa chýli.

Uzavretie veľkej kapitoly blíži sa,

a každá duša si je tým istá,

čo cíti láskou vrelou, čistou

láskou k Bohu, Otcu, Stvoriteľu

- láskou nebeskou -

 

Ó milujem ja všetkých tých,

čo takto cítia

a srdcia svoje k Bohu čistia,

s nehou sa mu otvárajú

a na pasvet -

z vyššia sa už pozerajú.

 

Ľúbia, hladia, radujú,

pre Stvoriteľa pracujú.

Tým všetkým ja ďakujem,

milujem vás, milujem

Otca prosím – za vás bdiem.

 

Nech na Novej Zemi

- si vás nosiť smiem.

Už teším sa, čas sa kráti,

Nová Zem otvára už náruč svoju

všetkým tým, čo žijú voľu -

- voľu Stvoriteľa.“

 

Ďakujem ti milá Shan,

rada túto básničku odovzdám ďalej

s láskou P.

 

 

2103.  Nastupte.                             (Přijal Rosťa D.)                                          23.5.2004.

Místo: Český Těšín.

 

 

„Tyto události, o kterých jsi slyšel (v Bibli a další knihy), jsou blízko. Naplňují se svědectví stará tisíce a tisíce roků. Jste důležití pro usměrňování obyvatel, jiných lidí, každý cítí svoje poslání.

 

 

 

NASTUPTE

 

 

„Náš večerní čas

nastal již,

za chvíli vše

zmlkne již.

 

Lidé, přišel čas

vysvobození.

Nyní nastává pravá doba

k nastoupení.

 

Láska vás všechny

obepíná.

Ta nádhera vás

všechny rozechvívá.

 

Teď je důležité

otevřít srdce dokořán

a přijít se

s námi uvítat.“

 

 

 

2104.  Kde stojí za to žít (520).         (Přijal Ivo A. Benda.)     19:28-19:32 hodin.  18.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

KDE STOJÍ ZA TO ŽÍT

 

 

„Tam, kde láska, tak je mír.

 

Tam, kde mír, tam je život.

 

Tam, kde je život, tam je štěstí.

 

Tam, kde je štěstí, tam je bohatství.

 

Tam, kde je bohatství, tam je blahobyt.

 

Tam, kde je blahobyt, tam stojí za to žít, milovat a snít !“

 

 

 

2105.  Návrat Domů (521).              (Přijal Ivo A. Benda.)      19:33-19:41 hodin.  18.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

NÁVRAT DOMŮ

 

 

„Jak svítí slunce ti

v hrudi otevřené radostí,

v nitru bohatstvím planoucí,

dá ti vše, po čem toužíš.

 

Pak uvidíš ráje – světy,

co spatřil´s naposledy,

než vkročil´s sem na tuto Zem

a jež stále v hrudi nosíš.

 

Poté nádhera světla – jas,

zaplaví tě po čase zas

jak poupě v zahradě nalezené

a vítr čistý ucítíš zas !

 

Proč nacházíš stále nás

ty Anděly z nebe, co znáš,

tak spjat jsi s nimi milovaný

vždyť od nich jsi sem na skok skočil.

 

A hleď milý, jak srdce zní

proud světla z něj září,

tak mohutně ti svítí

tvé nitro, co Domů se vrací !

 

Voláš dítě mé stále nás

Anděly Světla zříš zas,

až práci svou zde ukončíš

a pak Domů se navrátíš.

 

Mírové dny se krátí

střídání dne a noci,

pak nastane velký jas

již nikdy se nevrátíš.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2106.  O Nebi (522).                      (Přijal Ivo A. Benda.)           4:52-5:12 hodin.  29.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

O NEBI

 

 

„Láska žhavá jako oheň,

hoří všude, kde pohlédneš,

tam ve světě žhavém,

co vítězí pravda stále.

 

Mír tam stále je

věky věků, co Nebe je,

miriády světů, co jich je

úžasné dílo Stvořitele.

 

Napájí ho vibracemi lásky

moudrostí, dobrem, inteligencí,

absolutní vibrace Jeho

jsou každému k dispozici.

 

Tak obyvatelé sdílí

energie Stvořitele absolutní,

volí dle nich činy

a sami je Tvůrci opětují.

 

Toto velké sdílení

je na denním pořadí

život takto tvořen je

v Pravdě Stvořitelově.

 

Ti, co zde bydlí

tři stupně Nebe mají

a to podle vzdálenosti

kterou od Stvořitele mají.

 

Tak Andělé nebeští

krásou vnitřní i vnější

neustále žijí životem

o jakém se vám jen sní.

 

Žádné nemoci, hlad a války,

peníze, politiky, banky,

doklady, církve, spolky,

nic z toho zde nemají.

 

Zato však SVOBODU takovou,

že žádné ovládání nemají,

pohybovat se po vesmírech

jen myšlenkou svou smějí.

 

Všude plno světla jest

vše svítí světlem Stvořitele,

nádhera, co jen v srdci je

na Zemi jinde nenajdeš.

 

Dálky mnoha vesmírů

ty jednou člověče uzříš,

až negativní stav opustíš

Domov lásky najdeš.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2107.  Evakuace 1. vlny se blíží.               (Přijala P.)              22:41-23:05 hodin.  5.12.2004.

Místo: Slovensko.

 

Prosím, mohli by ste mi podať správu o tom čo sa deje ?  Už pár dní mám totiž silný pocit, že sa niečo velmi doležité deje....

 

„Ahoj, zdraví tě Aštar Šeran, tak jen neváhej a piš.

 

Víš, s vaší Zemí je to teď takhle, že se opravdu mění poměry, a to tak, že všude, kam se jen podíváš, cítíš hrubé vibrace lidí vašich pozemských, neustále se v tuto dobu stupňujících. Připravují se další mohutné očistné procesy Země, která tak činí s laskavým dovolením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Vše se takhle rozpohybovává směrem k temnotám sahajíc. Když ještě sčítáš takhle tu energii od hrubovibračních lidí s masovými produkcemi čipů - různych typů a také snahy o jejich masivní zavádění do provozu a to i se satelity - tak máš z toho jasný výsledek, kterým je momentální stav vaší Země a lidí na ní žijících. Opakuji, že všechno je v rychlém pohybu směrem dolů, do temnot. Je nutné ZINTEZIVNIT práci všech světlonošů tady na Zemi - a my vám přitom stále pomáháme, intenzivně po celý čas. Všichni tady jsme v pohotovosti kdykoli vám pomoci. Evakuace se blíží. Její první vlna proběhne pravděpodobně v noci, a to u většiny lidí na to uzpůsobilých ve spánku.

 

Probuďte se lidé !  Už je čas nejvyšší !  To vám s láskou vzkazujeme my všichni vaši Andělé vesmírní, na lodích zde nad vámi, nad planetou Shan zvanou, kterou mocně milujeme a také ji tak pomáháme.

 

Tak to vidíš, milá, jak to všechno je a jak se věci vyvíjejí, sama to cítíš, jak se u vás hovoří „v kostech“.

 

 

Tak snažte se, milí lidé,

probudit ty spící duše,

ať procitnou už z toho spánku,

ať nelpějí na beránku,

co zlatem se třpytí jen,

aby dav byl uchvácen.

 

Srdce svý si otevřete,

radost, lásku rozdávejte,

nečekejte vřely dík,

dávej, dávej a pak - jít.

 

Všichni se můžou více snažit,

to je to, co Země a lidé potřebují...

Práci světelnou, láskou

od Stvořitele prozářenou.

 

 

To vše ti s láskou předali ti, co tě tak moc milují, Aštar Šeran, Ptaah, Semjase, Asket, Artur, Athar a jiní.“

 

Ďakujem s láskou Stvoriteľovi Prvotnému, ďakujem vám všetkým, milujem vás, P.

 

 

 

2108.  O víře.                                     (Přijala Helena N.)                                       23.11.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O VÍŘE

 

 

„Má smysl na víru se ptát,

když odpovědi je už třeba znát ?

Víra je jako holubice která

oblétá tento širý svět,

a svými křídly ostatním dává

na tuto otázku odpověď.

 

Víra je jako zrnko máku,

které obšťastňuje tento svět,

když jeho květy v létě

hoří a chtějí zavonět

tou božskou vůní která

tak smyslná je v tento věk

a květy tak pestré převelice,

kterých jsou všude statisíce,

touží rozjasnit každý den,

aby ta jiskra která

v tvém srdci hřeje,

byla jako miliony hvězdy

na tom Nebi širém

a přes celou dlouhou Galaxii

přiletěla až tam, kam patří

ke svému Stvořiteli milém.

 

Tak, jako štěstí které

na každého se jednou usměje,

tak já bych chtěl popřát vám,

aby vaši víru nikdy nezradily

smutek, neštěstí a klam.

 

S láskou vám milým předal Aštar Šeran.“

 

 

 

2109.  O svobodě.                              (Přijala Helena N.)                                       27.11.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O SVOBODĚ

 

 

„Svoboda je ten kousek který,

v tvé mysli pořád dřímá

a nedokáže si vybavit jak

snadné to někdy bývá,

když rozhodnutí z tvého srdce

zvítězí nad rozumem

a celá příležitost která

mohla by býti nekonečná,

tak jako víra a láska,

které vedly i Ježíše Krista,

když jeho kroky šly v širý kraj,

tak i vám moji milí,

chtěl bych ten příběh celý

s láskou a pochopením vyprávět.

 

Za těch časů v kterých

byly kromě bídy a lží

také odvaha a spravedlnost,

které mohou změnit i tento svět,

ve kterém spojení se Stvořitelem mají

lidé kteří své srdce otvírají

a jejich proudy lásky zaplavují a ovlivňují

ostatní okolo nás

a ti změnu pak pociťují

když světlo září i v nich

a nikdy nepřestane, neboť

tam, kde je Světlo, není tma.

 

Proto držte si v sobě moji milí

plamínek štěstí

a nepřestávejte doufat a věřit

na lepší čas

neboť vaše odvaha vás povede

a svobodní budete zas.

 

Všem národům, ať spojí je láska …

… to pak bude krása.

 

Milující

Stvořitel prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2110.  Ráj na Zemi.                            (Přijala Helena N.)                                       28.11.2004.

Místo: Zlín.

 

 

RÁJ NA ZEMI

 

 

„Bylo by to krásné lidé,

kdyby tolik radosti

na tom světě širém

bez válek a pohrdání

pozvedlo všechny starosti

a láska svět by zaplavila

žárem svým nebeským

a štěstí bylo by všude

a nikde ani stínu pochyb

ve víru našeho Stvořitele.

 

Láska, to je krásný cit

nedá se ale uchopit

jen zdání bývá klamné

osudovou cestou jít

a nevidět krásu kolem.

 

Možná jednou pochopíš,

že i ve vesmíru širém

najde se ne jedna chvíle

kdy na něho někdo myslí

a zoufá či naříká

nebo se směje radostí

kdy ten nádherný úsměv

každého odzbrojí

a síla toho poznání,

že každý má už od narození

právo být šťastný,

radovat a smát se z plných plic.

 

To štěstí ať na Zemi dále přetrvává

a nikdy se před žádnými lidmi neschovává,

ale aby úsměv na každé tváři lidské

rozzářil i miliony dalších srdcí,

které jeho krásu spatří.

 

Toto z lásky napsal vám

a všem požehnat bych chtěl vám

Stvořitel milující všeho a všech.“

 

 

 

2111.  S láskou.                                 (Přijala Helena N.)                                         1.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

S LÁSKOU

 

 

„S láskou píši ti tento list,

kterým bych vyjádřit chtěl

jak moc tě miluji

a možná bych měl

složit ti poklonu milou

za všechna tvá krásná přání,

které z tvého srdce vycházejí

a ustavičně kolují

kolem velké Mléčné dráhy

a čekají na svá vyslyšení a naplnění

i když se občas zdají

býti skrytá a nekonečná.

 

S láskou chtěl bych předat

také ostatním své věnování

ať láska je vždy doprovází

a také hodně štěstí k tomu,

aby vaše životy byly

neustále prozářeny světlem lásky,

harmonie, klidu a míru.

 

S láskou Aštar Šeran

a Vesmírní.“

 

 

 

2112.  Ve světle pravdy.                     (Přijala Helena N.)                                         7.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

VE SVĚTLE PRAVDY

 

 

„Od těch dob co byly,

vaše časy těžké jak doposud

možná mohlo by se říci :

Koho na tomto světě suď

a buď vykonavatelem rozsudků

nad osudem lidí,

kteří svou lásku v sobě nevidí

a přesto vidí vše kolem

zničené a zpustošené.

 

Tak jako dříve bylo

vše krásné a čisté jak padlý sníh,

tak i vaše srdce budou

zářit tou nekonečnou láskou,

kterou cítí tam uvnitř sebe skrytou,

která povznáší vaše činy na božské.

 

S láskou v srdci chtěl bych vám

přát miliony životů

jen v lásce a pravém poznání,

která svou cestou uhání

za krásou svého Stvořitele.

 

S láskou

milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2113.  O bytosti, která má v sobě jen lásku.   (Přijala Helena N.)                          7.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

O BYTOSTI, KTERÁ MÁ V SOBĚ JEN LÁSKU

 

 

„Jak krásné je někoho políbit,

a vidět v jeho očích ten krásný cit,

který povznáší do nekonečných výšin mléčné Galaxie,

tam, kde jste se všichni narodili

a s láskou v srdci věčně žili

a neznali žádný strach a pohrdání

a neměli vůbec žádné zdání,

že na planetě Zemi s láskou

začne se také zkoušet žít.

 

Tak jako ta láska byla plná

jen štěstí, a neměla vůbec nic,

čím by mohla zarmoutit

ta srdce otevřená

jen sou láskou která

obejmout by vás všechny chtěla

a také naznačit

jak důležitý je ten cit

mít někoho rád a milovat

a také radostně se smát

a mít víru v sebe a ve svého Stvořitele.

 

Těch bytostí rodilo se stále víc

a každá by tu chtěla vybudovat

na světě mír, ve kterém by byly

láska, víra, radost a štěstí hlavní priority.

 

Štěstí je jako láska která

nechce si nic vynutit,

ale jen básník, který hledá

najde v té lásce krásný cit,

který ano popsat se nedá

ale může vytvořit

pocit štěstí, který se dá

z této lásky vykouzlit

slovy, který nepřestanou

ostatním lidem dávat víc.

 

Od Stvořitele.“

 

 

 

2114.  Plavání (523).                       (Přijal Ivo A. Benda.)          8:54-9:09 hodin.  14.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

PLAVÁNÍ

 

 

„Dnes opět plavu v bazénu,

rozkoší a radostí planu,

miluji tu hru vody s tělem

jak dítě plné Stvořitele.

 

Velmi spjat s vodou jsem

vždyť statisíce životů žil jsem

ve světech vodních Pravých

Doma, tam u Stvořitele.

 

Zároveň však vše zobrazuje

duchovní obsah vnějšího děje,

„plavat ve vodě“ též značí

pomáhat ve světech temných.

 

Ten, kdo rád a vášnivě plave

též schopen je pohybu ve světech,

jež v zóně vymístění dlí

temnými poměry uspořádaných.

 

Tam za účelem pomoci

plave a též se potápí

však stále vzduch dýchá

láskou a pravdou se napájí.

 

V bazénu vodním se raduji

silná světla mne osvětlují

toť Pravdu Stvořitele značí

duha vzestupu kolem nich se zračí.

 

Teplá voda symbolizuje

Lásku čistou Stvořitele,

jež stále se mnou je

kdekoliv v této vodě.

 

Bublinky kolem značí,

že vzduch – život – je všude,

i když je tento podvodní,

vodníka, co duše krade.

 

Jak ponorka se jistě potápím

a veden jemnými impulsy,

vyhledám lidi co čekají

na spásnou pomoc shůry.

 

Nádech silný značí

sílu a vytrvalost v poslání

pomáhat svým bližním

jejichž duše jsou ukradeny.

 

Ta rozkoš, co tam cítím

lásku pravou značí,

vibrace její se šíří

v tomto vodním prostředí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2115.  Most (524).                          (Přijal Ivo A. Benda.)          9:10-9:25 hodin.  14.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

MOST

 

 

„Dnes otevírají na Zemi,

silniční most nejvyšší

nachází se ve Francii

k nebi vysoko se tyčící.

 

Mosty od malička mám rád,

neb značí vždycky SPOJENÍ

toho, co kdosi rozdělil

za účelem negativního vládnutí.

 

Most bílý vždy značí

spojení lidí na Zemi

s vlastí – Domovem pravým

v Nebi, odkud přišli.

 

Mostem jsou i aktivity

jež milý Ivo zde tvoříš

SPOJOVAT ztracené lidi

s milujícími Anděly.

 

K tomu slouží „Rozhovory“,

knihy, co lidem jsi dal,

plné naších sdělení

s láskou jsi je zpracoval.

 

Ne však do šuplíku,

ale ven mezi lidi,

vždyť k čemu by byly

před nimi ukryty ?

 

Most spojující dva světy

mezi nimi propast velká,

však dá se vše změnit

když ten most vystavíš.

 

Stavitel mostu jsi odvážný

aby se již nezřítil do propasti

pod náporem lidí co kráčí

Domů pozitivními přístupy.

 

Teď nový most otvírají

šance k vzestupu dávají,

každému, kdo se obrátí na cestu

pravdy, lásky, moudrosti a dobroty.

 

Vždyť šance je kdykoliv

jít a kráčet srdcem svým

dokořán stále zářícím

tam, do Domovů Pravých.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

2116.  Hvězdička.                                   (Přijala P.)              17:30-17:40 hodin.  29.11.2004.

 

 

 

HVĚZDIČKA

 

 

„Hvězdi, hvězdi, hvězdička,

jasná záře z nebíčka,

jiným svítí na cestu,

stálý posel úsvitu.

 

Pracuje jak včelička,

dobrého je srdíčka.

Radost z něho velkou máme,

všichni s láskou si zpíváme.

 

Odletíme potom zpět,

za nádherou věčných let.

A kdo to je ?

No přece ty !“

 

To ti s láskou dávám já a Vesmírní, pápá.

 

Děkuji vám všem milí drazí, s láskou a radostí v srdci, Ivo.

 

 

 

2117.  Zaslepený svět.            (Z budhistické knihy CESTA K PRAVDĚ)           

 

 

(slovensky)

 

ZASLEPENÝ SVET

 

„Tento svet je zaslepený,

iba málokto tu dokáže vidieť.

Iba málokto odtiaľto odíde

do nebeských svetov ako vták,

ktorý unikol zo siete.“

 

 

(česky)

 

ZASLEPENÝ SVĚT

 

„Tento svět je zaslepený,

jen málokdo tu dokáže vidět.

Jen málokdo odsud odejde

do nebeských světů jako pták,

který unikl ze sítě.“

 

 

2118.  Záměry na Marsu. (525).             (Přijal Ivo A. Benda.)  9:59-10:23 hodin.  20.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, četl jsi v novinách, že americká NASA dostala část prostředků na let lidí na Mars. Každý tak může vidět, že tyto moci nemají zájem spolupráce s námi, Vesmírnými lidmi, a stále pokračují v cestě do temnot – dál a dál, tam, kde jsou jen pusté světy bez biosféry – přírody, a tedy se zaměřují na podzemí těchto planet. Přesně to odpovídá jejich duchovnímu stavu – negativní stav, který si udržují a dávají tak další živou odpověď, kam vlády, vědci, ale i další masy lidí se směřují. Tam jistěže je vyšší stupeň ovládání a mnohem méně svobod, nežli dosud na planetě Zemi. Taktéž tyto informace a obrázky těchto pustých světů zóny vymístění (odpadkové koše Pravého Stvoření), slouží jako propojovací kanály negativních energií, které jsou nejen z těchto pustých světů, ale i ze základen negativních entit v podzemí, které tam již existují. Proto nedoporučuji sledovat tyto podobné informace, neboť člověk je tak zaplavován nízkými vibracemi z těchto negativních zdrojů.

 

Dále ti chci sdělit, že my zde vše takto kontrolujeme a dosud nedovolujeme těmto pozemšťanům uskutečňovat jejich negativní „výpravy“. Naše přítomnost je zde prioritně k POMOCI PLANETĚ ZEMI A TĚM POZEMŠŤANŮM, KTEŘÍ SI VOLÍ POZITIVNÍ LÁSKYPLNÝ ŽIVOT, A TO MÁ PŘEDNOST před současnými i předchozími negativními kolonizačními záměry některých pozemských vlád, hlavně USA.

 

Nyní se takto završuje 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ – EVAKUACE LIDÍ DO 5. DIMENZE PLANETY ZEMĚ, a to je pro planetu Zemi ZÁSADNÍ UDÁLOSTÍ. Jejich blízcí, kteří zůstanou a mají přesné informace o tomto převibrování, se budou v mnohých případech snažit udělat totéž (v podmínkách nastupující čipové totality), a to je v jejich rukou, včetně podmínek – míry svobod, které si uchovají. Zdravotní pojišťovny (VZP) již rozesílají čipové průkazy milionům lidí bez toho, že by je informovali o čipu v nich a o možnostech snadného zneužití. Takto nyní probíhá – a to umožňují samotní lidé tím, že jen velmi málo proti tomuto bojují. Hlavním informačním nástrojem je naše „PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ“, kterou si v českých zemích přečetlo přes milion lidí a další přibývající díky těm lidem, kteří jim petice proti čipům předávají (média v ČR to NEJSOU !!!).

 

Toto ti s láskou v srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, lidé mohou dobře vidět, jak se přece jen ZVIDITELŇUJÍ záměry Sil temna a tak mají možnost určité zpětné vazby k tomu, aby sami prováděli odpovídající životní volby. Každý je tímto procesem vtažen do jednoznačného rozhodovacího procesu voleb, které MUSÍ učinit. Volby vzestupu směrem KE Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech anebo propadu do temných světů zóny vymístění – v této fázi buď do podzemních děr (kde jsou nějaké technologie), kde se otročí za jídlo, šaty a vzduch, anebo na zelené planety plně ve vlivu přírodních procesů, které tam vládnou (bez technologií, chatrče tak, jako dříve zde na planetě Zemi po statisíce, ba miliony let). Takto zakouší své volby na VLASTNÍ KŮŽI a mohou se PLNĚ POUČIT o důsledcích a následcích svých voleb.

 

S láskou ti toto milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

2119.  Odcházíme (526).                (Přijal Ivo A. Benda.)       14:12-14:26 hodin.  20.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ODCHÁZÍME

 

 

„My, lidé cítící

v pravdu a lásku věřící

na tomto světě žijící

odcházíme Domů žít.

 

V srdci jej máme

je kam jít,

Domov Pravý na Zemi

ovšem v jiné dimenzi.

 

Ti, co život Pravý žijí

nijak se zde nezatížili

pomoc nezištnou dali

teď Domů se navrací.

 

Novou Zemi založí

tu, o níž kde kdo snil

v tisícileté historii

s označením utopií.

 

Žádná utopie to není

tolik národů a společenství

v této naší Galaxii

i jinde takto dlí.

 

Společnost jiná než tato je

postavená na jiných základech

lásce, víře, dobru a štěstí,

tedy pravých duchovních principech.

 

Nová Země se zde rodí

v této staré kolébce

lidí těch, co srdce volí

a ne mamon, lži a vnější lesk.

 

Budeme však pomáhat

lidem ve staré Zemi,

těm, co se také chtějí

jednou Domů navrátit.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2120.  Slavnostní vánoční setkání.                                      14:45-15:28 hodin.  25.12.2004.

 

 

Na sdělení navazuje sdělení 2121 – Zasedání s Gorlojem, 2128Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

„Milá, zdraví tě Aštar Šeran a jiní se také připojují z lodi tu nad tebou. Ano, tak jsme se znovu všichni takto střetli a průběh střetnutí byl následující.

 

Potom, jak jste seděli večer všichni spolu za jedním stolem a vnímali Stvořitele Prvotního všeho a všech a také energie lásky naše, jste byli znovu známým procesem dematerializace a opětovné materializace přesunuti i s jinými lidmi z vaší Země sem na loď. Tu jsme vás již všichni ve velké radosti očekávali a s láskou jsme vás přivítali, a to v duchu slavnostním. Vše bylo takhle v náladě přímo svátečné, všichni jsme se moc těšili z přítomnosti Gorloje - nejstaršího člena Galaktické konfederace planet, kterého si všichni velice považujeme a ctíme. Pak také náplň zasedání, kterého jste se účastnili, byla důležitá, aktuální situace se týkající. Pak jsme se přesunuli na planetu Erra, kde již po druhé jste se mohli setkat a radovat s vašimi přáteli blízkými, též obdivovat krásy téhle štědré planety. Tady jste již vřele komunikovali se svými Přáteli o zážitcích a zkušenostech se Země, v porovnání se životem na jiných planetách v Pravých světech Stvořitele. Rovněž jste probírali informace z porady. Pak jsme se po slavnostním jídle odebrali zpět na loď, kterou jsme se přesunuli na planetu Zetor, kde nás čekalo krásné kulturní podujetí, kde zpěv radosti zněl a i jste si všichni společně zatančili a krásy téhle planety též obdivovat jste na procházce mohli. Našli jste si tam i spoustu nových Přátel a tak vztahy mezi sebou rozvíjeli.

 

Bylo to skutečně úchvatné, ta radost, láska, štěstí v srdcích všech. Už brzo dočkáte se také společnosti vaší milé, na nové Zemi v 5. dimenzi uspořádané.

 

Pak jsme se odebrali zpět na loď, kde jsme vás již známým vám to procesem uložili zpět do postelí. Tak tedy vidíš, ze kdokoliv, kdo správně po cestě pravé s láskou kráčí, kdo s láskou a v radosti poslání své nezištně prací pro Stvořitele plní, může se takhle radovati a postupně tak již procházet do dimenze páté, a to i tímhle způsobem.

 

S láskou v srdci předal ti a všem Aštar Šeran k povzbuzení těm, kdo láskou již teď žijí.“

 

 

 

PLANETY POZNÁVÁŠ

 

 

„Tak jak se dítko rozhlížíš,

jen čerstvě vylíhlá jseš

ze skrupule husté - pouzdrem zvané,

tak vše již jasně vidíš

a tmu srdcem roztápíš.

 

A tak již lépe pracovati můžeš,

pro mne Stvořitele věčného,

program v lásku změnit chceš

a jiným takhle srdce otevřeš.

 

Plníš si své poslání,

v lásce, víš, a v radosti.

Již víš toho mnohem víc,

protože si lásce vyšla vstříc.

 

Proto darem krásným je

od Stvořitele pro tebe

též pro všechny ostatní,

co cestou lásky pravé kráčí.

 

Že smí se již v radosti,

objímat i s jinými bytostmi,

než na Zemi vaší se nacházející,

ano jsou to vaši Přátelé vesmírní.

 

Také nové světy může spatřiti

a s nadšením je okusit

pak v nové Zemi LÁSKU ŽÍT.

 

Jen tak dále snažte se,

co nejvíce můžete

a když lásku k Stvořiteli

silou svou v činy lásky změníte,

 

Ó, to je krása !  Uzříte !

Jen milujte, děti mé,

já miluji vás mocně též,

vaše Matka Země krásná,

až otřese se, bude šťastná,

láskou svou vás zahrne.

 

A ten den již blízko stojí,

milujte se, drahé děti !

 

S láskou v srdci předal všem

Stvořitel Prvotní s Aštarem.

 

 

Děkuji ti Stvořiteli Prvotní, děkuji ti milý Aštare, dík patří vám všem, předám dále, miluji vás.

 

 

2121.  Zasedání s Gorlojem. (527).          (Přijal Ivo A. Benda.)  7:39-8:18 hodin.  22.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2128Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, mohu ti předat důležité zprávy z našeho zasedání na vesmírné stanici Share, kterého se účastnili zástupci řady civilizací Sil světla a Gorloj, nejstarší člen Vysoké rady v Petale. Také ty milý Ivo jsi se tohoto zúčastnil a jde o zásadní události vývoje na vaší planetě Zemi.

 

Byla VYHODNOCENA zrychlující se aktivita Sil temna v uchvácení a totalizaci pozemského lidstva, pochopitelně za přispění samotných lidí, a to velké většiny. Tato většina lidí PŘISTUPUJE na stupňující se ovládací rafinované technologie ovládání jak v oblasti MÉDIÍ, tak v oblasti ČIPOVÝCH PRVKŮ, rozmisťovaných STÁLE RYCHLEJI VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. Vše za účelem ZVYŠOVÁNÍ STUPNĚ OVLÁDÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍCH 95 % NA 99,9 % s tím, že lidé sami kladou jen malý odpor proti tomuto procesu (Petice proti čipové totalitě, Petice za zrušení peněz, Petice za zrušení strašidel). Lidstvo zachází již tak daleko, že se ZCELA ODDALO TECHNOLOGII a postavilo ji na PRVNÍ MÍSTO ve svých životech. Ve skutečnosti jde o PŘIJETÍ DALŠÍCH – VYŠŠÍCH STUPŇŮ OVLÁDÁNÍ SILAMI TEMNA A SE ZAVŘENÝM SRDCEM SE DÁLE NECHAJÍ VÍCE A VÍCE ZOTROČOVAT A OVLÁDAT SMĚREM DO TEMNOT.

 

Evropská unie realizuje obří projekt družic GALILEO – 30 družic do roku 2008 za účelem obrovského přesunu dat vlnami v ovládacích čipových technologiích na Zemi (čipy menší než 1 mm cílově ve všem, v každé věci, viz předchozí sdělení – pozn. zpracovatele). Obchodní řetězce začínají s čipováním výrobků včetně jídla pomocí nových čipů RFID velkých 0,3 mm. Záměr je očipovat KAŽDOU VĚC A KAŽDÉHO ČLOVĚKA A KAŽDÉ ZVÍŘE (moc jich později nezbude – pozn. zpracovatele). Jsou rozesílány lidem čipové zdravotní průkazy, pasy, občanské a řidičské průkazy. V Německu se od 28.12.2004 spouští nový systém mýtného na dálnicích pro kamiony (později všech aut) – sledovací systém z družic. Stejný systém chtějí vzápětí zavést v dalších zemích.

 

Toto jsou HLAVNÍ PRVKY UDÁLOSTÍ, které Síly světla neberou na lehkou váhu a v podmínkách realizace čipové totality (sledování a ovládání všeho a všech na 99,9 % pseudotvůrci) NELZE plnit světelné poslání !  Proto budou VČAS VYZVEDNUTI evakuací Silami světla VŠICHNI TI LIDÉ, kteří mají DOSTATEČNÉ DUCHOVNÍ – VIBRAČNÍ PARAMETRY a kteří si tedy PLNÍ SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ. Evakuace lidí se uskuteční v NAPROSTÉM KLIDU V JEDINÉ NOCI, termín nelze vzhledem k ovládacím aktivitám Sil temna sdělit (viz např. knihy POSELTVÍ LIDSTVU I, II – borupská duchovní škola z roku 1967–9 na www.vesmirni-lide.cz ).

 

VYZÝVÁME VŠECHNY SVĚTELNÉ PRACOVNÍKY, aby se snažili si SPLNIT své poslání lásky a dobra, se kterým se sem narodili, a aby se soustředili hlavně na oblasti VZTAHŮ, a dále aby se zaměřili na ROZHODUJÍCÍ ČÁSTI SVÝCH ODBORNÝCH PROJEKTŮ (meditační, léčitelský, teleinformační). Je důležité toto takto provést, aby jste se mohli lehce a bez komplikací přesunout do 5. dimenze planety Země Pravého Stvoření. Dávejte si ZVLÁŠTĚ POZOR NA ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY 2. strany a nerozptylujte se nepodstatnými věcmi (okrádání o energie – čas, peníze, myšlenky atd.) a věcmi hrubovibračními (zbytečné ponížení svých vibrací v důsledku nesprávného vyciťování, čeho se zúčastnit a čeho ne, přijímání médií atd.) (nejčastější a standartní problém mnohých lidí s posláním Světla též dle mých zkušeností, které každodenně zažívám – pozn. zpracovatele). Jen tak můžete z hlediska vymezeného času zvládnout hlavní úkoly, které jste si přinesli na Zemi z Pravého Stvoření od Stvořitele Prvotního všeho a všech. Každý se zodpovídá Jemu a hlavně - prvořadě s Ním řeší Světelné poslání lásky. Vesmírní lidé jsou zde ku pomoci a budou vám až doposledka nápomocni.

 

Zasedání Vysoké rady na vesmírné stanici Share v blízkosti planety Země tuto skutečnost PODTRHUJE A ZVÝRAZŇUJE a je skutečně nejvyšší čas se navrátit Domů, do Pravého Stvoření.

 

Každý, kdo se takto vrátí zpět, může z této 5. dimenze v Nebi POMÁHAT pozůstalým na staré planetě Zemi, kteří přijali ovládací program Sil temna, a kteří jsou tak vydáni na pospas otrocké čipové totality a očistným procesům planety Země.

 

Otevřete svá srdce a navraťte se zpět Domů, odkud jste přišli a kde je váš původ.

 

S láskou v srdci ti toto milý Ivo předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, předávám lidem tuto důležitou zprávu. S láskou a radostí Ivo.

 

 

2122.  Štědrý den (528).                   (Přijal Ivo A. Benda.)    16:22-16:36 hodin.  24.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ŠTĚDRÝ DEN

 

 

„To na Zemi máte,

jeden den v roce,

je to od Stvořitele

ŠTĚDRÝ DEN, říkáte.

 

Protože na světě – Zemi

lidé povětšinou zapomněli,

jak v pravdě žít a milovat

štědrý den jim to připomíná.

 

Ten den se všichni snaží

být lepší, láskyplnější,

mají takto příležitost

Stvořitel jim dal most.

 

Tím byl Ježíš Nazaretský

co lásku na Zemi vnesl,

ukazoval jak žít v pravdě

v lásce, dobru a moudrosti.

 

Most mezi Nebem a Zemí,

kterým láska v pravdě vkročila,

zavřená srdce lidem rozsvítí,

šance návratu do Nebe se objevila.

 

Milujte lidé milí srdcem zářivým,

to je způsob, jak přežít,

hlavně se však navrátit,

a Pravý život znovu žít.

 

Žár srdce je klíč vánoční

kterým můžete každodenně,

dny své zářivé objevit

a vysvobodit se z otroctví.

 

Čas vánoční je POMOCÍ

Stvořitele vašeho milujícího,

Toho, Jež vás v srdci nosí,

a stále vás volá lásku žít.

 

V ten čas má příležitost každý

znovu a znovu pochopit,

v čem láska, cit u lidí dlí

- v jejich srdci duchovním.

 

Milovat je krásný cit

který máte probudit,

je třeba se stále snažit

a celý se tak rozsvítit.

 

Dávat lásku jiným

velký je váš cíl,

učíte se na Zemi

škole, co jste si vybrali !

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2123.  Duchovní Vánoce.                      (Přijal Petr S.)                                           22.12.2004.

Místo: Mělnicko.

 

„Vánoce mají být duchovní svátky, lidé mají být spolu a dávat si lásku, to je to nejcennější, láska je nepomíjivá, a nehromadit žádné materiální „dárky“. Ježíšek, ten pravý, nedává žádné materiální „dárky“, ale dává LÁSKU, to je naše přirozenost, materialismus máme v genech, a proto chceme-li se mít dobře, je potřeba pracovat na svých tělech a očistit se.

 

Prosím vás rodiče, neučte děti zvykat si na materiální „dárky“, učte děti, jak se mají mít rádi a že nežijeme jen jeden život !  S láskou občan ČR.“

 

To jsem poslal do médií na fax. Petr.

 

 

2124.  Aenstriňané.                               (Přijal Petr S.)                                             6.11.2004.

Místo: Mělnicko.

 

„Milý Petře,

 

Stvořitel tě slyší a my také jsme tu s tebou, my Aenstriňané z Andromedy, jsme vaši světelní bratři a sestry, pracujeme tu na záchraně lidstva, pro našeho Stvořitele milovaného, jsme tu s vámi, vždycky jsme byli a budeme, dokud nás Stvořitel neodvolá, milujeme vás, to ti s láskou v srdci sdělili Aenstriňané.“

 

 

2125.  Převibrování se blíží.                 (Přijal Petr S.)                                             19.11.2004.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Tady jsme Vesmírní z Aštarovy flotily velké vesmírné, jsme moc rádi, že si chceš s námi povídat, je tu také Aštar, ano piš, jak to cítíš, my tě vedeme, piš dál, a nepochybuj, to ti brání v komunikaci s námi, otevři se lásce naší. Posíláme ti ji stále, je nás tu mnoho, kteří chtějí s tebou si povídat, hodně Plejáďané, Achelané, ti všichni na našich lodích tě moc milují. Láska je naším kořením života. Piš, jsme tu Aštarovci, je nás mnoho milujících bytostí kolem vaší Země (myslel jsem na převibrování).

 

Ano, blíží se vaše převibrování ze 3. dimenze do 5. – vyšší dimenze, kde jsme my, vaši bratři a sestry světelní, Vesmírní lidé. Těšíme se na to, až tu budete s námi, pracujte na sobě, na svých tělech, otevřete svá srdce duchovní a vyciťujte, vnímejte Pravý svět takový, jaký stvořil náš milovaný Otec Stvořitel Prvotní všeho a všech v 5. dimenzi. Ano, milujeme vás všechny, s láskou vaši bratři a sestry z Aštarovy Flotily velké vesmírné.“

 

 

2126.  Problém lidstva (529).            (Přijal Ivo A. Benda.)    17:38-18:07 hodin.  29.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PROBLÉM LIDSTVA

 

 

PROBLÉMEM SOUČASNÉHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI

JE OVLÁDACÍ PROGRAM V PODOBĚ VELMI JEMNÝCH VLN,

KTERÝ DRTIVÁ VĚTŠINA LIDÍ ( PŘES 90 % ) PŘIJÍMÁ VOLBAMI Z 95 %.

TEN PROGRAM JE Z DÍLNY TEMNÝCH SVĚTŮ, PSEUDOTVŮRCŮ.

VÝSLEDKEM JE PSEUDOŽIVOT,

ZATÍMCO PRAVÝ ŽIVOT JE ODLOŽEN NA NEURČITO.

 

TAKÉ VNITŘNÍ STAV LIDÍ - DUCH, DUŠE V POUZDRECH,

FYZICKÉ TĚLO SE ZATÍŽENÝMI GENY A ZNAČNĚ PONÍŽENÝMI SCHOPNOSTMI, TOMU ODPOVÍDÁ - JE NEGATIVNÍ.

 

ČIPOVÝMI TECHNOLOGIEMI NA ZEMI

SE NEDOCILUJE VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ LIDÍ,

ALE VYŠŠÍ STUPEŇ OVLÁDÁNÍ, S CÍLEM 99,99 % !!!

 

ŘEŠENÍM JE ZMĚNA PSEUDOŽIVOTA NA PRAVÝ ŽIVOT,

ČEHOŽ DOCÍLÍTE VOLBAMI POZITIVNÍHO LÁSKYPLNÉHO ŽIVOTA

ZE SVÉHO OTEVŘENÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE.

 

MÁTE NA TO POMOCNÍKY – STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH

A VESMÍRNÉ LIDI SIL SVĚTLA Z PRAVÝCH SVĚTŮ, VŠUDE KOLEM VÁS.

 

NA PLANETĚ ZEMI JE EFEKTIVNÍ POMŮCKOU

6000 STRAN TEXTŮ A 2000 OBRÁZKŮ NA INTERNETU

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

V ORGANIZACÍCH POMOC NEHLEDEJTE,

JE TO PODNIKÁNÍ VELMI NEJISTÉ, A V PODSTATĚ MARNÉ.

 

 

…. JINAK JE TU „VŠECHNO FAJN“,

AŽ NA TEN PODSTATNÝ DETAIL …

 

 

CO VY NA TO ???

 

 

 

 

2127. Zemička se otřásá (530).        (Přijal Ivo A. Benda.)      18:13-19:00 hodin.  29.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ZEMIČKA SE OTŘÁSÁ

 

 

„Zemička se otřásá,

od dotěrného hmyzu,

od kobylek, co berou jen

však lásku změnili na mamon.

 

Zemětřesení se rozbíhá,

stálé otřesy Matka vydává,

toť důležitá fáze je

pro všechny zúčastněné.

 

Svědomí zpytovat bude

každý, kdo Zemi ublížil

ona vykáže jej tam

na pusté, mrtvé světy.

 

Událost za událostí,

ani v médiích vše není,

mnoho očistných dějů běží

na povrchu naší Matičky.

 

Vždyť každý může prohlédnout,

obrátit se a přijmout

láskyplné principy

života na krásné paní Zemi.

 

Myšlenky lidí jsou

velmi mocnou energií

vibrace, co proniknou

vším, co je uvnitř a na Zemi.

 

Tak vyciťujte události,

lidé milí ku radosti

Matky Země i vaší

toť poselství pro vás, pro lidi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

Poznámka zpracovatele:

 

www.iris.edu/seismon  25.12.2004 – 2.1.2005

 

Velmi silné zemětřesení v jihovýchodní Asii 9 stupňů Richterovy stupnice – Indonésie – epicentrum u pobřeží Sumatry, postiženo hlavně pobřeží Bengálského zálivu, ale i východní pobřeží Afriky, VLNOU TSUNAMI: Indonésie, Srí Lanka, Indie – zvláště stát Tamilnád, Malajsie, Thajsko, Barma, Andamanské ostrovy, Maledivy, aj. Byla překvapivě silná vlna tsunami (rychlost 750 km/h), která zahubila mnoho lidí a způsobila mnoho materiálních škod. Mnoho vánočních turistů z celého světa, i z ČR (zpěvák Karel Gott). Zahynulo přes 150 tisíc lidí (přes polovina na Sumatře v Indonésii), včetně následných nemocí. Rozsáhlá území zůstala bez elektřiny. Ani nejstarší lidé nic takového nepamatují.

 

Smrt lidí při těchto událostech nelze hodnotit z pozice vlastní nevědomosti. Větší část těchto lidí odchází do Temných světů, část lidí naopak Domů, do Pravých světů. Jsou to jak děti, tak dospělí. Každý člověk má statisíce životů a již předchozími volbami v předešlých životech si každý vytvořil určitou pozici, ve které se nyní nachází, a kterou udržuje či mění. Nikdo nemá tyto konkrétní informace o lidech, a proto nemá cenu se pouštět do nějakých hodnocení o vině či nevině v konkrétních případech lidí. Celkově však platí pravidlo: Co vyšleš, to se ti vrátí. Kdy ?  To je hra času.

 

Jisté je, že pro většinu zúčastněných je tato událost přitáhnutá svým negativním myšlením a jednáním, ti kteří přežili, mají výukovou duchovní lekci, aby obrátili, ale to se samozřejmě týká většiny ze 6,5 miliardy lidí na této naší planetě Zemi.

 

ČT1 hlavní večerní zprávy 29.12.2004

Podle amerických geofyziků planeta Země po zemětřesení v jihovýchodní Asii ZRYCHLILA ROTACI a osa rotace se naklonila.

 

Celý planetární systém je velmi jemný a vyvážený, a jakékoliv disharmonické energie, které produkují stále více lidí svými negativními myšlenkami, jej narušuje do nerovnováhy. Planeta Země se snaží stále více očišťovat od původců hrubovibračních energií – myšlenek.

 

Nejsou to poslední události, můžete sledovat, co se bude dít dál.

 

 

2128. Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny (531).

       (Přijal Ivo A. Benda.)      19:51-20:00 hodin.  29.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2121 Zasedání s Gorlojem, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

 

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti opět předat některé nové zprávy.

 

Ano, každý může vidět, JAK SE STUPŇUJÍ OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ, a to je pouze začátek před skutečnými PLNÝMI OČISTNÝMI PROCESY PLANETY ZEMĚ, které si lidstvo přivozuje SVÝMI NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI A JEDNÁNÍM, NEBOŤ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV. Každému člověku jsou všechny tyto procesy a události varováním pro něho i ostatní lidi, neboť každého se tyto události týkají, a dnešní stav má VÝUKOVOU – ŠKOLÍCÍ FUNKCI, aby MĚL PŘÍLEŽITOST OBRÁTIT. To, zda tak učiní či ne, je KAŽDÉHO ČLOVĚKA VOLBOU SVOBODNOU, nicméně mu již mnoho času nezbývá. Lidstvo se dostává na samý okraj propasti, do temných světů, kde již není žádná „životní úroveň“, na kterou byli zvyklí. Každý člověk může vidět, že mnozí z lidí si pletou tuto planetu Zemi s Rájem, zemětřesení v Bengálském zálivu jim dalo jasnou odpověď, že se mýlí, a že tomu tak není. Na to, aby se planeta Země stala Rájem, by muselo její obyvatelstvo RADIKÁLNĚ OBRÁTIT a ZAČÍT ŽÍT ŽIVOT ÚPLNĚ JINAK – PODLE ZÁKONŮ LÁSKY. Vidíte, v jaké fatální iluzi mnozí lidé „žijí“, včetně umělců a „významných osobností“. Právě tyto prožitky jim pak mění jejich představy o světě, ve kterém žijí a mají možnost obracet ve svých životních postojích a volbách.

 

 

Dále ti chci milý Ivo sdělit specifickou událost z poslední tvé návštěvy na planetě Zetor. Na této překrásné planetě Pravého Stvoření jsi se společně s dalšími lidmi účastnil PŘIJETÍ NOVÉ ZEMĚ DO KOSMICKÉ KONFEDERACE PLANET – tedy vaší Nové společnosti, která právě vzniká, a to DO PŘIDRUŽENÉHO ČLENSTVÍ. Toto je významnou událostí, která MĚNÍ POZICI A POSTAVENÍ TĚCHTO OBYVATEL NOVÉ ZEMĚ V RÁMCI TÉTO GALAKTICKÉ KOSMICKÉ KONFEDERACE PLANET.

 

Další událostí zde bylo to, že těchto 85 LIDÍ Z PLANETY ZEMĚ VYSÍLALO MOCNÉ PROUDY LÁSKY PLANETĚ ZEMI, ABY SE MOHLA VÍCE A VÍCE OČIŠŤOVAT OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ A PŘEVIBROVAT DO VYŠŠÍ DIMENZE.

 

Tato důležitá a významná událost se odehrála na planetě Zetor za účasti členů Vysoké rady a zástupců řady civilizací Sil světla, a znamená předzvěst dalších výzamných procesů s tím spjatých. Společenská kulturní akce toto jen podtrhla a byla nadmíru příjemná a veselá. Všichni lidé Nové Země se již velice těší na přesun do 5. dimenze planety Země v pravém Stvoření, a pak na nové podmínky života v Pravém Stvoření bez převažujících negativních lidí ve svém okolí.

 

My všichni zde na lodích jsme velice rádi, že můžeme být u toho a přispět k této události svým dílem pomoci a tak se radovat z vašeho znovuzrození.

 

S láskou v srdci vám všem toto předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, rád předám zprávu lidem planety Země. S láskou a radostí  Ivo.

 

Upozorňuji čitatele, aby nezjišťovali ty lidi, kteří se účastnili setkání, neboť je to negativní činnost, špiclování a vyzvídání, narušující soukromí lidí, které nemá nic společného se Světelnou prací, a pokud tak někdo bude činit, bude také patřičně „odměněn“. Toto upozornění píši po svých sedmiletých zkušenostech s některými lidmi, kteří nepracují pro Stvořitele, ale pro Síly temna, i když to kamuflují jako Světelná práce, což je opět ovládací program druhé strany.

 

Nová Země se rodí ODDĚLENĚ od staré společnosti, a to prostě proto, že všechny principy života jsou v ní naprosto opačného charakteru, nežli ve staré společnosti, tedy nekompatibilní a neslučitelné. Proto také prožitky lidí v Nové Zemi patří pouze tam, a jsou jejich soukromými, podobně jako jiné společnosti na planetách také chrání své bytí před negativními entitami z temných světů.

 

 

 

2129. Galaktická rodina (532).          (Přijal Ivo A. Benda.)         6:08-6:23 hodin.  31.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

GALAKTICKÁ RODINA

 

 

„V tomto vesmírném ostrově,

Galaxie spirální zvaném

má Domov bezpočet

světů Pravých Stvořitele.

 

Na pět milionů Rájů

Společností Ducha, štěstí

radost žít tam stále zní

bezpočtu jejich obyvatelů.

 

Mají Domovské světy

s harmonickou přírodou,

kde neznají zemětřesení

ani jiných pohrom.

 

Galaktická konfederace

jest svobodným sdružením,

kde každý místo má své

a není nikde v zapomnění.

 

Mnoho úrovní různých

tuto rodinu tvoří,

mají velký vztah k LÁSCE

a k Prvotnímu Stvořiteli.

 

Jsou to Jeho Světy

umístěné v Nebi,

kde neznají válek a hladu

jen mír a bohatství pospolu.

 

Dnes událost se stala

Země tam byla přijata,

však ne tento starý svět

ale lidé někteří, co lásku žijí teď.

 

Tím nová práva mají

účastní se rozhodování,

ve Vysoké radě Galaxie

o životech svých, i jinde.

 

Svým životem prokázali

že patřit tam skutečně mají,

nejsou ve starém světě „viditelní“

v Nebi však o nich každý ví.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2130. Nová Země v Galaktické rodině.                                    19:57-20:23 hodin.  1.1.2005.

 

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2121Zasedání s Gorlojem, 2128 - Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny a 2129 - Galaktická rodina - pozn. zpracovatele.

 

„Milá, zdravím tě já, Aštar Šeran, a rád bych ti předal doplňující informace se setkání na planetě Zetor, kterého se zúčastnilo celkem 85 lidí z vaší Země milované. Bylo zde přítomných i množství lidí z různých planet celé této Galaxie, s centrálním sluncem Alkyone. Všechno se dělo takhle z důvodu přenádherného a celým Stvořením Pravým již dávno očekávaného, kterým je přijetí Nové Země v 5.dimenzi již existující do Galaktické konfederace planet. A to jest událost obrovských rozměrů, protože také i mnohé jiné galaxie mají z tohoto velikou radost a vřele tuto skutečnost vítají a věřte, že i celé Pravé Stvoření se tomu náramně těší. Vaše Nová Země v 5. dimenzi SPLNILA již všech kriterií potřebných pro její přijetí do Konfederace a každou novou planetu do Konfederace přijatou čeká OBDOBÍ ZKUŠEBNÍ, kdy sama se všemi jejími obyvateli svou činností se prokázat může. Tím je také vaše Nová Země již připravena pro osídlení těmi lidmi se Země, kteří již splňují podmínky převibrování do 5. dimenze. Tahle Nová společnost se již dlouho formuje a vyvíjí a tak může být po splnění individuálního poslání každého jejího člena v radosti a lásce přemístěna na Zemi Novou v 5. dimenzi již pro ni připravenou. Ano, některé změny ji (Zemi v 5 dimenzi) ještě jen čekají a v následujícím čase proběhnou, ale v zásadě je již schopna osídlení lidmi novými, co láskou již teď žijí. Na Zem teď proudí a soustřeďují se mohutné energie lásky vysílané těmi, kdo ji milují, čímž jí vydatně pomáhají a posilují ji. Je doslova zaplavena energiemi lásky čistými od Stvořitele Prvotního všeho a všech a také od celého Pravého Stvoření. Ona pak následně tyto energie lásky dál využívá i na očistné procesy dále se stupňující. Všichni se takto z těchto událostí těšíme a radujeme, protože je již na čase. Tak snažte se, světlušky milé jako ty včeličky pracovité, lásku lidem rozdávejte. My vám všichni pomáháme a i v těchto důležitých momentech při vás s láskou stojíme. To je tedy k té oslavě velké, na planetě Zetor všemi zástupci Galaktické konfederace planet pořádané, které jste se účastniti mohli. My tě teď z lodi zdravíme a těšíme se na další setkání se s tebou.

 

S láskou Aštar Šeran, Ptaah a jiní, co tě milují.“

 

Děkuji Stvořiteli Prvotnímu, děkuji vám všem, miluji vás, lásku ze srdce posílám a sdělení dále ráda odevzdám.

 

 

 

 

2131. Prožitek dematerializace a materializace.                                                      3.1.2005.

 

 

„Milý Ivo, pokusím se popsat, co jsem prožila již několikrát a nabyla jsem přesvědčení, že jsou to mé přenosy fyzického těla na vesmírnou loď našich Přátel Sil světla a lásky.

 

Poprvé jsem to prožila, jako když silný paprsek, tedy spíše světelný sloup dopadne na tělo a jakoby se s ním spojí. Jakoby každá částečka mého těla byla úplně samostatná a přitom přesně zapadala do celku.

 

Takto „rozloženo složené“ tělo pojme světelný sloup a pociťuji mírný tah, jako by nasátí a pak „fink“ a opět jste celistvý, spojitý, ale v jiném prostoru. Vypadá to jako v nějaké pohádce, kde bytost se promění ve světelné body, ale stále nese tvar a barvy a pak najednou světlo zmizí a objeví se jinde.

 

Vím, že při prvním pokusu o přenos (možná prvním, to nevím jistě) jsem důrazně a jednoznačně poprosila bytosti světelné, abych vždy byla při vědomí a vždy věděla, co se se mnou děje. Zažila jsem toto již víckrát, takže mohu některé zkušenosti shrnout a zobecnit, protože průběh je vždy stejný. Jsem ráda, že mi bylo umožněno toto vědomím sledovat, děkuji za to.

 

Takže, vždy, když má být přenos fyzického těla uskutečněn, pociťuji večer silněji než kdy jindy krásné energie a energie vitalizující mé tělo.

 

Po ulehnutí silněji než jiné večery do mne vstupuje teplo a vlnami prochází celé tělo, pak se ustálí v jakémsi teplém proudění. Pak přijde světelná vlna, která proudí kolem mne a do mne, někdy to vyvolává mírné „cuky svalů“, které se promění v úplné uvolnění. Připadá mi to jako takové harmonizování a posléze čištění a uvolnění.

 

Přenos fyzického těla se neuskuteční, když jste příliš hladoví, nebo naopak přejezený, nebo fyzicky přetížený, nebo máte-li na těle nějaké zhmožděné místo (měla jsem ze sportu namožený kotník – skončilo to u vln, které jako by zadrhávaly v této oblasti).

 

Pak je chvíli ticho a do mne vstupuje taková sladkost, která uklidňuje moji mysl a u mne se zastaví těsně před nastoupením hlubokého spánku. Je to takový stav, jako těsně před usnutím, jste ještě při bdělém vědomí, ale zároveň usínáte (každá máma to zná, když jste četli děťátku pohádku a vaše tělo pomalu již usínalo, ale mysl a bdělý stav stále kontaktoval vaše dítko, které bylo čilejší, než vy). Tak v tomto bdělém stavu je mi řečeno: „Neotvírej oči“. Uvědomuji si to a poslechnu a pak to přijde. Jakoby světlo (objevuje se mi výraz „rastruje“ – nemám to srovnání s technikou ráda, ale nic výstižnějšího mne nenapadá) „rastruje“ mé tělíčko do toho „rozloženo – složeného“ stavu a pak mžikem se celý sloupec (váleček) přenese na místo určené (jako světelný výtah).

 

Zpět je to podobné. Nejprve dolehne hmotné tělo, cítím to dolehnutí, jakoby vás někdo ukládal do postele a 1 cm nad postelí by vás pustil. Vzápětí do těla vchází další dvě nebo tři těla, jakási těla. Dvě jsem viděla přímo, to třetí tuším. Vypadá to jako bílá světelná mlhovina vašeho tvaru, která přesně zapadne do fyzického těla. Další „tělo“ je světlejší a jemnější a jakoby dolaďuje ta první dvě (tedy fyzické a to pevné bílé). Pak jde ještě něco, což nevidím, ale cítím. Vzápětí se celým tělem rozlije teplo, těla dosednou a slícují se a s teplem se rozlije po těle uvolnění, a u mne vždy nabytí plného vědomí a úplné procitnutí.

 

Takže končím miláčkové, je to úžasné. Škoda jen, že si nepamatuji pobyty na lodi (tedy pamatuji si jen útržky a obrazy, které mi zatím nedávají hlubší smysl).

 

Mějme se rádi a pomáhejme si i naší planetě. Prosím i za ty bytosti, které opustily planetu, aby pochopily příčiny a důsledky a posunuly se ve vývoji tím správným směrem.“

 

 

Poznámka zpracovatele: Prosím, zachovávejte soukromí a nezjišťujte, kdo co psal a prožil. Zaměřujte se na váš stav a situaci, a nikoli na jiné lidi. Tyto texty jsou hlavně pomůckou k pochopení vaší skutečné situace. Děkuji, s láskou a radostí Ivo.

 

 

 

2132.  Nový domov (533).                (Přijal Ivo A. Benda.)         17:29-17:38 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOVÝ DOMOV

 

 

„Hvězdička jasná svítí,

na cestu tvou, houštím,

trním pokrytou, věky

však dnes již průchod vidíš.

 

Hleď milý, jak krok

za krokem zde kráčíš,

vedeme tě my Vesmírní

tímto trnitým houštím.

 

Ráj je již na obzoru

dnes, kdy poslání je znovu

lidem předáno již

láska vítězí, však víš.

 

Nové domovy se chystají

táty, mámy, děti,

v srdci změnu cítí

však Novou Zemi milují.

 

Ano, každý se snažit může

dál díl svůj dát může,

aby Zemi novou vybudovali

a šťastný domov připravovali.

 

Andělé na lodích vesmírných

vás všechny zaškolí,

nové poznání předají

tajemství srdce odkryjí.

 

Tento krásný předěl

dnes se již zachvěl,

máš mnoho návštěv

porad bratrů a sester.

 

Hleď milý na úsvit

září dnes každému písní,

se srdcem jeho souzní

jak harmonie Boží.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2133. Zpráva lidem od Gorloje (534).   (Přijal Ivo A. Benda.)     17:56-18:10 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

J          ZPRÁVA LIDEM OD GORLOJE          J

 

 

 

„Milý Ivo,

 

volám tě já, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY Kosmické konfederace planet této Galaxie. Mám pro tebe zprávu o důležité události, která právě proběhla. Stalo se na našem zasedání zástupců civilizací mnoha vesmírných světelných, že planeta Země přijata byla členem této konfederace a rozhodnuto bylo zde, že LIDÉ ZPŮSOBILÍ VYZVEDNUTI BUDOU NA NAŠE LODĚ. Tato NOVÁ SPOLEČNOST ZEMĚ se již dnes rýsuje, kdy asi 150 miliónů lidí se takto směruje a další se mohou přidat, příště. My ŠKOLÍME mnohé o všem, co k PRAVÉMU ŽIVOTU potřebují, mají dnes VZDĚLÁNÍ, jež v NOVÉ ZEMI využijí.  Ano, pomoci se jim dostává od bratrů, sester mnoha, co z Galaktické rodiny přišli, láskou a moudrostí se zabývají.

 

Ano, dnes další školení proběhlo, o životě na Nové Zemi, o uspořádání společnosti i o řízení vesmírných lodí. Galaktický jazyk KOSAN se učíte, máte vědomí otevřené, transformace vašich těl pokračuje, biolog – lékaři pomáhají. Vy vše toto volíte, ještě zkoušky zvládáte, však již všichni praví lidé se dozvíte, kde založit své nové Domovy. Nová Země se připravuje, v 5. dimenzi planety Země, v Nebi umístěné, tam, kde láska panuje. Událost významná to je, vždyť čekali jsme tisíce let, až lidstvo takto vyspěje. Ano, předej zprávu lidem, ať zvěstuje se světu, co tolik tmy nese, a další lidi do Nebe směruje. Volby lidí jsou klíčem, kam dále jít, zda do Nebe – Pravé společnosti, či do temných světů a děr. To si každý volí, každodenním životem, má mnoho šancí obrátit a návštěvou poctít Stvořitele. Zvěstuj milý Ivo zprávu, tomuto temnému světu, že Nová Země povstane, a pomoc svou mu poskytne.

 

S láskou hlubokou zprávu dává, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY GALAXIE.“

 

 

Děkuji ti drahý Gorloji,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

            Milujeme vás a pomáháme vám.            

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

2134. Zpráva lidem od Stvořitele (535).   (Přijal Ivo A. Benda.)  19:50-20:04 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

          ZPRÁVA LIDEM OD STVOŘITELE          

 

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech. Mám důležitou zprávu pro lidi této planety Země.

 

Lidstvo v této Tmou ovládané společnosti se přiblížilo k propasti, kam se svými mnohými volbami v tomto i předchozích životech dopracovalo. Je tomu tak proto, že většina lidí neposlouchala HLAS SRDCE, a tedy Můj, ale hlas Sil temna, které houževnatě pracují na uchvácení této společnosti. Pouze menší část lidí (dnes asi 150 milionů) se nechala vést svým SRDCEM, a proto bude UCHRÁNĚNA před bláznivými záměry Sil temna. Tito skuteční lidé budou v nejbližší době v naprostém klidu během noci (většina) VYZVEDNUTI na evakuační vesmírné lodě a vzápětí přeneseni na Mnou připravenou Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Toto krásné a harmonické prostředí jim DARUJI, neboť oni si ZVOLILI ŽIVOT V LÁSCE a VE SPOLUPRÁCI SE MNOU – Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Tato volba je pro ně klíčová a každý tedy pozná, co volil, v těchto dalších událostech na planetě Zemi. Ano, chtěl bych všem popřát, aby se obrátili ke Mně svým životem – tedy volili LÁSKYPLNOST A POZITIVNÍ STAV, který je klíčový pro skutečný život v Nebi – Pravém Stvoření – v Mých mnoha Domovech, které zde jsou od nepaměti. Stále pomáhám každému, kdo takto učinil a kdo volí PRAVDU, LÁSKU, DOBRO, MOUDROST, HARMONII, MÍR a mnoho dalších pozitivních atributů nezbytných pro Pravý život v Pravém Stvoření. Ti lidé, kteří volí opaky těchto pravých atributů, zakusí taktéž na vlastní kůži důsledky a následky svých voleb a poznají, čeho se dopustili takovou volbou.

 

S láskou nekonečnou všem lidem planety Země toto sdělení předal Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

            Milujeme vás a pomáháme vám.            

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

2135.  Pláč štěstí (536).                    (Přijal Ivo A. Benda.)         10:23-10:46 hodin.  5.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PLÁČ ŠTĚSTÍ

 

 

„Dnes je tak sladce,

že u srdce se zachce

zhluboka pocítit zář

a současně blažený pláč.

 

Pláč štěstí je když

tento svět a Nebe spojíš

a kontrast obou procítíš

úlevu Domova zjistíš.

 

Máš tu písně života,

jež propojí tě do světa

opačného než na Zemi

tam v zářivém Nebi.

 

Dej si štěstí doušek

však můžeš pocítit kousek

lásky upřímné a čisté

té, co znal jsi ze srdce.

 

Láska je vztah čistý

ničím nezašpiněný

denně stále pěstěný

s lidmi, přírodou, planetou či Anděly.

 

V nitru množství prožitků

čistých z minula nosíš

vzít je dlaní svou

a pláč štěstí tě zkrápí.

 

Dej každému, kdo přijde

se srdcem zářivým svým,

to, co ještě chybí mu

tolik díků poznáš s ním.

 

Stále nitro plné tvé

bohatým teplem nasáté,

mocný klid ve sféře tvé

v propojení s Pravým životem.

 

Světů čistých, kde

kolébka a Domov je

Andělů i tebe

Život štěstím pulzuje !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2136.  Rozhovor s přítelem (537).    (Přijal Ivo A. Benda.)         11:00-11:15 hodin.  5.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ROZHOVOR S PŘÍTELEM

 

 

„Hovořím s krásným přítelem,

co ve velkém srdci mne nese,

ten hovor je průzračný

jak čisťoučké sametové nebe.

 

S takovým člověkem je radostí

povídat si o štěstí,

o práci, životě i zábavě

neb on má čisté srdce.

 

Krásný den je ozdoben

právě tímto hovorem

s tímto krásným člověkem,

co miluje mne, já vím.

 

Dám dnes lásku tomu

příteli – božskému stvoření

a děkuji upřímně Stvořiteli,

že ve spojení s láskou mohu být.

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli

za tak krásného přítele,

toho, co v temnotě svítí

a milující je upřímně.

 

I když venku šero je

uvnitř nitra Světlo je,

tolik, že vůbec nevidím

temnotu, jež mne obklopuje.

 

Tuto zprávu světu píši,

že světlušky zde stále svítí,

čistotou činů a svých myslí

neustále Zemi milou skrápí.

 

Rozhovor s krásným přítelem,

velkou posilou ti je,

v krocích na Zemi závažných, těch,

co všechny vysvobodí ze zakletí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2137.  Ochrana Země (538).         (Přijal Ivo A. Benda.)         12:10-12:41 hodin.  5.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OCHRANA ZEMĚ

 

 

„Piš včeličko piš,

lidem zprávičky, víš,

co dnes aktuální mají,

co pominout a na co se zaměřit !

 

Země naši ochranu má

však takovou, co láska dá,

vás pozemšťanů ve spojení

s námi, vesmírnými Anděly.

 

Mírová akce záchrany

planety Země s obyvateli,

však těch, co Život postavili

do centra svého snažení.

 

Sto tisíc lodí mateřských

chrání tuto Matku zemi

před entitami z Temnoty,

které by ji rády uchvátily.

 

Stvořitel milovaný ví

jak tuto Zemi ochránit,

je to velkolepá akce záchrany

všech, kteří se na ní podílí.

 

Matka Země volá:

LIDÉ, CHCI ŽÍT ZNOVA !

Nechte mne dýchat ještě,

já sílu lásky proměním v deště !

 

Stále skrápím povrch celý

vodou, co čistí vzduch i zemi,

kterou špatnými myšlenkami

lidé nevědomí zamořili.

 

Vědomí světelní lidé

zde poslání si plní,

co před zrozením si vybrali

činy pro zachráněnou Zemi.

 

Poslední boje probíhají,

Světlo a Tma se ukazují,

stále více viditelněji

brzy se impozantně završí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2138.  Oblasti školení pro Novou Zemi (539).   (Přijal Ivo A. Benda.)

 20:30-21:30 hodin.  5.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Při nočních návštěvách jsou lidé schopní převibrování intenzivně ŠKOLENI v těchto oblastech od Vánoc 2004:

 

(1)

LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA – učíme se žít v lásce.

 

(2)

ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - DUCHOVNÍ UČENÍ (viz také 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(3)

Uspořádání Nové společnosti (viz také 3. část knihy „Základy lidské duchovnosti“ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(4)

Školení s VYSOKOU RADOU - Kosmická konfederace planet – 5 milionů pozitivních společností.

 

(5)

Pozitivní společnosti – uspořádání a specifika společností Sil světla, možnosti vývoje v cestě ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

(6)

Meditace s Vesmírnými lidmi – obrovské energie lásky pro Zemi.

 

(7)

Čištění, obnova a regenerace planety Země, využití a recyklace energetických fondů planety Země.

 

(8)

Výuka historie planety Země včetně variant budoucího vývoje (viz také 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ, o variantách budoucího vývoje také ve 3. části knihy „Základy lidské duchovnosti“ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(9)

Transformace – úprava fyzického těla a mysli a spojování do celku.

 

(10)

Příprava na specifické funkce – individuální studium – technické směry.

 

(11)

Řízení vesmírných lodí.

 

(12)

Seznamování se s plány a záměry Sil temna.

 

(13)

Popis nejbližších slunečních soustav.

 

(14)

Poznávání planet.

 

(15)

Výuka galaktického jazyka KOSAN.

 

(16)

Příprava poslání na další den na staré Zemi.

 

(17)

Volný čas – poznávání kultury a každodenního života vesmírných národů Sil světla – návštěvy planet – volné rozhovory, zábava, tanec, písně, práce s energiemi, procházky přírodou atp.

 

 

Výuka probíhá různou formou, od klasického učení – texty, obrazy a filmy, osobní návštěvy prostředí a různá pozorování světů a dějů v nich, až po na Zemi neznámé způsoby, ale velmi efektivní – Z MYSLI DO MYSLI – zvláště učení od Pána Ježíše Krista. Výsledek výuky je ZARUČEN, tedy není nezvládnutí daného učiva.“

 

K evakuaci se můžete dočíst také v knihách POSELSTVÍ LIDSTVU I, II, o Nové Zemi tamtéž a hlavně ve 3. části knihy ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI na  www.vesmirni-lide.cz  !

 

 

 

2139.  Otevři srdce (540).                 (Přijal Ivo A. Benda.)         16:43-16:52 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OTEVŘI SRDCE

 

 

„Otevři srdce dítě moje

hlubina nitra volá tě,

tam pravdivý rádce dlí

je to Stvořitel Prvotní.

 

Zaměř pozornost na srdce

v hrudi tvé ukryté,

kde teplo domova sálá

a láska se světlem plane.

 

Máš hruď zářící láskou,

tam, kde srdce duchovní nosíš,

centrum tvé bytosti staré,

co pouť životů pamatuje.

 

Cesty tolika prožitků jsou tam,

v srdci duchovním ukryté,

stačí vzít je a otevřít se tam,

kde pravda dlí a pomáhá zde.

 

Lásky klíčem k životu je

ta, co v srdci tvém emanuje,

Stvořitel je jejím zdrojem

a stále tě při tom miluje.

 

Milovat se uč dítě moje

toť klíč ke štěstí tvému je,

pravdu, dobro dle srdce,

kde ti já vždy řeknu sladce.

 

Kde jít a kudy kráčet

v bludišti Země zvaném,

tam, kde zavřené jsou srdce

a Světlo je tak vzácné.

 

Láska tvá vede tě

ozařuje kroky tvé,

vždyť milý milému přeje

a dnes již láska pěje.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2140.  Krůčky tvé dětské (541).        (Přijal Ivo A. Benda.)         16:43-16:52 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KRŮČKY TVÉ DĚTSKÉ

 

 

„Ještě není tomu konec

ještě nezazvonil zvonec.

práce světelná se završí

láska upřímná se vyjeví.

 

Piš miláčku slova lásky

Stvořitel ti pohladí vlásky

tam na Zemi ve tmě ukryté

paprsek světelný dopadne.

 

Završit dílo se nyní smí

toť lahůdka každého,

kdo svět starý opouští

a milost Stvořitele snáší.

 

Máme zde společný cíl,

všem bližním mocně pomoci

z bahna nevědomí a iluzí

vytáhnout na pravou zemi.

 

Tento krok se blíží,

mnoho lidí tam již vzhlíží,

opustit bahno se chystají,

dvéře za sebou zavírají.

 

Piš lásko má věrná,

ty, co tmy se nebojíš,

kráčíš s odvahou dál,

do cíle svého se blížíš.

 

Krůčky tvé dětské vedu

stále bahnem zemským

iluzorním světem pavouků,

co sítě – pasti uvinuli.

 

Za tebou se vše boří,

světlé body již svítí,

záchytná místa v síti

lidé s radostí vyhledávají.

 

S láskou v srdci předal jsem

Stvořitel Prvotní všem lidem.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2141.  Nová společnost (542).          (Přijal Ivo A. Benda.)         17:08-17:16 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOVÁ SPOLEČNOST

 

 

„Budujeme společnost novou

tu, kde štěstí a lásku zvou,

mají srdce v lásce s pokorou

moudrost se snoubí s pravdou.

 

Tato Nová Země již

budována je nyní,

těmi, co převibrovávají

v noci na lodě i planety.

 

Mnoho lidí tam jde,

počet lidí se zvětšuje,

další se stále přidávají

a starý temný svět opouštějí.

 

Proces důležitý v historii

Země milé teď svítí,

přesun 140 milionů lidí

se nyní k závěru blíží.

 

Každý, kdo touhu měl

mít rád a miluje

novou společnost buduje

již na staré Zemi.

 

Krásný okamžik to je,

pomoc my, Vesmírní dáváme,

všem, kdo lásku preferuje

a pravý život miluje.

 

Bohatství naše je vaším,

my rádi předáme rady,

jak šťastně již žít

a ovládače navždy opustit.

 

Máš touhu milý Ivo

Novou Zemi vidět a žít,

lidi šťastné tam mít

a zpěvy lidí slyšeti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2142.  Mír (543).                             (Přijal Ivo A. Benda.)          17:18-17:26 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MÍR

 

 

„Ještě říci ti chci

že se již moc těším

až my všichni na setkání

zažijeme jednou MÍR.

 

Mír vzácné slovo je,

je o duši mírové,

co hostí pravdu, lásku dnes

a rodiny cele buduje.

 

Galaxie se raduje,

že Země konečně povstane,

láska lidi zvedne

Ráj na ní vybuduje.

 

To se již děje

každou noc se scházíme,

my, co lásku žijeme

ze Země a jiných planet.

 

Mír je základní volbou,

co člověk učiní dnes,

co uznal život v pravdě

a pomoc bližním miluje.

 

Mírové setkání na lodích

i planety krásné vítají

lidí našich i pozemských,

těch, co život v srdci pěje.

 

Píseň míru zní,

Vesmírem naším velikým,

všech, co lásku žijí

a znovu ji všem pějí.

 

Miluj a dávej milý,

dnes i zítra, pozítří,

dobro, jež v srdci nosíš

mírem vše takto jistíš.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2143.  Krůčky dětské (544).              (Přijal Ivo A. Benda.)         17:43-17:52 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KRŮČKY DĚTSKÉ

 

 

„Krůčky dětské, milý

v tomto okamžiku činíš,

lásku Stvořitele nosíš

tam, kde je jí zapotřebí.

 

Dítě malé jsi

na scéně zemské – jevišti,

však vyrůst máš dosti

tak, abys vzlétl k Nebi.

 

Snaha tvá se cení

však výsledek je jistý,

volby, činy tvé se skví

v tomto světě smetí.

 

Ano, jednoho po druhém táhneš

z díry černé – zapomnění,

vědomí jim otevřeš

a cestu Domů nastavíš.

 

Rozhodné kroky tvé

odvahou a jistotou se skví,

láska dílo jistí

a milost jde od Stvořitele.

 

Vztyč se dítě mé,

nasaď křídla a vzleť,

čas již nastal, voláme

nová společnost se připravuje.

 

Láska opět vítězí

to vidíme věky,

všude ve vesmírné dálavy

se štěstí a ráj šíří.

 

Milost dítěti dává

Stvořitel, co Život má,

Každému obdarovává

Směr a cestu Domova.

 

Drž se milý cesty,

co srdce tvé ti značí,

dnem a nocí na Zemi,

kde pouť jsi si zvolil.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2144.  Odběry vzorků půdy a příprava Nové Země (545).  

           (Přijal Ivo A. Benda.)        19:19-19:42 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám zprávy, které patří lidem na planetě Zemi.

 

Na začátku prosince 2004 byla provedena řada odběrů vzorků půdy na planetě Zemi. Ty jsi je objevil opět u České Lípy na známém místě a také jinde. Ano, vzorky půdy jsme odebrali my, a opět zde analyzujeme míru převibrování – vibrací planety Země, míru negativních myšlenek lidí a míru znečištění chemií, radioaktivitou a další biochemické parametry půdy. Lze říci, že se všechny výše uvedené veličiny od posledního měření počátkem roku 2002 – ZVÝŠILY, a to znečištění negativními myšlenkami dále vzrostlo, včetně chemie a radioaktivity. Míra znečištění se tedy zvýšila na 89 % a blíží se kritickému bodu pro globální očistné procesy planety Země. Také míra převibrování planety se posunula a nyní se přibližuje ke 4. dimenzi ohledně tohoto místa.

 

Dále ti chci sdělit, že naše osádky lodí mají plnou pohotovost evakuačního režimu ve vyšším stupni (máme celkem 7 stupňů) nežli před rozhodnutím Vysoké rady o přijetí planety Země do Galaktické rodiny. Znamená to, že gigantická akce evakuace hlavní části 1. vlny schopných lidí se blíží a má nyní vysoký stupeň pohotovosti. V rámci této 1. vlny BYLI již evakuováni schopní jedinci - po splnění svého světelného poslání (až desítky let zpětně) a lidé z míst, která byla zasažena očistnými procesy planety Země (např. též zemětřesení v Bengálském zálivu před dvěma týdny). Také po hlavní operaci evakuace asi 140 milionů lidí během jedné noci v klidu se ještě někteří další lidé dostanou na naše lodě v pozdějším termínu, jakmile budou splňovat parametry převibrování do 5. dimenze. VLNU převibrování si můžete představit, jako když sklízíte sad ovoce: Nejprve sbíráte první zralé plody a ochutnáváte je, pak sklidíte většinu z celé úrody a pak průběžně sklízíte to ovoce, které dozrává nakonec (malé množství). Ano, v budoucnu, pokud si to jiní lidé zvolí, může být jimi připravena 2. vlna evakuace na za dalších několik let či desítek let, záleží však na volbách lidí.

 

Rozhodnutí o přijetí planety Země do Kosmické konfederace planet znamená spuštění dalších důležitých kroků – činností, které probíhají a budou probíhat. Je to především masové školení mnoha schopných lidí na lodích v nočních návštěvách a dále rychlá příprava základní infrastruktury pro příchozí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Podílí se na tomto lidé ze všech národů planety Země a každý schopný člověk se podílí na přípravě a uspořádání Nové společnosti. Dalším krokem je tedy vyzvednutí a přesun cca 140 milionů lidí (počet se stále mění) na přesné pozice na Nové Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Proto jsme zvýšili stupeň pohotovosti evakuace mateřskými loděmi, kterých je v blízkosti planety Země dostatečné množství – 100 000. Takto je vše zabezpečeno a stále vám všem pomáháme v plnění svých světelných poslání, které jste si vybrali před zrozením. Buďte bdělí a nenechte se předčasně uchlácholit nicneděláním, stále pracujte na tom, co je vaším posláním Světla – pomoci bližním svým.

 

S láskou v srdci předal sdělení lidem planety Země Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

K evakuaci se můžete dočíst také v knihách POSELSTVÍ LIDSTVU I, II, o Nové Zemi tamtéž a hlavně ve 3. části knihy ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI na  www.vesmirni-lide.cz  !

 

 

 

2145.  Cesta vzhůru (546).               (Přijal Ivo A. Benda.)         19:19-19:42 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

CESTA VZHŮRU

 

 

„Človíčku milý na Zemi

máš šanci teď vystoupit

do nebeských výšin

a skutečný život žít.

 

Teď příležitost vzestupu je

neváhej, ať ti šance neuteče,

srdce tvé ti vše řekne

jaké rozhodnutí provést.

 

Milý náš človíčku na Zemi,

voláme tě my, z lodí,

nad tebou vznášíme se již

Andělé, co vidí lidský kříž.

 

Dej si čistý pohár vody,

ať mír v srdci se ti rozhostí,

jen tam najdeš pravdu svou

kudy jít a kde se zastavit.

 

My z lodí vesmírných vše vidíme,

láskou naší tě vedeme,

krok za krokem ve světě

z nitek programů temných upředeném.

 

Vstaň a pojď vzhůru do Nebe,

tam, kde Světlo stále je,

dej lásku a pomoc lidem,

ať zář srdce jim spěje.

 

Láska v srdci je to,

co klíčem k životu je,

dnes i zítra vše vzplane

poznáním pravdy odhalené.

 

Dej si doušek pravdy přec,

vždyť pryč je spěch a iluze,

nač stále komusi loutkovat

a tančit nesmyslný tanec ?

 

Volají tě Andělé,

zpěvy lásky tě zvou do Nebe,

tam, kde Život vždy je

a štěstí skví se všude.

 

Dám ti radu poslední:

Drž se NITRA, jak pocestný,

co nikde nezakotví ve hmotě,

jen NITRO – SRDCE pevný bod je.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co lidem stále pěje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

 

2146.  Zpráva z Nebes (547).            (Přijal Ivo A. Benda.)         10:57-11:09 hodin.  9.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA Z NEBES

 

 

„Právě nesu lidem zprávu

z Nebes, co hledí k vám,

lidské sémě má možnost

lásky velké – svíce vzhůru.

 

Máš milost od Stvořitele,

teď opustit dílo z pekel,

vyjít ven z bludiště loutek

a zář Pravých světů vidět zase.

 

Hleď člověče na Zemi,

máš příležitost vzestoupit

do Rájů Pravých na Nebi

a sem se již nevrátit.

 

Den za dnem plyne,

čas stále neúprostný je,

však kdykoli rozhodnutí tvé

jej zastaví, a vzlétneš !

 

Dej na hlas srdce již,

co stále v hrudi nosíš,

není někde daleko,

ale stále s tebou, už víš !

 

Měj lásku stále před sebou

v tvé hlavní pozornosti,

pomáhat bližnímu jemně,

bez námahy zlomíš kříž.

 

Dnes významné události jsou,

mnoho bratří a sester

na Zemi jde s láskou

a novou společnost zakládají.

 

S naší pomocí na Nebi

v páté dimenzi na Zemi,

tam, kde Ráj a Světlo je

a vánek vane stále jarní.

 

Dej si pauzu ve shonu už,

opusť loutky a tuto scénu,

uměle programem řízenou,

těmi, co v děrách dlí odměnou.

 

Dítko lidské na Zemi

Andělé volají v Nebi,

aby se Domů navrátilo

a lásku svou již objevilo.

 

Milost Stvořitele je tu,

každému se dává vstup

do krásného, nádherného společenství

v Pravém Stvoření – na Nové Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2147.  Příprava Nové Země (548).    (Přijal Ivo A. Benda.)         11:13-11:38 hodin.  9.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, rád ti předám další nové zprávy.

 

Ptal jsi se na celkový vzhled Nové Země v 5. dimenzi. Ano, je to krásný harmonický svět zářivé přírody v příjemném vánku – ovzduší. Má jeden kontinent – souši, která se rozprostírá symetricky podél rovníku s četnými výběžky a zálivy do dvou oceánů - severního a jižního. Na této pevnině jsou četné řeky, údolí, hory a pohoří, a krásně uspořádané v přírodě, která má pouze mírumilovné tvory, bez jakýchkoliv negativních vlastností, které znáte na staré Zemi. Je zde mnoho vodopádů a voda zde vůbec hraje hlavní oživující roli v této přírodě. Také moře je plné života a průzračné, má krásu blankytného třpytu a osvěžuje vzduch všude. Také krásná jezera jsou na pevnině všude rozesetá a mají důležitou funkci energií, jež ze Země proudí.

 

Po rozhodnutí Vysoké rady o přijetí Nové země do Kosmické konfederace planet byly zahájeny intenzivní práce vybudování obydlí a infrastruktury na Nové Zemi, jejíž stavby jsou budovány manifestací – myšlenkami našimi na Nové Zemi. Ano, stále se všichni schopní připravujete na tuto událost na našich lodích v nočních návštěvách, které nyní vrcholí. Paměť lidí na staré Zemi je však zastřena, aby zvládli v klidu zbytek svého poslání v tomto prostředí. Pak již budou přesně připraveni na život na Nové Zemi a nová éra nastane v životech jejich. Bude to éra Pravého plnohodnotného života v celé své šíři, jako si nyní neumíte představit, a zůstanou vám vzpomínky na život na staré Zemi, které vás zkušenostmi s tímto obohatí. Evakuace na naše vesmírné lodě mohou docílit lidé ve vyšších otáčkách Duchovní cesty, kdy platí, že dále mohou na svém vývoji takto pracovati. Ti, kteří v době evakuace docílí bodu převibrování, budou mít velmi hladký přechod a mohou se plně věnovat dalším úkolům, které si vybrali před tímto zrozením, a to již na Nové Zemi.

 

Nová Země je připravována pro ty, kteří mají vůli žít v lásce v souladu se ZÁKONY LÁSKY ve Stvoření a Stvořitel Prvotní je jejich prvním Přítelem a Rodičem. Tito lidé jsou již teď po přijetí spontánně a radostně vítáni dalšími bratry a sestrami ze světů Pravých Kosmické konfederace planet a probíhá nyní též řada slavností na lodích a na planetách této Galaktické rodiny. Je to velký mezník v historii tohoto pozemského lidstva, kdy přes 2 % jejich obyvatel nyní zakládá novou společnost vyššího typu založenou na duchovních principech Stvořitele Prvotního všeho a všech. Všem těmto lidem přeji klid, mír, štěstí a radost v srdci a zvládnutí svého poslání jak na staré, tak na Nové Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem lidem na Zemi Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

2148.  Příprava Nové Země (549).      (Přijal Ivo A. Benda.)         7:38-8:22 hodin.  10.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, rád ti předám nové zprávy.

 

Během noční návštěvy jsme spolu a s Ptaahem a dalšími některými pozemšťany letěli na prohlídku Nové Země v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Ano, byli jsme nad nádhernou krajinou, která má být vaším novým Domovem. Protože je to rovníkový kontinent, je zde stále příjemně 25 st. C bez kontrastních teplotních výkyvů, jak je tomu na staré Zemi. Oba oceány – severní a jižní – zajišťují tuto rovnoměrnost spolehlivě a způsobují příjemné klima na pevnině. Jsou zde četné zálivy, poloostrovy a ostrovy, které mají typický přímořský charakter.

 

Dále jsou budována obydlí a některá důležitá centra nezbytná pro zabezpečení Nové společnosti. Tato společnost bude bez států, bez hlavních měst, bez průkazů a peněz, bez zbytečných budov a skladů výrobků, bude mít jeden celoplanetární jazyk, který si obyvatelé zvolí a nebude mít silové prostředky, ochrana bude zabezpečována z Galaktické obranné flotily. Nová Země bude soběstačná ve výhledu relativně krátkého období, jak v předmětech každodenní potřeby, tak v budování infrastruktury a vesmírné flotily. Na Nové Zemi nebudou silnice ani železnice, doprava bude zajišťována nejprve s naší pomocí a později vlastními vesmírnými plavidly. Již nyní se učíte a rychle zvládáte řízení vesmírných lodí, při současných nočních návštěvách během vašeho spánku. Také pod mořem jsme mohli vidět plno života stejně jako na souši, kde je mnoho krásných stálekvetoucích rostlin a stromů, mnoho přívětivých zvířátek, která si navzájem nijak nepřekáží a neubližují si, vše v harmonii tak, jako v jiných Pravých světech Pravého Stvoření. Dále jste si prohlédli vaše možná budoucí obydlí a vybírali si konkrétní místo domova. Ano, takto během noční návštěvy jste se seznámili s vaším novým Domovem.

 

S láskou v srdci předal všem lidem na Zemi Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2149.  Zmoudření.                          (Přijala Helena N.)                                          29.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

 

ZMOUDŘENÍ

 

 

„Někdy si člověk naříká,

že nad svým osudem

často se zmítá

a že nemá žádné zdání

co zase přijde znenadání.

 

Pak objeví se myšlenka která

zahalit proudem lásky

celá by tě chtěla

a jen na tobě záleží

co bude dál.

 

Tak jako paprsky lásky které

vyšly v ten pravý čas

na pomoc všem kteří hledají a chtějí zas

udělat tento svět lepší

pro další zítřky

tak i já chtěl bych vám

přát zázračná uzdravení,

která všechny chmury

a nepokoje změní

jen na čistou lásku,

která zaplaví každý kontinent,

každou zemi.

 

S láskou milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“ 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2150 - 2270  KNIHY  "ROZHOVORY VIII."   ZDE ...