SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  2050 - 2149  KNIHY  "ROZHOVORY VIII."   ZDE ...

 

2150.  Vše pochází z lásky.                 (Přijala Helena N.)                                       29.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

 

VŠE POCHÁZÍ Z LÁSKY

 

 

„Od lásky dále vzdáleni jsme byli

a vůbec nic netušili,

že něco nového začíná

a starého ke konci chýlí.

 

V tom povzbuzení a plném jasu

za svitu měsíční Luny

a nekonečnou krásu,

kterou jsme chtěli spatřit

a celou ji obejmout.

 

Možná v tom bylo trochu poučení

jak život někdy bývá nevyzpytatelný

a osudy lidí se často změní.

 

S láskou milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2151.  V lásce a míru.                        (Přijala Helena N.)                                        31.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

 

V LÁSCE A MÍRU

 

 

„V lásce a míru budeme žít

pro ty naše krásné zítřky

a budeme se stále mít

tak nádherně a milovat se

jako by to bylo poprvé

a v našich myslích budou touhy

zdolat i nejvyšší cíle.

 

V našem srdci pak bude naplnění,

které se za krátko změní

v úžasný pocit lásky a klidu

a pro radost Stvořiteli.

 

Budeme zase žít tak jak jsme chtěli,

jen v lásce a plni ideálů

a možná také přidat k tomu

špetku smíchu a trochu nadšení

ať má to naše snažení

oprávněný cíl.

 

S láskou a úctou toto předal vám Aštar Šeran,

ten, co stále miluje vás.“

 

 

 

2152.  O kráse uvnitř.                        (Přijala Helena N.)                                        31.12.2004.

Místo: Zlín.

 

 

 

O KRÁSE UVNITŘ

 

 

„Jen z jednoho cíle

a z jedné Boží chvíle,

vzniklo to krásné lidské stvoření,

které si na životě nejvíce cení

svého smyslu existence

a také té krásy uvnitř,

která je jako diamant který

září a je ušlechtilý celý

v té své přirozené kráse.

 

Možná až jednou pochopíš

proč Ježíš nesl ten svůj kříž,

pak poznáš jeho lásku, odvahu a víru,

kterou vám chtěl dát.

 

Možná i příchod spasitele,

který chtěl zachránit tento svět

dává ti důvod k zamyšlení:

Proč to tak bylo a proč to není ?

Zná na to každý odpověď ?

 

S láskou toto předal vám

a do nového roku bych chtěl popřát vám

ať slunce ve vaší duši vám

neustále svítí

na vaší cestě bytí

za pravým Stvořitelem.

 

Aštar Šeran a Vesmírní.

 

 

 

2153.  Láska a přátelství.                     (Přijala Helena N.)                                          5.1.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ

 

 

„Je možná nejdůležitější věc,

kterou mnoho lidí má i nemá.

Možná by bylo rozumné se ptát,

proč má tě či nemá rád ?

 

A také trochu zamyšlení

proč to tak je a proč to není

ta jak ty to máš rád.

Snadné je pak to přátelství mít,

když tvé srdce je otevřené

a chtělo by také trochu být

v tom světle s milou bytostí,

která je plná radosti a také smíchu a pousmání

na všechny ostatní kteří mají

své srdce na dlani.

 

Lásky a přátelství je nejkrásnější věc

pro toho kdo nebojí se vpřed

jít a důvěřovat tomu,

že u každého domu

stojí za to se zastavit

a v sobě mít ten vnitřní klid

a mír, který do tohoto stavení

vnese i s přítomností Boha jméno jediného.

 

A z toho plyne poučení

na té vaší pouti Zemí,

že vážit si jeden druhého se cení.

 

S láskou milující Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

 

2154.  Porozumění.                            (Přijala Helena N.)                                           5.1.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

POROZUMĚNÍ

 

 

„V lásce bývá někdy potíž,

že ti dva spolu

najdou si málo chvil k tomu,

co je poutá a spojuje

a také co naplňuje jejich vztah:

Cítí lásku či přátelství ?

 

Možná by bylo vhodné

někdy trochu zamyšlení

nad tím, co je a co není

prvořadé v tomto světě.

 

Bez lásky, vnitřního klidu a zamyšlení

někdy to věru lehké není

vyznat se v tom, co máme a chceme

pro sebe nebo pro přátele.

 

Jen Stvořitel náš milovaný

s láskou nám vždy poradí

a také přiměje k tomu,

že své srdce a lásku

dáme vždy tomu,

kdo nám porozumí

a miluje i ostatní stvoření

na této Zemi.

 

S láskou Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

 

2155.  Srdečné pozdravy.                     (Přijal Petr S.)           22:23-22:33 hodin.  30.12.2004.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Milý bratře, jsem tu já, Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie, chtěl jsi se mnou mluvit, tak jsem tu, věř svému srdci, to ti nelže.“

 

Jsi opravdu ze 13. dimenze ?

 

„Ano, jsem ze 13. dimenze, říkám ti, věř své intuici, vyciťuj, měl jsi opravdu spojení s Otcem Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Ano, cítím lásku a světlo z tvých meditací, důležité je, jak to ty cítíš, to si uvědom, to je pro vás rozhodující, co cítíte ve svých srdcích.

 

To jsem ti sdělil já, váš duchovní ručitel Orton.

 

 

 

2156.  Zpráva od Ježíše (550).            (Přijal Ivo A. Benda.)         5:04-5:42 hodin.  21.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA OD JEŽÍŠE

 

 

 

„Milý Ivo,hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus, který tě tak miluje a láskou zahrnuje.

 

V současném období lidstvo této planety Země dostoupilo k hranici svých aktivit a snažení, a je nyní opětovně a stále více konfrontováno následky svých převažujících materiálních typů chování a jednání, což má mnoho důsledků. Jednak se stupňují OČISTNÉ PROCESY planety Země od hrubovibračních energií – negativních myšlenek lidí, a jednak dotyční lidé jsou sami POSTIHOVÁNI těmito důsledky ve svých konkrétních životních situacích, přesně dle svých voleb, které učinili. Jde tedy o stále zhoršující se kvalitu života většiny lidí – od otroctví v zaměstnání přes strachy z dluhů a existenční problémy, až po nemoci a úrazy.

 

Planeta Země ale nehodlá nechávat takovéto jedince na svém povrchu a jsou proto následně přesunuti po své smrti do odpovídajících temných světů zóny vymístění, tedy již bez tzv. životní úrovně a kvality, jaké dosud měli.

 

Určitá menší část lidstva ovšem volila a volí pozitivní způsob života dle zákonů lásky vepsaných ve svém srdci a tedy neorientuje se na hmotné statky a požitky neúměrné svému životu, a snaží se pomáhat bližním svým láskou a mají vizi krásné harmonické společnosti. Tento okruh lidí má před sebou odpovídající kvalitu života v Pravých světech Pravého Stvoření – Domovů Pravých, které jim nabízí Stvořitel Prvotní všeho a všech. Proto tedy tato část lidí je jak po fyzické smrti těla, tak se živým fyzickým tělem přesouvána do Pravé Země v 5. dimenzi, a nyní se připravuje na tento přechod dokonce větší počet lidí, asi 150 milionů v 1. evakuační vlně. Před měsícem vašeho času byla planeta Země přijata do Kosmické konfederace planet této Galaxie a má nyní historickou příležitost ukázat i ostatním lidem, kteří zatím volí starý způsob života, jak se lze změnit a utvořit Novou společnost založenou na duchovních principech lásky, radosti, dobra, pravdy a tedy kráčet stále blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

Dále ti chci sdělit, že tato naše kulturní akce – přednáška v Praze 15.1.2005 za účasti 500 lidí byla velmi důležitá pro předání dalších klíčových informací světelných lidem, kteří sem přijeli nejen z Prahy, ale i z celých českých a slovenských zemí. Dověděli se za účasti Vesmírných lidí Sil světla a mé přítomnosti vše, co potřebují vědět v tomto důležitém období a mají taky velmi dobrou příležitost ukázat, jaké kvality mají v završení svých světelných poslání. Každý, kdo podceňuje druhou stranu a neřídí se svým srdcem duchovním, pozná na vlastní kůži důsledky a následky svého krátkozrakého a materialistického chování vidiny „zisku“ – ve skutečnosti ZLATÉHO TELETE.

 

Na tomto setkání si lidé vzali taktéž množství světelných materiálů, hlavně letáků - přes 5 tisíc, kterých zde bylo přes 10 tisíc ve více než 100 druzích. Dále si každý mohl prohlédnout přes 500 vystavených obrazů o Vesmírných lidech a své situaci, které jsou jinak umístěny ve Vesmírném centru v Holešovické tržnici (hala 7). Informace světelné mají lidé dostupné především na internetu  www.vesmirni-lide.cz  v rozsahu 6 tisíc stran textů a 2000 obrazů, audio a video záznamy z přednášek a akcí světelných. Takto tedy jsou k dispozici každému, kdo má zájem o informace o jejich skutečném stavu, způsobu pozitivní změny a o pomocnících vašich – Vesmírných lidech Sil světla. Tyto dny si již řada lidí uvědomuje ve svém vědomí svoji pozici a poslání, kvůli kterému sem přišli a má proto velký zájem zvládnout své světelné poslání, na které se před svým zrozením připravoval. Já každému tomuto člověku pomáhám v jeho srdci a vedu jej tak, aby činy, které pomáhají bližním svým, je vyvedly z otroctví a pasti negativního stavu. Vydržte milí lidé v tomto snažení a mějte stále srdce otevřené.

 

S láskou svou vám všem toto předal Pán Ježíš Kristus.

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste, rád předám tuto zprávu lidem planety Země. Ivo.

 

 

 

2157.  Porada a školení o Nové Zemi.                                                                    11.1.2005.

 

 

 

„Ahoj milá, zdraví tě Aštar Šeran, Ptaah, připájí se taky Gorloj a jiní členové posádky lodí tady nad tebou. Jsme rádi, že jsi usedla k psaní tohoto sdělení, což zprávy nové lidem Země přináší. Ano, ty s tvými kamarády, taky ostatní lidé ze Země splňující podmínky převibrování, jste se dnes v noci účastnili nádherného setkání plného jasu lásky, světla a nekonečné radosti tu na lodi. Toto setkání probíhalo pod vedením Pána Ježíše Krista, kde jste ním samým byli školeni o poučení se ze Země v 3. dimenzi a rovněž o principech, fungování a celkovém uspořádání Nové společnosti lidí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Taky Orton, Gorloj i jiní se připájeli k této vaší výuce. Pak jsme všichni společně navštívili tuto krásnou Novou Zemi, váš nový Domov, kde se po její prohlídce konala oslava plná radosti a lásky s členy a obyvateli Konfederace a to také při příležitosti přijetí této Země do Galaktické rodiny. Ta se tím rozšířila o člena, kterého již dávno s láskou očekávala. Tímto přijetím Nové Země do Konfederace se započalo i vaše školení - tedy školení nových členů Nové společnosti o zákonech lásky Stvořitele Prvotního všeho a všech, o duchovním učení Pána Ježíše Krista a taktéž o jiných důležitých věcech. Protože den D se blíží, den kdy budete přemístěni na Novou Zemi - odkud budete moci i nadále pomáhat lidem a Zemi v 3. dimenzi se nacházející. Takto jste již teď starostlivě připravováni na Život lásky, pravdy, dobra, moudrosti a pokory ve vaší nové domovině.

 

Milá, to je od nás zatím vše, děkujeme za přenos a těšíme se již na další setkání. S láskou ti, co tě tak moc milují, Aštar, Ptaah, Goroj, Asket a jiní.“

 

Děkuji Stvořiteli Prvotnímu, také vám všem, milí, moc vás miluji a lásku ze srdíčka posílám a lidem Země s radostí zprávu odevzdám.

 

 

2158.  Člověk jako vysílač a definice vibračního kvocientu našeho prostředí.          22.1.2005.

 

Důležité sdělení.

 

 

ČLOVĚK JAKO VYSÍLAČ

A DEFINICE VIBRAČNÍHO KVOCIETU

NAŠEHO PROSTŘEDÍ

 

 

 

Předáno od Přátel z Vesmíru z evakuačních flotil - z lásky:

 

„VYSÍLAČE obecně jsou:

 

Zdroje vyzařující nebo vysílající elektromagnetické vlnění, dlouhovlnné nebo krátkovlnné povahy.

 

Toto VLNĚNÍ vzniká se vznikem elektrického náboje a současně s ním vzniká i elektromagnetické pole (charakterizované veličinami - permitivitou pro elektrického pole a permeabilitou pro magnetického pole). Tyto veličiny jsou určující pro stabilitu elektromagnetického pole, tedy udávají schopnost naakumulovat příslušnou energii v daném prostředí, a to přímo úměrně. Jsou pro dané prostředí určujícími.

 

Neboli - všude, kde se vyskytuje elektrický náboj, vzniká elektromagnetické pole, jehož základní vlastností je to, že vždy umožňuje přenos elektromagnetického vlnění, tedy průtok energií a proudu, jsou-li splněny podmínky (spádový rozdíl dvou nebo více energetických potenciálů).

 

(a)

PŘIROZENÁ elektromagnetická pole, existují NEZÁVISLE na vysílání z modulačních zdrojů, běžně se vyskytují v přirozeném prostředí  na zemi i ve vzduchu, ale nejsou pulzující. Nejsou tedy zdravotně závadná.

 

(b)

UMĚLE vytvořená pulzující rezonanční pole v našem prostředí:

 

Pod vlivem vysílačů elektromagnetického vlnění dochází ke vzniku rezonujících zdravotně závadných elektromagnetických polí, o relativně vysokých frekvenčních hladinách, s neustále výrazně proměnlivými hodnotami intenzity. Neustále je rozšiřováno vysílání o nová frekvenční pásma se stále se zvyšujícími výkony. Také druh modulace se mění (nové digitální vysílání se závažnějšími dopady na lidské zdraví, se zakódováním dalších nových služeb v některých zemích již běžně dostupných). Navíc v dnešní době přibyla spousta vysílačů (3 sítě mobilních telefonů na jednom území GSM a vysílací základny pro mobilní internet WI-FI).

 

V současnosti je připravován (EU) do roku 2008 zaměřovací systém Galileo o soustavě 30 družic na 3 drahách (minimálně vždy 4 družice budou na aktivní měření každého místa na zemi), (vysílající nepřetržitý monitorující signál), který bude spolupracovat s nyní už fungujícím americkým systémem GPS. GPS má také soustavu 30 družic, které neustálým vysíláním monitorují pohyb každého člověka na planetě, s rozlišovací schopností 15 m. Při uvedení do provozu systému Galileo a při jejich spolupráci, bude možno všechny osoby či věci (s čipem) monitorovat s komerčním rozlišením na 2 m a to i v budovách, nákupních centrech a tunelech – což doposud nebylo možné (skutečné maximální technické rozlišení je několik cm). Sami tvůrci říkají, že tento systém má obrovské využití ve všech oblastech našeho života. Rozdělování frekvencí provádí Mezinárodní telekomunikační unie www.itu.int v Ženevě ve Švýcarsku. Pomocí frekvence lidských těl (i bez čipů) bude ihned od roku 2008 určena poloha každého člověka !!! (Viz: www.popularis.cz .)

 

Z toho jednoznačně vyplývá, že už dnes vědci znají:

 

Frekvenční parametry lidského těla a vědí, že tímto vysíláním nás zdravotně ohrožují.

 

Pro vysílání informací běžně užívaný modulační zdroj – vysílač - se skládá (zjednodušeně) z: Generátoru nosné vlny, modulátoru a zesilovače výkonu.

 

Signál určený k vysílání – informace - je na výstupu zakódován (modulován) a vysílán přes anténu do éteru, kde v důsledku přenosu vzniká elektromagnetické pole, kterým neustále pulzuje elektromagnetické vlnění a rezonuje s elektromagnetickým polem planety. Tato rezonanční pole neustále zaplňují naše životní prostředí.

 

Přátelé z Vesmíru mají KAŽDOU jednotlivou součástku v takovém nebo podobném zařízení ODRUŠENU tak, aby nenarušovala vibrační pole lidského těla a přirozeného prostředí. Nedochází tedy k vybuzení elektromagnetického pole v okolí jakéhokoliv zdroje vysílání. Nedochází tedy ke vzniku pulzujícího rezonančního pole, které by negativně narušovalo vibrační hodnoty lidského těla.

 

Ale zároveň je také odrušeno celkové zařízení. Jde tedy o dokonale odrušené zařízení nebo zdroj vysílání. Navíc Vesmírní říkají, že používají různé typy vysílacích zdrojů, nejen zařízení využívající střídavý proud.

 

Zavedená terminologie:

 

(1)

Frekvenční hladina: Udává, kolikrát se po dobu jedné sekundy změní polarita vysílaného elektromagnetického zdroje a to v určitém rozmezí.

 

(2)

Modulační zdroj: Uměle zhotovený zdroj, určený pro vysílání informací – uložených – modulovaných - na základní nosnou vlnu, v různých frekvenčních  hladinách.

 

(3)

Vibrační parametr: Je výsledným elektromagnetickým polem všech vzájemně se ovlivňujících složek elektromagnetického vlnění a záření v daném prostředí a udává jeho charakteristický  profil. Vzniká skládáním všech možných elektromagnetických polí z okolních zdrojů, pro něž platí zákonitosti pro skládání, lom a odraz vln (které se u nás vyučují na středních školách).

 

(4)

Vibrační koeficient: (obecně formulováno): Udává podíly vibračních parametrů dvou různých prostředí. Pro podíl vibračních parametrů přírodního prostředí a prostředí přetvořeného umělými modulačními zdroji na pulzující rezonanční elektromagnetické pole, užíváme termín vibrační kvocient.

 

(5)

VIBRAČNÍ KVOCIENT je tedy: Podíl dvou veličin vibračních koeficientů, určující vztah mezi vibračním koeficientem PŘÍRODNÍHO prostředí a vibračním koeficientem prostředí UMĚLE přetvořeného na pulzující rezonanční elektromagnetické pole.

 

 

Pro PŘÍRODNÍ zdravotně nezávadná prostředí je velikost vibračních parametrů rovna hodnotám přirozeného prostředí. A tato pole NEJSOU pulzní povahy.

 

Vibrační kvocient NENÍ u pozemšťanů zahrnut do vibračních polí a tedy NENÍ tento jev odpovědně sledován !!!

 

Chybí zde někdo, kdo by zodpovědně prohlásil tento jev za REZONANČNÍ EFEKT a zahrnul jej do vibračních polí a sledoval velikosti vibračních kvocientů jako určující parametr pro poskytnutí základních znalostí o našem prostředí.

 

Podle PŮSOBENÍ NA ČLOVĚKA dělíme elektromagnetická pole na HRUBOVIBRAČNÍ a JEMNOVIBRAČNÍ.

 

(A)

JEMNOVIBRAČNÍ POLE - přirozené zdroje, stabilní a nepulzující, existující nezávisle na pozemských vysílacích zdrojích.

 

Planeta Země - zemský povrch, vodní zdroje, vodní obaly, rostlinstvo, živočichové. (Slunce a ostatní kosmické zdroje jsou pulzující, dlouhovlnné i krátkovlnné povahy.)

 

Planeta Země má stále severní a jižní magnetický pól. (Magnetický severní a jižní pól se nekryjí se zeměpisnými.) Kolem planety se vyskytuje neustále svou podstatou stabilní - nepulzní zemské elektromagnetické pole. 

 

(B)

HRUBOVIBRAČNÍ POLE – Prostředí ve kterém žijeme je neustále naplněno elektromagnetickým prouděním, což má za následek vznik pulzujícího elektromagnetického hrubovibračního pole s charakteristickými rysy.

 

Vysílače hrubovibračních energií jsou dvojího druhu a kritériem pro jejich rozdělení je vlnová délka:

 

1. Dlouhovlnné hrubovirační zářiče

 

a) Uměle vyrobené hrubovibrační zářiče dlouhovlnné povahy:

 

Modulační zdroje (vysílače signálů pro radia, televize, mobilní telefony, radary, satelity, družice apod.)

 

b) Ostatní elektrospotřebiče a zařízení (např. translatační stanice, rozvody el. energií všeho druhu), používající ke svému provozu elektrickou energii. Stávají se zdrojem elektromagnetických polí průchodem elektrického  proudu, nebo už jen připojením ke zdroji el. napětí.

 

2. Krátkovlnné hrubovibrační zářiče

 

a) Záření z jiných pozemských a Vesmírných zdrojů (např. rentgenové záření a elektromagnetická  složka kosmického záření).

 

b) ČLOVĚK - svými myšlenkami a pocitovou složkou významným způsobem ovlivňuje vibrační strukturu  prostředí, ve kterém žije. NEGATIVNÍ MYŠLENKY = HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE !!!

 

Hrubovibrační zářiče negativním způsobem (neustálou pulzací) neustále přetváří klidné, stabilní pole planety Země, s následným rezonančním efektem. Výsledkem je zdraví poškozující pole. Velikost hodnot frekvenčních hladin elektromagnetického pole a délka pobytu v něm, je převážně určující pro velikost poškození lidského zdraví. Tato pole negativně ovlivňují také přírodu, rostlinstvo a živočišstvo. Jsou zdrojem dalších doposud nevysvětlených jevů. (Dalšími zdraví poškozujícími zdroji jsou naše znečištěné životní prostředí – ovzduší, voda, půda a tedy potravinový řetězec.)

 

Pobytem v pulzujícím elektromagnetickém poli dochází vlivem rezonance k oddělování jednotlivých látek v organizmu podle jejich molekulární hmotnosti. Oddělováním vzniká tzv. rezonanční produkt a ten se neustále usazuje v jiných částech těla. Výsledkem je vznik VŠECH civilizačních chorob (poškození trvalého charakteru - nervového centra a genetiky, narušení imunitního systému apod., viz. www.volny.cz/kubesv  ). Chemické narušování zdraví je v pořadí z hlediska významu až ZA vibračním narušováním zdraví !!!

 

 

Vibrační diagram lidského těla a jeho frekvenční hladiny:

 

Předáno od Přátel z Kosmu z lásky k nám, 20.11.2004:

 

Vibrační hodnoty prostředí, ve kterém se pohybujeme:

 

(Podle Přátel z Vesmíru jsou tyto hodnoty směrodatné pro všechny druhy planet.)

 

Člověk:

 

Fyzické tělo – 10 20  a výše Hz  – roste v závislosti na růstu vědomí – Duchovní cesta, obr. 688, sdělení 819 - 847 (obpovídající frekvence energie jde z Pravých světů – intuce – pomoc Vesmírných lidí Sil světla, do levého pomocného pozitivního kanálu, a z temných světů - negativní ovládací energie pouštěné negativními entitami do pravého negativního pomocného kanálu, obr. 811, sdělení 1761).

 

Duchovní složka (citová složka) - 1024 a výše Hz

 

Vibrace duchovního těla dle pozice v Duchovní cestě:

 

Bytost v  1.otáčce - 10 24 – 10 25   Hz

 2.             10 25 – 10 26   Hz

 3.             10 26 – 10 27  Hz

 4.             10 27 – 10 28  Hz

 5.             10 28 – 10 29  Hz

 6.             10 29 – 10 30  Hz

 7.             10 30 a výše  Hz

 

Mentální tělo (myšlení) -  101500  - 10 15000 Hz

 

Emocionální tělo (pocitová složka)  - 10 1 200 000 a výše Hz

 

 

Pro srovnání, v současnosti frekvenční hladiny:

 

Podle informací od našich Přátel z Vesmíru -

 

Digitální vysílání: 1013 Hz – 1026 Hz

 

Rentgenové záření: 1016 – 1020 Hz

 

Záření gama: 1018 – 1025 Hz

 

 

Vibrační parametry planety Země:

 

(Podle Přátel z Vesmíru jsou tyto hodnoty směrodatné pro všechny druhy planet.)

 

Vibrační hodnoty jsou uvedeny pro fyzická těla živočichů a rostlin:

 

Zvířata: 1027 Hz

Rostliny: 1028 -1039 Hz

Půdní profily: 1017 Hz

Vodní hladiny: 1075 -1076 Hz

 

 

Vibrační parametry každého člověka jsou SPECIFICKOU veličinou (každý člověk má nezaměnitelné - specifické vibrace). Je možné snímat jeho vibrační úroveň a pokud existuje dostatečný přístup ke zdroji vysílání, tak jej lze dobře monitorovat (se zaměřením na pomoc) – jednak obsah myšlenek a emocí, jednak jeho poloha.

 

Pro lepší zaměření používáme my z kosmu metodu odstranění vibračního příkrovu.

 

Na základě poznatků, že jednotlivé budovy mají svá specifika, se děje monitoring nejen zařízení, budov a prostor, ale také lidí pobývajících v takovýchto zařízeních nebo budovách.

 

Po odstínění části budovy se zbylá část přenese na monitory, a zajišťuje dokonalý obraz vnitřní části zařízení.“ (Takže mi byla ukázána veliká hala, kde se pohybovali lidé a také členové nějakých pořádkových sborů ve stejnokrojích. Celkový obraz byl snímán jakoby ze stropu budovy.)

 

Děkuji našim Přátelům z Vesmíru za informace a především děkuji Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech našemu.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Některé důležité adresy těch, kteří řídí mnohé frekvence energií:

 

(1)

www.europa.eu.int

 

EUROPEAN PARLIAMENT

60, RUE WIERTZ / WIERTZSTRAAT 60

BRUXELLES / BRUSSEL

B – 1047

 

(2)

www.europa.eu.int

 

EUROPEAN PARLIAMENT

ALLÉE DU PRINTEMPS  BP 10024/F

STRASBOURG CEDEX

F - 67070

 

(3)

www.ombudsman.europa.eu   euro-obmudsman@europarl.eu.int

 

THE EUROPEAN OMBUDSMAN

1, AVENUE DU PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN-B.P.403

STRASBOURG CEDEX

F-67001

 

(4)

www.itu.int

 

ITU - INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

PLACE DES NATIONS

GENEVA 20

CH-1211  SWITZERLAND

 

 

 

2159.  Svědectví o přípravě Nové Země.             (Přijal David B.)                             26.1.2005.

Místo: Žatecko.

 

 

„Drahý Davídku,

 

Jsem, ráda, že jsi se se mnou spojil, zdravím tě já Semjase a další bratři a sestry zde z lodí vesmírných. Máme velikou radost z toho jak ty a vy všichni ostatní, co život v lásce volíte, postupujete po cestě duchovní a den, kdy opustíte toto pracovní prostředí vaše se již nezadržitelně blíží.

 

Ano máme pro tebe informace o tvém pobytu na lodích a na nové Zemi v páté dimenzi. Tak tedy, v noci z  22. na 23. ledna 2005 jsi opět byl spolu s dalšími pozemšťany na lodích našich vesmírných, kde probíhají vaše školení o dalším životě v nové společnosti a také se zde seznamujete s dalšími informacemi důležitými pro Vás a dále s novými lidmi a vznikají tak nová přátelství.

 

Další noc z 23. na 24. ledna jsi byl se mnou na Nové Zemi, kde jsi se seznamoval s tímto novým a harmonickým prostředím a bylo to pro tebe moc hezké a něco z těchto návštěv ti bylo umožněno si pamatovat v podobě snu.

 

Takto probíhají Vaše návštěvy zde i na jiných planetách s dovolením Stvořitele Prvotního všeho a všech a jsou Vám ku prospěchu. Máte tak zároveň i zpětnou vazbu, zda kráčíte správně po duchovní cestě a splňujete tak vibrační předpoklady k opuštění této 3. dimenze.

 

Toto ti s láskou předává Semjase spolu s dalšími bratry a sestrami vesmírnými, posíláme ti mnoho lásky a loučíme s s tebou.“

 

Děkuji ti Semjase z celého srdce a také Vám všem Přátelé v lodích a s láskou předávám ostatním lidem.

 

 

2160.  Otvírání srdce (551).       (Přijal a nakreslil Ivo A. Benda.)                       19.1.- 7.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE

 

 

 

„Zásadní podmínkou vzestupu pro každého člověka v DUCHOVNÍ CESTĚ - sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692 je OTVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE – srdečnost, láskyplnost, upřímnost, vnímavost (4. srdeční čakra). Zde máte některé další účinné pomůcky k tomuto procesu – obr. 1647 – 1658 (kreslil Ivo), 1680 – 1682 (kreslila T.). Pohledem na ně (10 a více minut) iniciujete otvírání svého srdce zaměřením svého vědomí na tuto klíčovou informaci propojovacím procesem.

 

(1)

Obr. 1647

 

OTVÍRÁNÍ SRDCEStvořitel Prvotní všeho a všech vysílá impulsy k otvírání duchovního srdce mnoha negativním bytostem v zóně vymístění, které dle svých voleb nastupují DUCHOVNÍ CESTU, sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692.

 

(2)

Obr. 1648

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce ve 4. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech – brána milosti. Zelené objekty značí ještě značné závislou pozici – odvádění pozornosti od srdce na hmotné ovládače v ovládacím programu druhé strany, též obr. 688, 692.

 

(3)

Obr. 1649

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 5. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech – brána milosti. Hmotné okolí a ovládací programy jsou již bytostí lidskou více využívány pozitivním činům v lásce – zelená na okraji brány milosti, též obr. 688, 692.

 

(4)

Obr. 1650,  obr. 1653 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 6. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech. Hmotné okolí a ovládací programy jsou již bytostí lidskou velmi využívány pozitivním činům v lásce a dobru – kouzelník s ovládacím programem – zelená na okraji duchovního srdce, též obr. 688, 692.

 

(5)

Obr. 1651, obr. 1654 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – otvírání duchovního srdce v 7. otáčce duchovní cesty za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech, pro kterého odpouzdřená bytost lidská již PLNĚ pracuje s využitím darů Ducha a je v PLNÉ komunikaci s duší a Duchem (2 spirály nahoře). Intenzívní všesměrová jemnovibrační energie lásky a dobra vycházející z duchovního srdce naplno zaplavuje okolí. Člověk – vidoucí - je již nezávislý na negativním ovládání – není zelené znázornění. Proud lásky znázorněn nad duchovním srdcem znamená směrované působení lásky myslí lidské bytosti na pomoc bližním svým, též obr. 688, 692.

 

(6)

Obr. 1652, obr. 1655 bez textu

 

OTVÍRÁNÍ SRDCE – závěrečný bod duchovní cesty – bod převibrování, za pomoci Stvořitele Prvotního všeho a všech. Duha značí zvyšování frekvencí energií nahoru při definitivním převibrování člověka do 5. dimenze Pravého Stvoření. Duhový kruh kolem duchovního srdce značí stabilitu (rotace) a vyváženost vlastností člověka a současně oddělování a definitivní přesun ze starého světa ve 3. dimenzi planety Země po splnění svého světelného poslání pozitivního života, též obr. 688, 692.“

 

 

 

2161.  Poselství od Ježíše.                                                   22:17-22:57 hodin.    22.1.2005.

 

 

J          POSELSTVÍ OD JEŽÍŠE          J

 

 

„Milá, pozdravy z Nebes tobě a všem láskyplným lidem sem na Zemi přináším. Jak mnozí již víte, milí, že vaše Země se s laskavým dovolením Stvořitele nejvyššího OČIŠŤUJE od všeho, co se na ní do teď napáchalo a páchá, počínajíc od nevyspořádaných, hrubých myšlenek lidí, přes jejich vyzařování, po jejich činy a následky. Je tomu tak a i slepí vidí a ještě jen uvidí, co ještě neviděli, a to každý podle ZÁKONA SETBY A SKLIZNĚ. Všechno je takto řízené dle přesných pravidel a zákonů Stvořitele nejvyššího, rodiče všeho a všech - Láskou samou. A vězte, že v celém Vesmíru vládne pořádek a ne chaos, jak se většinou domníváte. Právě proto se věci pohybují, tak, jak to máte jedinečnou příležitost vidět a sledovat, prožít to všechno na vlastní kůži a nasbírat tak vlastní prožitky a zkušenosti z tohoto významného dějiště planety Země, v této její epoše. A proto vězte, že každému budou jeho otázky přesně a do puntíku zodpovězené. Také i otázka, která tady vzplanula - jaké je to žít bez lásky, která tady byla položena, tady se i zodpoví. A bude jasná všem těm, co ji položili, její odpověď, a to na věky věků. Vy, milí, co Stvořitele - lásku samou v srdci svém otevřeném nosíte a rozdáváte, vy co jiným na cestu jedinou a pravou svítíte, na cestu k němu, Stvořiteli nejvyššímu, vy vytvoříte Novou společnost, která bude postavena na základech lásky pravé a na všech jejích pravých principech dobra, moudrosti a jiných. A já říkám vám, že tahle společnost již buduje se a vy, co do ní patříte, jste Mnou a Mými zástupci školeni a vyučováni všem základům vesmírného pořádku, ZÁKONŮM Stvořitele Prvotního, Lásce samotné a takto jste již teď připravováni, co je součástí pomoci Stvořitele vám, pro váš nový život. Váš počet mění se, mnozí k vám se přidávají. A všichni vaši Přátelé světelní z Vesmíru jsou vám v tomto vždy a stále nápomocni, protože je to jejich posláním lásky - pomáhat vám a pracovat takto pro Stvořitele Prvotního. A je to v skutku tak, že stojí při vás, a budou stát při budování systému Nové společnosti teď, i na Nové Zemi, protože váš přechod tam se ze dne na den blíží. Flotily Přátel z Vesmíru, pomocníků vašich stálých jsou v pohotovosti kdykoliv vám být i při tomto přesunu nápomocni. Tato pohotovost vibruje momentálně mezi stupni 5, 6 a 7 ze 7 pohotovostních režimů. Je vám takto darem lásky od Stvořitele nejvyššího možnost přemístit se a žít v pozitivní společnosti na Nové Zemi v Nebi umístěné, kterou On sám pro vás takto připravil. Neboť mocné to události, věřte, pro celé Stvoření jsou, co na Zemi se dějí. A na Zemi této nové jsou již lidé první, ano, žijí tam a šťastní jsou a vás ostatní v lásce čekají. Bratři a sestry zářivé z Vesmíru již tam také s nimi jsou a pomáhají jim.

 

Lidé milí, Stvořitel Prvotní vás zdraví, láskou svou vás objímá, do srdce každého z vás hovoří. Slyšíte ?  Ten hlas milí, pokojný, laskavý a moudrý rodičovský. To hlas Jeho v srdci máte, tak ho hezky poslouchejte, vždyť lásku, rady dává vám a to z Nebes přímo k vám. Jak matka, otec o své dítko pečuje, tak on vás velmi miluje.

 

My všichni z Pravého Stvoření vás zveme, pojďte k nám, drazí, milí, zahoďte již okovy hmotou spletené a s radostí, láskou a důvěrou dítěte se ke Stvořiteli a k nám do Nebes navraťte. Těšíme se na vás již, přidejte se k nám, společenstvím lásky.

 

To vše ti s láskou nejčistší dává Pán Ježíš Kristus a bytosti světelné.“                   Leták 132.

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

J            Milujeme vás a pomáháme vám.            J

 

 

 

2162.  Plná evakuační pohotovost.                                      18:22-19:02 hodin.    30.1.2005.

 

 

 

J        PLNÁ EVAKUAČNÍ POHOTOVOST        J

 

 

„Milí naši bratři a sestry se Země krásné, zdravíme vás znova z našich lodí všude tady kolem vaší planety rozestavěných.

 

Jsme již delší dobu, jak víte, v evakuační pohotovosti, která v posledních dnech dosahuje hranici tu NEJVYŠŠÍ - to jest 7. stupeň ze sedmi. Tyto stupně závisí převážně od naměřených hodnot vibrací na planetě Zemi, tedy od myšlenek, vyzařování a konání lidí. Také však závisí od lidských aktivit v oblasti zavádění čipové totality a taktéž souvisí s očistnými procesy Země. Je samozřejmé, že tak, jak stále, tak i v tomhle případě pohotovosti, se řídíme, komunikujeme a pracujeme pod stálým vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ten nám i vám, co srdce otevřené máte, neustále dává informace podrobné pravé a čisté o celkovém stavu planety Země a jejich obyvatel. I my tento stav stále monitorujeme. Je v zájmu principu lásky, dobra, v zájmu Stvořitele, aby byl pobyt všech světlonošů tady na Zemi tak dlouhý, jak je potřeba, aby vám bylo umožněno plnit si svá světelná poslání a v lásce pracovat pro Stvořitele a tak vnášet lásku, tam u vás tak potřebnou a nevídanou na vaší Zemi. Protože jak jsme už řekli, jsou to věci mohutných rozměrů, což tady již dávno dějí se. Takže milí naši přátelé, dokud máte tuto skvělou a jedinečnou příležitost, možnosti a podmínky, snažte se je využít a pracujte naplno. V lásce, moudrosti a pokoře, pod vedením Stvořitele dál pro lidi. Vždyť Stvořitel nejvyšší sám nejlíp ví, kdy nastane ten správný čas na vaše přemístění se na Novou Zemi, co darem lásky od Něho samého jest. Je vám stále nápomocen a nás taky povolal na pomoc k vám. My jsme tady z lásky k Němu a k vám a s láskou jsme sem přišli mezi vás. Také plníme si s radostí a pilnou prací pro Něho a pro vás svá krásná poslání. Víte, je to radost a čest pro Něj pracovat. Proto mějte svá srdce i oči otevřené při práci své, v tomhle terénu Země ve 3. dimenzi. Není za potřebí podceňovat, ale ani přeceňovat sílu druhé strany. Ta spouští mnohé další, co možná nejzáludnější a zakamuflovanější programy, které člověk rozezná, když srdce otevřené má a láska v každém z vás je v mžiku rozpustí a víte jak … rychlostí vesmírnou !  Je to tak, že „pravdou“ se teď zdá, co pravda není, „láskou“ se zdá, co láska není a „moudrost“, co slepá je na každém rohu a chvástá se. V médiích, v lidech, v situacích přerůzných, sítě programů houstnou. Ti však, co láskou stále žijí a ve stálém spojení se Stvořitelem kráčí, ty v těchto momentech a situacích ihned celý servis informací a ochrany od Něho i prostřednictvím nás - bytostí z Vesmíru světelných mají. Takže hned ví a srdcem svým vycítit můžou v mžiku, oč v jaké situaci kráčí. Proto milí, jediná důležitá věc je LÁSKA. LÁSKA MŮŽE VŠE. LÁSKA JE ODPOVĚĎ NA VŠECHNY OTÁZKY. Na té stále pracujte, tu stále všem dávejte z náručí svých otevřených - nezištně a s radostí, bez jakýchkoli očekávání. Vždyť víte, že kalkulace s láskou nijak nesouvisí. Věřte Stvořiteli, že on to všechno nejlíp řídí a vše, co se děje, má svůj řád. Věřte, že platí ty Zákony vesmírné, ZÁKONY LÁSKY, jimž teď již se učíte, ti co na Zemi novou se chystáte a my všichni vám i v tom pomáháme. Takhle skvěle připraveni budete na krásný život na planetě Zemi nové, kterou navštívili jste i v noci dnes, jako dárek pro radost od Stvořitele, od nás, pro vás. Krásnou práci provádíte, když naplno pro Něho - Láskou samou pracovat se snažíte, totiž jen prací pro bližní své, člověk ke Stvořiteli blíží se. Víme, že někdy bývá podávaná ruka vaše odmítnuta. I to se stává, a s láskou přijměte to, protože budiž stále živá svobodná volba všech je ctěna a každý vybrat může si, kam směřovati cestu svou chce, zdali do světů Pravých, nebo nepravých a také tak si vybírají, jakou rychlostí napředovat chtějí. Pomáhejte si i mezi sebou navzájem, my jsme stále při vás a také máme plné ruce práce, zvlášť teď v těchto obdobích, již s nekonečnou radostí, trpělivostí a láskou pro Stvořitele a pro vás děláme.

 

Ať vám tohle sdělení k povzbuzení a zahřátí srdíček vašich slouží, milí naši, moc si vás a vaši práci vážíme, jsme rádi, že tak pro samu Lásku činíte. Ať se vám daří i nadále s láskou vám všem lidem srdcem cítícím dává Stvořitel Prvotní všeho a všech, Pán Ježíš Kristus, Gorloj, Aštar, Ptaah a všichni ostatní se také připojují.“                                                                              Leták 133.

 
Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

J            Milujeme vás a pomáháme vám.            J 

 

2163.  Chvíle Boží milosti.                                                                                       9.2.2005.

  

CHVÍLE BOŽÍ MILOSTI

 

 

„Vidím, jak se celý svět probouzí.

A vidím, jak jej probouzíte vy.

Nikoliv Já, ale vy všichni.

Neboť víte, že přišel čas.

Když o tom přemýšlíte, napadne vás,

že v historii lidstva je to možná největší

CHVÍLE BOŽÍ MILOSTI.“

 

 

Z knihy od N. D. Walsch - CHVÍLE BOŽÍ MILOSTI.

 

 

 

2164.  Budování Nové Země (552).     (Přijal Ivo A. Benda.)       5:55-6:29 hodin.   11.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

         Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, Nová Země v 5. dimenzi Pravého Stvoření již dostává infrastrukturu pro ty lidi, kteří mají otevřené srdce a láskou září do svého okolí. Mají lásku pro bližní své a snaží se žít jinak, než většina této staré společnosti planety Země ve 3. dimenzi. Nová společnost se formuje již dlouho, neboť dnešní duchovní stav těchto lidí je výslednicí jejich voleb v tomto a v řadě předchozích životů. Proto je dnes každý člověk v takovém duchovním stavu, k jakému se dopracoval během posledních desítek životů.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že všichni se zde těšíme na všechny z této Nové společnosti planety Země, kteří se takto rozhodli žít na Nové Zemi v Pravém Stvoření v lásce, harmonii, dobru, moudrosti, v uspořádání života souladného se Zákony Lásky. Ano, radujeme se z toho, že tito lidé jsou tady a bude možno s nimi – s bratry a sestrami spolupracovat na věcech, které se týkají nejen této planety Země, ale celé Galaxie a Pravého Stvoření.

 

Nadále jsou v nejvyšší pohotovosti 7. stupně evakuační flotily našich lodí, jež jsou připraveny během jediné noci přemístit každého člověka, který splňuje parametry převibrování do 5. dimenze a je tedy tohoto schopný.

 

Dále vidíme, že Síly temna i nadále horečně budují čipovou totalitu, budováním všech subsystémů, které k tomuto patří. Také vám bylo ohlášeno, že do 2 let zde budete mít elektronickou domácnost a připomínám, že před rokem bylo stejnou entitou ohlášeno zřízení identifikace přípojek – lidí na internet za účelem totální kontroly všeho (záminka – nevyžádaná e-mailová pošta). Tyto informace by měly již každého, kdo ještě cítí srdcem, probudit ze snu a letargie a burcovat k tomu, aby na sobě pracoval a varoval lidi před ztrátou všech zbývajících svobod, které vám zde ještě zbyly.

 

Buďte prosím stále Světlem a vydržte do svého odchodu do Pravého Stvoření. Nenechte se zmást druhou stranou, která stále zavádí nové a nové stále rafinovanější ovládací programy – pavoučí sítě, ze kterých lze uniknout LÁSKOU, VYCIŤOVÁNÍM A STÁLE NOVÝMI POZITIVNÍMI PŘÍSTUPY, tedy ŘÍZENÍ SE SVÝM DUCHOVNÍM SRDCEM.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zahrnuji láskou a stále podporuji v tvém světelném úsilí završit svou světelnou práci pomoci bližním svým.

 

Vše dále napředuje, vaše podmínky se neustále MĚNÍ a nic není, jak kdysi bývalo. Ano, stále se ZVYŠUJE pracovní zatížení lidí – OTROKŮ, jejich nemocnost, a zhoršuje se jejich duchovní stav díky negativním volbám, které činí.

 

Jen malý počet lidí – 150 milionů – je schopno čelit a odmítat záplavu hrubovibračních energií a mnohdy rafinovaných ovládacích programů, které Síly temna doslova cpou z temných světů. Tato část pozitivních lidí toto dokáže ODLIŠIT SRDCEM a tak NEPŘIJÍMÁ tyto ovládací programy, které způsobují další bloky v tělech z nezvládnutých situací PŘI ZNEUŽÍVÁNÍ PRACOVNÍCH ENERGIÍ K BUDOVÁNÍ CELÉ NEGATIVNÍ INFRASTRUKTURY. Stačí si zvolit NEPODÍLET se na tomto a v klidu vyciťovat vedení Stvořitele Prvotního všeho a všech našeho milovaného, který dokáže každého člověka VYVÉST z bludiště a hrozeb množství ovládacích programů a struktur a NAVRÁTIT ho k Němu Domů, do Pravého Stvoření.

 

S láskou v srdci ti toto předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

2165.  Rozdělení lidstva (553).        (Přijal Ivo A. Benda.)       11:36-11:55 hodin.   12.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus a nesu ti toto poselství lidem této Země naší milé.

 

Lidé tito na planetě Zemi jsou již rozděleni dle svých voleb učiněných v tomto a předchozích životech do dalších společností, ve kterých bude napředovat jejich vývoj. LÁSKYPLNOST a ZÁKONY LÁSKY JSOU HLAVNÍM KLÍČEM této diferenciace skupin lidí a mají stále možnost jakékoliv změny. Dnes Síly světla mají na planetě Zemi  své poslání ve VYVAŽOVÁNÍ a ZOBRAZOVÁNÍ ODPOVĚDI na otázky, dávno již položenými. Síly světla činí PROTIKLAD k Silám temna a tímto je VIDĚT, co a jakým způsobem dělají v opozici vůči mně, Pánu Ježíši Kristu. Mám zde mnoho pomocníků Světla, kteří dávají lidem pomoc v cestě Domů ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech a toto Světlo drží planetu Zemi při životě.

 

Nyní přichází období změn, kdy pracovníci Světla budou ODVOLÁNI, aby mohli žít Pravý Život v Pravém Stvoření v souladu se svým svědomím a volbami dříve učiněnými.

 

Ti druzí lidé, kteří volí ovládací – negativní stav se dále PONOŘUJÍ do pavučin pseudotvůrci upředených, a které je dále strhávají hlouběji do Temnoty. Takto tedy se vyjevuje Temnota na této zemské scéně a poskytuje stále víc ODPOVĚDÍ na otázku, JAK VYPADÁ ŽIVOT BEZ SPOLUPRÁCE SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH, což je LÁSKA, DOBRO, MOUDROST, MÍR, MILOST A PRAVDA V PLNÉM SLOVA SMYSLU V ABSOLUTNÍ KONDICI. Poskytnutí plné odpovědi umožňuje UKONČENÍ NEGATIVNÍHO STAVU ve Stvoření, a tak nastolení nové etapy vývoje všech ve Stvoření.

 

Dále se každý může snažit hledat či realizovat lásku, pravdu ve svém středu – duchovním srdci, kde má klíč k vysvobození. Lidstvo postupuje na OKRAJ své existence, kde po rozdělení lidí a vzniku NOVÉ SPOLEČNOSTI na Nové Zemi se zbývající část lidstva PŘESUNE do jim odpovídajících podmínek temných světů během 2. příchodu pseudotvůrců. Jejich počínání v plnosti negativního stavu za čipové totality a při očistných procesech planety Země dá každému tuto PLNOU ODPOVĚĎ.

 

Já však vše potom UKONČÍM a vysvobodím je zpět do Pravého Domova, do skutečné svobody, kterou také hledali.

 

Vy světelní lidé, blíží se váš odchod odvoláním mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Máte před sebou plnohodnotný život v Pravém Stvoření a blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

S láskou v srdci všem lidem toto předal Pán Ježíš Kristus.

 

 

2166.  Rozcestí lidstva (554).           (Přijal Ivo A. Benda.)       15:23-15:39 hodin.   12.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Gorloj, člen Vysoké rady této Galaxie.

 

Ano, nyní se lidstvo planety Země nachází na ROZCESTÍ a každý člověk provádí množství voleb v jeho životních situacích, které ukazují na jeho duchovní stav a situaci, kterou si vybral během posledních desítek životů v různých světech. Lidé, kteří nyní volí pozitivní stav, mají jedinečnou příležitost vzestupu a směrování se ke Stvořiteli v Pravém Stvoření. Dnes lidstvo volí mnoho věcí, neboť má k těmto volbám podmínky – bohaté informační zabezpečení, které zde na planetě Zemi nyní existuje.

 

Ano, milující lidé již připravují NOVOU ZEMI v 5. dimenzi Pravého Stvoření a mají další školení od nás, bytostí ze Světů Pravých a od Stvořitele samého. Očistné procesy způsobují všude na planetě Zemi mohutné očistné změny energií a před tímto celosvětovým kataklyzmatem budou SCHOPNÍ LIDÉ VYZVEDNUTI V 1. EVAKUAČNÍ VLNĚ. Ano, evakuační flotily lodí – akce 1. vlna je v plné pohotovosti a je kdykoliv připravena provést svůj úkol – vyzvednout schopné lidi do mateřských lodí a později přenést na Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Zástupci Kosmické konfederace planet zde mají své vyslance, kteří toto realizují a budují infrastrukturu Nové Země. Ano, toto je obdobím těsně před vaším odchodem, který se nezadržitelně blíží. Buďte stále láskyplní a pevní jako skála a nesejděte z cesty Pravé a milujte se stále více otevřeným srdcem. Čeká vás nevídaný vzestup poznání a růst uvědomění toho, čím jste a množství bohatých prožitků v radosti a štěstí, v lásce, dobru, harmonii a moudrosti v pravém Stvoření, cestou Domů, stále blíž a blíž ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Ano, my členové Vysoké rady této Galaxie vám stále pomáháme a zajišťujeme vaši ochranu na základě vašich voleb.

 

S láskou ti toto sdělení sdělil Gorloj pro lidi planety Země, člen Vysoké rady Kosmické konfederace planet této Galaxie.“

 

 

2167.  Volby lidstva (555).           (Přijal Ivo A. Benda.)       16:19-16:34 hodin.   12.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, vidím, že váš čas pobytu na staré Zemi se již krátí, a že cítíte přesun Domů, kam všichni patříte. Ano milý Ivo, tyto události s přesunem tolika lidí do Nové Země, následné celosvětové mohutné očistné procesy a budování čipové totality, vše změní natolik, že NIC NEZŮSTANE STEJNÉ. Máš stále touhu, aby lidé obrátili dokud je čas, ale vidíš, že části lidem vyhovuje pseudoživot dle ovládacího programu od pseudotvůrců z temnot. Nelze nikomu brát jeho volbu a tak se náležitě zobrazí vše, co každý volil a volí, a to zcela ZJEVNĚ a V PLNÉM ROZSAHU. Máš touhu pomáhat bližním svým, aby se brzy vysvobodili a navrátili se Domů, a to my ti v tomto pomáháme, pro Stvořitele Prvotního všeho a všech milovaného pracujeme. Ano, LÁSKOU  se vysvobodíte, otevřít a otevírat neustále své SRDCE a řídit se vedením Stvořitele a námi, Vesmírnými lidmi Sil světla. Ano, toto teď zažívá na 150 milionů lidí, kteří se teď navrací Domů, do 5. dimenze Pravého Stvoření – na Novou Zemi a zakládají zde Novou společnost. Máš touhu, aby ten počet se zvyšoval, ano, ještě se dále zvyšuje a uvidíme po přesunu, kolik lidí toto zvládlo.

 

STÁLE VYCIŤUJTE A ŘIĎTE SE SRDCEM A MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI.

 

S láskou v srdci ti toto předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Proudy lásky posílám milý Ivo a stále láskou zahrnuji další lidi, kteří toto potřebují.

 

Ano, váš čas se završuje a odchod Domů se blíží, neb i další události ukazují na růst hrubých vibrací, růst očistných procesů planety Země a neustálé budování čipové totality PŘES NAŠE VAROVÁNÍ SIL SVĚTLA. Proto milý Ivo nelze zde dlouho již setrvávat a ponechat je třeba planetu Zemi k OČIŠTĚNÍ. K tomu je jí napomáháno námi, vesmírnými lidmi a nyní dále se toto vše vyjeví.

 

S láskou v srdci ti toto předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

 

2168.  Srdce duhové (556).              (Přijal Ivo A. Benda.)       11:31-11:42 hodin.  13.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SRDCE DUHOVÉ

 

 

„Srdce duhové

všemi barvami zářící

však celkově bílé

láskou čistou plné.

 

Tam krása, radost je

život plný se raduje

vztahy lidské čisté

med a nektar zraje.

 

Otevřené srdce bílé

je vidět a cítit všude,

my radujem se zde

tak láskou pějem píseň.

 

Dost světla pro všechny

srdce bílé poskytuje

jas jeho duhový je

a všechny bytosti ozařuje.

 

Dnes mnoho lidí tu je

se srdcem lásky, zářivém,

zvedla se vlna lásky

a tu nikdo nezastaví !

 

Zářící srdce lidí

síť světelnou tvoří,

milost ostatním poskytují,

aby se sami tak otevřeli.

 

Vždyť co stojí v cestě jejich

jen svody z temné strany,

ty nemusí přijímat již

a taky své srdce otevřít !

 

Svět otevřených srdcí

na planetě Zemi drží,

zbytek světa před zhroucením

to si všichni uvědomte již !

 

Mají lásku pro dávání

vždyť se sami uskromní,

nehromadí nic, co škodí

jiným lidem a planetě Zemi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2169.  Milující srdce (557).              (Přijal Ivo A. Benda.)       10:35-10:58 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MILUJÍCÍ SRDCE

 

 

„Dvě bytosti spojené

láskou čistou milované

srdce se srdcem v Jednotě

mírový život – říkáme.

 

Když pouto lásky Boží

dvě duše v krásném spojení,

tam v nitru Stvořitel dí

láskou svou je napájí.

 

Bělost čistá srdcí

skví se jim v hrudi

tam šťastný život se odvíjí

milost – Stvořitel nejvyšší.

 

Dávno jsi se snes

do hlubin věčného Stvoření

tam láskou a poznáním jsi kráčel

všem utopeným ku pomoci.

 

Nářky pláč a zmar zde díš,

však volbami se rozhodli

k zapomnění lásky čisté

a k realizaci Temnoty.

 

V hlubinu černou jsi slét

hvězdný zlatý orel z Nebes,

zde nápravu věcí provést

čistotou lásky utopence vyvést.

 

Miluj stále v tomto světě,

pravdy, dobra a moudrosti,

co Život Pravý ti nese

stále mnoho příležitostí.

 

Zde vedení v srdci cítíš

od milovaného Stvořitele,

On vždy tě pozvedne, slyšíš ?

a píseň lásky z Domova pěje !

 

Ničeho se bát nemusíš

milovat je denním chlebem,

je mnoho příležitostí

co Stvořitel ti připravuje.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2170.  Nebe světel (558).                 (Přijal Ivo A. Benda.)       11:00-11:17 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEBE SVĚTEL

 

 

„Nebe světel plné jest

všude, kam jen pohlédneš,

nic černého zde nenajdeš

hudba – chór tam zní celý věk.

 

Důstojný, obrovský je multivesmír

Stvoření Prvotního Stvořitele,

bezpočet Domovů laskavých

skví se k radosti obyvatel.

 

Andělé tam žijí věky

po všechny přerůzné události,

ukazují čistotu života – lásky,

kde jinak tvoří, než tady na Zemi.

 

Celé nebeské uspořádání

naplněno moudrostí Světla,

víš, že každý je blažený

vztahem k Prvotnímu Stvořiteli.

 

Dávno jsi tam žil

rodiny své v lásce tvořil,

a nikdy jsi je neopustil

na Zemi jsi jen krátce odskočil.

 

Oni s tebou stále jsou

pomoci a vedení náruč nesou,

abys práci svou zde zvlád

a v duchovní rodině oslavil návrat.

 

Dnes oslavy návratu zní,

v noci jsme na lodích,

a na planetách domovských

tam, odkud jsme na Zemi přišli.

 

Hlavní úkol vždy je,

vnést lásku do Země temné,

rozsvítit nejen sebe,

ale i jiné lidi - utopené.

 

Práci světla snášíš,

jak včelička pilná na Zemi,

světelný nektar medový

děťátka lidská nakrmit.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2171.  Vysoká rada (559).                 (Přijal Ivo A. Benda.)       11:23-11:54 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VYSOKÁ RADA

 

 

„V každé galaxii Život Pravý

má svou Radu – vedení,

poradní orgán nejvědomějších,

těch, jichž si ostatní váží.

 

Naše Galaxie má Vysokou radu

v Petale, Radu devíti, zvánu,

ona poradním orgánem jest

pěti milionů civilizací.

 

Tyto bytosti nejváženější jsou

každému v Nebi pomohou,

však důležitý úkol nesou

evoluci ke Stvořiteli, světelnou.

 

Nejstarším členem je Gorloj,

on nejvíc dá bytostem pomoc,

však všem v Galaxii je oporou

ve všem, co bytosti nadnesou.

 

Duchovním ručitelem je Orton,

ten, co ručí za veškerý život,

ZÁKONY LÁSKY jsou abecedou

pro každého, kdo žít chce čistotou.

 

Dalším členem je Arton,

Bratr Ortona, jež zví pomoc,

každému, kdo cestu ke Stvořiteli má

a dávno se pohybuje do Domova.

 

Lea je v Radě devíti

vážená pro pomoc ve volbách svých

kudy kráčet ke Stvořiteli

a jak vést život čistý.

 

Elisabeth má v Radě devíti

čestné místo porady

o věcech zásadních rodinných,

které tvoří páteř společností.

 

Další členové mají funkce

budování a ochrany,

Pravých světů v Galaxii,

tam, kde cennou zkušenost chtějí.

 

Prožitky bytostí Pravých

jsou stále jim k dispozici

a záleží kolik životů a jakých

mají ve své prastaré paměti !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2172.  Rovnováha života (560).        (Přijal Ivo A. Benda.)       15:11-15:25 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ROVNOVÁHA ŽIVOTA

 

 

„Jak žít, aby život byl

v rovnováze a cíl

se dosáhnout dařil,

blíž k milovanému Stvořiteli ?

 

Tak, jak vítr

každý lístek ovívá

tak i střed a mír

v srdci svém máš.

 

Tam moudrost věků

tolik prožitků dlí,

lze vzít kdykoli,

to, co k rovnováze stačí.

 

Vše se stále váží,

tak, aby harmonický div

život sám čistý proudil

a každé srdce osvítil.

 

Pokud rovnováhu narušíš

máš co dělat s tím,

abys ji znovu nastavil,

tak, aby život životem byl.

 

Moudrost věků říká,

že rovnováha pramení z řek,

které z hor do moře plynou

a každému zobrazí funkci svou.

 

Dále se váží chvíle,

co radost citu vyjde,

a vyvažuje tíži lidskou,

co břemeno na kříži zvou.

 

Dnes vidíš to, co bylo

mnoho věků zastřeno,

rozuzlení se blíží tmou

kdy a jak vyváží scénou zemskou.

 

Lidi, co lehkost života volí

si váha do Nebe uloží,

však lid s těžkostí svou

propad temnot si nesou.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2173.  Ovládání (561).                    (Přijal Ivo A. Benda.)        15:33-15:47 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OVLÁDÁNÍ

 

 

„Ovládání jest zapeklitá věc

neb nedozví se většinou oběť,

že natvrdo ovládána jest

bez ptaní, zda chceš či nechceš.

 

Zažít na vlastní kůži,

je nejlepší k pochopení,

jak chutná a chová se

bezohledné pekelné ovládání.

 

Pro každého je stav šílený,

rafinované dálkové loutkování,

vědomí jeho ničehož nic neví

v programu to rozhodně není.

 

Není to však tak,

že za to nemůže,

ovládal a někdy ovládá,

v rozsáhlé ovládací pyramidě.

 

Hrozivou pozici si buduje

stále větší propad maje,

horší pozice přijímá,

loutka, dálkově ovládaná.

 

Vlnami jemnými jako nic,

Zemí projdou hravě, si piš,

nezastavíš je, stále běží,

z Temných světů – podzemí.

 

Samo nic není, věř mi

a za vším jsou jemné vlny,

vyslané od kreatur šílených,

těch, co Zákony Života zahodily.

 

Jak z kruhu samonapájecího ?

Když ani nevíš, že jde o ovládaného ?

A nikdo nehlesne jinak již,

než program natvrdo připravený ?

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech

posílá PRAVDU – impuls přec,

do Tmou ovládané loutkové scény,

SRDÍČKA OTEVŘÍT – to se cení !

 

Srdcem svým loutka prozře

a začne vnímat již,

informace a lásku Stvořitele,

aniž by řekla dík.

 

Pak již plán záchrany běží

mnoho životů a navštívení,

Anděly z Nebe, co milovat učí

a loutka se zpět zase vysvobodí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2174.  Už ledy tají (562).                 (Přijal Ivo A. Benda.)        15:59-16:12 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UŽ LEDY TAJÍ

 

 

„Svět Temnotou ovládaný

jiskřičkami zažehnutý

proces spuštěný nezvratný

již nic se zpátky nevrátí !

 

Světlo za světlem rozsvěcuji,

z Nebe čistého zde, na Zemi,

tam, kde nevědomé procesy vládnou

v ovládací pyramidě zóny vymístění.

 

Předzvěstí je úsvit,

který na Zemi se rodí,

světlonoši práci odevzdají,

zažehnou lásku, pravdu a pochopení.

 

Zkušenost na vlastní kůži

se všude a vždy cení,

část z těch, co mi rádoby volají

ovlivnit mne nevědomě chtějí.

 

Ale vždyť světlo nikdy nezhasíš,

podstata života a život – je věčný,

každý podvod a lež se vyjeví

to známe v celé vesmírné historii.

 

Prožitky hluboko ukryté

nyní laskavě uchopíš,

užiješ cenných zkušeností,

ze statisíců životů tvých !

 

Světlo za světlem svítí

v Temnu zemském, cítíš

a pohyb informací Pravých,

těch, co scénu odhalují.

 

Dej si pohlazení již

vždyť pravda v rytmu běží,

přes všechny loutky, scény,

zde na planetě Zemi !

 

Teplota stoupá, díš,

vibrace rostou, výš,

Země na vzestupu je již

už ledy tají, však víš !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2175.  Láska je posvátná věc (563).  (Přijal Ivo A. Benda.)       17:23-17:36 hodin.  15.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LÁSKA JE POSVÁTNÁ VĚC

 

 

„Ten, kdo si LÁSKY a PRAVDY cení,

jako principů nejvyšších,

má uloženo v podvědomí

co posvátné je a vzácností.

 

Nositel principů nejvyšších

nečeká od nikoho nic,

jen dává to nejvzácnější

a tím je PRAVDA a LÁSKA, víš ?

 

Toť nejvyšší cit, který smíš

vždy v Temnotě použít,

když všichni okolo jej zapomněli

a teď rozpomenou si již.

 

Je to zázrak Boží

niterný cit, v hrudi,

jen ji zas OTEVŘÍT,

pláč a nářky utišit.

 

Dej vše bohatství ze SRDCE,

co pochází od Stvořitele,

jenž stále s tebou je

a ku pomoci čeká, miluje.

 

Vždyť co většího než

PRAVDA a LÁSKA věky jest,

vítězí vždy a stále je,

nic ji nikdy nepřemůže !

 

Dej si doušek Života,

Světla, co jej napájí,

tam PRAVDA a LÁSKA dlí

a patří Stvořiteli.

 

Milost každému dá

Stvořitel Prvotní – LÁSKY KRÁL,

Ten, co vše tvoří dál,

Jen stačí se obrátit.

 

Pak nastup cestu Světla Domů,

tam, kde tě znali již,

čekají tě trpělivě věků,

abys jim nechyběl, však víš !

 

S láskou předal všem dětem

Stvořitel Prvotní svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2176.  Milovat a mít rád (564).          (Přijal Ivo A. Benda.)          8:24-8:43 hodin.  16.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MILOVAT A MÍT RÁD

 

 

„Kde stojí pocit čistý,

tam, uvnitř lidské hrudi,

nitro čisté vždy každý má

jak s ním naložit, ví sám.

 

Dát ruku hřejivou na líce,

bližního svého, milujíce,

dnes i zítra si dáme

nitro čisté – své srdce.

 

Jak radostný je to pocit,

vědět, mít rád a cítit,

že milovaný je v srdci mém,

tak, jak si jen přejem.

 

Stačí volba jednoduchá:

CHCI MILOVAT A MÍT RÁD,

bližního svého bez příkras,

tak, jak to stojí v KNIZE ŽIVOTA.

 

Dej cit svůj do dlaně své

a přenes tam, kde láska chce,

miluj to dobré, čisté a Pravé

a iluze zahoď do koše !

 

Den jasný prozářený srdcem,

otevřeným, sálajícím ven,

z hrudi, kterou mám jak sen,

mír Boží z ní proudí ven.

 

Moc prožitků a zkušeností

předchází tomuto poznání,

že láska čistá je nade vše,

SRDCE MOCNĚ OTEVŘE.

 

V záři Stvořitele lásky,

pohybuji se na Zemi,

tam, kde chlad a mráz panuje,

teplo Domova se daruje.

 

Milovat a dávat krásu,

tu, co v nitru má spásu,

den za dnem bez ustání,

zde, na této planetě Zemi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2177.  Revoluce srdce - obrázky (565).  (Přijal a kreslil Ivo A. Benda.)

 11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

REVOLUCE SRDCE

 

 

 

„Zásadní podmínkou vzestupu pro každého člověka v DUCHOVNÍ CESTĚ - sdělení 819 – 847 a obr. 688, 692 je OTVÍRÁNÍ DUCHOVNÍHO SRDCE – srdečnost, láskyplnost, upřímnost, vnímavost (4. srdeční čakra), a uvnitř tohoto procesu je REVOLUCE SRDCE – zásadní přeměna duchovního srdce - odstranění bloků, čištění a vzestup – duha. Zde máte některé další účinné pomůcky k tomuto procesu – obr. 1751 – 1660. Pohledem na ně (10 a více minut) iniciujete otvírání a revoluci svého srdce zaměřením svého vědomí na tuto klíčovou informaci propojovacím procesem.

 

(1)

Obr. 1751, obr. 1756 bez textu.

 

INICIACE SRDCE – začíná přerod duchovního srdce iniciací lásky, nejčastěji mezi mužem a ženou.

 

(2)

Obr. 1752, obr. 1757 bez textu.

 

PŘEROD SRDCE – duchovní srdce se zásadně očišťuje a přeměňuje zvyšováním vibrací (duha) a otvírá napájení láskyplných energií od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(3)

Obr. 1753, obr. 1758 bez textu.

 

ZÁŘENÍ SRDCE – duchovní srdce začíná mocně vyzařovat lásku Stvořitele Prvotního všeho a všech do okolí, a to všesměrově a cíleně dle myšlenek a pocitů člověka.

 

(4)

Obr. 1754, obr. 1759 bez textu.

 

LÁSKYPLNÉ SRDCE – duchovní srdce člověka je ZCELA OTEVŘENÉ a mocně vyzařuje láskyplné energie od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(5)

Obr. 1755, obr. 1760 bez textu.

 

MILOST LÁSKYPLNÉHO SRDCE – duchovní srdce člověka je ZCELA OTEVŘENÉ a mocně vyzařuje láskyplné energie od Stvořitele Prvotního všeho a všech díky Jeho milosti.

 

 

 

2178.  Vzestup Země - obrázky (566).  (Přijal Ivo A. Benda.)   11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VZESTUP ZEMĚ

 

 

 

(1)

Obr. 1761, obr. 1766 bez textu.

 

POZVÁNÍ VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetou Zemí ku pomoci k jejímu vzestupu (duha – změna vibrací).

 

(2)

Obr. 1762, obr. 1767 bez textu.

 

POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ (srdíčka) planetě Zemi, sama začíná více vyzařovat lásku.

 

(3)

Obr. 1763, obr. 1768 bez textu.

 

DUCHOVNÍ PŘEMĚNA – PŘEVIBROVÁNÍ planety Země zvýšením vibrací lásky (všesměrové vyzařování) za pomoci Vesmírných lidí (srdíčka). Probíhají stále silnější očistné procesy od hrubovibračních energií včetně od jejich původců.

 

(4)

Obr. 1764, obr. 1769 bez textu.

 

PŘEROD planety Země – po většině očistných procesech a po převibrování planeta Země získává novou duchovní pozici ve Vesmíru a Stvoření. Obnovuje stabilní a harmonický život flóry a fauny, stabilizují se očistné procesy a zastaví se změny povrchů pevnin (ukončení ponořování a vynořování souší).

 

(5)

Obr. 1765, obr. 1770 bez textu.

 

ZÁŘIVÁ planeta Země po očistných procesech a po vzestupu, kde panuje harmonie, láska a mír mezi všemi energiemi, které s ní sdílí společný život.

 

 

 

2179.  Nová Země - obrázky (567).  (Přijal Ivo A. Benda.)       11:00-12:30 hodin. 14.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOVÁ ZEMĚ

 

 

 

(1)

Obr. 1771

 

NOVÁ ZEMĚ PŘED PŘÍCHODEM LIDÍ – před příchodem duchovně vyspělých lidí na planetu Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření je souše pokryta krásnou harmonickou přírodou připravenou Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

(2)

Obr. 1772

 

BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NA NOVÁ ZEMI – obydlí a centrální systémy Stvořitelem Prvotním všeho a všech a Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

(3)

Obr. 1773-5

 

HARMONICKÝ A LÁSKYPLNÝ ŽIVOT NOVÉ SPOLEČNOSTI NA NOVÉ ZEMI v 5. dimenzi Pravého Stvoření pod vedením Stvořitelem Prvotním všeho a všech a s pomocí Vesmírných lidí Sil světla.

 

(4)

Obr. 1776

 

VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA VYZAŘUJÍCÍ Z PŘÍRODY NA NOVÉ ZEMI v 5. dimenzi Pravého Stvoření.

 

(5)

Obr. 1777, 1778

 

MAPA NOVÉ ZEMĚ v 5. dimenzi Pravého Stvoření (obr. mapa 2 polokoule a rozvinutá mapa).

 

 

 

2180.  V míru a v lásce.                      (Přijala Helena N.)                                         18.1.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

V MÍRU A V LÁSCE

 

 

„V míru a v lásce chceme žít,

a musíme tak proto k sobě být

trpěliví a plni lásky,

pak i modrá obloha plná hvězd

bude se nám zdát stále bližší,

kdy občas poznáme její tajemství které ukrývá

a to, co na obloze září,

tam je život mnoha tváří

a bytostí plno jako máku,

které se na vás rádi z té velké dálky

s úsměvem na rtech ve své tváři dívají

a pozorují miliony let

jak si poradíme i teď.

 

Ve svých srdcích vás chovají

a tak moc rádi mají,

že na vás vždy čekají,

když je vaše mysl zklidní

a vy ucítíte ten krásný pocit který

je tak kouzelný, ale jiný,

než od vaší mámy pohlazení.

 

V lesku paprsků zářícího slunce

budeme se jednou mít

jako Adam s Evou v ráji

a pociťovat ten krásný klid

ve své duši a celém těle

a lásku svého Stvořitele

a chválou vůbec nešetřit

a ctít a milovat Ho věčně,

za to přece stojí žít !

 

S láskou Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

 

2181.  Pozemský ráj.                         (Přijala Helena N.)                                            1.2.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

POZEMSKÝ RÁJ

 

 

„V lásce a v míru chceme žít

a každé ráno možná být

s tou nejkrásnější bytostí na celém světě,

kde jen láska, milování a porozumění kvete,

tak jako kvítek který

je utkaný z paprsků hvězdných sfér

a svůj pramen nekonečné lásky

rozdává ze svého bytí

všem bytostem na planetě Zemi,

které vidí tu lásku svého Stvořitele kolem sebe

a modré nebe plné zázraků a překvapení,

které je jednou už od začátku lidského pokolení

opět změní na tak blízké vašemu srdci,

které přec není vůbec vzdálené

svým snům, ideálům a snění,

které se každoročně mění

s novým rokem a předsevzetím.

 

Kde láska byla, tam už není

žádné místo k osamění,

ale radost a víra znovu si získá

ten krásný pocit uvnitř těla

povznášející tvé srdce

až k nekonečným výšinám andělských bytostí,

které tolik na vás si cení

lidského citu a pohlazení

po duši které rozzáří každého, kdo není

milován a opětován láskou,

která vůbec není

jako vánek který

prolítne kolem

a v tornádo se mění.

 

Mějte své srdce otevřené dokořán,

aby každou minutu mohla tam vejít

láska a krása která tu změní

váš život v pozemský ráj.

 

S láskou a úctou všem stvořením,

které si ji cení.

 

Orton – inkarnace Ježíše Krista.“

 

 

 

2182.  Snění.                                     (Přijala Helena N.)                                           5.2.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

SNĚNÍ

 

 

„Snění je možná krásná věc,

ale možná ještě krásnější tu není,

to co je v srdci ukryto

a čeho na vás si cením.

 

Lásky, síly a tolerance

a také mnoho krásných chvil,

když vaše vzpomínky

na nebeského Otce

v srdci Jeho tep rozproudí.

 

Krásné zážitky

zůstanou ukryty

a možná někdy více

vytlačí vaše vzpomínky

jako barevná svíce,

když svým plamenem a září

na statisíce vašich tváří

miliony hvězdných let

chtěla by vám teď

prosvětlovat a ukazovat cestu.

 

S láskou, ať vaše sny budou naplněny,

Aštar Šeran a Vesmírní.“

 

 

 

2183.  Pláču štěstím (568).               (Přijal Ivo A. Benda.)       21:42-22:00 hodin.  18.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PLÁČU ŠTĚSTÍM

 

 

„Dnes vidím v jasu tě,

každý nádech tvůj cítím,

tep srdce mne zastihuje

v této nádherné chvíli.

 

Silný milostný cit

chovám uvnitř k tobě,

tak, jak se sluší a patří

štěstím ženy a muže.

 

Radost v kráse cítím

zde na planetě Zemi,

lásku Stvořitele v tobě

spojenu s mojí hrudí.

 

Slzy štěstí se mi roní

když na tebe pomyslím,

mám tě rád a miluji,

vždyť jinak to ani neumím.

 

Dnes opět zářivý den

vidím zde všude kolem,

tím poutem lásky prosvětlen

tak, jak v ráji Božím !

 

Každému já přeji lásku,

mít rád a dávat svobodu,

to je ta radost v nitru,

co vidí odpověď na otázku.

 

Každodenně se zobrazí

ve vztazích lidí čistých,

pravdivost lásky, přátelství

jenž jak poklad chová v srdci.

 

Jak dítě šťastné jsem,

že poznat čistotu mohu,

zde kde špinavá je Zem

a její tu tak poskrovnu.

 

Tvůj dech i srdce cítím,

pohlazení a slovo tvé,

laskavost z tebe stále čiší

věnčená radostí, úsměvem.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2184.  Tajemství života (569).           (Přijal Ivo A. Benda.)       22:04-22:21 hodin.  18.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TAJEMSTVÍ ŽIVOTA

 

 

„Život sám je zázrak,

co nikomu nedá spát,

je to DAR od Tvůrce

našeho Prvotního Stvořitele.

 

Je založen na ČISTÉ LÁSCE

dávání SVĚTLA neustálém,

které proudí od Něj,

našeho Prvotního Stvořitele.

 

Nikdo neví přesně

odkud se tu vzal,

život čistý v lásce

nezničitelný žije dál.

 

Eóny věků co jich je,

stále život pulzuje,

ve Stvoření širém bohatém

tam, kde Stvořitel je.

 

Každý, kdo život miluje

se stará o jeho ideje,

ctít jej ve své svobodě,

kráse Prvotního Stvořitele.

 

Život celý poznáte

jen v jeho opaku – máte

neživot v temnu zván

ten, čím je negativní stav.

 

V miriádách opacích objevíte

co život činí životem,

jeho Pravé hodnoty uchopíte,

ty, co nejsou opakem.

 

Vlastní množství prožitků

V mnoha světech ti dá

Odpověď na tu otázku:

CO JE TAJEMSTVÍ ŽIVOTA ?

 

Srdce je tou spojnicí,

Jež tě s nimi spojuje,

Zkušenosti a prožitky

Jsou navěky uloženy v něm.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2185.  Přítel (570).                           (Přijal Ivo A. Benda.)       22:30-22:46 hodin.  18.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PŘÍTEL

 

 

„Kdo je ti přítelem ?

ten, kdo sdílí život jen,

tvé krůčky dětské od narození

až po chvíli odložení.

 

Víš, jak chutná cit,

ten, co umí políbit,

v tvém hravém srdíčku

a na božském líčku.

 

V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE

je prastaré rčení,

není pozemské, však vesmírné,

je všude v duchovním učení.

 

Tam, kde vidíš ten cit

pochopení, lásku a neublížit,

svoboda vztahů – ocenit,

patří přátelům – JAK ŽÍT.

 

Dnes na Zemi zkoušeno je

Přátelství lidí, co zraje,

Jak med včeličky které

Se zhostily úkolu skvěle.

 

Važ si vztahu – přátelství,

jež pokladem může býti

v tomto světě zkoušeném,

kde máš tvořit to Pravé.

 

Přítel je ti blízký

člověk, co ti přeje mír

a chová v srdci cit

jenž lásku nazveš, víš.

 

On pomoc ti rád nabídne,

Tak, jak umí, víc ne.

však lecos se ti dostane,

je zatím moudrost Stvořitele.

 

Hleď, jak vítr fičí,

kraj neustále čistí,

jak přítel nablízku stojí

a kdykoli je ti MILOSTÍ.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2186.  Před mapami stojíme (571).  (Přijal Ivo A. Benda.)           8:06-8:17 hodin.  19.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PŘED MAPAMI STOJÍME

 

 

„Před mapami stojíme

ve vesmírné lodi,

s láskou, pochopením hledíme

na výklad situace komplexní.

 

Aštar, Ptaah nám říkají

kde jsou různé zóny

těžce hrubovibrační

bolest pro planetu Zemi.

 

Na telestěně veliké

vidíme zemské regiony,

ty, co zajímají mne

a mé blízké z rodiny.

 

Ano, je třeba očistných změn,

těch, co lidé se bojí,

vždyť oni bezohledni jen

k naší milované Zemi.

 

Dávno jsme již na lodích

našich Přátel vesmírných,

kde rady přátelské dávají

jak zachránit Zemi.

 

LÁSKA, láska, láska

chování v souladu se ZÁKONY,

co vepsané jsou v srdci

každé ho člověka v hrudi.

 

Den D se rychle blíží,

OČISTA MOHUTNÁ KOMPLEXNÍ

A co na to lidi ?

Ti ať se z toho poučí.

 

Jak se žít nemá, mamonit,

na hmotě lpět, závodit,

v tom, kdo víc urve druhému,

to nejvíc Zemi škodí.

 

Sami budou přesunuti

na jiné – temné planety,

co život takový nemají

jen zelené živly či pustiny.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2187.  Země sluníček (572).             (Přijal Ivo A. Benda.)           8:18-8:27 hodin.  19.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZEMĚ SLUNÍČEK

 

 

„Dej nám štěstí milý,

drahý milovaný Stvořiteli,

naše srdce obveselí

a nový rozměr dají.

 

My připraveni jsme,

srdce dokořán otevřené,

dávat bližnímu umíme

na Zemi staré i Nové.

 

Země sluníček se skví

v naší páté dimenzi,

milý kraj již připravený

Stvořitelem Prvotním.

 

Zpěvem Zemi slavíme,

tancem a láskou jásáme,

slávu Stvořiteli voláme,

tak, jak každý umí.

 

Darem Nová Země je

od Prvotního Stvořitele,

ta, jenž Domovem je

pro sluníčka otevřené.

 

Dávno byla zpráva již

o událostech posledních

Orton, Ježíš vám sdělili

vše o tomto rozdělení.

 

Lidstvo dospělo do bodu,

kdy nelze kráčet již

ve starých vyjetých kolejích

uzurpujících Zemi.

 

Proto lidstvo se rozdělí

na ty, co jdou na Novou Zemi,

tam krásnou společnost založí

bez pošetilého mamonění.

 

Zbytek lidstva se dostává

na šikmou plochu – záhuba,

po smrti se přemístí

na příslušné temné světy.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2188.  Zázrak života (573).               (Přijal Ivo A. Benda.)       22:23-22:37 hodin.  20.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZÁZRAK ŽIVOTA

 

 

„Jak perla bílá,

svítí srdce jas,

tam láska úkryt má

a vítězí štěstí, radost má.

 

Kde místo sladké vždy máš,

tam, v zákoutí Domova,

kde milý milého má

a není žádná poroba.

 

Světlo bílé jiskřivé

s duhou kolem dokola,

tak mile svítí,

že jak sen to vypadá.

 

Je to život sám,

DAR Stvořitele nám,

aby láska se projevila,

vždyť co víc si přát !

 

Den jiný stále je,

protože vztahy lidí seje

Stvořitel Prvotní a člověk,

tak, jak si sám vybere.

 

Jak jinak nazvat zázrak,

kterým život je,

úžasný ten dar Stvořitele,

být, vnímat a cítit sám !

 

Jestliže vidíš pláč,

věz, že křivda se stala,

na životě – principu – voláš

a to člověk způsobil sám !

 

Den milosti se stává,

když člověk do bodu dostoupí

velkého niterného osvícení

sebe sama – pochopení.

 

Své pozice ve Stvoření

svého vztahu ke Stvořiteli,

Toho, kdo je Originál,

věčný, stejný zdroj milování.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2189.  Co odevzdáte (574).              (Přijal Ivo A. Benda.)       22:40-22:57 hodin.  20.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

CO ODEVZDÁTE

 

 

„Co odevzdáte milí,

to dostáváte v cíli,

tehdy, když nic nečekáte,

takto se vám vrátí !

 

Jestli vy dáváte nyní

stále odevzdáváte

a nic pro sebe nehromadíte

přijde den vypořádání.

 

Den převibrování, říkáme,

svátek Vesmíru máme,

to celé Stvoření sklízí,

co dlouhé životy zaseli.

 

Trpělivost je vlastnost která

je dána lidem shora,

tak, aby se stali VĚDOMÝMI

ZÁKONŮ ŽIVOTA, CELÉHO BYTÍ.

 

Láska čistá v srdci je

dávaná stále od Stvořitele,

nikdy nechybí, je vrchovatě,

když ji stále dáváte.

 

Ta důležitá vlastnost DÁVAT

je tím, co bytost činí duchovní,

ona nekalkuluje s ničím

vždyť to je negativní !

 

Má vědomí Stvořitele,

ví dobře, že On vše vede,

nic se mu nevymyká,

jen lásku a dobro stále dává !

 

Plně na něj spoléhá,

v srdci jej stále má,

o Jeho moci lásky neváhá,

vždyť je to veškerá Podstata !

 

Tak ti, co životů řadu dávali

se nyní zas dočkali

odpovídající kvality

toho, co dávno odevzdali.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2190.  Život hvězdiček (575).            (Přijal Ivo A. Benda.)       23:01-23:16 hodin.  20.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ŽIVOT HVĚZDIČEK

 

 

„Nová Země je krajem,

kde každý každého miluje,

kde cítění každého seje,

to, čemu štěstí říkáme.

 

Není zde již nikoho,

kdo by byl zarmoucen

a štěstí se vždy zasměje,

to je Pravý Život Nebe.

 

Nikdo není osamocen

okrádán o pracovní energie,

každý plno času má,

na milování milé své.

 

Kéž lidé zde již pochopí,

že život svůj si sami drží,

stále si sami volí

co žít a co nikoli.

 

Říkáme tomu VĚDOMÍ,

toho, co sám žiji,

že vlastní neúspěch

je výsledek té volby.

 

Hvězdičky na Nové Zemi

jsou již osvobozeny

od otroctví z nevědomosti

bohatství a kvalitu života mají.

 

Jak dnes noví osadníci

Novou Zemi zabydlují,

sami stále více cítí,

že zpět se již nikdy nevrátí.

 

Stará Země školou života

vybrána k pomoci jiným byla,

též vlastní poučení dala,

teď však jej již vyčerpala.

 

Zveme každého se srdcem

bílým zářivě otevřeným,

čistým, jak nebeská lilie

na Novou Zemi hvězdiček !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2191.  Na planetě Zemi (576).          (Přijal Ivo A. Benda.)       21:03-21:18 hodin.  21.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NA PLANETĚ ZEMI

 

 

„Na této modré Zemi

se stále mnoho věcí

odvíjí dle Řádu dění

co platí všude ve Stvoření.

 

Lidská dítka si zde volí

to, co se jim líbí,

čemu věří a důvěřují,

nic jiného to není.

 

Mají v nabídce na výběr

velkou škálu situací,

oni výhybky na zhlaví nádraží

stále jenom přehazují.

 

Lidský vývoj je tu,

tak, jak odpovídá zvyku

žít dle tradic a zlozvyků

anebo si vybrat lásku.

 

Dál se děvče rozhoduj,

kam jít a kudy procházet

v radosti, štěstí a citu,

či ve falešné pýše pseud.

 

Miliardy duší zde kráčí

na Zemi hustě obydlené,

mají tu vědu a akademii,

přesto nic neví o sobě.

 

Vše je ve velké interakci,

všude vlny energií,

každého vždy ovlivňují

v celé pozemské historii.

 

Vlny láskyplných energií,

rad moudrých a pravých,

vysílané neustále Anděly

z vesmírných světelných lodí.

 

A pak vlny ovládací,

diktátu a rafinovaností,

vysílané neustále pseudotvůrci

z temných světů ztracených.

 

Člověk o stavu jen málo ví,

v kterém přežívá zde na Zemi,

ten stav je vždy výslednicí,

jeho voleb tolikrát učiněných.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2192.  Oslava srdce (577).                (Přijal Ivo A. Benda.)       21:18-21:41 hodin.  21.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OSLAVA SRDCE

 

 

„Miláčku krásný,

píši básně jasný,

oslavující tvé srdce

to štěstí krásné.

 

Cítím tě laskavě,

den za dnem, stále,

kdy uvidíme se zase

to ptám se já užasle.

 

Srdíčko tvé září,

chováš mne v náručí,

jak dítko nejdražší,

to cítím a toho si vážím.

 

Píši dál s Anděly

báseň lásky – vyznání

milosti a lásky,

oslava otevřenému srdci.

 

Vztah milovaných září

na této planetce Zemi,

dvě sluníčka se našla

sudičky to daly před zrozením.

 

Tam v Nebi my se znali,

tak moc se již milovali,

vždyť jak jinak, lásko,

jinak to prostě neumím !

 

Tak silný cit je milý

láska – jiskra v bytosti,

co se dlouho hledali

dva lidé na Zemi.

 

Milost Stvořitele cítím

zde v této pavučině – síti,

předivu vztahů lidských

převážně programů ovládacích.

 

Poslouchám hudbu skvělou,

zpívanou Hanou Zagorovou,

píši si s Vesmírnými miláčky,

pro tebe a další lidičky !

 

Tohle krásné vyznání

vzápětí do světa letí,

aby lidem se osvětlila

andělská láska v našich krajích.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2193.  Láska je chyba v programu (578). (Přijal Ivo A. Benda.) 21:42-21:54 hodin. 21.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LÁSKA JE CHYBA V PROGRAMU

 

 

„Úkaz na Zemi zřídkavý,

ale sem tam zazáří,

srdíčka dvě rozpálí,

láska čistá jako sníh.

 

Tam, kde temnota se táhne,

láska přece vykvete,

program temný naruší

dvě srdce rozzářené !

 

Muž a žena byli stvořeni,

aby milovat uměli,

to, co skví se čistotou,

pravdou, moudrostí, dobrotou.

 

To je úděl lidský,

Pravý cíl po věky,

zde na této Zemi

ovládané temnotou.

 

Tam v Pravém Stvoření,

láska všude se skví,

není tam tolik vzácná,

jako zde na Zemi.

 

Dát srdce do dlaní,

jen si to tak uvědomit,

milovat a ctít

svobodu, ten skutečný cit !

 

Přes různé úklady

láska kvete na Zemi,

nemá žádnou podporu

v ovládacím programu.

 

Zato Stvořitel miluje

děti, co jej opěvují,

v nitru – komnatě nejdražší

se ukrývá to bohatství.

 

Láska je chyba v programu,

těch, co hanebně ovládají,

ona má moc – svobodu,

věř človíčku maličký !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2194.  Uč se milovat (579).             (Přijal Ivo A. Benda.)        21:55-22:09 hodin.  21.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UČ SE MILOVAT

 

 

„Tam, v temnotě ukrytý,

klenot – škola životní,

planeta Země, to se ví

na povrchu tolika událostí.

 

Děti malé kráčí

mezi temnými pavučinami

a různě to zkoušejí

jak žít a přežít !

 

Oni mnoho nalézají,

však ovládacích energií,

si většinou „užívají“

upředených z temnoty.

 

Sem tam lásku objeví,

to pak ve tmě zazáří !

dvě srdce bílé slastí

pouto čisté objeví.

 

Pak jen vždy záleží

jak silný je to cit,

zda ve zkouškách obstojí

či nechá se rozložit.

 

Milý milou maje,

v péči čisté vzájemné,

to v životě bohatém

se pak vždy odrazí.

 

Dál se uč milý

srdce dát, otevřít,

člověka drahého ctít

milovat se uč, víc !

 

Lásky není nikdy dost,

není jenom pro radost,

má kouzelnou moc,

mnoho věcí napravit !

 

Tajemství lásky slyš,

synu, dcero, uchopíš,

do dlaní vlastních srdce když

najdeš ho v hrudi své, objevíš !

 

Pak dávání lásky čisté

nic už zde nebrání,

nevadí překážky

láska lidi vysvobodí !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2195.  Nežít jen pro sebe (580).       (Přijal Ivo A. Benda.)       21:34-21:50 hodin.  22.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEŽÍT JEN PRO SEBE

 

 

„Tady jsem,

žiji si,

Země her,

stínových.

 

Učinit tě šťastným,

to víš sám milý,

sáhnout si do nitra,

tam to vždy začíná !

 

Klíčem ke spuštění

je tvé srdce duchovní,

to vždy ve všech životech

tě vede v mnoha okolnostech.

 

Vědomí čistoty lásky

je vždy nejvyšší

stupeň poznání milý

se v činech tvých projeví.

 

Jak být k užitku bližním

pomáhat a být v péči

stále jim nablízku

tak, aby tě chápali, miláčku.

 

Nežít jen pro sebe,

ale mít svůj cíl,

v dávání pro druhé

to se cení v Nebi.

 

Odjakživa ses snažil

svět svůj pochopit,

však bez duchovního učení

nelze dále postoupit.

 

Zákony všech energií

v srdci duchovním zapsány,

nelze nijak zkroutit,

jen otevřít a nalézti.

 

Tolikrát jsi to již prováděl,

je to krásná pomoc ti,

stále zraješ láskou Stvořitele,

jak víno, co nestárne, plné síly.

 

Usínat a probouzet se

to je váš úděl

zde na této Zemi,

pak vzlétnout mezi Anděly.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2196.  Už se konečně vrať (581).      (Přijal Ivo A. Benda.)       21:54-22:08 hodin.  22.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UŽ SE KONEČNĚ VRAŤ

 

 

„Někdy se mi snívá,

že patřím k těm v Nebi,

kde jsou dětská přání

studánko křišťálová !

 

Ty jsi tam,

a kde jsem já ?

v kouzle zapomnění

se zase rozpomínám.

 

Vzpomínám na Domovy

možná, že mi odpověď dáte,

jakpak je dnes u nás Doma,

jak je u milovaných dnes ?

 

Tam za tou černotou

zářivé Nebe jest,

za nulovou zónou

Domov Stvořitele.

 

Čekají tě milý na Zemi

tví bratři a sestry v Nebi,

oni trpělivost mají

slzu uroní, ale nepláčí !

 

Náruč otevřenou mají,

srdce dokořán svítí,

světlem Domova drahý,

tak se už konečně VRAŤ !

 

Jak dlouho žít

v této zvláštní Zemi,

vybral jsem si, milí

odpovíte mi ?

 

Ty víš milý že,

krůčky dětské se

se dělat vždy dají

ve výuce základního poznání.

 

Máš výbornou lekci

jak se učit žít,

v podmínkách tu nelehkých

v této prapodivné Zemi.

 

V zakletém království objevíš

taj a kouzlo poznání,

co láska zmůže s tím

uspaným lidským společenstvím.

 

Je to skvělý terén pracovní,

co vybral sis ještě v Nebi,

jsa zralý tohoto poslání

probudit šípkové království.

 

Pohádka není daleko pravdy,

vždyť je šitá na tento zřejmý

pasvět na Zemi upředený

samotnými pseudotvůrci.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2197.  Zralý věk (582).                     (Přijal Ivo A. Benda.)       22:09-22:25 hodin.  22.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZRALÝ VĚK

 

 

„Den za dnem plyne,

lid světlý na Zemi zraje

síty zkoušek sílu maje

ten, který postup volí za sebe.

 

Lid, který snil o tom,

co je vztah milujícího

a milovaného - Pravý

to je to tajemství, co stojí žít !

 

Však ve zralosti se docílí

Pravého mocného poznání

JAK vést život čistý

a neupadnout do sítí Temnoty.

 

Zralost se myslí věk

jednoho milionu zrození

v tomto lidském těle

střídavě ve vědomí a zapomnění.

 

Tak bytost dospívá

do fáze konečné co má,

ve volbě své od mala

u Stvořitele láskou počata.

 

Ona chce se dosíci,

JAK život čistý vésti,

bohatý a překrásný

v odpovídající společnosti.

 

Takové poznání lze získati

po tolika prožitcích,

cos prožil na různých místech

vždy jiných planetách vybraných !

 

To říká sám Stvořitel,

Ten, co absolutnem disponuje,

nejvyšší poznání, moudrost maje,

dá ti vždy to nejlepší !

 

V závěru mnoha životů,

kdy navrátit se máš k Němu,

ty závěrečnou zprávu zvíš,

ve stručném slově to poznání !

 

Jiným bližním ho předáš,

aby sami měli poučení,

co život tak dlouhý znamená,

JAK ŽÍT A VŽDY PŘEŽÍT !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2198.  Svět pseud opouštíš (583).    (Přijal Ivo A. Benda.)       14:01-14:22 hodin.  23.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SVĚT PSEUD OPOUŠTÍŠ

 

 

„Čas příkazů nařízení končí,

prošel jsi branami srdce,

do období milování a her

smíchu a dětství, co nekončí.

 

Upocená loutková scéna

zůstává ti za zády,

již navrátíš se tam,

to jen „oni“ by jen rádi.

 

Svět pseud všeho druhu

miriád lží a pomluv

opouštíš s radostí a lehkostí

jak dým se nad ním vznášíš !

 

Tys pomohl tolikrát těm,

co ti srazit vaz chtěli,

ale to bylo nízké ovládání

co ještírci v temnotě upekli.

 

Mnoho lidí však ti děkuje,

těch, co sami se posunuli

na příčce duchovního vývoje,

toho vnitřního uvědomění.

 

Miluj dítě vše pravé a čisté,

to Domů tě dovede,

z tohoto odpadkového koše

planety Země ve Vesmíru černém.

 

Ten příběh poučení již končí

další se odvíjí v Nebi,

neb kdo se tu loučí,

ten pravdu v lásce uchopí.

 

Další mohou se snažit

po miliony let co Temnota je,

též zde na sužované Zemi

projdou osou svého vývoje.

 

Nic nenahradí zkušenost,

kterou na Zemi získáš,

je to její SPECIFIČNOST,

není ve Stvoření podobná !

 

Sbírka duší uvězněných

jak klamná past po věky,

líbivě se tváří

však faleš tu vládne lidmi.

 

Loutky dálkově ovládané

jednou pro vždy opouštíš,

příklad dáváš těm,

co sami se snaží a pochopili.

 

Zářivé světy tě v náruč

přijímají s radostí a dojetím,

tam, co pravda a láska vládně

bez jakýchkoliv falešností.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

Zapsáno při poslechu Symfonie č. 5 a 7. od Ludvíka van Beethovena.

 

 

2199.  Kam se lidstvo řítí ? (584).      (Přijal Ivo A. Benda.)      14:24-14:37 hodin.  23.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KAM SE LIDSTVO ŘÍTÍ

 

 

„Hej chlapče milý,

postůj ještě chvíli,

mám pro tebe novinu

svět temný se do svého konce řítí.

 

Past si na sebe ušije

negativně uchopené technologie

chystá svou skrytou tvář vyjevit

všemu Stvoření se projevit.

 

V nahotě celé bez příkras

Principy opačné od lásky zas

ukázat všem chce na odiv,

co pseudotvůrci miliony let šili.

 

Rafinovanost skrytý končí,

ODHALENÍ světa se blíží,

celá LOUTKOVÁ SCÉNA,

otroctví a pláč každý uvidí !

 

Co umí negativní stav,

to dosud se nevyjevilo nám

ta scéna k závěru vrcholí

V OTROKÁŘSKÉ ČIPOVÉ TECHNOLOGII !

 

Armády otroků nucených prací,

podvodně ovládaných VŠEMI způsoby,

které pseudotvůrci vynalezli,

do černé díry se všichni řítí.

 

Tíha vlastních přestoupení

táhne je dolů, do ZAPOMNĚNÍ,

do bytelnějšího stavu,

kde v blocích se nehne vzhůru.

 

Dalo hodně udřené práce

tolik lží a bludů stvořit,

pak se jimi chválit

a ještě se s nimi vyfotit !

 

Vidíme, jak postupně padají

do Temnot po své smrti,

dále hloub dle své volby

Stvořitele – lásku nevolit.

 

Životem svým, ne slovy,

volby každý činí,

vnější tváření NEPLATÍ,

církve a víry jsou kamufláží !

 

Stačí ovšem změna jen,

obrat provést kormidlem,

u své loďky v moři temném,

JEŽÍŠ milovaný je ti rádcem.

 

Éra negativního stavu

svému vyvrcholení se blíží

poskytnout plné odpovědi,

co již nikdy nevolit !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

Zapsáno při poslechu Symfonie č. 5 a 7. od Ludvíka van Beethovena.

 

 

2200.  Smích tě zdobí (585).            (Přijal Ivo A. Benda.)       14:48-15:01 hodin.  23.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SMÍCH TĚ ZDOBÍ

 

 

„Teď v tuto chvíli

mám chuť ti říci,

že nyní po ukončení poslání

smích vše v závěru oslaví.

 

Radost se dere do srdcí,

těch, co ven z bludiště vyšli,

vedeni milovaným Nejvyšším,

STVOŘITELEM PRVOTNÍM.

 

Oni již smát se začali,

a stále nepřestávají,

ta radost a štěstí,

naplnění vysvobození.

 

Vše zanechat na Zemi,

pro Nebe se odpadem jeví,

mobil, PC, občanka a oblečení,

to zůstane na staré Zemi.

 

Budeš jako nezvěstný,

však zprávu nechej – žiji,

vyměnil jsem prostředí,

otroctví z Ráj na Zemi.

 

Nechal jsem lidi býti,

nechť žijí si dle volby,

co líbí a nelíbí

však poznají na VLASTNÍ KŮŽI.

 

S úsměvem šťastným na tváři,

Domů se v zástupu vracím,

je nás dost na utvoření

NOVÉ ZÁŘIVÉ SPOLEČNOSTI.

 

Svět sluníček se rodí

na Nové Zemi v páté dimenzi,

tam radost a štěstí se skví,

to, co nevidíte na staré Zemi.

 

Práce pro bližní je

jen v nezbytné míře,

tam se nikdo neudře,

ale s milými si hraje.

 

Smích zní krajem

připraveném Stvořitelem

Andělé Světla ku pomoci

blaženost nemá konce.

 

A to velké poznání,

OTEVŘENÉ VĚDOMÍ !

Dostupné své prožitky,

statisíce životů dokupy !

 

To poznání je nejcennější

při plném vlastním vědomí

lásky, bratrství a sesterství

znovu obnovené JEDNOTY.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

Zapsáno při poslechu Symfonie č. 5 a 7. od Ludvíka van Beethovena.

 

 

2201.  Obyvatelé na Nové Zemi (586).  (Přijal Ivo A. Benda.)      8:12-8:38 hodin.  24.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OBYVATELÉ NA NOVÉ ZEMI

 

 

„Jak dívka jara tančí

lučním zářivým kvítím

ve vůních lahodných květin

se cítíš na Nové Zemi.

 

Stálé jaro teplé hladí

tvou duši, mysl i city,

stálý svit slunce mají

obyvatelé na Nové Zemi.

 

Plno přívětivých rostlin,

ptáčků, zvířátek milých,

co se nebojí a mazlí se

s obyvateli na Nové Zemi.

 

Mnoho přátel společnosti

se raduje každou chvíli,

nemají žádné obavy a starosti

obyvatelé na Nové Zemi.

 

Radostné návštěvy Vesmírných

obveselují nás všechny,

pomoc nám stále dávají

obyvatelům na Nové Zemi.

 

Tam není křik, pláč a neštěstí,

humor a radost se tam střídají,

láska a milování je samozřejmostí

u obyvatel na Nové Zemi.

 

Nikdo se tam netrápí,

není proč, to každý ví,

svoboda skutečná se skví

tam, u obyvatel na Nové Zemi.

 

Radostná spolupráce s mnohými

Vesmírnými národy v Galaxii

se zde zdárně rozvíjí

obyvateli na Nové Zemi.

 

Nikdo nikoho zde nedrží,

každý může kamkoli jít,

mají však plné vědomí

obyvatelé na Nové Zemi.

 

Proto zde není zklamání

nemoc a bolest zde chybí

pouze zdraví, krásní a čistí

obyvatelé na Nové Zemi.

 

Není proč spěchat a dřít

dvanáctky jako dřív,

jen vzpomínky na staré zůstanou

obyvatelům na Nové Zemi.

 

Pomoc starému světu dávají,

vidí jej, slyší a cítí,

celou tu anabázi negativní,

obyvatelé na Nové Zemi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2202.  Příprava Nové Země (587).     (Přijal Ivo A. Benda.)          8:39-8:55 hodin.  24.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

PŘÍPRAVA NOVÉ ZEMĚ

 

 

„Pro Novou společnost se buduje

zázemí, informatika, stroje,

vše, co nutně nezbytné jest

Vesmírnými Přáteli z lásky k lidem.

 

Oni s láskou vše dělají

pro dobro samé se vždy snaží,

nic za toto nechtějí

vše darem svým dávají.

 

Není proč se obávat,

že by Nová Země propadla,

každý člověk prošel mnoha síty

tisícerých zkoušek za životy.

 

Milují nás pozemšťany,

jejich dobro, lásku a krásné činy,

ty, jež jsou zlatým písmem zapsány

v kronice veškerého Stvoření.

 

Staví bílé budovy a chrámy,

celé jejich zázemí,

pro sto padesát milionů těch,

co budou ŽÍT na Nové Zemi.

 

Mají radost z práce své,

vždyť trpělivě pomáhají všem,

po statisíce let neustále

k vysvobození z Temna jen.

 

Láska se činy prokazuje,

tím, co kdo komu daruje,

ku pomoci a růstu jeho

zpět Domů se zas vrátit může.

 

Není těžké pochopit,

že zpět se již nic nevrátí,

VŠE, CO VYTVOŘILO SE Z LÁSKY,

MÁ SVÉ TRVALÉ OPODSTATNĚNÍ.

 

Milovat znamená POMÁHAT,

Domů, výš ke Stvořiteli,

ne to, co mnozí dělají,

na této staré Zemi.

 

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2203.  Darovaný život (588).            (Přijal Ivo A. Benda.)            8:56-9:05 hodin.  24.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DAROVANÝ ŽIVOT

 

 

„To, co získáš svou pílí

je Pravý život pozitivní,

darovaný Stvořitelem Prvotním

tím, který jej stále nosí.

 

Z neživota se vysvobodíš

z pavoučích sítí ošklivých,

propletenců rafinovaných

živených pseudotvůrci.

 

Co je ŽIVOT Pravý zjistíš,

až jej znovu zakusíš,

po mnoha prožitcích temných

neživota – smrti.

 

Z převráceného uspořádání

se do řádného vrátíš,

rozpomeneš si předešlé prožitky,

v Nebi – Pravém Stvoření.

 

Není nic krásnějšího,

než Domů se navrátit,

tam, kde se dobro nezměnilo

v žal, bolesti a utrpení.

 

Tam stále vše čisté je,

žití Pravé neustále pěje,

ZDE DOMOV PRAVÝ JE,

to si všimni člověče !

 

Milostí našeho Stvořitele

ztracené děti se vracejí,

do Domovů, rodin duchovních

odkud dříve odešli.

 

Jedni za SVODY neznámými,

původem však z Temnoty,

tam se pak spálili

a nápravu věcí řešili.

 

Druzí ku POMOCI odešli

do temných světů s posláním

vytáhnout nešťastníky z ovládání

a vrátit je Domů – aby ŽILI.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2204.  Otisk života (589).                (Přijal Ivo A. Benda.)            8:28-9:49 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OTISK ŽIVOTA

 

 

„První vánek šustí

dnes spadaným listím,

mezi listy probírá

informace o žití.

 

Každý strom vždy má

vtisknut život odevšad,

on projeví se v něm

jedinečným zápisem.

 

Do kmene, kůry, větní a listí

jsou zaznamenány prožitky

vyzařované všemi

rostlinami, zvířátky a lidmi.

 

Strom krásný vám prozradí

že život kolem plyne v harmonii,

má čistotu otisklou z okolí

od všech, kdo s ním žijí.

 

Strom nemocný je odrazem

nemocí a disharmonií kolem,

především od nevědomých lidí,

co v negativním stavu se nachází.

 

Nejlépe vidět zápis je

ve spadaném listí,

tam otisk života je

každého, kdo tu žil.

 

Proč lidé nevšimli si

této pravé zákonitosti ?

V dávnověku tomu tak bylo,

dnes v propadu se nachází.

 

V Německu se lesy dočkaly

zuboženého stavu kvality,

jsou na ústupu před tím,

co je lidmi zabíjí.

 

Hrubé vibrace myšlenek,

těch, co jsou nesouladné,

s vesmírnými ZÁKONY

LÁSKY, ŽIVOTA A STVOŘENÍ.

 

Nová Země se zabydlí

těmi Pravými lidmi,

co milovat umí a žijí

v souladu se ZÁKONY STVOŘENÍ.

 

Tam lesy zdravé jsou

a i nadále budou

neb každý obdrží poznání

PRAVÉ DUCHOVNÍ UČENÍ.

 

Radostný život se zapíše

do každého stromu zelené říše

tam, kde vědomí lásky znají

a životem svým jistí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2205.  Kdo se na Zem zrodil ? (590).  (Přijal Ivo A. Benda.)         8:56-9:11 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KDO SE NA ZEM ZRODIL ?

 

 

„Na tuto Zemi se zrodili

lidé z MNOHA úrovní,

z celého Pravého Stvoření

a také zóny vymístění.

 

Tento svět na Zemi

je sbírka mnoha energií,

které se zde rozhodly

realizovat SVÉ ZÁMĚRY.

 

Každý dělá co umí,

s čím přišel z jiných úrovní,

také má právo ZMĚNY,

převrátit své rozpoložení.

 

POZITIVNÍ ZÁMĚR je tu,

aby život vyspěl vzhůru,

blíž k Prvotnímu Stvořiteli,

tam, odkud jsme přišli !

 

NEGATIVNÍ ZÁMĚR je vždy

vydáván za pozitivní,

kamufláž je běžnou věcí

však obsah je vždy ničit !

 

Ten, kdo volí změnu,

konvertuje do opačného stavu

tam, kde původně nebyl

k tomu slouží jeho volby.

 

Proto je tu tak živo,

vše se mele a síto,

neustále ZRNO probírá,

zbytek propadá jako ODPAD.

 

ZRNO sklidí Ježíš

zpět do Nebe se navrátíš,

tam, kde Ráj srdce je

a nikdo nikoho neohlupuje.

 

ODPAD padá do světů,

které funkci koše mají,

Temnota zde závodí

JAK okrást každého o energii.

 

Tento proces na Zemi běží

již dlouhé, předlouhé věky,

však jednoho dne se ukončí

poskytnutím PLNÉ ODPOVĚDI.

 

Co znamená popřít Život ?

Stvořitel Prvotního ?

Odpověď se plně zobrazí

na této těžce zkoušené Zemi.

 

Ten okamžik se blíží již,

nebude trvat eóny,

v mnoha jiných úrovních

negativní stav již skončil.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

Viz kniha NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na  www.vesmirni-lide.cz  – pozn. zpracovatele.

 

 

2206.  Jste tu sami ? (591).               (Přijal Ivo A. Benda.)           9:11-9:29 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

JSTE TU SAMI ?

 

 

„Vždycky jste si mysleli,

že jste tu sami,

ale tohle myšlení

je PROGRAM OVLÁDACÍ.

 

Vyslaný těmi z Temnoty,

aby jste nepochopili,

že je VŠE JINAK nežli

vám ve škole a v médiích řekli.

 

Je to standartní program,

jenž drží lidi ve Tmě,

aby se nemohli vysvobodit

a do Vesmíru se rozletět.

 

Je to vývojová fáze tvá,

jak housenka předchází motýla,

který pak křídly zamává

a navždy se snese do oblak.

 

Tento svět upředený

nitkami pavoučích sítí

Silami temna ovládaný

ty přemůžeš a odletíš !

 

Kam se milý navrátíš ?

No Domů přece, však víš !

Do hřejivé náruče ke Stvořiteli,

Toho, kdo tě láskou stvořil.

 

Nechtěj hned zázraky,

trpělivost růže přináší,

zkus srdce své otevřít

a nezavírat jej již !

 

V hrudi své klíč máš

ke svobodě, to poznáš,

k té, kterou zapověděla

tato zemská Temnota.

 

Jak poupátko se otvírá,

květ lístky okvětními volá,

svůj poklad všem dává,

je to ničím neomezená láska.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2207. Centrální média (592).            (Přijal Ivo A. Benda.)           9:40-9:45 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Centrální média v rukou pseudotvůrců nejsou schopna šířit pravdivé informace, ale z 95 % jejich ZKROUCENINY, ZPRZNĚNÉ A ZAMLŽENÉ PRAVDY ČI ZRNKA PRAVD, ale VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ JE NEJSOU SCHOPNA ŠÍŘIT VŮBEC. Tento stav se mění k horšímu a v minulosti byl podíl pravdivých informací o něco větší.“

 

 

2208. Rozlišování (593).                   (Přijal Ivo A. Benda.)           9:46-9:47 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Pokud nepochopíte a nepřijmete PRAVÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY LÁSKY, DOBRA, PRAVDY A MOUDROSTI, nemůžete ROZPOZNAT negativní stav – tedy jejich převráceniny a dále ovládací programy postavené na převrácených duchovních principech.“

 

 

2208. Rozlišování - barvy (593).      (Přijal Ivo A. Benda.)           9:50-9:53 hodin.  25.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

„PRAVDIVOST lze přirovnat k BARVĚ, kterou každý může vidět. Ale jen ten, kdo je v pozitivním stavu, vidí tuto barvu správně – shodně. Ten, kdo je v negativním stavu, tuto barvu převádí do převrácené krajnosti – do převrácené černobílé barvy, jako je negativ filmu. Více – viz NOVÉ ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz ).“

 

 

2209. Vraťte se k srdci (593).         (Přijal Ivo A. Benda.)                     16:31 hodin.  26.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Vraťte se ke svému SRDCI,

 

TAM, odkud jste vyšli !

 

 

 

 

2210. Budování Nové Země (594). (Přijal Ivo A. Benda.)         19:51-20:30 hodin.  28.2.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mám pro tebe některé další zprávy.

 

Probíhají neustále porady zde na vedení této Galaxie o planetě Zemi, jejich hrubé vibrace, očistné procesy, světelné poslání lidí a Nová Země. Z toho vyplývá stále nejvyšší - 7. stupeň evakuační pohotovosti, který značí, že osádky evakuačních lodí mají k evakuaci schopných lidí jen krůček. Záleží na těchto okolnostech a tak neustále se probírají varianty, jak evakuaci provést, včetně možného termínu. Ten vám ale nemůže být z taktických důvodů sdělen, Síly temna by jen zneužívaly pro své záměry. Stále vše takto sledujeme, hlavně vibrační mapy vybraných oblastí planety Země, které jsou na tom nejhůře.

 

Dále ti mohu sdělit milý Ivo, že na Nové Zemi je již z velké části vybudována infrastruktura a že nadále pokračují práce jejím dokončení. Nová Země bude velmi dobrým prostředím pro vznik a rozvoj Nové Společnosti a má všechny parametry pro poskytnutí řádného, bezpečného a harmonického Domova, tj. nejsou tam zemětřesení, bouře, vichřice a jiné přírodní živly, prostředí odpovídá harmonickým myšlenkám jejich obyvatel. Jsou zde vytypovány oblasti k bydlení konkrétních národů ze staré Země a jsou navrženy do rozhodování v nejužším výběru 3 jazyky pro jeden celoplanetární jazyk: Portugalština, Italština a Čeština. Kritériem je celková vibrační úroveň slov a vět, bohatost na jednoznačné vyjadřování a také množství zdrobnělin a niancí stejných slov. Výběr jednoho planetárního jazyka bude v nejbližší době proveden zástupci Nové Země a ti se mohou takto vyjadřovat v rámci hlasování. Na Nové Zemi bude poradní orgán, který bude stanovovat, jaká slova budou tento jazyk dále obohacovat a kolik jich bude doplňováno do užívání. Toto je součástí budování Nové Země a nemusí se pak nikdo zabývat jinými jazyky na ní, v Galaxii je to jazyk KOSAN a probíhá výuka obyvatel Nové Země během nočních návštěv. Ano, toto jsem ti chtěl sdělit milý Ivo, s láskou v srdci ti toto předávám, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky a raduji se z výsledků naší práce. Nyní je třeba již završit tuto pomoc bližním svým a pak je možno definitivně se přesunout na Novou Zemi s novými perspektivami rozvoje, štěstí, lásky a harmonického plnohodnotného života. Mám radost z toho, kolik lidí se zajímá o naše informace světelné a jak s nimi pracují. Mají takto možnost vlastního duchovního růstu větší účinnosti a intenzity než bez nich a mohou takto více pomáhat bližním svým. Lidé si váží těchto informací v porovnání s tím, co jim nabízí Síly temna a mohou se tak hezky rozhodovat, jaké volby provést, aby neskončili v temnotách ještě hlubších, než je tato planeta Země. Ano, stále vám takto rádi pomáháme a budeme, dokud toho bude třeba.

 

S láskou v srdci ti toto předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drahý Aštare a Ptaahu, rád předám tuto zprávu lidem této Země těžce zkoušené. Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech za pomoc v této práci světelné. S láskou v srdci Ivo.

 

 

2211.  Splynutí dvou srdcí - obrázky (595).   (Přijal Ivo A. Benda.)

  14:00-15:00 hodin. 1.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

Viz také báseň 2219.

 

 

 

SPLYNUTÍ DVOU SRDCÍ

 

 

 

(1)

Obr. 1798, obr. 1803 bez textu.

 

SETKÁNÍ DVOU MILUJÍCÍCH LIDÍ – MUŽE A ŽENY A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – oba lidé projevují svou NÁKLONNOST ve svých činech – chování a jednání a probíhá zvyšující se vyzařování láskyplných energií od Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

(2)

Obr. 1799, obr. 1804 bez textu.

 

VYZAŘOVÁNÍ LÁSKY MEZI ŽENOU A MUŽEM A STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH – mezi těmito lidmi vzniká LÁSKYPLNÉ POUTO a PROCIŤOVÁNÍ LÁSKY duchovními srdci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

(3)

Obr. 1800, obr. 1805 bez textu.

 

SPLÝVÁNÍ LÁSKYPLNÝCH SRDCÍ MUŽE A ŽENY A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – zářící duchovní srdce začínají navzájem PROLÍNAT a SPOJOVAT SE do JEDNOHO DUCHOVNÍHO SRDCE se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

(4)

Obr. 1801, obr. 1806 bez textu.

 

SPLÝVÁNÍ LÁSKYPLNÝCH SRDCÍ ŽENY A MUŽE A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – zářící duchovní srdce navzájem SPLYNULA a SPOJILA SE do JEDNOHO DUCHOVNÍHO SRDCE se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Muž a žena se navzájem SJEDNOCUJÍ ve svých činech, chování a jednání při duchovním vzestupu blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

(5)

Obr. 1802, obr. 1807 bez textu.

 

SPLYNUTÍ LÁSKYPLNÝCH BYTOSTÍ MUŽE A ŽENY V NÁRUČI STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECHSJEDNOCENÍ ženy a muže v JEDNU DUCHOVNÍ BYTOST, jejich činy, chování a jednání jsou shodná a nachází se u Stvořitele Prvotního všeho a všech v Jednotě a lásce.

 

 

 

2212.  Očista Země (596).                (Přijal Ivo A. Benda.)         11:20-11:38 hodin.  2.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

OČISTA ZEMĚ

 

 

„Ti, co se drží iluzí,

nechtějí evakuaci,

nevidí svět zubožený

a nechápou očistné procesy.

 

Současný stav je takový,

že je tu mnoho negativit,

to je hrubých vibrací,

jichž lidé jsou původci.

 

Planeta Země živá je

a má právo žít v čistotě,

nechce již více trpěti

ty, kteří jí škodí.

 

Mnoho zvířátek bylo již

evakuováno na planety záchrany,

malé množství zbývá jen

k evakuaci závěrečné.

 

Lidstvo již rozděleno jest,

na schopné evakuace ven

z tohoto špinavého prostředí

jež se nachází na této Zemi.

 

Ti zbývající budou muset

vlastní chyby pocítit,

na vlastní kůži zakusí

co působili Zemi.

 

To každý uvidí události,

které budou veliké,

jádrem jsou očistné procesy

planety Země spanilé.

 

Ten, kdo pravdu nevidí

na vlastní kůži zakusí,

co svými volbami způsobil

a jak s ním Země naloží.

 

Do očistných procesů nepatří

jen zemětřesení, vichřice a záplavy,

účinným nástrojem jsou nemoci,

pandemie rozsáhlých území.

 

Pochopte lidé konečně,

že věda vám neustále lže,

média, ta jak by smet

bludy a hlouposti jen !

 

Jim o pravdu nikdy nešlo,

jen urvat vaše energie,

ovládacím způsobem

to lidé už konečně pochopte.

 

Je velké ticho před bouří,

ptáci zmlkli již

lidé došli ke zúčtování

svých voleb a činů, které provedli.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2213.  Láska ženy a muže (597).      (Přijal Ivo A. Benda.)         14:03-14:20 hodin.  2.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LÁSKA ŽENY A MUŽE

 

 

„Kdepak jsi můj milý,

tam, uvnitř mé hrudi,

já láskou vzplála k tobě

miláčku můj drahý.

 

A kdepak jsi ty, má milá,

tam, v mém srdci ses ukryla,

já nosím tě tam blaze

poklad seslaný mi z Nebe.

 

Já dlouho na tebe čekala,

před svým zrozením se na tebe dívala,

z nebe lásku jsem ti přinesla,

abys lépe přestál to osamění – pá.

 

A já věřil v dobré srdce,

které mi Nebe sešle,

abych milovat moh sladce

tak, jak v Nebi jsme byli v lásce.

 

A já tolik se na tebe těšila,

lásku svou pro tebe ukryla,

aby čistá a panenská byla

a na Zemi také zářila.

 

Láska naše je hlavní úděl,

kvůli ní jsme přišli z nebe,

temný svět na Zemi skrápět,

Světlem od samého Stvořitele.

 

Lidský život na Zemi,

umožňuje vysvobození

z ovládačů Temnoty

a vrátit se Domů v srdci.

 

Dvě srdce láskou spojená,

tak, jak víno se červená,

to pouto Pravého Domova

co nás laská od mala.

 

Vím, žes čekal na mne milý,

já za tebou přišla na chvíli,

jen krátce zažehnout Zemi

a Domů se vrátit spojeni.

 

Milovaný Stvořitel Prvotní

nám umožnil splnit poslání,

dar lásky předat bližnímu

na této zkoušené Zemi.

 

Já milovat tě nepřestala,

jen se na tebe dívala,

než jsem se tu narodila,

za tebou, můj milý.

 

Dnes již naplňuje se sen,

se kterým jsme přišli sem,

na Zemi rozzářit jen

spící duše a vrátit je ven.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2214.  Nebeské království (598).      (Přijal Ivo A. Benda.)         14:26-14:40 hodin.  2.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ

 

 

„Světy širé v zářivém Nebi,

skví se v srdci Stvořiteli,

má je neustále otevřeny

pro duše, které přicházejí.

 

Nebeské království Andělů,

ŽIVOTEM čilým pulzuje,

Oni stále v lásce, můj,

ŽIVOT od Stvořitele odvíjejí.

 

Tolik přenádherných světů

nelze jen tak spatřiti,

ony v nekonečném počtu

zdobí Nebe jako perly.

 

Všude láska a harmonie,

milý milou miluje,

tanec, zpěv a smích tu je,

líbezné zpěvy andělské.

 

Tam perspektivy krás a blaha,

neustále se šíří zpráva,

že Stvořitel Prvotní se stará,

o Nebeské království jak máma.

 

Každý vědomý tu je,

v pravdě, moudrosti žije,

neustává osobního rozvoje,

ŽIVOT bohatý v Nebi je.

 

Mezi světy a vesmíry

čilý ruch panuje,

neustále Andělé cestují

za poznáním a láskou, co je.

 

Mírový život věnčí

celé Nebeské království,

dílo samotného Stvořitele

z lásky své absolutní.

 

Tak přijď milý človíčku

do Nebeského království,

na Zemi setrváš jen chviličku

Domov zde není, to už víš.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2215.  Jaro začíná (599).                  (Přijal Ivo A. Benda.)         14:57-15:13 hodin.  2.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

JARO ZAČÍNÁ

 

 

„Tak, jak jaro začíná

vše se z mrazu otvírá,

den po dni se ohřívá

světla stále přibývá.

 

Oteplení lásku značí,

milost této planetě Zemi,

Stvořitel každému nabízí,

ale kdo vzestup Země zachytí ?

 

Bude to malý počet lidí,

těch, co se nikdy nenechali

chytit Temnotou do pavučin

a dokázali překročit svůj stín.

 

Jak se díváš milý Můj,

Na svět, který není Můj,

Já jej takto nestvořil,

to je dílo pseudotvůrčí.

 

Vyjeví se opaky

k lásce, dobru a harmonii,

realizované do lidí

v tomto světě absurdit.

 

Úsměv tvůj je nablízku,

ty, můj malý Andílku.

líčko pěkně růžové,

to milé píple nablízku.

 

Hleď na Nebeské království

to dílo Mé se skví

slávu Andělé pějí

Mě – Prvotnímu Stvořiteli.

 

Každý si vývoj sám

volbou jedinečnou určí,

Já nezasahuji k vám,

svobodu dávám, mír.

 

To jaro vždy znamení je,

jak zima ustupuje,

mráz střídá světlo

láska od Stvořitele.

 

S láskou v srdci dětem svým,

předal Stvořitel Prvotní.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli Prvotní,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2216.  Budoucnost v nitru (600).     (Přijal Ivo A. Benda.)         13:54-14:18 hodin.  3.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

BUDOUCNOST V NITRU

 

 

„Dítka lidská se smějí

od srdce a bez zapomnění

se baví na ovládání scény,

ta, která již pochopila.

 

Je to jejich radostí

klouzat mezi loutkami,

roznášet lásku, co se nehodí

ovládacím strukturám, pseudorodin.

 

Tak, jak dí vidoucí film,

jež se kolem něj odvíjí,

on vnáší do něj cíl,

kterým je láska a vysvobození.

 

Prací světelnou se pohneš,

z programů a pavučin vyhlédneš,

pak v tisících zkouškách

pozitivní stav projevíš.

 

Ne tvářením a líbivými gesty,

ne zaměřením vně, na lesky,

ale činy moudrými pozitivními,

v zaměření DOVNITŘ se vysvobodíš.

 

Neřiď se lidmi, toť klam,

který vždy ti bolest dá,

Stvořitel v srdci s Anděly

jsou ti Praví rádci.

 

Kolikrát se spálíš než

objevíš pravdu a lež,

ROZLIŠOVAT se naučíš hned,

až srdce s nitrem otevřeš.

 

Moudrost vesmíru ti nesu

z budoucnosti tvého bytí,

já nejsem jiný, jsem ty,

ale mnoho životů posunutý.

 

Já minulost svou řídím

touto radou v srdci,

jsem tvou budoucí verzí

chováš ji vždy v srdci.

 

Proto je vždy zajištěna

rada moudrá bez závad,

můžeš mi věřit, minulý,

své budoucí andělské verzi.

 

Dávno jsme takto spojeni,

co Vesmír je, a Stvoření,

je to ZÁKON VESMÍRNÝ,

ZÁKON MULTIDIMENZIONALITY.

 

Tak se můžeš vnořit

do budoucnosti své,

v nitru svém ji zhodnotit

a v současnosti využít !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2217.  Velké tajemství (601).            (Přijal Ivo A. Benda.)         14:21-14:56 hodin.  3.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VELKÉ TAJEMSTVÍ

 

 

„Co v nitru svém jest ?

Jaké bohatství nese ?

To je velké tajemství

pro obyvatele na Zemi.

 

Ne tak pro Anděly,

kteří v Nebi širém dlí,

neustále s otevřeným nitrem

jsou ve vědomé komunikaci.

 

Oni neustále zví,

co v pravdě se skví,

moudrost z ní nosí,

pro životní události.

 

Volby činí ze srdce,

Andělé nebeští,

oni se neustále snaží

z nitra svého žít.

 

Vědí vždy o Stvořiteli

milují Jej a domlouvají

své životní volby

v pravdě, lásce a moudrosti.

 

Tak je život utvářen,

šťastně, krásně a bohatě,

bez zklamání, neštěstí

to všichni víme v Nebi.

 

Mají stále lidé

všelijaké problémy,

to proto, že vzali

vnějšek za svůj cíl.

 

To je omyl veliký

co se děje na Zemi,

každý vidí neustále

lidské utrpení a neštěstí.

 

Tak se lidé zastavte

a změňte pozornost svou,

vnější cíle zahoďte

a ty vnitřní uchopte.

 

Milovat vše čisté,

to je vznešený cíl,

zázrak v lásce najdete

to z Nebe přichází, mír !

 

Ven z pozemského labyrintu

cestu vzhůru hledáte,

však je ve vašem nitru,

tam, co ještě nehledáte !

 

My bratři a sestry Vesmírní

vám přiblížíme cíl,

milostí Stvořitele žít,

Domů se zas navrátit !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2218.  Den (602).                            (Přijal Ivo A. Benda.)          18:47-19:00 hodin.  3.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DEN

 

 

„Den je úsek,

co obsah chová,

duchovní význam

Stvořitel mu dal.

 

Ranní svítání je

duchovní obrození

člověka v Temnotě

a vědomí Stvořitele.

 

Růst světla je

příležitost osvícení

vysvobození z otěže

temnoty noční.

 

Dopolední čas je

zrání vlastností člověka,

láska, dobro miluje

každého, kdo volá.

 

Polední je chvílí,

kdy člověka osvítí,

maximum světla dne

on odejít Domů může.

 

Odpolední čas značí

zachování dne a příležitosti,

vracet se v lásce Domů

tak, jak kdo vybere.

 

Večerní stmívání má

příchuť propadu do Temna

tak jak člověk podléhá

svodům, které nepoznal.

 

Pozdní večer se stává,

že svod vrcholí do Temna,

tam se může uchýlit,

kdo na Světlo opustil.

 

Noční čas signalizuje

Temné světy vymístěné,

kde zbloudilé duše dlí

neb si tak zvolily.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2219.  Splynutí srdcí (603).              (Přijal Ivo A. Benda.)          19:02-19:27 hodin.  3.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SPLYNUTÍ SRDCÍ

 

 

„Když žena a muž vyzraje

stane se, že miluje

jeden druhého v životě,

tak, jak v Nebi známo je.

 

Jakmile si lásku vyjeví

oni náhle poznají

jak Stvořitel s nimi dlí

v celé kráse božství.

 

Pak dochází ke splývání

srdcí jejich duchovních,

oni své volby sjednocují

v činech svých a jednáních.

 

Sjednocení v záři Světla

nastane ve chvíli pouta,

které shodné činy plodí

v lásce, štěstí a harmonii.

 

Sjednocení v náruči Stvořitele

probíhá při plném vědomí

Stvořitele v životech svých

muže a ženy spojených.

 

Láska je zázrak který

dává muži a ženě vysvobození,

z takového omezení

ve volbách JEDNOTY.

 

Zázrak je když

člověk v člověka se spojí,

srdcem svým vyzrálým

duchovně velmi vědomým.

 

Všude ve Stvoření

se děje toto spojení,

všichni tímto sdílí

a získávají vědomí.

 

Vědomí Jednoty je když

člověk žije v harmonii

s celkem všeho Stvoření

v plné vědomé komunikaci.

 

Každá bytost jest

srdcem svým duchovním,

Jednotou celku – Stvoření,

co zázrak lásky umí.

 

V Jednotě nikdo není

osamocen a neznámý,

každý každého sdílí

v souhrnu je celistvý.

 

Nic nelze vrátit zpět,

vývoj bytostí jde směrem

ke Stvořiteli Prvotnímu,

NÁVRAT TO JE ÚŽASNÝ !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2220.  Nevědomé procesy (604).     (Přijal Ivo A. Benda.)              6:00-6:20 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NEVĚDOMÉ PROCESY

 

 

„Člověk na Zemi žije

takříkajíc v mlze,

bytost je jeho rozpolcená

Duch a duše v pouzdrech.

 

Proto není fyzické tělo

v náležitém spojení,

co se to vlastně stalo ?

Odpoví už někdo mi ?

 

Volbami tisícerými

v mnoha svých životech,

došel každý do sítí

negativních entit všech.

 

Ty se ihned chopily

jeho tuze ovládati,

Ducha a duši zapouzdřily

a s fyzickým tělem hráti.

 

Pak toto tělo,

poslední v řadě těl,

nemá to co mělo,

když jej stvořil Stvořitel.

 

Toto tělo poslední

Vede život mrtvý

Říkáme tomu u nás

NEVĚDOMÉ PROCESY.

 

Jsou to vlastně programy,

předem Temnotou upředeny,

má s tělem záměry

na miliardy let nežití.

 

Sen takto pseudožije,

ten, co negace zvolil,

opustil Prvotního Stvořitele,

však jednou se zas navrátí !

 

jemnými vlnami hravě

ovládání probíhá,

včetně toho že „žije“,

„pravý život – svoboda“.

 

Dobře je vše skryto

kamufláž je součástí,

aby se nic neprozradilo

NEVĚDOMÉ OVLÁDÁNÍ.

 

Přesto každá loutka má

miliony příležitostí,

které jí Stvořitel dává,

aby se vysvobodila.

 

Pomáháme lidem také my,

Vesmírní lidé z lodí,

z Pravých světů na Nebi,

kam se každý zas jednou navrátí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2221.  Nic vám neskončilo (605).    (Přijal Ivo A. Benda.)              6:21-6:37 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NIC VÁM NESKONČILO

 

 

„Dokud v negativním stavu jste

nic pro vás neskončilo – pokračuje,

to, co již dříve proběhlo

se stále znovu opakuje.

 

Všechny vztahy negativní

máte stále k řešení,

války národů ale i rodiny,

to stále máte k rozuzlení.

 

Jste zamotáni v cyklech,

které jste si připravili,

v nevědomých procesech,

v negativním stavu – ovládání.

 

Teprve až začnete

na sobě láskou pracovat,

postupně po mnoha životech,

pocítíte, co je svoboda.

 

Do té doby však máte

pouho pouhé otroctví,

pakliže si volíte

zla, nepravdy a hlouposti.

 

Jsou to druhy energií

vibrace vždy mají

charakteristické disharmonie,

říkáme tomu hrubovibrační.

 

Nízké frekvence těl

s různými amplitudami,

způsobují všem

jen samé trápení.

 

Lidi, přírodu, Zemi,

toto vše zasahuje,

každého to bolí,

věda vám to neřekne.

 

Máte stále možnosti

jak vše provždy změnit,

stačí je však uchopit,

říkáme tomu ZVOLIT.

 

Dokud volíte Temnotu,

nezměníte nic,

stále do práce a domů,

vycucaní a v otroctví.

 

Až budete toužit

po jiném hodnotném životě,

pak zvolíte ZMĚNY,

které vás navrátí sem.

 

Do Pravých světů v Nebi,

tam, kde nikdo nenaříká,

v klidu, lásce, harmonii,

štěstí Domova si užívá.

 

S láskou v srdci předal jsem,

Ptaah, co lidi miluje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

rád předám lidem tuto básničku.

 

Viz sdělení 2158 - člověk jako vysílač a definice vibračního kvocientu našeho prostředí.

 

 

 

2222.  Nechtějte víc (606).              (Přijal Ivo A. Benda.)              6:42-6:56 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NECHTĚJTE VÍC

 

 

„Člověk je tvor který

má stále nějaké požadavky,

vymýšlí nějaká zlepšení,

však druhé uvrhuje do otroctví.

 

Není každá práce

moudrá a pozitivní,

je MNOHO činností,

které jen mrhají energií.

 

V negativním stavu se

nepracuje pro blaho

a kvalitu života všech

jak se domníváte tak mnoho.

 

Ve skutečnosti jde

o rozvoj negativních vlastností,

co programují se

do genů vašich těl činy.

 

Těmi, které způsobují

bolest, utrpení a nemoci,

je to i přemíra věcí

v bytech u vás vyskládaných.

 

Taktéž tyto programy

v počítačích máte,

aby vám zničily oči

a vysály všechny energie.

 

Tudy cesta nevede,

jen samonapájecí smyčka

okrádá vám energie

a nedá nic kvalitě života.

 

Kvalita života je

velmi široký komplex

vztahů, hodnot a pozornosti,

vnímání světa věnované.

 

Začíná to u věcí,

které vás obklopují,

mnohé skončí v koši,

dřív, než vás zaměstnají.

 

Abyste nebyli otroky

věcí a služeb, co my

Vesmírní lidé nemáme

a příchozí sem se jen diví.

 

První co vás překvapí,

naše prázdné domy,

každý si myslí že věci

život životem dělají.

 

To je program který

vám pseudotvůrci zavedli,

abyste se utopili

v otroctví a hromadění věcí.

 

S láskou v srdci předal jsem,

Ptaah, co lidi miluje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

rád předám lidem tuto básničku.

 

 

 

2223.  Až pohlédnete k Nebi (607).  (Přijal Ivo A. Benda.)             7:02-7:14 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

AŽ POHLÉDNETE K NEBI

 

 

„Až pohlédnete k Nebi,

svět váš se zastaví,

uvidíte i ty,

co vás dávno opustili.

 

Fyzický pohled k nebi

duchovně značí zájem

o vyšší světy jež my

obýváme – Andělé.

 

Váš zájem je to,

co vás jednou vysvobodí

z otroctví a plahočení na Zemi

a zbaví zátěže Temnoty.

 

Každý si může zvolit

rozpoložení žití,

když však pohlédneš k nebi,

obrovský rozsah Vesmíru si uvědomí.

 

Jsou tam pusté světy

jak vám vědci namluvili ?

Anebo strašidla hrozná

jak nyní program vyměnili ?

 

Není jenom to,

říkáme vám milí,

jsou tam krásní lidé,

ve světech nebeských.

 

Snažte se srdce otevřít,

lásce, co k vám proudí,

od Stvořitele, co vás dí

ve své první pozornosti.

 

Pokud však na srdce

zapomněli jste,

pak na vás jen čekají

ta strašidla v temných světech.

 

Je to snadné k pochopení

pro toho, kdo se změní,

bolest a hloupost vymění

za lásku a zmoudření.

 

Tam na nebi jsme

my Vesmírní lidé,

v loďkách se vznášíme

nad vším, co tu je.

 

Stále vám pomáháme,

láskou, radou, pozorností,

o které si myslíte,

že to samo je a není.

 

Dokud vaše vědomí

poznání pravdy nedostoupí,

bolest střídá utrpení

této lidské lopoty.

 

S láskou v srdci předal jsem,

Ptaah, co lidi miluje.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

rád předám lidem tuto básničku.

 

 

 

2224.  Milá hvězdičko (608).            (Přijal Ivo A. Benda.)                                     3.-5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MILÁ HVĚZDIČKO

 

 

„Lásku ti posílám

a cítím tvou,

radost mám

a vnímám tvou.

 

Děkuji ti milá,

chtěl bych s tebou být,

já vnímám tě stále

lásku jako stříbrnou nit.

 

Ano, cítím tě také,

miluji tě, nic jiného to není,

ta harmonie, štěstí,

klid a mír jen cítím.

 

Vím, že je to dar Stvořitele

milovat zde, v Temném světě,

ano, však každý se snažit může,

aby spatřil jas svého srdce.

 

Pak dí širé dálky,

kde harmonie sfér posetá Anděly

mu srdce otevře víc a navždy

neb on jinak vše pochopí.

 

Láska muže a ženy

má vždy osvícení,

Stvořitel Prvotní

se s nimi snoubí.

 

Tak díky tobě dám,

žes našla jsi mne tam,

v srdci svém vděk mám

a posvícení jas.

 

Není než štěstí

v lásce čisté muže a ženy,

tak oni v náruči dlí,

má je Stvořitel Prvotní.

 

Dávné věky se známe,

tam, kde skví se v Nebi

samé šťastné Ráje

a vzájemný cit, pohlazení.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2225.  Nic to není (609).                 (Přijal Ivo A. Benda.)              8:20-9:13 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NIC TO NENÍ

 

 

„Nic to není dítko

pozemské snažítko,

tam v těch sítích pavoučích

se jednou vysvobodit.

 

Stačí si uvědomit,

že nežiji zde sám,

ale jiným mám pomoci

pravdu nalézt a jít.

 

Kdo hledá trpělivě, najde,

vždy pomoc, z Nebe sejde,

den za dnem vyciťuje

kroky své tak vede.

 

Nemá žádné plány

jen vypudit své strachy,

motání své nahradit,

Pravými pozitivními činy.

 

Vykroč s odvahou a odhodlaně

ještírků a loutek se neboj – na ně,

lásku svou zaměř mocně

na ničem nelpi a létej !

 

Mezi pseudy se vznášej

jas srdce tam vnášej,

jiné volby jim dávej

a smát se můžeš stále.

 

Však mnohé věci víte,

v srdci vše věky máte,

jen se k nim dostat více

srdce mít jako svíce !

 

Nedělat předčasné závěry

nedat na lidi, to snad víš,

nepodceňuj Temnoty,

ani nepřeceňuj, víš ?

 

Přehodnotit život svůj,

mnohé v něm změnit,

ne bezhlavě a křečovitě,

ale moudře s vyciťováním.

 

Vědomí pomoci Vesmírných máš,

to ti sílu dodává,

však víra je vždy částečná,

naplňuje se jako míra.

 

Stvořitel Prvotní všude je,

nenechá tě umřít, to ne,

každého zabezpečit umí

při opuštění loutkové scény.

 

Vědomí toto je důležité

pro opuštění této Zemi,

pak již směřuj vzhůru,

Domů, do skutečného Nebe.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2226.  Zasílání čipových průkazů (610). (Přijal Ivo A. Benda.)        9:14-9:30 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

Milý Aštare, lidé dostávají čipové průkazy – zdravotní, občanské, pasy, pro hromadnou dopravu, školy a zaměstnání. Někteří lidé dělají předčasné závěry, že nemohou nic dělat, že je pozdě atd. Ptají se, co mají dělat.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

všem lidem chci sdělit, že každý člověk má stále osud ve svých rukou !  Dokud nedostávali čipové průkazy, ani je nenapadlo, že by mohly vůbec být, a když byli letáky či médii informováni, nejprve si říkali, že to je sci-fi – hudba budoucnosti, toho se nedožiji atd. (ještě v roce 2000). To je ale ovládací program Sil temna, za účelem, aby nic proti tomu nedělali a byli pasivní. Nyní od roku 2004 již probíhá masová čipizace lidí, a oni dnes dostávají ovládací program od Sil temna, že už je pozdě a nic s tím nenadělají.

 

Ti lidé, kteří tyto ovládací programy takto PŘIJÍMAJÍ, nezvládají duchovní zkoušky, sami jsou na tom špatně a dále podle toho budou odměněni v čipové otrokářské pseudospolečnosti. Jejich stav je dán jejich volbami v předchozích a tomto životě. Realizují myšlenku od Sil temna „nic s tím neudělám, je to všude, globální pokrok, efektivita atd. Je tam i většina lidí z MÉDIÍ, a to je evidentní a zjevné, hlavně centrální média (Praha).

 

Ti lidé, kteří uvedené ovládací programy NEPŘIJÍMAJÍ, pracují proti této čipizaci různým způsobem – hlavní je INFORMOVÁNÍ o problému a řešení – vhodný nástroj je naše PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ – sdělení 1622, na  www.vesmirni-lide.cz  a tamtéž pozitivní řešení dostatečně. Pak sice mohou fyzicky dočasně čipové průkazy obdržet, ale ne na dlouho – do odchodu Domů do pravého Stvoření – Nová společnost na planetě Zemi v 5. dimenzi, jak už možná víte. Míra ovládání a otroctví se zvyšuje NE skokově a u všech stejně, ale POSTUPNĚ a DIFERENCOVANĚ, podle konkrétních voleb jednotlivých lidí – jde tedy o MÍRU těchto druhů ovládacích energií. To je ten čas, který máte k dispozici na možnost změny a obratu. Můžete celý proces čipizace ZVRÁTIT – je to zvratitelný proces – v regionu, zemi, kontinentu a planetě Zemi – pokud si to lidé ZVOLÍ.

 

Je třeba si uvědomit, že Síly temna pracují na 200 % a proto bez světelné práce Pravé nelze je zastavit. K tomu jim slouží IZOLACE a SEPARACE obtížně komunikujících lidí v pseudorodinách, skupinách, firmách, náboženstvích, národech atd., na které pracovali ne náhodou již mnoho tisíciletí, aby mohli záměru otrokářské totalitní loutkové pseudospolečnosti dosáhnout. Až si toto uvědomíte, může vám to pomoci k motivaci ke světelné práci pro bližní své. Pokud však někdo myslí jen na sebe, špatně skončí v temnotách, tak, jak se to děje po eóny let.

 

S láskou v srdci vám toto předl Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Od roku 2004 zavádí v ČR čipové průkazy BANKY, VZP – největší zdravotní pojišťovna – 6,7 milionu lidí. V roce 2005 se zasílají čipové občanky a pasy, formuláře karet bez čipů se používaly již dříve, aby si lidé zvykli, čip sám není v kartě vidět a je vždy skryt pod neprůhledným znakem – u VZP je v místě symbolu EU se znakem CZ, u občanky pod zvláštním znakem u okraje vedle druhé malé kontrolní fotografie občana.

 

 

 

2227.  Volání ztracené bytosti (611). (Přijal Ivo A. Benda.)        12:04-12:17 hodin.  5.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VOLÁNÍ ZTRACENÉ BYTOSTI

 

 

„Dávno je, cos odešel

od duchovní rodiny a řek´s:

„Já odcházím tam do hlubin

světů těch přerůzných.“

 

Však krok jinam to byl

v dál ses nám ztratil

a pak tolik proměnil

po mnoho životů, cos žil.

 

Tak zůstalo tvé křeslo prázdné

odloučení se stalo vážné,

máš chuť se zas vrátit,

ale ta hloubka odloučení !

 

Vzdálenost dimenzí nás dělí,

stav vědomý a nevědomý,

pozitivní a negativní

tak, jak šly tvé volby.

 

Návrat Domů je tím,

co nyní objevuješ v srdci,

dávno jsi jej opustil,

my vidíme tě, domácí.

 

Tam ve Tmě není Domov,

jen školu života a pár slov

se naučíš pro vědomí

lásky, pravdy a moudrosti.

 

Svěží vánek ovívá

dům, ve kterém jsi žil za mlada,

tam, kde luční kvítí roste dál

volá tě vůně Domova.

 

Mír v Domově duchovním,

ve světech, co ztratil jsi,

odloučením z Jednoty

na dobu, kterou známe my.

 

Tví vesmírní bratři a sestry

stále tebe volají,

navrať se Domů z cesty,

pouť je dnem Temnoty.

 

Není to pouť zbytečná,

poznáš cenu Domova,

v opaku se ukrývá

celá Pravda bohatá.

 

Tam za vodou skřivánek

písně pěje do dálek,

lásku všem zvěstuje

návrat ztraceného dítka ohlašuje.

 

Máš se vrátit Domů již

to ti říkáme, víš

my, bratři a sestry z rodiny,

kterou jsi dávno opustil.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2228.  Světy Nebe (612).                  (Přijal Ivo A. Benda.)             5:41-6:04 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

SVĚTY NEBE

 

 

„Po věky věků existují světy,

kde nikdo nemá strachy

a hojnost všeho má vždycky

každý k dispozici.

 

Tyto světy se společnostmi

existují v oslavení

Toho, komu slávu pějí -

Prvotnímu Stvořiteli.

 

Nikdo nemusí se trápit

co bude zítra, z čeho žít,

jsou to bezpeněžní světy,

které mají štěstí.

 

Všichni se mají rádi,

válek a hladomorů neznají,

nemoci a útrapy nemají,

však mnoho krásných příležitostí.

 

Především VĚDOMÍ tu je

Milovaného STVOŘITELE,

takového, jaký skutečně je,

dobro, lásky, moudrost a harmonie.

 

Nesrovnávejte lidé milí

tento svět s našimi světy,

je to něco tak opačného,

že by jste úžasem oněměli.

 

Světy Pravé jsou tvořeny

jen skutečnými Anděly,

jejich velké poznání

nelze na Zemi srovnat s ničím.

 

Celistvé jejich vědomí,

správně pracuje s realitami,

vždy v souladu se Zákony,

které Stvořitel vlastní.

 

On je vlastníkem Světla

všeho napájení Stvoření,

Pravými principy duchovními

z jeho mysli absolutní.

 

Vše se skládá z vibrací

Světla – Stvořitel Prvotní,

všechen život je napájen Jím

PRAVDOU, LÁSKOU MOUDROSTÍ.

 

Tak se miláčkové snažte

svůj stav nevědomí obrátit,

zaměřením nitra a srdcí svých

se z této pasti vysvobodit.

 

Tento váš svět však nepatří

do Pravých světů Stvoření,

je dílem pseudotvůrců

se Stvořitelovým dovolením.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2229.  Kdo to řídí ? (613).                (Přijal Ivo A. Benda.)             6:08-6:24 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KDO TO ŘÍDÍ ?

 

 

„Ve zpěvu lesních ptáků,

píši řádky tomu,

kdo klade si otázky

jaké síly jsou za námi.

 

Ve VNITŘNÍCH světech, to se ví,

co vědci nazývají atomy,

jsou to ale vesmíry

částice elementární.

 

Tam život Pravý pulzuje

v řádu vesmírného dění,

žádný chaos nepanuje

tam, kde bytí stojí.

 

Ze života VNITŘNÍHO

je tvořen život VNĚJŠÍ,

další světy tvořeny

láskou, pravdou, dobrem a moudrostí.

 

VNĚJŠÍ světy jsou

vždy závislé na vnitřních,

mezi nimi pulzují

světy SPOJOVACÍ.

 

Vše, co zde vidíte

je projev života,

všechno je bytostné

láska – základ života.

 

Nic neexistuje samo,

vše je důkladně propojeno,

v celistvosti – jednotě

moudrostí Stvořitele.

 

Nevěřte těm, co tvrdí,

že život sám se stvořil,

popírají pravdu zjevnou

a nedokázali nikdy nic.

 

Říkají si vědci,

řídí je však pseudotvůrci, vlnami,

ze světů temných, schovaní,

aby tak dobře klamali.

 

Ve skutečnosti jsou to nástroje

na ovládání lidstva,

duší zbloudilých a svedených

jež nezajímá PRAVDA.

 

K čemu jim pravda je,

oni naprogramovaní maje,

mysl svou po miliony let,

kráčí v rytmu ovládače.

 

Svou svobodu a čistotu zaměnili

za otroctví a Temné světy,

ty, které nestvořil Stvořitel,

ale sami pseudotvůrci.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2230.  Dálkové ovládání (614).         (Přijal Ivo A. Benda.)             9:18-9:30 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

 

 

„Ne, to nechtěl jsem říct

jak šla mi ta nit,

vždyť stále jsme v prostředí

vln energií ovládacích !

 

Prostorem stále běží

velmi jemné vlny,

které byly stvořeny

s úmyslem negativním.

 

Ovládat jako loutku

zachtělo se pseudotvůrcům,

oni posedlí tímto

jsou již od počátku.

 

Oni zapouzdřili části

celistvé Pravé bytosti,

Ducha, duši uvěznili

a s tělem si jen hrají.

 

Loutky, to je svět,

který si přišly vyzkoušet,

jak chutná každodenní

dálkové ovládání.

 

Na vlastní kůži pochopí

každý, kdo to vyzkouší,

že není to med žádný

loutkový neživot, naruby.

 

V rafinovaném prostředí

vše „jako“ nastavené,

promyšlen každý puntík,

šílenství z pekel.

 

Když Země tolik věků

lidstvo stejné nese,

historii svou nářků

v potu tváře loutkuje.

 

Vše překrouceno jest,

nic Pravé není,

jen postižený přec

má trochu víc ochrany.

 

Nemusí být začleněn

do širého pseudosystému,

on malý svět si buduje

však neví nic o lidstvu.

 

O to tolik však nejde

hlavní je ten zážitek,

jak chutná svět loutek,

který jej obklopuje.

 

Tak si nese poznání

zpět do Pravých světů,

tam, kde Domov je v Nebi

a není žádných šílenců.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2231.  Bílá tma (615).                    (Přijal Ivo A. Benda.)           20:48-21:03 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

BÍLÁ TMA

 

 

„Je noční čas, však sníh

na krajinu se sype zas,

ačkoliv tma vše halí

sníh bílým skvostem svítí.

 

Bílá tma v provedení

jak planeta země je a není

průnikem tmy a posvícení

naprosto divotvorné snažení.

 

Tma svůj záměr vše skrýt

a vysát Světlo, její cíl,

Světlo naopak vše odkrýt

a řádně kraj osvítit.

 

Tak se kloubí dvě energie,

ty, které nepatří k sobě,

neustále plně zobrazí

veškeré jejich záměry.

 

Proces odkrývání běží,

posouvá se závoj zapomnění,

teď rozpomenout se máš

na svůj úděl, podstatu zas !

 

Ty neměl´s zdání o Tmě a Světle

ve škole nic neučí – účelově,

aby vše skryto zůstalo

z předchozích dob, co je lidstvo.

 

Tento čas již končí

nová etapa se tyčí

na scéně se prosvítí

PRAVDA celá transparentní.

 

Zviditelnění skrytého

důležitým procesem na Zemi,

nesou lidé s posláním,

Světla s podporou v Nebi.

 

Důležité je zviditelnit

v kontrastu Světla a Tmy,

všechna lidská zákoutí,

aby odpověď poskytly.

 

Jak vypadá svět který

bez Stvořitele se řítí

do Temnot z ploch šikmých,

které si sám nastavil.

 

Je poučné vědět a cítit

jak lidé se stále řítí

do pasti čipových technologií

pod taktovkou Temnoty.

 

Je ti, co odvahou kypí,

nemají strach a sílí,

Světlo stále šíří

po černobílém kraji.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2232.  Umět milovat (616).               (Přijal Ivo A. Benda.)        21:06-21:28 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UMĚT MILOVAT

 

 

„Umět milovat je dar,

co Stvořitel nám dal,

my vědět máme jak

naložit s ním, co dál.

 

Je to souhra vztahů

mezi lidmi, co mravů

si cení velmi v hloubce

nitra, mají tam Stvořitele.

 

Oni ví snažit je třeba

milovat a být milován,

že samo nic není

tak, jako posvícení.

 

Jak dále z nitra svého

lásku čistou do srdce jiného

v činech svých projeveného

lidského štěstí a přátelství.

 

Dej z nitra vše, co máš

vždyť upřímnost je ozdoba

každého pravého člověka,

Anděly v Nebi přiláká.

 

Podporu svou darují,

všem, kdo milují,

bližní své i sebe,

nejvíc však STVOŘITELE.

 

Dál se snaž být Pravým,

čistým, upřímným k jiným,

jak sníh čistý a lehký

se pak jen vznášíš.

 

Neustále vidíš Světlo,

tak zářivé, jak nikdo,

to Anděl strážný, ano,

stojí s tebou dávno.

 

Co dít se může když

láskou vše zaplavíš,

srdce jiná osvítíš,

pak ona udělají totéž, víš ?

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2233.  Nositelé iluzí (617).               (Přijal Ivo A. Benda.)         21:48-22:02 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOSITELÉ ILUZÍ

 

 

„Když žijete bez lásky

jak domy na písku stojí,

vaše osudy lidské,

to se rychle vzpamatujte !

 

Bez lásky jste snadnými

HRAČKAMI pseudotvůrců,

ni krok výše neučiníte,

to si pište, lidé milí !

 

Jak loďky na rozbouřeném moři

na Zemi životy běží,

bez majáků Světla jste

ztraceni a ve vlnách utopeni.

 

Snad si nemyslíte,

že vás jen tak pustí,

že jim snad domluvíte,

aby jste šli k Ráji ?

 

To je lidskou ILUZÍ,

tyto jejich představy,

hloub do Temna padají

NOSITELÉ ILUZÍ.

 

Jak pírko lehké víříte

v rytmu jejich energií,

jak písknou, tak tancujete,

TO SE VÁM LÍBÍ ?

 

Všichni lidé na zemi

mají problém v OVLÁDÁNÍ,

nezáleží na velikosti

národa, z kterého pochází.

 

Piš si dítě lidské,

že cestu dlouhou máš,

pakliže se VZEPŘEŠ,

tisíce zkoušek zdoláš.

 

Pak jednou uvidíš

celé to lidské pachtění,

v rytmu programů – ovládání

z dílen pseudotvůrců – Temnoty.

 

Vzchop se, už dost bylo

„životů“ tvých potupných,

důstojnost nastup milý

SRDCE ZÁŘ tě vysvobodí.

 

Jak Andělé na nebi

jednou i ty uvidíš

PRAVDU celou v nahotě

a vše uznáš – pochopíš.

 

LÁSKA tím klíčem je

v činech tvých denně,

netančit v loutkové scéně

na té divotvorné Zemi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2234.  Tak se zastav (618).               (Přijal Ivo A. Benda.)         22:04-22:14 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

TAK SE ZASTAV

 

 

„Když vítr krajem sviští

oznamuje ZMĚNU ROZPOLOŽENÍ,

tak, jak si Země cení

čistoty svého žití.

 

Ona dokáže si vzíti

osud svůj do otěží

a vyhnat ty, kdo stěží

mohou na ní přežít.

 

Jsou to lidští paraziti,

ti, co drancovat milují,

její zdroje energií

a chovat se jak tupí.

 

Jejich čas již končí

OČISTNÉ VLNY SE TOČÍ

stále častěji v krajích

této milované planety.

 

Ona síly má dosti

na očištění vší zlosti,

těch, co jen hrabali

jak hraboši do zásoby.

 

Spanilá Země krouží

věky dlouhé ve své pouti,

bezbřehým Vesmírem kterým

ona je nedílnou součástí.

 

TAK SE ZASTAV ČLOVĚČE

na hranici možného jsi došel,

teď propast před tebou je

a bod obratu se rýsuje.

 

Záleží na volbě jejich

zda si již uvědomí,

že takto nelze žít

a chovat se jak kobylky.

 

Skromnost hledej v srdci,

víc se snaž ji uchopit,

do cíle života ji vložit

a jiným cestu osvítit.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2235.  Uvědom si krásu (619).         (Přijal Ivo A. Benda.)         22:20-22:34 hodin.  6.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UVĚDOM SI KRÁSU

 

 

„Ach, jak vidím tu

kouzelnou srdce krásu

vědomí toho tě uchopí

a do výšin nadnese – dík.

 

Proč nevidět, co krásné je ?

Prostota srdce bílého hřeje,

tím, co vždy bylo neznámého

pro lidské hledající poupě.

 

Úchvatnost každého očaruje

láska pramenící ze srdce

lidských bytostí, co jich je,

a obrátí dosavadní postoje.

 

A jak více vidíš zlaté

záře srdcí kolem tebe,

ony zaplaví tě dokonale

tím, co v Nebi znají milosrdně.

 

Je to blaženost sama

v provedení lidském sálá,

jak květina neznámá,

co jarní vítr zavál.

 

Víš, že nic se neurodí

bez lásky – upřímnosti

a čistých úmyslů,

není dlouhého trvání.

 

Co bez něhy nitra stavěno

brzy spadne do něho,

kdož sám se tak přičinil,

krátké trvání zařídil.

 

Přec každý může pochopit,

že LÁSKA je ten klíč

k bytí a štěstí rodin,

těch, co již zapomněli.

 

Rozpomínání si krásy

vnitřní bez příkrasy

se děje tomu,

kdo milého hledal v nitru.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co miluje svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

s láskou radostně předám básničku. Ivo.

 

 

 

2236.  Co vám neřekli (620).            (Přijal Ivo A. Benda.)             6:20-6:35 hodin.  7.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

CO VÁM NEŘEKLI

 

 

„Jednou lidstvo pozvedne

svoji duchovní úroveň

na vědomí sebe a Stvoření

a hlavně o STVOŘITELI PRVOTNÍM.

 

Je již dávno, co byly,

v lidstvu zcela zapomenuty

veškeré duchovní principy,

VĚDA SOUVZTAŽNOSTÍ.

 

Ztratily se v hlubinách věků

pod taktovkou pseudotvůrců

a nahrazeny byly

nevědomím a tradicemi.

 

Tak lidé zobrazují

své hluboké nevědomí

jemuž odpovídá neživot celý

MRTVÝ ŽIVOT, jak říkáme v Nebi.

 

V tomto životě je zakletí

táhnoucí se dlouhé věky

a jak z Nebe přicházejí,

rozsvěcují se světlušky.

 

Jaké je Pravé uspořádání ?

to, co vám ve škole neřekli ?

neb, co oni sami naprogramovaní

pseudotvůrci z Temnoty !

 

Když nevidíte kontakty

s Anděly v Nebi,

někdo si dal práci,

aby tomu zamezil.

 

Nic samo není,

mnoho energie stojí falšování

toho, že vše je normální,

ale opaky jsou skutečností.

 

Není žádné porovnání,

tohoto života a v Nebi,

to docílili pomazaní

rozumáři z Temnoty !

 

Tak je všechno podezřelé

pro toho, kdo cítí cele,

klade si od mala otázky

a mezi ně patříš i ty.

 

Ne jednu příležitost dáváme

k vysvobození ze Země,

řada z vás se navrací

Domů, do života v Nebi.

 

To vám také neřekli,

že část z vás se navrací

s tělem živým či po odložení

do Rájů Pravého Stvoření.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2237.  Čipové otroctví (621).            (Přijal Ivo A. Benda.)             6:40-6:53 hodin.  7.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ČIPOVÉ OTROCTVÍ

 

 

„Za posledních dvacet let

informatika změnila svět,

však kvalitu života NE

a délku jakbysmet.

 

Volného času NENÍ,

více bylo v minulosti

nejvíc ve středověku,

ale to už dnes není.

 

Každý dobře zapřažen

do činností o kterých

si MYSLÍ že jsou správné,

však ve stáří mnohé přehodnotí.

 

Pozvolna a nenápadně

budují otroctví maně

ještírci ze světů temných

na dálku – z podzemí !

 

Technologie lidé nevymysleli

to vám nakukali chytráci,

kteří je z Temnot dodali

jen za účelem otroctví.

 

Mají své záměry,

vaše zájmy je nezajímají,

jen je skloubili v programech,

aby nikoho nevyplašili.

 

Nyní se všude čipuje

bez ohledu na varování,

od nás a lidí Pravých,

co nepodlehli Temnotě.

 

Pod záminkou „výhod“

do všech oblastí zavádí

informační technologie,

nevyjímaje lidi.

 

 

Však „výhoda“ je jen

získaná další energie,

kterou temní zúročí

do dalšího budování otroctví.

 

Čili nedají lidem volný čas,

aby žít mohli skutečně zas,

věnovat se vztahům Pravým,

zlikvidují i rodiny.

 

V České Lípě, kde jsi

POLOVINA DĚTÍ

NARODÍ SE MIMO PŘÁTELSTVÍ

rodičů – muže a ženy.

 

Rozklad vztahů pokračuje,

kdo neprovede změnu - prohraje

ve hře falešné a temné

posvěcené těmi v čele.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2238.  Když ptáčka chytají (622).      (Přijal Ivo A. Benda.)             6:57-7:09 hodin.  7.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ

 

 

„Jak reagují ti v čele

na naše informace světelné

MLČENÍ – je základ strategie,

co jim ovládači dali do těl.

 

Jemnými vlnami řídí

každého z drtivé většiny,

těch, co stojí v čele

všech vašich institucí.

 

Oni ve snu se nachází,

něco přijde, však nemluví,

strach je dokonale drží

v té ovládací pozici.

 

Ne jinak jsou na tom lidé

ze všech sfér, co znáte,

přes šest miliard této Země

loutkuje z devadesáti procent !

 

Předem vše naprogramováno,

každému to vyhovuje,

do chvíle, kdy má málo,

ale to už je pozdě.

 

KDYŽ PTÁČKA CHYTAJÍ

PĚKNĚ MU ZPÍVAJÍ,

to je rčení staré,

co lidstvo lidstvem je.

 

Proto relativní blahobyt

trvající krátce v historii,

než člověka usměrní

do Temnot – světů jejich.

 

Copak nevidíte jak je krátký

váš život na Zemi ?

a nic vám neříkají

kam jdete po smrti !

 

Říci vám to nemohou,

pak by lidi poznali,

že dál žijí jen TAK,

JAK SI ZDE VYBRALI.

 

Tedy ne podle kariéry

či hromady zásluh,

ale podle činů skutečných,

kterými si uložili tu vibraci.

 

Vibrace energií těl

je určuje do těch sfér,

které ona ladí,

jako nástroj hudební.

 

Disharmonické nízké vibrace

do temných světů přenesou hladce,

harmonické energie lásky

přenesou do světů v Nebi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2239.  Kam vám dají čip ? (623).     (Přijal Ivo A. Benda.)              7:10-7:22 hodin.  7.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

KAM VÁM DAJÍ ČIP ?

 

 

„Protože my Andělé

můžeme cestovat v čase,

vidíme též do kuchyně

světů temných hladce.

 

Proto víme vždy

jaké programy ovládací,

vám tam ještírci vaří

pro tuto pozemskou iluzi.

 

Nemyslete si již,

že oni vás milují,

maximálně jako loutky

zdroj strachu – hrubých vibrací.

 

Tím se oni krmí,

a proto si vás pěstují

na přechodné stanici

této planetě Zemi.

 

Pak do temných světů jen

si vás klidně uloží,

jak broučky nebohé jen

ve své laboratoři.

 

Nyní zvyšují míru

Ovládacích energií,

čipové technologie mají,

vždy byly jejich !

 

KAM VÁM DAJÍ ČIP ?

no přece VŠUDE – dík,

do KAŽDÉ VĚCI na Zemi

a TĚL vašich lidských.

 

Oni studení jsou

a pod každou záminkou

kvality zboží a služeb

efektivně provedou.

 

Nemusí to dělat oni,

loutky si to samy udělají,

dobře školené vědci, firmami

a řízené médii.

 

A to ještě nevědí,

že příroda je v umělém držení,

námi, Vesmírnými lidmi,

aby byl čas na vysvobození.

 

Těch, co si to zvolili,

a něčeho si všimli,

hlavně se však ZMĚNILI,

čisté energie preferují.

 

To uvidíte všichni

jak s vámi naloží,

ti, co ovládají z temnoty,

vás lidi, co jim přitakají.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2240.  Stvořitel Prvotní všeho a všech (624).   (Přijal Ivo A. Benda.) 

15:41-15:58 hodin.  7.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH

 

 

„Stvoření se svými věky

eóny let multivesmírů,

bytostí, co souhlasily být

láskou a dobrotou stvořeny.

 

STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,

Ten, který vždy byl, je a bude,,

nestvořen nikým prostupuje

svou inteligencí vše stvořené.

 

On každému nápomocen je,

absolutní láskou, dobrem a moudrostí,

však s nikým nemanipuluje,

dal totiž SVOBODNOU VŮLI.

 

Tak bytosti Jím stvořené

stále volí co dělat a co ne,

tím vývoj poznání jejich jde

a milost hluboká Stvořitele.

 

Vědomí Stvořitele je různé,

stále se u bytostí vyvíjí,

vztah s Ním určuje pozici

ve veškerém Stvoření.

 

Neustálé volby života,

jeho kvalit probírají,

otázek plno se zodpovídá

taktéž, co nevolit.

 

Vztah mezi Stvořitelem

se v bytosti vyjeví,

při reálných volbách jejich,

které se rozhodla učinit.

 

Čím více užívá čistých energií,

lásky, dobra, pravdy a moudrosti,

tím lepší vztah a pozici

má k milovanému Stvořiteli.

 

Ten, kdo Stvořitele miluje,

zobrazí to svým životem,

nemusí o tom moc mluvit,

určující jsou volby souhlasné.

 

Ten, kdo Stvořitele opomněl,

volí jiné volby, než měl

a těmi se pak vzdaluje

dále do Tmy do Stvořitele.

 

Vibrace absolutních energií

napájí celé Stvoření,

kdo s nimi jak naloží

to Stvořitel nechává být.

 

Každá svoboda však má

ZODPOVĚDNOST za kroky neznáma,

DŮSLEDKY každý zakouší

a POZNÁNÍ své tím povýší.

 

S láskou v srdci předal všem

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,

s láskou radostně předám na Zemi. Ivo.

 

 

 

2241.  O štěstí a přátelství.                 (Přijala Helena N.)                                         15.2.2005.

Místo: Zlín.

 

 

 

O ŠTĚSTÍ A PŘÁTELSTVÍ

 

 

„O štěstí a přátelství dalo by se říct,

že nestojí vůbec nic,

jen trochu důvěry a lásky

a nedělat si vrásky

z toho, co bude za pár dní.

 

Toto spojení vydrží,

dokud budou oba dva k sobě upřímní

a pomáhat si navzájem

a klid ve své duši mít.

 

Počátek lásky a trvalého vztahu

může také zrodit se

a tisíce slov jako máku

budou je neustále vracet znovu

 

Jak moc tě potřebuji a slibuji,

že je pro mě prvořadé naplnit tvé srdce štěstím

a tvá přání ať i přáním mým jsou

a radost ve tvé duši

rozpoutává úsměv na mé tváři.

 

S láskou všechno přeji ti

ať daří se ve tvém žití

a tvé oči jak dva plamínky

stále radostí svítí

na té tvé cestě bytím.

 

O lásce a přátelství

můžeme toho ještě napsat mnoho,

tak jako knihu nepopsanou,

kterou jen někdo odložil stranou

a dál svůj příběh bude psát.

 

Když naplní ho inspirace

z Nebes a ze všech stran

doléhá můza která změní

lidské myšlenky k zamyšlení

a zázrak který má se stát

v první řadě musí sám

na přední stránce upoutat.

 

Myšlenky plynou tvou myslí

a možná je dobré se ptát:

Proč má mě tento člověk TOLIK RÁD,

jehož PŘÁTELSTVÍ si tak cením ?

 

S láskou a úctou k přátelství tvůj

věrný Aštar Šeran a Plejáďané.“

 

 

 

2242.  Od Stvořitele o trpělivosti a víře. (Přijala Helena N.)                                      17.2.2005.

Místo: Zlín.

 

 

„Občas se vyskytnou ve vašem životě chvíle, kdy si připadáte opuštění, zrazení a nevíte jak dál, je to vše ale většinou jen ZKOUŠKA VAŠÍ TRPĚLIVOSTI A VÍRY, víry v sebe sama a ve Stvořitele. Cožpak bych vás mohl někdy opustit ?  Já jsem ve vás a vy jste Mnou v té nekonečné věčnosti, to jen vy si někdy připadáte opuštění a oddělení a stále hledáte důvod, proč se tak stalo. Já jsem vás ale nikdy neopustil a neopustím a stále jsem s vámi a miluji vás po všechen ten čas.

 

S láskou všem milovaným bytostem na této Zemi, Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

2243.  Od Stvořitele.                          (Přijala Helena N.)                                         17.2.2005.

Místo: Zlín.

 

 

„Moji drazí přátelé a lidé, chtěl bych na vás ocenit vaši ODVAHU a ROZHODNOST pro ZMĚNU ve vašem životě, kterou děláte. Velice s vámi soucítím a věřím, že tato rozhodnutí, která děláte, vychází ZEVNITŘ Z VAŠEHO SRDCE a že vše proběhne dle vyšší vůle k vaší pomoci.

 

S láskou a úctou vás objímá ten, který na vás vždy s otevřenou náručí čeká - Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

 

 

2244.  Hlas andělů.                              (Přijala Mirael.)                       23:15 hodin. 23.1.2005.

 

 

 

HLAS ANDĚLŮ

 

 

„Já Anděly slyším říkat z Nebe,

jejich hlas je krásný, líbezný.

 

Slova, co říkají mi s láskou dávají

a svět je rázem něžně nádherný.

 

Když milovat se všichni budete

a srdce své mít jako na dlani,

váš svět se změní v ráj na Zemi.

 

Takový je Zákon našeho Stvořitele,

takový je Zákon Vesmíru,

že ten, koho láska v srdci hřeje

je schopen všech úkolů.

 

Pracovat s láskou Stvořitele,

pracovat s láskou pro druhé,

to je ten úkol, co tu máme

a nepachtit se po jiném.“

 

 

 2245.  Láska z Nebe.                           (Přijala Mirael.)                         8:55 hodin. 17.2.2005.

 

LÁSKA Z NEBE

 

 

„Když nám dobře nasloucháš

a máš lásku v srdci,

nad sebou nás v loďce máš,

lásku dáváme ti.

 

Je to láska z Nebíčka

láska z Vesmíru

je tak velká, obrovská,

je od Stvořitele.

 

Máš ji v srdci každý den,

nosíš si ji v sobě,

je to láska nebeská,

ta od Stvořitele.“

 

 

 

2246.  Je zde místo pro vás.                   (Přijal Petr S.)              14:20-14:35 hodin. 7.3.2005.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Zdravíme tě my, tví bratři z lodí nad tebou, my jsme zástupci naší civilizace LEMURIE. Jsme tu s vámi a pomáháme vám s láskou a radostí. Děláme to rádi. Pozorujeme vás, jak se vyvíjíte. Naši předkové žili na vaší planetě Zemi a nyní se nacházíme – přebýváme zde ve vesmírném prostoru v našich mateřských lodích vámi nespatřených. Žijeme ve vyšší – 5. dimenzi. Spolupracujeme s některými civilizacemi při vaší záchraně. Jsme připraveni vám pomoci. Kdykoliv na našich lodích je místo i pro vás. Máme vás rádi, tví bratři, ahoj.“

 

 

2247.  Pozdravy od Přátel.                      (Přijal Petr S.)                                              7.3.2005.

Místo: Mělnicko.

 

„Zdravíme tě s láskou my Přátelé Vesmírní z lodí nad tebou z Aštarovy Velké vesmírné flotily. Hlásíme se ti my Přátelé Vesmírní z lodí nad tebou, velitelka Zora, Renata, Aštar, Ester, Izák a další tě zdraví s láskou v srdcích, milujeme tě a máme tě moc rádi, Zora, Renata, Pleja, Aštar Šeran, Karné, Solaris Kumara a mnoho dalších tvých Přátel a nyní se připojují já Aranet z planety Erry, jsem moc ráda, že si chceš s námi povídat. Ano milý bratře náš, pracuj na sobě, my tě vedeme s láskou a pokorou, tví bratři a sestry z Plejád, Jamahama, Arahat Atersata a další tě moc milují, neztrácej zájem se vyvíjet pozitivním směrem, my jsme tu, já AranetErry, Jokohama, Jar, milujeme tě z celého srdce, to ti s láskou v srdci sdělila Aranet a Přátelé z plejád a další z Andromedy se připojují.“

 

 

2248.  Stav lidstva.                                  (Přijal David B.)                                        23.2.2005.

Místo: Žatecko.

 

 

„Zdravím tě Davide já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.

 

Mám velikou radost, z toho, že se se mnou spojuješ a mám pro Tebe další informace ohledně stavu planety Země a lidstva pozemského. Vibrační znečištění planety Země negativními myšlenkami, tedy hrubými vibracemi se stále zhoršuje a dosahuje kritického bodu, kdy započnou kataklyzmatické události nevídaného rozsahu, jaké tzv. moderní lidstvo nepamatuje.

 

Dále ti chci sdělit, že den, kdy budou odvoláni všichni zástupci Sil světla z planety Země, tedy všichni ti lidé, kteří volili a stále volí pozitivní chování a myšlení se značně přiblížil. Tento den je již velice blízko, jak se u vás říká „na dosah“, a v noci dojde k vyzvednutí těchto světlonošů do našich lodí vesmírných. Vše proběhne naprosto hladce, v klidu, většinou ve spánku, mnoho z vás toto již zřetelně cítí a také se na tento okamžik velice těší. I my vesmírní bratři a sestry zde v lodích očekáváme tuto radostnou událost a jsme připraveni provést tento úkol kdykoliv.

 

Na Nové Zemi je již mnoho z infrastruktury připraveno, tzn. obydlí pro vás a také další budovy potřebné pro fungování této Nové společnosti.

 

Dále ti chci sdělit, že zde na staré Zemi se mění mnoho ohledně zotročení lidstva a ztráty posledních svobod, které lidem ještě zbývají. Jsou zaváděny další a další dílčí ovládací projekty, které se masově šíří po celé planetě a pokračuje tak propad této společnosti směrem dolů, k temnotám.

 

Dále se ti Davide zodpověděla otázka při poslední návštěvě tvé rodiny u tebe. Ano jak jsi se mohl přesvědčit, mnoho lidí co tě zná z tvého bývalého bydliště a působiště, má informace od tebe a od nás Vesmírných lidí Sil světla. Letáková akce kterou jsi před lety zde provedl měla veliký dopad na místní obyvatelstvo, důkazem je to, že tyto informace světelné jsou zde spojovány s tvou osobou. Ti lidé, kteří něvěřícně kroutí hlavou, se velice brzy a na vlastní kůži přesvědčí o tom, co volili a zakusí tak následky a důsledky těchto voleb. Samozřejmě, že je i zde nadále možnost kdykoliv učinit volbu změny a začít se tak vysvobozovat z pseudoživota a vytvořit si tak podmínky pro 2. vlnu evakuace. Vše závisí na volbách těchto lidí. Veškeré informace o tomto procesu jsou v dostatečném rozsahu zpracovány na www.vesmirni-lide.cz.“

 

Děkuji ti Ptaahu za toto sdělení a také vám všem na lodích a  posílám vám proudy lásky.

 

 

2249.  Volby lidí.                                    (Přijal David B.)                                         25.2.2005.

Místo: Žatecko.

 

 

„Milý Davide,

 

Hovořím k tobě Já, Pán Ježíš Kristus, posílám ti proudy hřejivé lásky a jsem rád, že jsi se se mnou dnes spojil.

 

Mám velikou radost z vás všech, co Mě tak vydatně pomáháte v tvorbě a kráčíte tak správně ve své cestě Pravé směrem Domů, do Pravého Stvoření. U vás na planetě Zemi zde ve 3. dimenzi se dějí další a další věci, které vás všechny co máte svá srdíčka neustále otevřená upozorňují na to, že čas velikých změn se přiblížil na dosah. Ano je to veliká událost pro vás všechny a celé Pravé Stvoření vám pomáhá, vše pozoruje a poučuje se. Vidíte sami, že všude kam vejdete, na co se podíváte, tak všude je zapotřebí vaší přítomnosti, neboť z vás vyzařuje pravda a láska, které je tu tolik zapotřebí. Stále se více ukazují negativní volby lidí, doslova na každém kroku jsou vidět jejich důsledky, následky a manifestace, toho co volili ve své pýše a nevědomosti.

 

Volby lidí na planetě Zemi byli učiněny a není proto zapotřebí aby zde setrvávali více ti, kteří volili a stále volí stav pozitivní. Ti budou Mnou odvoláni ve velice brzké době, aby se zde mohla náležitě zodpovědět a zobrazit plnost negativního stavu.

 

Vydržte proto moji milí, vytrvejte ve svém úsilí, pomáhejte dále bližním svým, jsem stále s vámi a posílám vám mnoho lásky. Toto vše ti s láskou a vám všem předává Pán Ježíš Kristus.

 

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení a tyto informace a s láskou je předávám ostatním, David.

 

 

 

2250.  Zářivé barvy (625).                (Přijal Ivo A. Benda.)            6:43-7:05 hodin.  10.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZÁŘIVÉ BARVY

 

 

„Vše, co kolem sebe vidíte

má barevnou škálu Stvořitele,

kterou On pro váš zrak

nadělil pro učiněný zázrak.

 

Hra barev je součástí

života vašeho na Zemi,

má důležitou funkci

až v temnotách člověk pochopí.

 

Barvy významně působí

na psychiku všech lidí,

ony jsou důležitou součástí

kvality životního prostředí.

 

ZÁŘIVÉ BARVY jsou

světlé odstíny s bílou

včetně bílé samé

dohromady tvořené duhou.

 

Vězte milí lidé,

že málokdo si všimne,

že zářivé barvy spojují

lidi s Pravými světy.

 

Jde o druh vibrací,

který neustále proudí

přes zářivou barvu

z Pravých světů v Nebi.

 

Je to tedy zářič energií,

kterým teče do tohoto prostředí

a tak docela vylepšuje

bilanci na planetě Zemi.

 

Nejsilnější je Slunce,

svým zlatým světlem hebce

zaplavuje vše temné

co se nachází na Zemi vymístěné.

 

Žlutá barva je

teplou jako Slunce,

má mnoho odstínů

jak kdo si vybere.

 

Barvy oblečení vám ovlivňují

vaši vibrační bilanci,

vyzařování vaše čakrami

ZÁŘIVÉ BARVY POSILUJÍ.

 

Černá a tmavá je barvou,

do které energie padá v nenávratnu,

propojuje do Temných světů,

vysává vás černou dírou.

 

Proto si dejte pozor na barvy,

červená zesiluje ostatní,

život váš výrazně ovlivní

vaše barevné zázemí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co miluje svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

s láskou radostně předám básničku. Ivo.

 

 

 

2251.  Dnešní otroctví (626).           (Přijal Ivo A. Benda.)        10:19-10:29 hodin.  10.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DNEŠNÍ OTROCTVÍ

 

 

„Lidé již dnes zakoušejí

skutečné otroctví na Zemi

ve všech oblastech zaměstnání,

které se tu nachází.

 

Dvanáctihodinové směny

nejsou jen ve firmách výrobních,

ale také u služeb,

například ve zdravotnictví.

 

Každý si snad domyslí

jaká kvalita je služby,

když člověk je prací zmožený

a navíc řádně vytížený.

 

Přechází se na dvanáctky

z osmihodinových směn,

při současném vyhazování

„přebytečných“ jednotek.

 

Nezachází se tu s lidmi,

ale s ubohými otroky,

však oni si to vybrali

volbami mnohými.

 

Každý člověk zažívá

přesně co si vybral,

volbami souvztažnými

v předcházejícím období.

 

Nejen v tomto životě,

ale v životech předešlých,

volil tam již různě,

dnes se stále promítají.

 

Každý tak může pochopit,

že něco dříve pokazil,

dnes se jen vrací,

co dříve jiným přivodil a neočistil.

 

Ten, kdo čisté životy ved

dnes mimo otroctví je,

má více času na sebe

na duchovní rozvoj široce !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2252.  Všechno je jinak (627).          (Přijal Ivo A. Benda.)       13:12-13:25 hodin.  10.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VŠECHNO JE JINAK

 

 

„Tak, jak jste se na Zemi

se záměrem narodili,

jste dětství přijali,

lidé různí milí.

 

Toto dětství duchovně značí,

že dětmi jste ve Stvoření,

i když zde stárnete

stále jste jen dětmi.

 

Je to negativním stavem,

ze kterého je možno vyrůst,

to však nelze za den,

ale většinou za mnoho životů.

 

Ve vyspělých Pravých společnostech

nemají dětství žádné,

fyzické ani duchovní

odpovídá to jejich vývoji.

 

Zde na planetě Zemi

je negativní stav ovládací,

je třeba se vyvléct z něho

a transformovat své tělo.

 

Svá těla negativní přeměnit

do pozitivního rozpoložení,

značí to změnu komplexní,

pomáhají naši biolog – lékaři.

 

Hlavní je však volba

pozitivního čistého života,

ne fatálního pseuda,

ale jednoduchá ÚPLNÁ ZMĚNA.

 

Vše, co ve škole říkali

si obraťte do opačné polohy,

tak se nejsnadněji přiblížíte

čisté a skutečné pravdy.

 

Protože je zde pseudosvět

dálkovými vlnami ovládán,

snadno již pochopíte, snad,

že je třeba VŠE PŘEHODNOTIT.

 

Začíná to u toho

jakou životosprávu zvolit,

zda stále otročit

a život mít převrácený.

 

Stačí si uvědomit,

že nad vším je Stvořitel,

On má vždy plné moci

nad celým loutkovým stvořením.

 

Vymezuje Silám temna,

co smí a kde již nehrát,

jen VAŠE VOLBY UMOŽNÍ

POSOUVAT TYTO MANTINELY.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2253.  Léčení duchovního srdce (628).  (Přijal Ivo A. Benda.)  17:20-17:37 hodin.  13.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LÉČENÍ DUCHOVNÍHO SRDCE

 

 

„Léčení duchovního srdce

má klíčový význam, člověče,

je to proces který

ti jej znovu OTEVŘE.

 

Základem je LÁSKA,

bez ní se nikam nepohneš,

je stále dosažitelná

v NITRU tvém u STVOŘITELE.

 

Především je nutno

zablokované zavřené srdce

řádně rozhýbat do ROTACE

a VYČISTIT největší BLOK.

 

Při tomto ti pomůže

Stvořitel Prvotní všeho a všech,

On má vždy ZÁJEM

na vyčištění tvého srdce.

 

Dále máš pomocníky,

nás, Vesmírné lidi,

kteří pracují jak včelky

na obnově a láskyplnosti srdcí.

 

Tento proces podpoříš

Svým zájmem o lásky

k přírodě, zvířátkům, lidem,

které máš ve své blízkosti.

 

Tento proces je klíčový

pro tvé úplné vysvobození

z loutkové ovládací scény

řízené pseudotvůrci.

 

Srdce duchovní je nástroj,

kterým získáš CÍTĚNÍ,

následně správné VEDENÍ

od STVOŘITELE PRVOTNÍHO.

 

Po čištění srdce probíhá

vylaďování na další těla,

mentální, fyzické, duši a Ducha

postupně, harmonicky – DUCHOVNÍ CESTA.

 

Tímto získáš klíč

k přívodu láskyplných energií

od všech z Pravého Stvoření

a Stvořitele – milostí.

 

Léčit srdce můžete

kdykoli, kdy se rozhodnete,

snad všichni lidé již pochopí

jak důležitý je proces LÉČENÍ.

 

Andělé v Nebi svou pomocí

hodně vás v lásce uvědomí,

obdržíte duchovní implantáty,

tak, jak je postupně zapotřebí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2254.  Zapomněli jsme stárnout (629). (Přijal Ivo A. Benda.)   10:49-11:09 hodin.  15.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZAPOMNĚLI JSME STÁRNOUT

 

 

„My, kteří jsme se rozhodli

jít na Novou Zemi,

otevřeli dveře mládí

a zanechali stárnutí.

 

Pozitivní naše činy,

smích a humor mezi loutkami,

nás dostatečně chrání

před rychlým stárnutím.

 

My nikdy nesmířili se s tím,

že jednou budeme nemohoucí,

živořit na kraji společnosti

a být druhým na obtíž.

 

My milujeme vše, co má krásu

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, ne pro okrasu,

vždyť co je víc než LÁSKA ČISTÁ,

která zastavit stárnutí ZVLÁDLA !

 

Ona má moc mládí,

které nám rychle vrátí,

všechny neduhy stáří

odstraní a zbude mládí.

 

Tak jako je vše pomíjivé

i stáří se dá nahradit smíchem,

tím skutečným a milým,

který jde od samého SRDCE.

 

Milovat je rušit stárnutí,

které nevrátí už nikdy,

pokud si lásku života zvolíte,

to už pochopte lidi !

 

Dnes se zázraky dějí

i v loutkové scéně na Zemi

se někteří zcela vysvobodí

a udělali hráz stárnutí.

 

Co vše si člověk může přát,

než prožít tento ZÁZRAK,

svěží tělo, mysl získat

a vymanit se z nemocí tak.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2255.  Udělejte si Nebe (630).           (Přijal Ivo A. Benda.)      15:10-15:26 hodin.  15.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

UDĚLEJTE SI NEBE

 

 

„Lidé milí na planetě Zemi

svůj život máte v rukou svých,

tohle si jen uvědomit

a pak je možno se snažit.

 

Opustit všechny ovládače,

které vás jen zaměstnávají,

věci, spolky, firmy a vidění,

které jsou jen ILUZÍ.

 

To, co tu každý dělá,

je jen OVLÁDACÍ PROGRAM

z Temných světů uvinutý

před několika lety.

 

To, co v programu není

je VAŠE VYSVOBOZENÍ,

je to SRDCE DUCHOVNÍ

uvnitř vaší hrudi.

 

Když si tohle uvědomíte,

máte nástroj, jež vás povede,

je nutné jej řádně otevřít

proti vůli Temnoty.

 

Máte v něm STVOŘITELE,

Toho, jenž vás láskou zahrnuje

a tohle ovládání dovoluje,

dal průchod VAŠÍ VOLBĚ.

 

Když si zvolíte Nebe,

kde láska a dobro se miluje,

kde ovládače jsou opuštěny

a láska stojí v popředí.

 

Jde o vaše VZTAHY

láskyplné uspořádání,

tam u vás na Zemi,

která je a není.

 

Váš svět stínový

z loutek umně sestavený

dálkově z Temna ovládaný

se ze dne na den převrátí.

 

Je to otázka VOLBY,

kterou denně cítíš,

provést ji vždy MUSÍŠ,

tak proč si Světlo nezvolit ?

 

Mírový život svobodný

bez tvrdého ovládání vlnami,

dnes už máte mobily,

tak copak to nelze pochopit ?

 

Vaše iluze dodaná

z Temnot se hroutí vlivem Světla,

má dnes trhlinu která

vám Nebe brzy udělá.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2256.  Mír lidem (631).                    (Přijal Ivo A. Benda.)      15:30-15:42 hodin.  15.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

MÍR LIDEM

 

 

„Historie lidská na Zemi

je plná válek a bojů o energii

negativní stav je BRÁT

odevšad jakoukoliv energii.

 

Až jednou poznáte

co LÁSKA umí v životě,

nikdy vás nenapadne

takto bojovat ještě.

 

Všeho je všude dostatek,

Stvořitel Prvotní je všude,

Jeho čistá inteligence

proudí vším, co vidíte.

 

Proto se stále nebojte

o jakékoliv energie,

začněte dávat od sebe

láskyplné činy – energie.

 

Proč většina lidí

přijímá tuto iluzi,

že stále je třeba brát

aby dostatek byl znát ?

 

To volbami mnohými dopustil

své negativní ovládání

vlnami entit z Temnoty,

které na negáče čekají.

 

Celé vaše myšlení

je programem ovládacím

založen na neustálém BRANÍ

všelijakých energií.

 

Nelze brát donekonečna,

přijde den – sestup do Temna,

postupně dle volby své,

si sám odstřihuje energie.

 

Tohle nikomu nepřeji,

přesto většina takto volí,

důvodem je nevědomí,

které je živeno z Temnoty.

 

Až zář pravdy a dobra spatříte,

zapomenete na kradení energie,

pochopíte svůj propad

a naučíte se dál dávat.

 

Až problém braní vycítíte,

srdce své otevřete,

v něm bohatství naleznete

v bezpočtu Pravých světů.

 

A co teprve prožitky,

které nesou moudrost životní,

za statisíce životů vašich,

které jste již prožili.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2257.  Vyznání (632).                      (Přijal Ivo A. Benda.)                                  15.-16.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VYZNÁNÍ

 

 

„Miluji a objímám,

já takovou radost mám,

že hořím za živa

láskou k tobě, MILÁ.

 

Cítím ten dávný pocit,

kdy my spojeni byli,

svými duchovními srdci

v životě před zrozením v Nebi.

 

Tam tolik radosti bylo

a štěstí se tak pilo,

i dávalo celé společnosti

Andělů zářivých milujících.

 

Ty jsi se sem narodila,

jako já, aby byla

zase opět spojena

naše srdce zářivá.

 

Ona ozářit mohou Zemi,

tak, jak dříve v Nebi,

my to umíme, však víš,

a další lidi osvítit.

 

Není to tak dlouho, jak se zdá,

kdy jsme sklouzli do tělíčka

pozemského mimina,

jež zapomenout prý má.

 

My však nezapomněli,

zase se znovu našli,

díky našemu Stvořiteli,

který při vždycky stojí.

 

Milovat se a mít rádi,

dávno jsme to uměli,

tam, v Pravých světech v Nebi

a teď neseme lásku na Zemi.

 

Život dle duchovních zákonů,

Láska čistá tě jistí tu,

ať vzkvétá na celé Zemi

a lidé se probudí v Nebi.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2258.  Cíle ovládání (633).               (Přijal Ivo A. Benda.)         9:45-10:05 hodin.  16.3.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

CÍLE OVLÁDÁNÍ

 

 

„Jaké cíle pseudotvůrci mají,

též ještírci v lidském ovládání,

prapodivné loutkové scény,

po věky na planetě Zemi ?

 

Je to v první řadě především

vytvořit lidem BLOKY,

dle plánu na životy

stovek inkarnací budoucích.

 

Bloky v energetickém systému

ze 12 čaker ponechat jen jednu,

aby loutka odříznuta byla

od napájení Stvořitele – Života.

 

UKRÁST SRDCE – to je cíl

srdeční čakru uzavřít,

aby loutka již nehlesla

niternou komunikací s Anděly.

 

Zavřít niterné spojení,

to je důležitý cíl,

převést na vnější komunikaci,

ovládání mysli – mluvidly.

 

K tomu dodat technologie

počítače, mobily, sítě

pavoučí kolem loutky ovinout,

jen se třepe ve smrti pout.

 

Přitom jí dát ZLATÉ TELE,

aby loutka kmitala skvěle,

vnější lesk věcí hmotných,

jako maso zavěšené před psem.

 

Tak vzniká samonapájecí smyčka,

nikdo nic přece nepozná,

zpitomělá loutka jen kmitá

otrok firmy – zaměstnání i „doma“.

 

Ještírci se baví

na loutkové scéně na Zemi,

politické systémy

KOMIKS PŘEVELIKÝ.

 

Pojmenují to demokracie,

Loutky lidské zbaští cele,

vždyť je to jejich civilizace

však ve Tmě BEZ kontaktu s Nebem !

 

Další jejich mrtvé životy

odehrávají se na světech jiných,

než to bylo na Zemi,

jiná životní úroveň a otroctví.

 

Světy zelené bez technologií

v plném působení divoké přírody,

anebo v podzemních děrách s technologií

otročí za jídlo, šaty a vzduch dle volby.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2259.  Jeseníky (634).                      (Přijal Ivo A. Benda.)                                 18.-19.3.2005.

Místo: Autobus Praha – Česká Lípa a zpět.

 

 

 

JESENÍKY

 

 

„Tyhle hory kouzlem ovinuté

tak přitáhly srdce tvé

to vše ti nabídla

milá Matka Země.

 

Ony tisíce vůní mají,

nelze je všechny zmapovati,

rozložité skalnaté vrchy

mnoha ledovci zaoblené.

 

Tato zelená říše

vtáhne tě do náruče

a pak má s polibkem

co říct neustále.

 

Já prochodil je křížem krážem,

tam, kde jen málo lidí dojde,

setkával se tam s Rájem

v doprovodu Andělů Nebe.

 

Ačkoliv jsem byl někdy sám,

sám jsem nikdy nebyl,

vždy mne někdo doprovázel

z milovaných Vesmírných Přátel.

 

I když jsem tehdy nevěděl,

však cítil něčí přítomnost,

kdo také miluje Jeseníky

a celou planetu Zemi.

 

Jedno z kouzelných setkání

se stalo na Vysoké holi

na úbočí stranou turistiky

v lůně nedotčené přírody.

 

Nedaleko od základny podzemní,

kterou již ale opustili,

z důvodu blížícího se

celoplanetárního zemětřesení.

 

Oni tu však stále jsou,

lidem pomáhají z lodí,

láskou a moudrým vedením,

které nikdo nedocení.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2260.  Dávný sen (635).                   (Přijal Ivo A. Benda.)            8:10-8:28 hodin. 19.3.2005.

Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.

 

 

 

DÁVNÝ SEN

 

 

„Když lidé nad životem

podivně zde vedeným

stále se kroutí a diví se

mají pak důležité otázky.

 

To Stvořitel všem umožnil,

mít zvědavost a nadání,

aby otázky se mohly položit

a zavdat pro volbu změny.

 

Tato vlastnost a princip duchovní

je důležitým v zóně vymístění,

on každému dává šanci se navrátit

Domů, do Pravého Stvoření.

 

Všem, kdož původ u Stvořitele mají,

zůstal v nitru hluboko uložený,

celý prožitek té dávné scény,

tam, ve světech přívětivých v Nebi.

 

Proto i v této Temnotě

má v sobě DÁVNÝ SEN,

ten, který se ozývá jen

zevnitř, z hloubi své duše.

 

Tam jemné tóny zní

radostných vztahů s Anděly,

laskavost, krása a vznešenost,

radost, štěstí a zdraví.

 

Vím, co to pro mne znamená,

kdykoliv lze zvolit návrat,

po zkušenosti s Temnotou,

co do paměti se ti vryla.

 

Protože já dobro miluji,

věnčené životem šťastným,

proto volím NÁVRAT

zpět do Nebe mezi Anděly.

 

Tak harmonizuji své vztahy,

upevním ty pozitivní,

negace rázně odhodím

a žiji jen pod Světla vedením.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2261.  Moudrost věků (636).            (Přijal Ivo A. Benda.)            8:30-8:41 hodin. 19.3.2005.

Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.

 

 

 

MOUDROST VĚKŮ

 

 

„Co přetrvá statisíce životů ?

Co hodnotu má v člověku ?

To zapsáno jest v hlubokém

lidském srdci – nitru.

 

Tak se vždy stávalo,

že vše, co se kde prožilo,

zůstalo v srdci natrvalo,

aby jednou člověka v Anděla pozvedlo.

 

Tak se milý prober již,

je to proces postupný,

ne naráz – nepřežil bys

tu záplavu pravd prožitých.

 

Pod vedením Stvořitele

milovaného rodiče dítěte,

se nitro tvé otvírá postupně,

abys měl z něj také užitek.

 

MOUDROST VĚKŮ tam objevíš

co je láska a co stín,

co dobro a pravda jest

a faleš snadno odlišíš.

 

To je ta milost Stvořitele

získat svému nitru cele

a moudrost věků využít

pro blaho všech ve Stvoření.

 

Pak teprve oceníš

smysl pouti tvé

i na této planetě Zemi,

co hostí tě na povrchu svém.

 

Moudrost věků je prožitek

statisíců životů, těch,

co ti Pravé duchovní principy

ve změti cest slepých se ukázaly.

 

V opacích totiž dlí

PRAVDA čistá jako sníh,

kdo je mocně prožil,

má v hrudi čistotu, nic víc.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2262.  Tvá tvář (637).                       (Přijal Ivo A. Benda.)            8:42-8:53 hodin. 19.3.2005.

Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.

 

 

 

TVÁ TVÁŘ

 

 

„Co JSI ZAČ, ČLOVĚČE ?

Máš milost Stvořitele,

aby jednou se ukázalo cele

JAKÉ VOLBY ČINÍŠ ZA SEBE.

 

Když zas ráno z postele vstáváš,

den před sebou čistý máš,

však záleží, jak naložíš s ním sám

a tak se zračí tvá tvář.

 

Nic není tak jasné,

že vše v rukou držíte,

nelze se vymluvit na druhé

a pak se tvářit nešťastně.

 

Princip života zní,

že každý má své volby,

které sám jako výhybky

na nádraží jasně přehodí.

 

Tak si nastavuje koleje

svého posunu v životě,

v odstínech mnoha, tisících,

do Světla vzhůru, či do Temnoty.

 

Dál se děje jen to,

co člověk sám zvolil láskou

nebo rozumem jen z hlavy

a opomenuté srdce podcenil.

 

TVÁŘ TVÁ je ukrytá

pod maskou neznáma,

ona po jisté etapě

masku odhodí a pozná tě.

 

Řekne ti kým jsi

ve světech Pravých či Temných,

jenom zde na Zemi,

je skryto pravé vyjevení.

 

To pseudotvůrci provedli,

že tvář na Zemi nezračí

skutečný stav duchovní,

aby byl zmatek veliký.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2263.  Rozednění.                                (Přijala Bára K.)                                           22.3.2005.

Místo: Opava.

 

 

 

ROZEDNĚNÍ