SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

VIII. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

  

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

 

 


Ivo A. Benda                                                                            2005

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení 1951 - 2270

 


 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy, k provedení textů:

 

Pro dobrou čtivost textů doporučuji ZACHOVAT velikost písma 12 a styl formata (je ke stažení na naší stránce), kdy jsou dobře vidět rozdíly mezi vytučněním a barvami textů. Před tiskem (většinou černobílý) pak vyznačte celý text pomocí 2 kláves (postupně držet) Control A:  Ctrl  A - tím vyznačíte celý text v souboru kromě schémat (černé pole) a pak obarvíte černou (automatickou) barvou. Schémata (čáry) jsou záměrně provedena černou barvou, aby se uživatel nemusel zdržovat pracným přebarvováním. Pro šíření dalším zájemcům je vhodný JEDNOSTRANNÝ TISK.

 

Upozornění:

 

Při zmenšování textů ZNEHODNOCUJETE jejich čtivost a sílu energií a také významně snižujete možnost dalšího kopírování jiným zájemcům ! ! !  Ekonomická pravidla jsou zde zavádějící  a toto je jeden z účinných ovládacích programů Sil temna k znehodnocení těchto textů (viděl jsem již mnohokrát). U vázaných vázaných knih (např. vazba V8 – niť a tvrdé desky) jde o něco jiného, neboť zde velmi silně vstupuje ekonomické pravidlo a navíc jsou doplňkem k internetu a xerokopiím (nemohou být základem, neboť jsou významně limitovány sponzorstvím a finanční náročností tisku, 1 kniha, 2000 ks náklad - technologicky minimální, cca půl milionu Kč, 500 stran, 200 obrázků).

 

 

 

 

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                Sdělení 1603.                  Zpracoval: Ivo A. Benda    26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

 

1951.  Rozjímání (409).                   (Přijal Ivo A. Benda)          10:18-10:54 hodin. 13.7.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

ROZJÍMÁNÍ

 

 

„Když člověk sedne si

má vidění vnitřní

v rozjímání pěje si

blahem srdce jitří.

 

Viděno zrakem vaším

radost a harmonie kvete

dětství návrat hlásím

co oko uvnitř pěje.

 

Teplé Světlo zlatavé,

vnitřní dětskost má,

jak poupátko hravé

písní prostou plá.

 

Já ptám se lidé milí,

což božství uvnitř vnímáte ?

to dítko radost cítí

jak ptáček volně hraje si.

 

Spasen v život pravý

jsem již drahnou chvíli,

kolik radosti uděláno jiným,

co svíci ve tmě našli.

 

Vedení lásky, dobra cítím

uvnitř hrudi své

dalo to řádnou píli

čistit srdce své !

 

Jen Světlo, radost šířit

stěžování a vinu zahodit,

co lásky vkládám do myšlenky

jež tvoří život celé mozaiky.

 

Tak sviť dítko pozemské,

ať svobodu a moudrost zasadíš,

lidem na planetě otrocké

co lásku a dobro znali již.

 

Každý ji má ukrytou

v srdci věky jednotou,

zapomněním překrytou

klec času si vzpomenou.

 

Do které byl jsi uvržen

jak pírko do hlubin

však čas lze brát jako sen,

jež temní uvalili na tebe.

 

Co sám přijímáš, to jsi

a rozhodně nestěžuj si !

Jako pták volný,

co křídla otevře brzy.

 

S láskou v srdci vám milým,

Ptaah předal srdcem svým.“

 

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1952.  Padlí Andělé (410).    (Přijal Ivo A. Benda a Helena K.)   11:15-11:48 hodin. 13.7.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

PADLÍ ANDĚLÉ

 

 

„Ó, vy krásní, synové a dcery,

vy otcové a matky,

vy mužové a ženy

vy krásní, jak jste mohli padnouti ?

 

Ó, vy krásní, jak jste se mohli

odchýliti z cest pravých ?

Ó, vy krásní, jak jste se mohli

opovrhovati životem, co v nebi jste žili ?

 

Život Pravý tam stojí s náručí otevřenou,

přijmout vás čeká,

avšak mnozí, co zanikli jste,

se topíte v ovládacích myšlenkách !

 

Neb volbu neživota zvolili jste,

Já nemohu vám ji brát,

až zrušíte zakletí své,

Já pomoc vám mohu dát.

 

Čas života na planetě Zemi,

nevyužili jste k pravému obrácení,

tisíce rad jste srdcem obdrželi,

však přednost čemu jste dali ???

 

Tu pýše, tu mamonu,

tam manipulaci s jinými,

závody o krádeže energií těch,

co jste si uvěznili !

 

Tak sami klec jste si nasadili

neb do ovládací pyramidy jste zapadli,

co jiným činíte se zájmem takovým,

to další vám mnohonásobně vracejí !

 

To v zóně vymístění jste se ocitli,

tam, kde ODPAD pouze jest,

nic nového jste neobjevili,

jen v bahno propad cest.

 

Já, Stvořitel, jež vás v lásce stvořil,

stále do temnot volá:

Navraťte se Domů, synové a dcery,

volbu lásky učiňte, to byla škola !

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

Děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem nevědomým,

aby poučeni byli přec.

 

 

Poznámka:

 

Padlí Andělé jsou ti Andělé, kteří VĚDOMĚ pracují proti Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, je jich málo (včetně pseudotvůrců), jim On nemůže jednoduše pomoci dříve, než oni „zruší své zakletí“.

 

TI OSTATNÍ, kteří nezvládají své světelné poslání, jsou nyní PODVEDENI, ovládnuti a svedeni temnotou, ale jim bude brzy (z hlediska počtu životů) Stvořitelem pomoženo.

 

 

1953.  Vzpomínka.                              (Přijala Hana H.)                                                  2003.

Místo: Děčín.

 

 

VZPOMÍNKA

 

 

„Až zas jednou půjdeš tou známou pěšinou,

dovol si otevřít srdce své lesu, jenž napoví,

co já tobě nesu – nesu ti nesu tvou vlastní krásu,

na kterou zapoměl´s, v tom světském času.

 

Tvá duše smutná je v zahradě bez kvítí,

kde všeho je dostatek, jen slunce tam nesvítí.

Ptáci tam nepějí, tak jako dřív,

mračna se stahují, na nebesích.

 

Neslyšíš, nevidíš, jen stále spěcháš,

pro běh ten nelidský, vláčet se necháš.

Kde je tvá čistota, kde je tvůj sen,

pro těch pár krátkých chvil, dostal ses na osten.

 

Kdo sejme tě z bodliny, která tak zraňuje,

ta bolest nelidská k zoufalství směřuje.

Začátek nového hlásí se nyní,

co můžeš jiného dát v tuto chvíli.

 

Nenech se uvěznit ve světě iluzí,

leť volně prostorem, kde slunce zář nemizí.

Zůstaň tím paprskem, jenž vůbec nic nečeká,

Uctívej život svůj, cesta je daleká.

 

Na konci cesty tvé ptáci se slétají

a svými křidélky radostně mávají.

Na křídlech světelných radost se vznáší,

kamkoliv pohlédneš, tam život krášlí.“

 

 

 

1954.  Domov.                                    (Přijala Hana H.)                                                  2003.

Místo: Děčín.

 

 

DOMOV

 

 

„Vejdi tam, odkud jsi nikdy neodešel,

vejdi tam, odkud přicházíš.

Můžeš teď překročit práh svého Domova

a tiše se ponořit tam, kde světlo promlouvá.

 

Naslouchej pečlivě hlasu z té záře,

abys pak rozpoznal své dávné tváře.

Není tu nic, co by bolelo,

jen krása nesmírná zavelí k povelu.

 

Vejdi – s odvahou vejdi sem do toho prostoru,

kde čeká tě objetí, jež vznese tě nahoru.

Světlo tě otevře jak jarní květinu,

srdce tvé zahřeje, jak slunce květ leknínu.

 

Nenajdeš ve světě místečka k zahřátí,

dokud se srdce tvé ke světlu nevrátí.

To je ten okamžik, který jsi zapomněl,

opětným shledáním téměř jsi oněměl.

 

V mysli se rozbřesklo a přišlo svítání,

ticho se probouzí v ranním rozjímání.

Ten klid a mír dál v tobě zůstává,

duše tvá chrání tě na cestě, jež nastává.

 

Ať půjdeš kamkoliv, svůj Domov pocítíš …“

 

 

 

1955.  Návrat.                                     (Přijala Hana H.)                                                  2003.

Místo: Děčín.

 

 

NÁVRAT

 

 

„Nenajdeš místečka na Zemi,

v němž by nebylo tebe část,

vzpomeň si,

už je čas.

 

Jsi včerejškem i zítřkem v tomto okamžiku,

kde prostor ani čas nemluví o zániku.

Jsi jaro, v němž rodí se krása tvá tichá,

která pak se sluncem do květů dýchá.

 

Na podzim zbarví se do listů stromů,

aby pak v zimě tě pozvala Domů.

Domov tvůj nyní je čistota bílá,

tichá a třpytivá, až srdce otvírá.

 

Opět jsi na prahu zimy a jara,

kde klid a mír předává semínka zralá.

Zasaď ta semínka do země černé,

jež ti otvírá své srdce věrné.

 

Přijímá laskavě a s něhou tvé dary,

vždyť ona dobře ví, kde dobré plody zrají.

Nebe je vysoko a Země nízko,

jen ruku natáhnout a jsou ti – tak blízko.“

 

 

 

1956.  Světelný nektar (411).            (Přijal Ivo A. Benda)        14:14-14:34 hodin. 17.7.2004.

Místo: Vlak Havířov - Český Těšín.

 

 

SVĚTELNÝ NEKTAR

 

 

„Kopretiny dvě milé,

hledí na tebe

lákají tě čile

sednout si, na ně.

 

Mají ti co dáti

Světelný nektar,

můžeš do syta sáti

a hladu říct nazdar.

 

Na fialovém pozadí

dvě kopretiny hledí

můžeš nasát poznání

jak libo je ti.

 

O lidech pozemských

i o národech vesmírných,

jež Vesmír obydlují

nejen planetu Zemi.

 

Jak ty národy vesmírné

na planetách i jinde žijí,

co soužití milostné

na první místo dali.

 

Ctít milovaného Stvořitele,

toť učení pravé,

pro Něj svůj život

obětovat cele.

 

Nic pro sebe nehromadí

jen potřeby nezbytné

sami v harmonii žijí

a lásku ctí velice.

 

Poznání velké mají

o pravém hodnotném životě,

co nejvyšší kvalitu lásky

si pěstují na kopretině.

 

Po vesmíru si létají

jak světlušky radost nosí

a to jejich poznání

bratrům a sestrám potřebným.

 

Hleď človíčku pozemský

tam vzhůru na nebe modré

poseté tisíci kopretinami

nektar lásky se sype.

 

S láskou v srdci vám milým,

Ptaah předal srdcem svým.“

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

Dvě kopretiny na fialovém pozadí vévodí úvodní straně na internetu www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1957.  Letí včelka (412).                   (Přijal Ivo A. Benda)         14:38-14:52 hodin. 17.7.2004.

Místo: Vlak Český Těšín - Čadca.

 

 

LETÍ VČELKA

 

 

„Letí včelka nad květy,

LÁSKU NESE PRO DĚTI.

Louka květů barevných,

srdce hladí po duši.

 

Sbírá lásku nektaru

potřebným ji nese,

dětem, co sami neumí

lásku žíti ještě.

 

Včelka volá na děti

Světlo lásky nesu

otevřete srdce si

poznání vám vezu !

 

Děti včelku vítají

radostí si zpívají

zase další poznání

cesta k Vesmíru se kráčí.

 

Sláva včelce pilné

co světelný nektar nosí

zde po louce pozemské

dětem lidským v pasti.

 

S láskou v srdci vám milým,

Ptaah předal srdcem svým.“

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1958.  Vesmírná stanice (413).          (Přijal Ivo A. Benda)        14:57-15:12 hodin. 17.7.2004.

Místo: Vlak Český Těšín - Čadca.

 

 

VESMÍRNÁ STANICE

 

 

„Na nebi pluje hvězdami,

vesmírná stanice za námi,

má nelehký úkol

na Zemi lidstvo rozzářit.

 

Co lásku života zapomnělo

hmotu do středu postavilo,

od rána do večera otročí

zlaté tele si tvoří.

 

Letí loď vesmírná

posádka četná zářivá

Andělů láskou dychtící

lidem pomoc nesoucí.

 

Své Domovy na krátko opustili

ve vzdálené světy odletěli

prostor a čas není překážkou

mimo něj cestují láskou.

 

Nesou ji lidem pozemským

co ve hmotě oči nechali,

na povrch věcí se zaměřili

a srdce své nechali.

 

Každodenní vztahy své

hmotě zcela podřídili,

vždyť rozklad rodin je,

proto jsme sem přiletěli.

 

Jsme vaši bratři, sestry

spolu nedávno jsme žili,

vy na jinou cestu sešli

teď hmota vámi vévodí.

 

Ó bratři, sestry pozemské

jsme tu opět s vámi,

volání o pomoc jsme slyšeli

poznání života vám dali.

 

Jak nahradit hmotu láskou ?

Jak objevit bližní své ?

Z pavoučích sítí se vymanit

toť úkol převeliký je !

 

Lásku všem vám neseme

z dalekých světů

hlavy k Nebi obraťte

srdce své na stůl !

 

S láskou v srdci vám milým,

Ptaah předal srdcem svým.“

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1959.  Oči (414).                            (Přijal Ivo A. Benda)           15:23-15:36 hodin. 17.7.2004.

Místo: Vlak Čadca - Žilina.

 

 

OČI

 

 

„Tvé oči před sebou vidím,

studny dvě hluboké

čtu v nich básně žití

to předivo časů veliké.

 

Stovky tváří jak film běží,

když do hloubky očí tvých

s láskou upřímnou hledím

a mnoho životů vím.

 

Přenos prožitků probíhá

láskou, kterou se milujeme,

navzájem bohatství nám dá

co všude bylo, jest a bude.

 

Čas jak dětská hračka se ukázal

milost nám Stvořitel dal

z této pasti nám dovolil

vysvobodit se a jít dál !

 

Oči jak dvě studny jsou

hluboké miliony let

propast času nadnesou

a nic není svět !

 

Letím, letím dálavou

z planety na planetu

ze života jednoho jak letadlo

do jiných poznání nesu.

 

Moudrost života prastarou

najdeš uvnitř milý,

když oči do nitra bránou jsou

a srdce ti otevřely.

 

Hleď do hloubky dítě mé

Tam dálku uvidíš

ZÁKON ŽIVOTA odhalen

SVOBODOU otroctví nahradíš.

 

Oči moudré vidí vše,

našeho drahého STVOŘITELE

jsou v tobě vpojené

tak stále tě vpřed vede !

 

Věř člověče pozemský

zde poznání na dlani máš

věz, že láska vyhraje

a Domov v srdci máš.

 

S láskou v srdci vám milým,

Ptaah předal srdcem svým.“

 

Děkuji ti milovaný Ptaahu,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1960.  Odpouzdřen (415).                (Přijal Ivo A. Benda)            5:40-6:03 hodin. 20.7.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

ODPOUZDŘEN

 

 

„Raduji se každý den,

však dětství stále prožívám

SVĚTLO prozařuje jako sen

z nitra gejzír vytéká.

 

Milí kolem žasnou

jak svítím láskou božskou

mají taky sen

takto svítit mohou.

 

Život lehce probíhá,

jak zlatá nit se vine

radost okamžiku vzkvétá

milý člověk se směje.

 

Je proč být šťastný stále

láska září v srdci

každému pomoc dáte

vidět milost Boží.

 

Den za dnem se skví

Božským životem rozmanitým

stále nové tváře

vám seje cestu životní.

 

Pohleďte lidičky ven

z nitra skrze tělo své

duše je tím snem

Duch zpívá písně své.

 

Raduje se stále

VOLNOST, SVOBODU zažívá

pouzdro odhodil celé

co věznilo ho od malinka.

 

Dětská radost klíčem jest

láska všechno provází

proud moudrosti v nitru jest

Ducha, duše zdroj jistý.

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech

stále zdrojem svobody je,

zahrady květů s Božskou písní

ti stále v nitru ukazuje.

 

To na Zemi zažít lze

kdo volbu lásky učiní

má štěstí v rukou stále

a Božství v srdci, MÍR.

 

S láskou v srdci předal všem,

Aštar Šeran ze srdce jen.“

 

Děkuji ti milovaný Aštare,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1961.  Nic není samo (416).             (Přijal Ivo A. Benda)            5:49-6:21 hodin. 25.7.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

NIC NENÍ SAMO

 

 

„Žijete na planetě Zemi,

v krásném životním prostředí

těla vaše jste si oblékli

z prvků Země sestavili.

 

Louka, les, řeka, skála,

toto vše už tu bylo

vy jste sem jen přišli

a po krátkém pobytu odešli.

 

Jste na návštěvě světa

jež se Zemí nazývá

však každý život váš

je takováto návštěva.

 

Planetu za planetou

jak pták navštěvujete

nikdy ne stejnou

vy, co ze Světla pocházíte.

 

Duše vaše si obléká

těla z prvků planety

žije si zde od léta

a má výběr rodiny.

 

Za vším, co vám scéna tvoří

jsou pracovité bytosti

Andělé z Pravých světů

avšak také z Temnoty.

 

Příroda jen zahrádkou jest

jíž zahradníci pečují

nejsou z této planety

a stále se jen radují.

 

Rostlinky a zvířátka

pozornost jejich přijímají

jsou to jejich poupátka

a stále se jen radují.

 

Vaše těla fyzická

do této péče patří

však dle DRUHU života

se zahradníci LIŠÍ.

 

Ti, co lásku, pravdu milují

Anděly Světla přitahují,

v noci, když klidně spí

jim lékaři těla opravují.

 

Druzí, co zlobu a nepravdu milují

anděly Temnoty přitahují,

v noci, když neklidně spí

jim montéři těla kazí.

 

Každý si sám vybírá

anděly dle své vibrace

stále volbu má

změnu provést na cestě.

 

Denodenně tělo přijímá

rady Světla, či ovládací impakty,

pomoc lásky a dobra

anebo ovládání z Temnoty.

 

Netušíte kolik činností

je nutné provést na Zemi,

vše skrytě před vámi,

aby vás nikdy nerušily.

 

Jak včelky pilné snáší se

Andělé Světla – Vesmírní lidé,

zahradu zemskou pěstují stále

bez ustání radují se.

 

Neb ona odpovědi poskytuje

na důležité otázky:

JAKÝM ŽIVOTEM SE ŽIJE

BEZ PRAVDY A MOUDROSTI ?

 

Toť významná scéna lidí

takový život zobrazuje

a každý odevšad vidí

jaké volby člověk realizuje !

 

S láskou lidem pozemským

Aštar Šeran předal jim.“

 

Děkuji ti milovaný Aštare,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

1962.  Současné procesy (417).        (Přijal Ivo A. Benda)            6:00-6:40 hodin. 27.7.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám pro lidi planety Země nové zprávy.

 

Ano, nyní dále vrcholí procesy programování zel a nepravd Silami temna, závislé na volbách lidí přijímat tyto PŘEVRÁCENÉ duchovní principy, a tak přeprogramovávat čisté geny (programy ve fyzickém těle) v ZATÍŽENÉ GENY.

 

Jen ti lidé, kteří nepřijímají tyto miliony variant zel a nepravd, si uchovávají a vylepšují svůj duchovní stav, včetně přeprogramovávání zatížených genů v čisté geny - souladné se ZÁKONY LÁSKY Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

Ano, máš radost, že se můžeš na tomto pozitivním procesu podílet touto prací světelnou, a tak lidem odhalovat skutečný proces vývoje lidstva na planetě Zemi v této době. Nyní také pracovníci Světla sami se vědomě připravují na vzestup do 5. – vyšší dimenze planety Země, který se nezadržitelně blíží. Mnohým těmto lidem svítíme z lodí našich láskou svou a pomáháme i touto formou je směrovat správným směrem. Takto mají dobrou zpětnou vazbu, že kráčejí správně na rozdíl od těch lidí, kteří se toto jen domnívají.

 

Dále vidíme, jak ti, kteří úspěšně zvládají duchovní zkoušky, se více stávají zářivější a radostněji žijí ku prospěchu všech. Tedy nežijí jen pro sebe, ale pro jiné bližní své. Takto je vytvořen základ a zárodek nové společnosti, která se vytváří v té původní – staré společnosti v těsném dotyku.

 

Sám vidíš milý Ivo, jaké volby lidé provádějí, a jak se snaží mnozí z nich být lepší a lepší. Pracovat pro celek znamená dodržovat duchovní principy LÁSKY a DOBRA (femininní princip), PRAVDY a MOUDROSTI (maskulinní princip) – viz např. knihy NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA nebo KÁZÁNÍ NA HOŘE a jistěže těchto 8 dílů knih ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU. Ti lidé, kteří takto žijí, jsou na cestě vzestupu do 5. dimenze planety Země a mají tak otevřeny další velké možnosti duchovního růstu.

 

V opačném případě kvality života se lidé PROPADAJÍ DO TEMNÝCH SVĚTŮ a tam zakoušejí na vlastní kůži otroctví, bolest, nemoci a mnohé všelijaké omezování svobod v pseudosystémech založených na PŘEVRÁCENÝCH duchovních principech LÁSKY a DOBRA, PRAVDY a MOUDROSTI – tj. NELÁSKY a ZLA (převrácený femininní princip), NEPRAVDY a HLOUPOSTI (převrácený maskulinní princip) – viz schéma na obr. …. . Nyní máte jedinečné podmínky pro duchovní vzestup a založení nové společnosti – viz schéma na obr. …. , tedy máte možnost využít POZICE planety Země ve FOTONOVÉM PÁSU od ledna 1998, která ovšem nebude trvat dlouho, neboť také planeta Země ZVYŠUJE své frekvence a taktéž chce postoupit výše. Znamená to OČIŠŤOVACÍ PROCESY od všeho hrubovibračního, co se na jejím povrchu nachází, a to POSTUPNÝM procesem.

 

JSME STÁLE S VÁMI – těmi pravými lidmi, kteří PROVEDLI volbu POZITIVNÍHO ŽIVOTA LÁSKY A MOUDROSTI.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, a Tobě milovaný Stvořiteli Prvotní všeho a všech, rád předám toto sdělení lidem všem.

 

 

1963.  Sojky (418).                            (Přijal Ivo A. Benda)            7:00-7:23 hodin. 27.7.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

SOJKY

 

 

„Jdete lesem, zelenou říší

sojky nad hlavou vám křičí:

„Člověk vkročil do našich říší,

POZOR“, obyvatelé lesa slyší.

 

Tak my, světlonoši z hvězd

Sojkami na zemi jsme

Varujeme všechny z cest

POZOR, V OVLÁDACÍM REŽIMU JSTE !

 

Křičíme a voláme,

netváříme se – to nic,

nezvykáme si, nehoupeme se,

že tento svět je svíc.

 

Loutky, haló – probuďte se !

Stále voláme po kraji,

nedělejte, že to je pravé

ovládači vám mysl vzali !

 

My sojkami se narodili,

abychom lid upozornili,

že život pravý nežijí,

jen PROGRAMY Z TEMNOT LOUTKUJÍ !

 

Voláme všude po kraji,

že temné záměry s vámi mají,

ovládači z Temnoty,

VÁM MILIARDY LET NAPROGRAMOVALI !

 

Tisíce „životů“ v tisících planetách

otročit dle jejich plánů máte

za jídlo, šaty a vzduch

v děrách podzemních „žít“ budete !

 

Též životy v přírodních národech

vám tito studení připravují

je to tam, kde technika přírodu neničí

však plně v přírodních živlech budete !

 

Jsme sojky co stále křičí:

POZOR LIDE POZEMSKÝ !

Všechny lidi jsme již upozornili,

teď v rukou svých osud drží.

 

Dokud na Zemi budeme,

volat do světa nepřestaneme,

Domov Pravý v SRDCI máme

a každého tam zveme !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, pozemským lidem.“

 

 

Děkuji ti milovaný Aštare,

děkuji Ti Stvořiteli Prvotní všeho a všech,

rád předám poselství,

lidem, co srdce hladí dech.

 

 

 

 

1964.  Návštěva vesmírné lodi (419).  (Přijal Ivo A. Benda)      15:50-16:35 hodin. 28.7.2004.

Místo: Vlak Pardubice - Kolín.

 

 

NÁVŠTĚVA VESMÍRNÉ LODI

 

 

„Je večer, před spaním čas,

mé milé Vesmírné Přátele,

co miluji tak vřele,

navštívit chci zas.

 

Láskou myšlenky ladím

vysílám Světlo ze srdce,

tělo usíná sladce

a miláčky v duši hladím.

 

Paprsek v spánku rozloží

v mžiku tělo v energii

a vzápětí jej sestaví

v šatně vesmírné lodi.

 

Pozemské pyžamo odkládám

kombinézu vesmírnou oblékám

vlasy před zrcadlem upravím

úsměv štěstí naladím.

 

V zářící stěně se objevila

krátká chodba hygienická.

Tam záření lásky působí

zde bacily pozemské nechám.

 

Pak již cesta k Přátelům vesmírným

je zcela otevřená

jak Anděl se vznáším

prostorem v návštěvní sál.

 

Tam velké setkání začne

tisíce let starých PŘÁTEL,

Vesmírní objímají mne

já miluji je stále.

 

Pak laskavé přijetí pokračuje

na veliké Vesmírné lodi

stovky bytostí mne zahrnuje

láskou proudící ze srdcí.

 

Další den si připravujem

CO se stane kdy a s kým,

co Síly temna vaří

a jak se jimi nespálit.

 

Pak návštěva pokračuje

výhledem do dalších dní,

POSLÁNÍ Světelné naše

se v lásce klidně připraví.

 

Není to trénink jediný

před zrozením jsme cvičili

varianty virtuální reality

na Zemi život budoucí.

 

Biolog lékař provede

duchovní úpravy na tělech

dle postupu na cestě duchovní,

zvládnutím zkoušky předtím.

 

Kolik pomoci dostávám

já dalším lidem předávám

zde v každodenním životě

naučeno vše od srdce.

 

Pak rozptýlení nastává

s mými Přáteli drahými

veselí a štěstí, sláva,

i rozkoše ve stavu pozitivním.

 

Nad domovských světem stojíme

- planetu lásky harmonickou

malou lodí letíme

k domu s dnešní návštěvou.

 

Nad kupolí domu parkujeme

otvorem se snášíme

v místnosti průhledné zasedneme

pak s milovanými se sejdeme.

 

Zpěvem a tancem živým

mne Přátelé zahrnují,

já všechny velice miluji

pak zpět letíme na lodi.

 

Opět místnost vítací

tam není žádné loučení

my v srdci jsme spojeni

ve Vesmíru i na Zemi.

 

Do pyžama pozemského

v šatně lodi se oblékám

paprsek Anděla rozkládá

a skládá do postele tělo.

 

Mysl vnější se vzpomínkou

dočasně zacloněna jest

na Zemi abych s láskou

zvládal pozemský úděl.

 

Však odchod konečný se blíží

z této pozemské roviny

po zvládnutí světelného poslání

přijatého před mým narozením.

 

Noc co noc tak plynule

přechod do nebe zvládáme

opravy těla probíhají stále

jak duchovní cestou kráčíme.

 

Tak v podvědomí Domov mám

návrat k blízkým brzy přijde

pozouny Andělů, slavnostní sál

uslyším po úkolu zvládnutém.

 

S láskou v srdci předal všem,

Ptaah, co pomoc lidem daruje.“

 

Děkuji milý Ptaahu,

já rád předám tuto zprávu.

 

Poznámka: Fyzické tělo ve spánku je přenášeno na lodě Vesmírných Přátel jen u lidí s již vysokými vibracemi, tj. začíná se sporadicky v 6. otáčce duchovní cesty a v 7. otáčce se plynule stupňuje četnost, až v posledních etapách 7. otáčky probíhá prakticky každou noc. Jinak běžně v nižších otáčkách probíhají a pak se střídají mentální návštěvy ve spánku či ve dne. Ivo.

 

 

1965.  Láska na Zemi (420).              (Přijal Ivo A. Benda)          18:12-18:47 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

LÁSKA NA ZEMI

 

 

„Planeta Země je bránou

lásky do srdcí těch,

kdož kráčejí tmou

na výspě ve společnostech.

 

Láska, slovo slov – zde je,

na Zemi nejvíc nepochopené

tak moc pokroucené,

že málokdo ji žije.

 

MÍT RÁD znamená,

svobodnou vůli ctít

stále jen milovat

v radosti jen žít !

 

Dát člověku prostor,

nechť ukáže své srdce,

jak láska brání život

svobodný bez čipových karet !

 

Nyní se však ukáže

kdo ctil lásku nade vše

neb ten, kdo ji opomněl,

čipovou kartu našel.

 

Za čipy na Zemi stojí

vesmírné temné mocnosti,

oni lásku zabít chtějí

a studený svět postavit !

 

Zápas dobra se zlem

stále prudce probíhá,

jak loutky cvičí dál

s vysněným zlatým teletem !

 

Boj energií panuje

na planetě Zemi,

pravda se zobrazuje

lidmi Světelnými !

 

Ti, co plní poslání

dobroty a lásky,

posvítit do temnoty,

VYSVOBODIT LOUTKY !

 

Hra o život se stupňuje

mnozí jámu vidí,

ne každý tam propadne

Světelní se Domů vrátí !

 

Milost Stvořitele je tu,

pro každou bytost – loutku,

co obrátí se v dobro

a postaví do čela lásku.

 

Milovat jiné znamená

dávat jim a nechat,

SVOBODA jejich svatá

je požehnáním NITRA.

 

Bez očekávání a plánů

šťastný život se vine,

těm, co stále žijí lásku

ZÁŘÍ do tmy černé !

 

Zde ODPAD se jen nachází

z Pravého Stvoření,

však „vědci“ v akademii

to dosud nepochopili.

 

Tam velké zemětřesení bude,

až světlo jim tam zasvítí,

pravdy a moudrosti čisté

světlonoši jim ponosí.

 

Láska je v pravdě stvořená

a pravda je prožitek zažitý,

jež pocítil jsi na vlastní kůži

odpověď ti pravou dá.

 

Z lásky milí lidé, vám,

Aštar Šeran toto dal.“

 

Děkuji ti drahý,

předám s láskou lidem bližním.

Ivo.

 

Báseň jsem obdržel ve chvíli, kdy fa Eurotel spustila v ČR rychlý mobilní internet ve 4. zemi na světě.

 

 

1966.  Ctít volbu (421).                     (Přijal Ivo A. Benda)          18:55-19:28 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

CTÍT VOLBU

 

 

„Ctít volbu znamená

do života lidí nezasahovat,

rady moudrosti jim dát,

však jejich život ctít dál.

 

Ti, co čipy připravují,

i ti, co je přijímají,

sami si past budují

NA VLASTNÍ KŮŽI VŠE ZAŽIJÍ !

 

Čipy jsou jak pavučina,

co lidi obestírá,

budovaný spojovací segment,

rychlý mobilní internet !

 

Nástroj na lidi ovládací

jejich pracovní energie

více a více pod kontrolou je

budují si všichni OTROCTVÍ !

 

Tak si šťastný život nezajistí,

jen STRASTI A PSYCHIKU LABILNÍ.

však my ctíme volbu jejich,

sdělujeme vám, my – Vesmírní !“

 

Děkuji vám drazí,

předám s láskou lidem bližním.

Ivo.

 

Báseň jsem obdržel ve chvíli, kdy fa Eurotel spustila v ČR rychlý mobilní internet, ve 4. zemi na světě.

 

 

 

1967.  Vzchop se člověče (422).        (Přijal Ivo A. Benda)          20:43-21:01 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

VZCHOP SE ČLOVĚČE

 

 

„Kde máš milý, svíc ?

Světlo pravdy, moudrosti ?

V HRUDI, však víš !

Jen tam pohlédnout, přichází ti !

 

Zapomínáš na své nitro,

jež nehodí se ti,

do světa loutkového

vézt se s ovládači !

 

„Vyhovuje mi zde tu“,

slyším tvou odpověď,

však všeho do času,

pak v podzemí, jen za jídlo, šaty a vzduch !

 

Vzchop se člověče pozemský,

volám tě z Domoviny,

tam, kde ses narodil,

je čas stále, abys OBRÁTIL !

 

KAŽDODENNÍ VOLBY TVÉ

určují směr života tvého, výsostného,

jak loď v moři rozbouřeném

bloudí v kruzích, břehu žádného !

 

Ovládači sají stále,

tvou skromnou energii.

Však můžeš jim plány zkřížit,

pokud volba obratu nastane !

 

Stále volám tě dítko nevědomé

V TVÉ HRUDI UKRYTÝ,

Pán Ježíš Kristus jméno mé,

avšak na něm tolik nezáleží.

 

Hlavní jsou VOLBY PRIORIT tvých,

jimiž život prokládáš,

TY spolehlivě určují

na JAKOU cestu se dáš.

 

Andělé světelní čekají

tisíce let na tebe,

dítě, co nyní na Zemi dlí,

však řetěz životů VOLÍ.

 

Jak výhybky na nádraží,

si koleje vybíráš,

Domů, do Pravého Stvoření

nebo do pekelné temnoty.

 

Jakmile volbu provedeš,

nestěžuj si na následky,

kůží vlastní zažiješ,

TISÍCERÉ DŮSLEDKY !

 

Toto ti dává Ten,

kdo ponorku tvou naviguje,

v moři  - zóně vymístění,

pravými, světelnými impulsy.“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli Prvotní,

v lásce předám lidem poselství.

 

 

 

1968.  Strážný Anděl (423).              (Přijal Ivo A. Benda)           21:06-21:29 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

STRÁŽNÝ ANDĚL

 

 

„Dotek světla tváře tvé

cítíš zleva, jak známé,

život tvůj vede stále

tvůj, STRÁŽNÝ ANDĚL.

 

Když v mládí ti těžce bylo,

utěšoval tě, na rameni hladil,

miloval tě stále bez přestání

oko moudré stále tě vedlo.

 

Laskavě a moudře ti napovídá

kudy kráčet v životě svém,

však volbu svou máš,

on nezasahuje, láskou plá.

 

Jak dítě malé vede tě,

vždyť tolik nástrah život má,

svým křídlem ochranu dá,

před Silami temna !

 

Máš neustálou péči, milý,

však všimnout si jí, to stojí,

práci velkou, zásadní,

to vím, drahý, milovaný.

 

Stále tě vedu úskalími

v této škole pozemské,

třídu za třídou zvládáš,

Domů se pak vrátíš !

 

Nevíš, jak moc miluji,

mlhavou představu máš,

jak odlesk slunce od hladiny

je „realita“ tvá, vzdálená.

 

Moc, moc, milovat umíme,

my Andělé Světla na Zemi,

vás, lidi vedeme,

z labyrintu temnoty.

 

Pláč štěstí cítím,

slzy tvé se koulejí,

po tváři, člověčí,

kdy pochopení se blíží.

 

Nikdo není opuštěn

napospas silám ďábelským,

ovládačům z temnoty,

hráz stavíme, Andělé strážní !

 

Rychlá hudba sfér zní

stále do temnoty

sem, na planetu Zemi,

POMOC, vytáhnout z bažiny.

 

V hrudi světlo cítíš

VĚDOMÍ JEDNOTY,

nikdy nejsi sám,

SÍLA STVOŘITELE – LÁSKY.

 

LÁSKA VŠEMOCNÁ jest

jediný účinný lék,

Strážný Anděl s ní pracuje,

bez přestání – MOCNĚ.“

 

S láskou milý Ivo předal ti,

Aštar Šeran, od malinka, strážný.“

 

Děkuji ti milovaný

Aštare Šerane drahý,

s láskou předám poselství

lidem na planetě Zemi.

 

 

 

1969.  Pozemská pouť (424).            (Přijal Ivo A. Benda)          21:38-21:59 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

POZEMSKÁ POUŤ

 

 

„Hle, jak kapky deště,

smyjí stopy tvé,

tvá pozemská pouť ještě

má závěrečnou zář.

 

Bod převibrování se blíží

na konci cesty duchovní,

před čipy a dalšími ovládači,

do Nové Země se láskou prozáříš.

 

Straší, straší strašidla,

nehleď vpravo, vlevo,

jak v pohádce pouť máš,

před sebe hleď, lásko.

 

Mnoho zkoušek duchovních,

voleb na cestě životní,

stopy u lidí zanechají

navždy si zapamatují.

 

Jak jsi se rozhod a proč,

na návnady temnoty,

a jiné rafinovanosti

jsi nepřistoupil.

 

Jejich programy ovládací,

v počítačích pekelných,

jsi zanechal neúčinnými

při zuření temnoty.

 

Ty vlastní vedení máš,

život posvátný je,

nepatří nikdy temnotě,

moudrost a laskavost dáš.

 

Příkladem lidem bližním

slouží pouť tvá, zářící,

ty však nic nevíš,

až na konci - vše zvíš !

 

Lásko, drahá a vzácná,

tak moc ukrytá,

kde ses tu vzala,

já stále volám.

 

Zázrak život pravý je

svobodný a milý,

však máš v pocitu svém,

milost – dotek Boží.

 

Jak cenná pouť životní jest,

to bohatství prožitků, poučení,

dál kráčet budeš,

nikdy se nezastavíš !

 

S láskou v srdci předal všem,

Ptaah, co vede lid Domů, sem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem tuto zprávu.

 

 

 

 

1970.  Proč (425)?                           (Přijal Ivo A. Benda)           22:17-22:35 hodin. 4.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

PROČ ?

 

 

„Proč lide pozemský,

volbu temna volíš ?

Ovládací impulsy,

přijímat máš radši ?

 

Nechat se proudem unášet,

však temnota, jest dílo její,

proti proudu plavat je

mnohem, mnohem těžší !

 

Máš voleb tisíce

to Stvořitel ti zařídil,

dal množství příležitostí

a v Jeho režii jsi prožil.

 

Chybná volba jest,

stádovým způsobem,

žít jako druzí,

abys problémy neměl.

 

Toť ovládací program jest,

někdo ho Matrix nazval,

na názvu již nezáleží

jen účinek máš v těle.

 

Bilion genů zatížených,

v buňkách svých nosíš,

kdykoliv spustitelné programy

co sám sis naprogramoval, víš ?

 

Proč život Pravý v loutku přeměníš ?

Jak se cítíš, před Pravým Stvořením ?

Vždyť Země - vnější scéna odpovědí,

kde se VŠEM VŠICHNI ZOBRAZUJÍ.

 

Ano, volba tvá to je,

věz, že pád dolů snadný je,

však cesta Domů zpět,

je mnohonásobně těžší !

 

Čím hlouběji propadl jsi,

tím více práce vynaložíš,

abys z díry Světlo uviděl

a s láskou opět šel !

 

Mnoho lidí toto volí,

vlastní PROŽITEK bude mít,

nic nad zlato není,

než se vrátit z temnoty.

 

Toto všem lidem dáváme,

ve známost na vědomí,

do temných světů voláme,

vraťte se Domů, milí !

 

S láskou lidem zkoušeným,

bratři, sestry vám předali.“

 

Děkuji vám drazí,

lidem všem předám na vědomí,

Ivo.

 

 

 

1971.  Světlo.                                        (Přijal Libor P.)                 9:30-9:45 hodin. 4.7.2004.

Místo: Švédsko.

 

 

SVĚTLO

 

 

„Vesmír je jak křišťálová koule,

kde láska s námi houpe.

Láska je jak světlo,

tma je jak peklo.

 

To jsme vždy viděli v té křišťálové dáli,

kde jste si příběh svůj všichni tak žít přáli.

Tma tmoucí je všude tam,

kde vy světlo s láskou tak silnou rozdávali.

 

Proto jsme zde vtělení,

jen přec tak se tma ve světlo promění.

Ve vašich rukou je ten plamen věčný,

vstoupili jste sem do té tmy vy, Andělé ohně,

kteří jste vždy stvoření vděční.

 

Ten plamen již nikdy nezhasí,

světlo je tu

a všec tu tmavou lež

ve světelnou pravdu promění.“

 

 

 

1972.  Nové zjevení (426).                (Přijal Ivo A. Benda)          22:30-23:03 hodin. 5.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

NOVÉ ZJEVENÍ

 

 

„Jak uchopit život svůj ?

Poznat účel, smysl bytí,

lidský úděl – stůj

dobrou zprávu nesu ti !

 

Osudy lidí,

propletence samé,

teď na planetě Zemi,

co a jak bude ?

 

NOVÉ ZJEVENÍ nesu ti

do této pozemské temnoty,

však pravdu zvíš o sobě

i o celé společnosti:

 

Dálkové ovládání těl bez duší,

co s Duchem zapouzdřili,

ovládači z temnoty,

křiví ti život – pseudotvůrci !

 

Neustále jemnými vlnami,

co přes Zemi jako máslem,

k cílové osobě v stavu odpojeném,

projdou bez povšimnutí.

 

Duch a duše ve vězení,

toť stav zapouzdření,

co uděláš teď milý,

zahodíš či uchopíš ?

 

Jen málo pravdy Boží

skrz temnotu dostává se ti,

však tolik, kolik vycítíš,

srdcem stále vidíš !

 

To nevezmou ti nikdy,

však uvěznit jej chtějí,

berou tvou energii,

co dle plánů nastolili.

 

NOVÉ ZJEVENÍ nesu ti,

poselství nitra zář,

máš volbu v rukou, ty,

člověčí pozemská tvář !

 

Jak vymanit se z labyrintu,

z osidel – sítí pavoučích,

kudy napřít krok tu,

na planetě Zemi.

 

Uchop človíčku milý,

život svůj srdcem celým,

tudy cesta pravá

ukazuje se ti.

 

Zastav se a slyš ticho

v nitru Božím, tvé hrudi,

tam láska vede si,

vždy vítězství se neslo !

 

Lidská pouť dlouhá je

mezi vědomím a tmou,

procesy nevědomé,

řídí život cestou osudnou.

 

Program osudem jest

jak nit vine se kolem

stíny hrají s tělem,

hru, jež končí vždy propadem !

 

Ty můžeš program zahodit,

láskou a štěstím vše osvítit,

stíny nechat za sebou

do Nebe se vypravit !

 

Pán Ježíš Kristus volá tě,

ze Světla - Říše nebeské,

duchovní rodina čeká

trpělivostí a láskou tě zahrnuje !

 

Všem lidem putujícím

Pán Ježíš Kristus předává,

aby vyšli z temnoty

a lásku v sobě objevili !“

 

Děkuji ti drahý Pane,

dám zprávu každému, kam zavane.

 

S láskou v srdci Ivo.

 

 

 

1973.  Slunce (427).                         (Přijal Ivo A. Benda)            5:20-5:53 hodin. 10.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

SLUNCE

 

 

„Slunce na obloze modré

paprskem po tváři hladí

září života sytí tě

srdce napájí – milovaný.

 

Paprsek světla živý je

vlastní moudrost, sílu, život

on tě ze Slunce podaruje

však pocítíš jako laskavost.

 

Slunce domem jest

mnoha duchovních bytostí

ne však v této dimenzi,

ale ve vyšších souběžných.

 

Ony milují tě a pomáhají

láskou tvé srdce zahrnují

paprsky Domova vysílají

lidičkám všem na Zemi.

 

Teď vše zvíš můj drahý

oni Domov zářivý mají

světlo, jež očima vidíš

ti do této dimenze předávají.

 

Máš štěstí, že jej vidíš

ne každý v zóně vymístění,

jsou i jiné planety

vložené do větší temnoty.

 

Ne všude se světla dostává,

dle voleb lidí výběr mají

někteří chtějí do Světla

jiní do černé temnoty.

 

Kontrast na Zemi máš

zářivého dne a noci

to aby sis dobře vybral

zářivé či temné životy !

 

Ve Světle Domov pravý je

tam, kde nemají války, peníze,

tvá duchovní rodina zde je

na tvůj návrat těší se.

 

Bohatství života pravého

ve Světle se nachází

jak písně sfér zní

náručí čekají milého.

 

Toto Slunce fyzické

jest jen oheň planoucí

jež světlo s teplem dodává

v této vymístěné dimenzi.

 

Jde o energie odpadní

co obyvatelé Slunce odhodili,

myšlenky jejich nesouladné

sem do zóny vymístění.

 

Černý Vesmír, galaxie, planety

odpad z nebe tvoří

koš odhozených energií

nic pravého zde není.

 

I nitra planet žhavá jsou

odpadovými energiemi

odhozených Pravými Anděly

na planetách v zářivém Nebi.“

 

 

 

1974.  Program (428).                      (Přijal Ivo A. Benda)            6:20-6:39 hodin. 10.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PROGRAM

 

 

„Lidský život na Zemi

rychle se ti odvíjí

jaký stav máš kdy

to záleží na ovládání.

 

Nejpočetnější jsou HUMATONI,

téměř zcela připojení

na ovládání z temnoty

život hmotný „žijí“.

 

Dalšími jsou BOJOVNÍCI,

co ovládání uznali,

jsou již částečně odpojeni

Pravý život hledají.

 

ČARODĚJ je člověk

jež s programem si pohrává

málo je již připojen

svobodu, lásku poznává.

 

VIDOUCÍ stojí vně

ovládání temnoty,

však střídavě vstupuje

do programu jiným pomoci.

 

Vidoucí takto vidí vše

loutkový svět na scéně

programem je již vyloučen

sám mezi druhými tancuje.

 

Tanec lásky a pomoci

denodenně tančí

mistrně vidí do temnoty

ovládaným Světlo nosí.

 

Humatoni stále otročí

ve stálém lidském lopocení

pod taktovkou temnoty

z ďábelských světů naprogramovaní.

 

Bojovníci vnímají

tento program cizí

již jej tak nebaští

však Světlo ještě nevidí.

 

Čaroděj již pracuje

s programem, jež narušuje,

ovládači z něj mají nervy

za monitorem jsou unaveni.

 

Vidoucí mimo program stojí

a program jej vylučuje

láskou pravou stále svítí

temnotě vše narušuje !

 

Předchozí část života

programem řízená,

nyní již odpojená

jako cizí sen vidoucí vnímá.

 

S láskou lidem zkoušeným,

bratři, sestry vám předali.“

 

Děkuji vám drazí,

lidem všem předám na vědomí,

Ivo.

 

 

Pro různé fáze člověka na duchovní cestě (sdělení 819 – 847) jsou použity tyto termíny:

 

Humaton – výchozí bod, 1., 2. otáčka

Bojovník s ovládacím programem – 3., 4., 5. otáčka

Čaroděj s ovládacím programem – 6. otáčka

Vidoucí – 7. otáčka

 

 

 

1975.  Svět vibrací (429).                  (Přijal Ivo A. Benda)        11:00-11:26 hodin. 12.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

SVĚT VIBRACÍ

 

 

„Stvoření každé zde

vibracemi energií jest

tyto do okolí vysílá

nezaměnitelné je má.

 

Planeta, kontinent, region

člověk, rostlinka, zvířata

vše vibrace energií zvon

každý svůj charakter má.

 

Dohromady celky tvoří

ty musí spolu ladit

jinak disharmonie vládne

a to se nikomu nelíbí.

 

Existuje jistý řád,

dle kterého vše kmitá

každý jemu podléhá

odchylným hrozí rozpad.

 

Každá bytost vibrační

též zářičem energií jest

jeho vlny dostává

celý okolní svět.

 

Tak se všichni ovlivňují

a tvoří rovnovážný systém

mají vazby v okolí

nikdo není osamocen.

 

Stvoření celé takto má

vibrační strukturu energií

však každá bytost má

svoje vlastní vědomí.

 

To vědomí má tyto vibrace

jež bytost sama tvoří

dle stupně vývoje

se vědomí mění.

 

Nejnižšími jsou částice

jež atomy tvoří

rostliny, zvířata následují

duchovní bytosti řadu završují.

 

Člověk sám má vlastní svět

jež si myšlením tvoří

však izolovaný od Stvoření jest

není s ním konzistentní.

 

Proto karanténu prodělává

chybí vesmírné návštěvy

však časem poznání získá

a vrátí se do Jednoty.

 

S láskou lidem předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji drahý Aštare,

s láskou předám našim lidem.

Ivo.

 

 

1976.  Motýlek (430).                       (Přijal Ivo A. Benda)             6:32-6:43 hodin. 13.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

MOTÝLEK

 

 

„Letí motýlek lučním kvítím

lehkostí svět zaplavuje

radost krajem nosí

lidi na Zemi obšťastňuje.

 

Mává křídly lehkostí

ve vzduchu nese poselství

náhle mi na botu usedá

koukej, koukej, to jsem já !

 

Chvíli si tam povídá

mávnutím na hlavu sedá,

krásou svou mne lechtá

a sosáčkem jemným laská.

 

Nožkami spánek šimrá,

na tváři mé se ptá:

Copak jsi to za květinku,

která mi tak chutná ?

 

Ty nejsi květinka, dí motýlek,

ale krásný jemný človíček,

nesu ti od Vesmírných

Stvořitelovo poselství:

 

Dítko milované mé,

já nosím tě v srdci, přírodě

láskou tě jen oblažuji

tak, jak tento motýlek !“

 

 

 

1977.  Poselství k zavádění RFID (430). (Přijal Ivo A. Benda)    10:18-11:05 hodin. 14.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Mám radost, že jsi se se mnou takto spojil, rád předám lidem planety Země poselství:

 

Lidé,

 

Jsme zde na stanici Share po velké poradě ohledně situace pozemského lidstva a jeho perspektiv a voleb, které činí, a realizuje tak svoji svobodnou vůli. Naše zasedání, kterého se účastnila Vysoká rada této galaxie a zástupci všech 5 milionů společností sdružených do Kosmické konfederace planet, jednalo o dnešní situaci lidí a planety Země, a to zejména ve 3 oblastech, které jsou nejdůležitější pro vás:

 

(1)

Stupňující se OČISTNÉ PROCESY planety Země ve vazbě na rostoucí míru hrubých vibrací – negativních myšlenek většiny nevědomého lidstva.

 

(2)

Budování ČIPOVÉ TOTALITY – současných krokem je MASOVÉ zahájení výroby čipů RFID nové generace o velikosti 0,3 mm, zamýšlených finančníky do KAŽDÉHO VÝROBKU a dále přípravné práce na OČIPOVÁNÍ LIDÍ, dokončování subsystémů KONTROLY LIDSKÉ ČINNOSTI v zaměstnání, státní správě, dopravě, bankovnictví, zdravotnictví a v dalších oblastech, s cílem získat PLANETÁRNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉM VŠEHO A VŠECH a ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VYSÁVÁNÍ ENERGIÍ LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI – zavedení ČIPOVÉ OTROKÁŘSKÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI.

 

(3)

Plnění SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ pracovníků Světla – těch, kteří si volí pozitivní a láskyplný život v těchto podmínkách, čili neakceptují stále nové negativní ovládací mechanismy, nýbrž SAMI SVÝM POZITIVNÍM ŽIVOTEM BUDUJÍ NOVOU SPOLEČNOST – NOVOU ZEMI, která se v blízké budoucnosti převibrováním přesune ze 3. do 5. dimenze Pravého Stvoření planety Země, a to s naší podporou – VESMÍRNÝCH LIDÍ KOSMICKÉ KONFEDERACE PLANET. Lidé mohou kdykoli se PŘEMÍSTIT do Nové Země, jakmile si SPLNÍ SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ zde, ve staré společnosti 3. dimenze planety Země, dle zákonitostí a pravidel DUCHOVNÍ CESTY (sdělení 819 – 847).

 

V současné době je zde cca 118 milionů lidí, kteří kráčí na této cestě vzestupu do Pravého Stvoření, z nich je 48 000 dospělých odpouzdřených lidí v závěrečné 7. otáčce Duchovní cesty, a tento počet se zvyšuje. Lidé mají možnost zvládat světelné poslání v podmínkách, které jsou pro toto vhodné, a které plněním tohoto poslání si udržují. Po vybudování čipové totality, pokud si jiná část lidí toto zvolí pod taktovkou pseudotvůrců, ještírků a celé současné ovládací pyramidy (obr. 811, 1243, sdělení 1761, 1925) prakticky nebude možné plnit světelné poslání a před touto událostí, kde je možný 2. příchod pseudotvůrců na planetu Zemi, budou všichni světelní pracovníci ODVOLÁNI PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM (blíže viz kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista). Síly světla na planetě Zemi mají možnost během NĚKOLIKA DESÍTEK LET plnit své světelné poslání, kolik to bude let, záleží na VOLBÁCH LIDÍ planety Země. Je možné převibrování v celém tomto období – společně s přirozeným převibrováním planety Země, které již začalo probíhat od roku 1998. Přichází k úvahu varianta 1. VLNY těch, kteří si splnili své světelné poslání, a to v nejbližších letech, a pak, kdy jejich blízcí poznají, že odešli, mohou pracovat na 2. VLNĚ, která může proběhnout za dalších cca 20 let, avšak v OBTÍŽNĚJŠÍCH podmínkách čipových systémů a očistných procesů planety Země.

 

To, kdy, co a jak proběhne, však MAJÍ POZEMŠŤANÉ VE SVÝCH RUKOU, jisté je, že SÍLY TEMNA MAJÍ SVÉ PLÁNY A PILNĚ NA NICH PRACUJÍ NA 200 %:

 

(a)

Lidé planety Země MAJÍ možnost se na nich V OVLÁDACÍM REŽIMU NEGATIVNÍHO STAVU PODÍLET – tj. BUDOVAT ČIPOVOU OTROKÁŘSKOU SPOLEČNOST

 

(b)

anebo NEUTRÁLNĚ – PASIVNĚ PŘIHLÍŽET, což ve výsledku vede k témuž

 

(c)

anebo SE NENECHÁVAT OVLÁDAT A ZVOLIT SI POZITIVNÍ STAV, KTERÝM NARUŠUJÍ A BRZDÍ BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ OTROKÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, např. PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ - sdělení 1622 cz, 1931 sk.

 

Každý člověk může kdykoli provést změnu tím či opačným směrem, jisté je, že NYNÍ je zvládání světelného poslání SNAŽŠÍ, nežli v pozdějších desetiletích. Mnozí z těch, kteří se mohou přemístit v 1. vlně, budou pak POMÁHAT z 5. dimenze planety Země těm, kteří si ve staré společnosti volí světelné poslání a pozitivní stav (viz kniha KÁZÁNÍ NA HOŘE, knihy NOVÉ ZJEVENÍ a 8. dílů ROZHOVORŮ S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU na www.vesmirni-lide.cz ). Takto má každý stále možnost provést důležité VOLBY PŘED TÍM, než nastoupí další linii dlouhých životů buď v temných světech zóny vymístění, anebo v Pravých světech zóny umístění Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

My, zástupci 5 milionů společností Kosmické konfederace planet této Galaxie si přejeme, abyste si zvolili pozitivní stav a stále vám v tomto s bratrskou a sesterskou láskou pomáháme a budeme pomáhat. Jde o BOJ O VĚDOMÍ, tedy UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO SKUTEČNÉHO STAVU A POZICE VE STVOŘENÍ. Milujeme vás a pomáháme vám a toto poselství ze zasedání je tlumočeno všem bytostem v pravém Stvoření a v zóně vymístění, včetně planety Země.

 

S láskou v srdci všem lidem toto předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji drahý Aštare, s láskou předám našim lidem. Ivo.

 

 

1978.  Karanténa (431).                   (Přijal Ivo A. Benda)         16:01-16:19 hodin. 14.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

KARANTÉNA

 

 

„Lidé si zde žijí

jsou nebo nejsou sami ?

nikoho jiného nevidí

nežli vlastní výtvory.

 

Proč nás nikdo nenavštíví,

kde jsou jiné národy ?

takto se někteří ptají

zůstávají bez odpovědi.

 

Až se lidé spojí v lásce

a najdou znova srdce své

pak uvidí v plné kráse

Anděly nebe přicházet.

 

Lidstvo ušlo zvláštní cestu

bez lásky a Jednoty jen

mezitím se izolovalo tu

a zapomnělo na Eden !

 

Kdysi žilo v ráji zemském

v jiné sféře Stvoření

zvolilo však propad časem

v odpadkový koš Stvoření.

 

Andělé tak čekají věky

na pozemské svítání

těší se na střetnutí s lidmi,

co svou lásku nalezli.

 

Zakletí věků lidských

táhne se již tolik generací

Pán temnoty vládu jistí

lidé mu v tom napomohli.

 

Zapomněli na Stvořitele

mnoho bohů si zvolili

sláva, moc a peníze ještě

no to přece dosud neměli !

 

Snadnými dětskými hračkami

v rukou pseudotvůrců se stali

tancují dle programů ovládacích

z počítačů ďáblů temnoty !

 

V karanténě Země leží

nejsou možné návštěvy

zloba, závist, moc a otroctví

by návštěvníka ohrozily.

 

S láskou Aštar Šeran všem

ze srdce předal jen.“

 

Děkuji drahý Aštare,

s láskou předám našim lidem.

Ivo.

 

 

 

1979.  Ranní bouřka (432).              (Přijal Ivo A. Benda)             7:30-8:00 hodin. 15.8.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

RANNÍ BOUŘKA

 

 

„Noc k ránu vlahá

vše spí a klidně sní,

noční obloha zatažená

světlem blesku se rozzáří.

 

Světelné pulzy zemi ozařují,

stále rychleji se střídají

všem obyvatelům oznamují

velká bouřka se blíží.

 

Hodinu za hodinou stále světlo

noční oblohu křižuje

však bouře velká brzy přijde

očistí všechny energie.

 

Konečně se mraky mocné

průtrží vody ozvaly

blesky s hromy duní ještě

každému událost zjevily.

 

Velké čištění probíhá

disharmonických energií

co lidstvo nevědomé má

vrací příroda do rovnováhy.

 

Nad krajinou se rozednívá

za křižujících blesků rychlých

proudy vody se valí dál

na vysušenou zemi.

 

Celá příroda vidí

tu mocnou scenérii,

každá bytůstka cítí

příliv mocných energií.

 

S ranním Sluncem ustává

bouře velká na Zemi,

láska se všude rozlévá

harmonických energií.

 

S láskou předává všem

Ptaah pozemským lidem.“

 

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem tuto zprávu.

 

 

 

1980.  Večerní bouřka (433).          (Přijal Ivo A. Benda)           21:50-22:06 hodin. 17.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

VEČERNÍ BOUŘKA

 

 

„Stmívání pozemské

oblohy lidské,

co zpěv miluje

však čistotu má svoji.

 

Myšlenky disharmonické

v ní lidé hromadily

teď na řadě je

důkladné čištění.

 

Blesk projde krajinou

rána zní za ránou

krajem zní velké hřmění

to lidé způsobili.

 

Tak se lidé diví

cože tolik bouřek svítí

na tom přece jejich

pozemském nebi.

 

Vůně deště rozlévá

kraji nový úděl

čistý vzduch, příroda ještě

však každý v pochopení šanci má.

 

Stále nové přívaly

lidem pravdu sdělují

to jejich myšlenky se křižují

teď harmonii nebe obnovily.

 

Stojí lidská mysl za to

aby čištění probíhalo

stále vývoj běží

všech pozemských duší.

 

Jak málo stačí

k jednoduchému pochopení:

Co vysílám, to vrací se

na kůži vlastní, zračí se.

 

Neb velká událost blíží se,

odpověď důležitá bude

všem srdcím poskytnuta

jak nežít a co hledat.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji drahý Aštare,

v lásce předám zprávu všem.

 

 

 

1981.  Záchranné lano (434).           (Přijal Ivo A. Benda)         22:07-22:37 hodin. 17.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZÁCHRANNÉ LANO

 

 

„Nač snažit se zde

na planetě Zemi,

když tito lidé zde

lásku poznat nechtějí ?

 

Důležité odpovědi poskytují

jak negativní stav „žijí“,

lásku svou zapomněly

manipulovat stále chtějí.

 

Vysávání energií

to je celé snažení,

však čipy svět zamořený

poskytne plné odpovědi.

 

Plnost negativního stavu

PLNOU ODPOVĚĎ DÁVÁ

aktéři hrají hru ďábelskou

jak život a pravdu zadupat.

 

Celé Stvoření vidí scénu

jevištěm Země stále je,

však zobrazí vše falešné -

PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU !

 

Nač nyní zde svítíme,

láskou druhé zaplavujeme,

pravdivé zdroje dáváme

cestu ven ukazujeme ?

 

Každému semínko zasejeme

jež důležitou vzpomínkou bude

při Druhém příchodu hlášeném

Pána Ježíše Krista na Zem.

 

Pak celý tento pseudosystém

LÁSKOU bude rozpuštěn,

duše temné půjdou ven

z vězení jejich – pouzder.

 

Pak poslední soud bude

kde Ježíš jim film předvede

celou pravdu v nahotě

podvodný systém - odhalen.

 

Duše poslední volbu bude mít

zda s pravdou ztotožní se

či ji navždy zavrhne

to zvolí si sama – dík.

 

Když ZRNKA PRAVDY bude mít

má se čeho chytit,

co světlonoši mu dříve dali

stane se lanem záchranným.

 

Pak od národů přírodních,

definitivní cestu nastoupí,

Domů, do pravého Stvoření,

Láskou pravou – učení.

 

Když však odmítne se ztotožnit,

v životní částice se promění,

Ježíš zpět Domů si vezme,

co pseudotvůrci mu vzali.

 

Tak vidíš dítě mé,

jak je nyní důležité

pravdu, světlo šířit

a každého tak zachránit.

 

Bez zrnek pravd nemá duše

v posledním soudu oporu

tak chytit se zas může

Světla tvého, daného dosud.

 

Tak smysl vidíš a máš

k práci světelné voláš

druhé v lásce nabádáš

a Jednotu tak hledáš.

 

S láskou předal všem,

Pán Ježíš Kristus,

Stvořitel pravý je všem.“

 

Děkuji ti Stvořiteli drahý

v mém srdci chovaný,

lidem předám tvé zprávy.

 

 

Více najdete v knize Nové zjevení Pána Ježíše Krista – www.vesmirni-lide.cz . Ivo.

 

 

1982.  Povídání se Zemičkou.             (Přijala Pavlína B.)      24.5.2004     13:15-13:40 hodin.                             

                                                                                                       Místo: Brněnsko.

 

 

Zemičko milovaná, matičko naše drahá, tolik tě miluji. Hledím z okna a vidím, jak se krásné stromy ohýbají pod nápory větru. Cítím zvláštno a vím co to je. Opět tě něco bolí …

 

„Ano Pavlínko, bolí, stále. Však já vám, všem lidičkám, neustále posílám proudy  nezištné lásky a velkou trpělivost stále mám s těmi, co mě zamořují negativním  myšlením a konáním. Nesmírně miluji všechny lidičky a těm, kteří září a posílají mi nádherné hojivé energie, mnoho a mnoho děkuji. Vyřiď všem zářícím sluníčkům, Pavlínko, že oni se zde na Zemi – u mě – nemusí ničeho bát a já se s láskou o ně postarám. A těm, co stále nic nechápou a nechtějí chápat a dále a dále drancují svým negativním myšlením a chováním to poslední malinko, co jim tu zbývá, tak těm vyřiď toto, dítě mé:

 

 

Výzva od milované Zemičky

 

 

„Už mě nechejte, lidé moji,

už mě nechejte na pokoji,

Nedrancujte, neničte mě,

mohli jste se mít nádherně !

 

Miluji vás a vše kolem,

nemohu stále procházet tím bolem.

S láskou k vám jemné impulsy mám,

však úctu a cit od vás postrádám !

 

Chci se vznášet ve zlatých třpytkách,

žít blažený sen v čistých světech.

Vy, co spíte a nebudete hodni krásna,

unikne vám postupu hvězda jasná,

sháněti se budete po čistých mých dětech.

 

Už mě nechejte, vy co spíte,

stále jenom něco chcete.

Lásku, úctu a pokoru k živému nemáte,

v mamonu  slepě  štěstí hledáte !

Otevřete ta svá zkamenělá SRDCE,

LÁSKA VÁM VŽDY POMŮŽE, PŘECE !

 

S láskou předala vaše matka Země“

 

 

Z celého srdce  ti upřímně děkuji, Zemičko naše drahá a milovaná, za tvou lásku, trpělivost a vše ostatní, čímž nám nezištně umožňuješ zde žít a duchovně se vyvíjet. Mnoho tě miluji a stále na tebe myslím.

 

„Ano, Pavlínko, nesmírně ti děkuji a jsem stále s tebou. Miluji tě. Zemička“

 

 

1983.  Dva zdroje (435).                  (Přijal Ivo A. Benda)             8:18-8:42 hodin. 20.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DVA ZDROJE

 

 

„Lidé milí, zde na Zemi

dva zdroje máte,

jež řídí vaše životy

velice, velice roztodivné.

 

Nachází se v hrudi vaší

tam místo důležité jest,

LÁSKA Stvořitele a Vesmírných,

též PODVOD ovládací z temnoty.

 

Učíte se tisíci životy

dva zdroje rozlišovat

lásku, dobro, štěstí, harmonii

či strašidla z temnoty.

 

Uchopuje Duch s duší

toto klíčové poznání,

jak vnímat a přijímat lásku

a odmítat ovládače z temnoty.

 

Prožitky na svou kůži

si VĚDOMÍ PRAVDY získáváte

tisíci nezvratnými zážitky

ROZLIŠUJETE Světlo od Temnoty.

 

Stvořitel Prvotní všeho a všech

tebe stále miluje,

Pravými radami tě zahrnuje,

klíč Domova ti daruje.

 

Vesmírní lidé taktéž

se Stvořitelem radí,

On není sám na to,

no to přece každý ví !

 

Energie Stvořitele jak teplo jde

hvězdným kanálem páteří,

vibrace Vesmírných, intuici cítíš,

zleva kanálem pomocným.

 

Ovládací energie chodí

jako impakt násilně vnucený

falešný, rafinovaný a studený,

zprava kanálem pomocným.

 

V děrách temnoty uhnětený

vlnami na dálku ti zaslaný

přes antény na Měsíci

podvod šílený a dokonalý !

 

Teď dítko milé pozemské

pravdu celou zvíš,

můžeš si vybrat, hm,

život či smrt temnoty.

 

S láskou předal lidem všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji Aštare milovaný,

a Tobě Stvořiteli prvotní,

s láskou předám báseň tvou

do této loutkové temnoty.

 

Ivo.

 

 

Tato básnická poselství jsou součástí předchozích sdělení, hlavně o stavu pozemského člověka a duchovní cesta – např. obr. 688, 692, 793 a obr. 811, sdělení např. 1761 a 1925 na  www.vesmirni-lide.cz .

 

 

1984.  Formy pomoci od Vesmírných přátel Sil Světla.  (Přijala Milada M.)                21.8.2004.

Místo: Blansko.

 

 

 

Formy pomoci od Vesmírných přátel Sil Světla.

 

 

Naši Strážci z Kosmu nám nepřetržitě naslouchají a hlídají nás. Vytvářejí kolem nás svými neustálými láskyplnými vibračními stěnami SVĚTELNÉ CLONY, které fungují jako ochrana v hrubovibračních polích, ve kterých se nepřetržitě pohybujeme. To je úměrné té fázi Duchovní cesty (míra), v jaké se právě nacházíme.

 

Tato hrubovibrační pole jsou příčinou našich fyzických a psychických obtíží a nemocí.

 

A)

Některá si  vytváříme sami  naší neláskyplností:

 

1.

Hrubovibrační vysokofrekvenční vysílání z pozemských modulačních zdrojů: Stanic, vysílačů a stacionárních družic, určené k radiotelekomunikačním účelům.

 

2.

My sami jsme dalšími vysílači negativních energií – myšlenek a  pocitů.

 

B)

Další jsou zde vytvářena záměrně hrubovibračním vysíláním z vesmírných zdrojů negativních civilizací, které se tímto způsobem snaží negativně ovlivňovat naše vědomí formou impulzů a impaktů.

 

Všechny tyto zdroje se vzájemně sčítají a vytváří tak hrubovibrační rezonanční pole, negativně ovlivňující nejen naše těla, ale i naše vědomí. Ovlivňují také celou přírodu, počasí a klima.

 

 

A aby Stvořitel bojoval proti zlu a bezpráví, poslal nám na pomoc své pomocníky - Vesmírné Přátele.  Proto nám Vesmírní Přátelé neustále  pomáhají v naší každodenní činnosti:

 

(1)

Vytvářejí kolem nás vysokofrekvenční láskyplné SVĚTELNÉ ŠTÍTY (světelné clony), které fungují jako naše ochrana ve stávajících hrubovibračních  polích.

 

    A) Světelný štít má tvar ZVONU a pokud je široký, může zasahovat i část města. Bylo mi ukázáno. Pokud je toto pole silnější, jsou vidět jemné duhově zářící části, tvořící jakoby kostru celého štítu tvaru zvonu.

 

    B) Světelná clona se VLNÍ, což se projevuje jako stěna pokrytá pohybujícími se malinkatými výdutěmi, od kterých se měkce odráží a plují prostorem drobné světelné body. Vzniká zvláštní úkaz, kdy celý vnitřní prostor clony je naplněn světlem z jemně odražených světelných bodů. Tento jev je dobře pozorovatelný zejména proti Sluncem ozářené obloze.

 

    C) Další světelná clona má tvar VÁLCE, je v prostoru kolem člověka, jehož má chránit, a chová se jako nahuštěná pneumatika, která je kolem Vás. Jeho funkcí je specificky chránit dotyčnou osobu. Zažila jsem to např. při pocitu dušnosti a zvýšené bolestivosti. Člověk se cítí jako v bavlnce a má trochu zalehlá ouška. Ostatní zdravotní problémy rázem vymizí.

 

    D) Další světelný štít je SVAZEK PAPRSKŮ VLNĚNÍ S VÝRAZNOU ROTACÍ, rovněž mi bylo ukázáno, který uvolňuje náš čakerní systém. Tím nás Přátelé posilují a zbavují pocitů únavy. Pocitově se projevuje jako krátké hvízdání v jednom uchu.

 

(2)

Další formou pomoci je pocit nebývalé lehkosti při vysokém stupni námahy, nebo chůze. Člověk se pohybuje neobvykle lehce. Má pocit jakoby vážil o mnoho méně. Velice lehce zvládne i pohyb v  náročném terénu a se zátěží.  

 

(3)

Další pomocí je psychická pomoc v situacích, které ještě neumíme zvládat. Pod vedením Vesmírných přátel řešíme krizovou situaci klidně a uvážlivě - s nadhledem. Včetně našeho mluveného projevu ve vypjaté situaci. Také naše rozladěná psychika se velice dobře zklidní. Přes vás mohou mluvit Vesmírní Přátelé a vyjadřovat tak svoje myšlenky a postoje. Pokud jim to dovolíte.

 

(4)

Další velice významnou pomocí je pomoc ve stavech úzkosti a depresí. Tedy v situaci, kdy si my obyčejní lidé neumíme poradit a lékařská věda je v plenkách. Jaká je přesně forma pomoci našich přátel nevím, ale bylo mi řečeno, že jde o duchovní válku a tudíž dochází ke konfrontaci mentálních těl bytostí na  nejvyšších úrovních.

 

(5)

Abychom měli představu, jak je krásné být Vesmírnou bytostí a poznat ten rozdíl mezi námi a Vesmírnými, je možné se cítit jako ten, kdo s vámi komunikuje. Jako úplně jiný člověk. Velice šťastný, disponující  neustále dobrou náladou, velice klidný a plný energie. Prostě láskyplný.

 

 

Na závěr bych se chtěla ještě svěřit se zážitkem, který mě přesvědčil o jejich veliké lásce a veliké pomoci.

 

Zažila jsem situaci, kdy mi Přátelé z Vesmíru zachránili život. A to při vdechnutí velice viskózního roztoku, při jeho polykání. Po chvíli mi někdo z Přátel řekl, abych zachovala klid, že mi rozšíří průdušky. Takže po další chvilce jsem se mohla znovu nadechnout. Že je to všechno možné, za to děkuji především Stvořiteli našemu.

 

 

1985.  Lidský svět (436).                (Přijal Ivo A. Benda)           19:23-21:38 hodin. 27.8.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

LIDSKÝ SVĚT

 

 

80 % FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO SVĚTA je 7 MILIONŮ LET vašeho času dálkově řízeno STROJEM – DATASYSTÉMEM, naprogramovaným NĚKOLIK LET PŘEDEM v podzemí Temných světů PSEUDOTVŮRCI, ještírky a dalšími negativními entitami – OVLÁDACÍ PYRAMIDA.

 

Dalších 10 % je PRŮBĚŽNĚ PROGRAMOVÁNO INDIVIDUÁLNĚ - OPERATIVNĚ - JEN NĚCO VÍC NEŽ 3-5 DNÍ PŘEDEM, včetně korekcí datasystému, opět z Temných světů. DUCH a DUŠE člověka je za tím účelem UVĚZNĚNA V POUZDRECH, a mohou se jen minimálním 5 % způsobem podílet na řízení FYZICKÉHO TĚLA. Některá další sdělení k tomuto - 1761, 1925, obr. 793, 811, 1240, 1243 a knihy NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.vesmirni-lide.cz  - 5 000 stran textů a 1500 obrázků.

 

Pouze z 10 % lidstvo na planetě Zemi svými pozitivními volbami využívá PRAVÝCH INFORMACÍ od STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH a VESMÍRNÝCH LIDÍ, přijímaných ve svém Duchovním srdci.

 

Tato 90 % LOUTKOVÁ SCÉNA JE DOVOLENA Stvořitelem Prvotním všeho a všech za účelem poskytnutí ODPOVĚDI všem bytostem ve Stvoření, CO NEVOLIT – JAK VYPADÁ POPŘENÍ A PŘEVRÁCENÍ PRAVÝCH DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – JEHO ZÁKONŮ LÁSKY. Tato odpověď jim slouží k jejich vývoji.

 

KAŽDÝ člověk, který si zvolí VYSVOBOZENÍloutkové pasti negativního ovládacího stavu,VŽDY možnost DUCHOVNÍ CESTOU (sdělení 819 – 847, obr. 688, 692) zvládnout množství DUCHOVNÍCH ZKOUŠEK PRACÍ SVĚTELNOU – PRÁCE NA SOBĚ A POMOCI BLIŽNÍM SVÝM, provést TRANSFORMACI SVÝCH TĚL a vrátit se zpět DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ, kde má svůj PŮVOD a má zde SVOJI DUCHOVNÍ RODINU.

 

TENTO STAV je také důvodem, proč je toto pseudolidstvo prakticky V ÚPLNÉ IZOLACI OD CELÉHO PRAVÉHO STVOŘENÍ – nesčetného množství POZITIVNÍCH CIVILIZACÍ, a zvláště z toho 5 milionů pozitivních civilizací v této Galaxii – Kosmické konfederace planet. Pseudoživot negativního stavu je totiž naprosto NEKOMPATIBILNÍ s Pravým životem v pozitivním stavu Stvoření. Izolace a separace pozemského lidstva je pseudtvůrci záměrně udržována i od dalších Temných světů, aby nebylo narušeno POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ odhalením tohoto faktu a zároveň s cílem UDRŽOVAT v pseudolidech ILUZI SVÉ VÝLUČNOSTI A SAMOVÝVOJE.

 

10 % Pravých informací a 10 % individuálního okamžitého ovládání JE pro pseudotvůrce NEVYHOVUJÍCÍCH pro další záměry s tímto lidstvem a v plánu ovládání je vybudování CELOPLANETÁRNÍHO ČIPOVÉHO OVLÁDACÍHO SYSTÉMU za pomocí samotných lidí – zvládnutím ČIPOVÝCH TECHNOLOGIÍ, které se DNES v roce 2004 dostávají do fáze masové výroby 0,3 mm čipů, s cílem OZNAČIT KAŽDOU VĚC, ZVÍŘE A ČLOVĚKA – sdělení 1622. Ve spojení s družicovým systémem pak chtějí SNÍŽIT MÍRU PRAVÝCH INFORMACÍ ZE SOUČASNÝCH 10 % NA MINIMUM A TAKTÉŽ SNÍŽIT MNOŽSTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO – OPERATIVNÍHO OVLÁDÁNÍ Z 10 % POD 5 %. Pak sami pseudotvůrci chtějí přijít na Zemi s loutkovým „uvítáním“ pozemšťanů.

 

Pokud lidstvo na planetě Zemi si ZVOLÍ záměry pseudotvůrců rafinovaně kamuflované VÝHODAMI TECHNOLOGIÍ, VOLÍ SI TÍM OTROKÁŘSKOU ČIPOVOU PSEUDOSPOLEČNOST – PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU, A PLNĚ TAK ZOBRAZÍ ODPOVĚĎ NA VÝŠE UVEDENOU OTÁZKU.

 

Pak PŘIJDU PODRUHÉ na planetu Zemi, a NAVĚKY UKONČÍM CELÉ TO PRAPODIVNÉ DIVADLO VŠECH TEMNÝCH SVĚTŮ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, POSKYTNU VŠEM JEHO AKTÉRŮM PRAVDIVÝ FILM REALITY, VE KTERÉ VŠICHNI TI UBOŽÁCI EXISTOVALI, A DÁM JIM MOŽNOST VOLBY KONVERZE DO POZITIVNÍHO STAVU STVOŘENÍ. SPASENÍ probíhá tím, že již ZDE a NYNÍ na planetě Zemi, jež je pozorována všemi v Pravém Stvoření i v zóně vymístění, JSOU SVĚTELNÝMI PRACOVNÍKY všem aktérům negativního stavu předávána ZRNKA PRAVDY, pomocí kterých pak později BUDOU MOCI provést správnou volbu a konverzi do pozitivního stavu, a tedy PŘEŽITÍ.

 

Toto poselství je dáváno na vědomí všem, kdo chtějí slyšet a vidět, a kdož má ještě vyvinuté cítění duchovním srdcem ve středu své hrudi.         

 

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS,

Přirozenost STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Leták 61

 

 

1986.  Genofond člověka.                    (Přijal Libor P.)           12:45-13:25 hodin. Srpen.2004.

Místo: Nový Bor.

 

 

„Každý z vás má ve fyzickém těle geny, které spouštějí určité programy. Tyto geny jsou nastaveny tak, aby sloužily přesně těm, kteří je naprogramovali. U vás, v třetí dimenzi, začínají vaši vědci využívat tohoto negativního naprogramování dál – ve prospěch sobeckých zájmů určitých skupin. Veřejnosti jsou ale prezentovány jako velice pozitivní.

 

Například vylepšení rostlin, které budou odolné vůči škůdcům a výkyvům podnebí a počasí. Totéž naznačují i o zvířatech a dnes dokonce i o lidech. Ale co jde vylepšit na člověku, který má přes 80 % negativních genů ?  Zase jen ty negativní. Směřuje to prostě k manipulaci a vylepšení negativních vlastností samotného lidstva.

 

Totiž genofond ve vašich tělech je prostředník mezi vašim vědomím, ve kterém si volíte ze své svobodné vůle, co je komu nejbližší, a vaším fyzickým tělem. Zjednodušeně, když začnete brát drogy, vzniká vám závislost, kterou spouštějí vaše geny. To je fyzický aspekt, ale jak víte, může vám vzniknout závislost i psychická, která je dalším aspektem projevu těchto genů (např. počítačové hry).

 

Na druhou stranu, když budete volit pomoc bližním v nezištné lásce, vznikne vám závislost na lásce a pravdě, která vás povede životem bez emocí a problémů. Budete se cítit plni síly a energie bez pomoci různých šidítek, které vás mají odvést od pravé cesty. A navíc negativní geny, které jsou ozářené láskou, přeprogramují a propojí v takovou úžasnou informační síť, že budete moci doslova konat zázraky. Takovou obrovskou sílu máte ve vašich fyzických tělech.

 

Už víte, proč nechtějí, aby jste šli cestou lásky ?  byli byste totiž mnohem mocnější v pozitivním slova smyslu než ti, kteří sem přišli před statisíci lety ovládat a manipulovat v temné nevědomosti. Ježíš a mnoho jiných vám ukázalo cestu přeprogramování genofondu. Dal vám opačný důkaz toho, co vám po staletí vtloukají do hlavy různá náboženství, školy a různé instituce.

 

NEJSTE BEZBRANNÍ !   NEJSTE NAVĚKY ZATRACENÍ !

 

Vaší přirozeností není zabíjení, nenávist a strádání. Jste božské bytosti, které se sem narodily úmyslně se zablokovanou genetickou pamětí, abyste na vlastní kůži vyzkoušeli život bez lásky v tomto zakletém království, kde většina spí svůj těžký sen. O to krásnější je probuzení, nemyslíte ?  společnými silami probudíte „polibkem“ každého, kdo o to bude stát.

 

Když je žák připraven, učitel se vždy objeví.

 

Milujeme vás.       Ptaah.

 

 

1987.  Kdo vám vládne ?                      (Přijal Libor P.)              11:55-12:45 hodin. 9.8.2004.

Místo: Nový Bor.

 

„Lidé moji dobří, vaši realitou vládnou lidé, kteří si o sobě myslí, že všechno vědí nejlépe, egoisti na slovo vzatí. Dostávají se jim do rukou informace závažného charakteru i o mimozemských entitách, ale převážně jen o těch, které si sami přitáhli svým myšlením, tzn. o egoistických a pyšných, jako oni sami. Tyto entity jim naznačují, jak všechno dělat „nejlépe“. Z jejich úhlu pohledu je skvělé a pozitivní, že se buduje špionážní síť, která nespatřila ve svém propojení světlo světa. Oni tento stav milují, školili se na to po mnoho minulých životů. Žijí ve lži, proto jim pravda ubližuje, nechápou ji. Když jste od dětství vychováváni, že jen rafinovaností a záludností dosáhnete cíle, budete to s úspěchem zkoušet i v dospělosti. Opačná energie, tj. láska a pravda bude pro vás lež.

 

Pravda je přeci jen jedna, mění se pouze náš úhel pohledu, který se ji snaží vměstnat do chápání námi ohraničeném. Kupříkladu, když vám od dětství budou vtloukat do hlavy, že mimozemský život neexistuje a přitom si necháte zavřít srdce, neuvěříte, ani kdybychom vám přistáli na zahradě. Proč ?  Protože máte ohraničené chápání, které vás programově učili ve školách, církvích, médiích atd., to znamená, že když máme vědomosti a srdce otevřené, nelze nás v zásadních věcech obelhat těmi, kdo pravdu přizpůsobují pro ty, kdo mají jen určité vědomosti, ale srdce zavrhují jako kámen do vody.

 

Ale to vše neznamená, že lidé žijící ve lži, se do těchto energií dostali náhodně, jen tak mimochodem. Vybrali si své učitele před zrozením, musí mít podobný rámec energií, jako dotyčný učitel (matka, otec atd.). Prostě vrána k vráně sedá, v negativním i v pozitivním.

 

Je to tak, jak si myslíš. Většina nejvyšších představitelů státu všech světových velmocí má podobné informace, jako vy. Ale jsou předávány vnější cestou, právě přes ty, kteří se snaží svoji pravdu vymyslet a přizpůsobit (tajné služby, vědci, negativní mimozemšťané). Oni nevyciťují, jako vy. Vy máte tak říkajíc informace z první ruky. Jen si to momentálně uvědomujete v menší míře.

 

Takže jste stejná láska vy všichni, kteří obětujete něco celku, i vy, pro které jsou tyto informace lží. Jak jednoduché. Znovu opakuji: pravda je jen jedna, něco se buď stalo nebo stalo. Mění se jen úhel vašeho vnímání na tyto události.

 

Vždyť jestli milujete peníze, tak nechápete toho, kdo vám řekne, že vám můžou i ublížit, a že jde dokonce možné žít bez peněz, jako to dokáží miliony jiných civilizací.

 

Ve chvíli, když politik dostane informace takového rázu, bude dělat všechno pro to, aby se nedostala na veřejnost. S odůvodněním, že lidstvo na to není připraveno. Ale největší noční můrou těchto lidí je, že se v médiích objeví světelné bytosti, které promluví o principech spolupráce mezi různými vesmíry. Co by dělali vědci, politici, ropný průmysl atd. ?  Co by prostě dělali ti, co mají takovou moc ?  Oni si na ni zvykli, nechtějí ji pustit a dát lidem !  Budou klidně vyvolávat války, aby to pomohlo jejich upevnění moci. Války ve vašem světě nemusí vznikat rozepří dvou stran, ale dohodou. Domluví se na penězích, které jim ta válka přinese. Proč myslíte, že se zvedala cena ropy ?  kam jdou peníze z těchto zisků ?  Sledujte srdcem, ne televizí.

 

Je to jako v pohádce O šíleně smutné princezně. Dva generálové různých zemí se domluví a poštvou proti sobě obyčejné lidi. Je to pořád dokola.

 

Otevřete lidé milí oči, pomůže vám k tomu srdce. Milujeme vás a chráníme. Pravda vždy zvítězí. Pravda je sám Stvořitel a čím jste pravdě blíž, tím jste blíže Stvořiteli. Je to vlastně váš úkol na miliony životů dopředu. V téže chvíli, kdy pochopíte absolutní pravdu, splynete se Stvořitelem Budete sami pravdou. Budete sám život.

                                                                           Ptaah.

 

 

1988.  Apel na všechny vědce.               (Přijal Libor P.)           11:55-12:45 hodin. 17.8.2004.

Místo: Nový Bor.

 

 

„Všichni, co máte v rukou kolektivní vědomí, prosím, neuvrhujte lidstvo v nevědomost. Otevřete srdce a jděte v souladu s logikou – budete moudří.

 

Jestliže dnes nemáte patřičné vzorečky a tabulky na některé jevy, neznamená to, že tyto jevy neexistují. Před třista lety vědci jako vy s všemožnými cenami a tituly z nejprestižnějších škol tvrdili, že nemůže létat nic, co je těžší, než vzduch.

 

My z civilizace z Plejád, máme takové přístroje, které by jste vy, takzvaní vědci, stejně nepochopili a nevyužili ku prospěchu lidstva.

 

Víme, že je těžké jít cestou poznání, které nekopíruje předešlé přimyšlené výzkumy. Ale jak jinak poznáte pravdu ?  Vždyť cítíte, že je něco nějak jinak. Pojmenujte to !

 

Všechny nápady s pokorou přijímejte jako dar, který berete z kolektivního vědomí Galaxie. Teď na vaší planetě ve třetí dimenzi máte kolektivní vědomí postavené na lži. Pravdu všichni jen a jen vymýšlíte, aby se vám hodila do těch vašich tabulek. Pravdu musíte cítit, nenechte se vydírat tituly a penězi – ty nic neznamenají, takto vám programově zavírají srdce, které k této práci potřebujete.

 

Už jsem to jednou říkal, největší překážkou duchovního rozvoje lidstva je lidská mysl, která zavrhuje intuici, to jest srdce. Musíte mít cit, abyste pochopili logiku věci. Věřte, existuje telepatie, teleportace, cestování v čase atd., ale dříve, než budete moudří, se vám toto vědění neotevřou. Tak si to řídí sama příroda – Stvořitel.

 

To vám z lásky předali vaši Přátelé z Plejád.“

 

 

1989.  Zákon proti nevyžádané poště. (Zpracoval Ivo A. Benda.)     5:50-6:45 hodin. 8.9.2004.

Místo:Česká Lípa.

 

 

 

Milí lidé,

 

Přesně v den 7. výročí zahájení vědomé komunikace autora „Rozhovorů“ Ivo A. Bendy s Vesmírnými lidmi Sil světla (7.9.1997) Parlament ČR připravil Zákon o omezení reklamního využití SMS, E-mailů, telefonu a pod. Tímto Síly temna ZNEMOŽŇUJÍ JEDNODUCHÉ LEVNÉ A EFEKTIVNÍ INFORMOVÁNÍ LIDÍ NAVZÁJEM MEZI SEBOU A ODKAZUJE JE JEN NA DRAHÉ PLACENÉ SLUŽBY BEZ JISTOTY SPRÁVNÉHO PROVEDENÍ SLUŽBY A DÁLE NA PAPÍROVOU POŠTU DO FYZICKÝCH SCHRÁNEK (pokud přijímají reklamu) ČI OSOBNĚ DO RUKOU A DALŠÍ NOSIČE PŘES NÁKUP A PRODEJ A ÚSTNÍ FORMOU, včetně přenášek. Všechny tyto zbývající způsoby jsou však již málo efektivní, drahé a tedy jen málo dostupné všem lidem – JSOU CCA 1000 X DRAŽŠÍ A PRACNĚJŠÍ – toto ZDŮRAZŇUJI. Jde tedy o další manipulaci s lidmi a jejich energiemi, což má přímé důsledky a následky v oblasti každodenního života.

 

Síly temna úmyslně hodily DO JEDNOHO PYTLE INFORMACE KOMERČNÍ – REKLAMA ZA ÚČELEM ZISKU Z PRODEJE, A INFORMACE OSTATNÍ (tedy nekomerční) – PŘEDEVĚŠÍM DUCHOVNÍHO CHARAKTERU, které řeší lidské problémy, KDY JINÉ MECHANISMY ŠÍŘENÍ MEZI LIDMI JSOU JEN VELMI MÁLO ÚČINNÉ A DRAHÉ a STÁTNÍ SYSTÉM NEUMÍ A NECHCE ŘEŠIT OBLUDNÉ NARŮSTAJÍCÍ PROBLÉMY TÉTO ZVLÁŠTNÍ OVLÁDACÍ PSEUDOSPOLEČNOSTI - zvyšující se ovládání lidí k OTROCTVÍ, ČIPIZACE všech oblastí lidského života, zhoršující se mezilidské vztahy programované vládou, médii a některými dalšími firmami, existenční strach mnoha lidí – dnes 1/3, KRIZE RODINY – téměř ve všech rodinách psychické násilí, ve 2/3 z nich fyzické násilí, obrovský počet nemanželských dětí (Česká Lípa 41 %, podobně v obou pánevních oblastech – severozápadní Čechy a Ostravsko, kde se od roku 1989 nestaví žádné byty a někteří lidé současně vlastní více bytů), 3,3 milionu mužů (všichni v aktivním věku) platí povinné výživné na nemanželské děti či po rozvodu, atp.  !!!

 

Tímto krokem se dále VÝRAZNĚ ZVYŠUJE STUPEŇ OVLÁDÁNÍ A TOTALIZACE SPOLEČNOSTI. Je to výsledek lidské nevědomosti (zákonodárci a jim podobní), apatie, materiální hrabivosti (ty reklamní nevyžádané zprávy za účelem zisku z prodeje).

 

Tato situace ukazuje, v JAKÉM STAVU se nachází tato pseudospolečnost a kam je OVLÁDÁNA A SMĚŘOVÁNA Silami temna.

 

Pro ujasnění, např. lidé se dosud navzájem informovali ve více než 2 milionech případech efektivní formou sms a e-mailů o Vesmírných lidech – informaci máme od Vesmírných lidí. To Silám temna leží v oku a tak nyní prosadili tento výtvor tak, aby se lidé nemohli takto snadno informovat.

 

V mnohých firmách - partách existuje CENZURA i na papírovou poštu (natož pak e-mailovou poštu) – PARLAMENT A SENÁT ČESKÉ REPUBLIKY (některé zásilky byly přijaty s potvrzením, jiné nikoli – bez odezvy potvrzení, např. barevné letáky o stavu pozemského lidstva – obr. 688, 793, 811 z  www.vesmirni-lide.cz ), ČESKÁ TELEVIZE (na podatelně běžně cenzurují zásilky, a i to, co projde, pak končí v koši a skoro nikdo to ze zaměstnanců ČT nečte, neobyčejně falešní lidé), ČESKÝ ROZHLAS, ČSA atd. To aby bylo jasno, jak se věci dnes mají, a aby si někdo nemusel nalhávat, že papírová pošta funguje.

 

V dnešní době v ČR pracuje s e-mailem na 3 miliony lidí a sms používá prakticky každý člověk z 10,3 milionu lidí (mimo nejmenší děti a přestárlé občany).

 

Lidé mohou žádat úpravu zákona tak, aby bylo možno zasílat NEKOMERČNÍ ZPRÁVY, tedy nemající charakter obchodu za účelem zisku, ale duchovních – vztahových oblastí lidské společnosti !

 

TO, ŽE NĚCO NEŽÁDÁM, NEZNAMENÁ, ŽE JE TO VŽDY NEGATIVNÍ !!!

 

Nový zákon je na internetu  www.vesmirni-lide.cz  ve stahování - 7 – ostatní.

 

 

 

 

1990.  Milovat.                                        (Přijala Eva)                                               6.9.2004.

Místo: Banská Bystrica.

 

 

 

MILOVAT

 

 

„Milovat neznamená jen mít rád,

milovat je věřit a pravdu znát.

 

Milovat je odpustit a znovu podat ruce,

milovat je podělit si duši i srdce.“

 

 

 

 

1991.  7. výročí spolupráce s Vesmírnými lidmi (437).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 15:23-16:15 hodin.

 8.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, právě jsi oslavil společně s námi 7 let vědomé spolupráce (včera 7.9.2004), která má své plody v masové informovanosti lidí v českých a slovenských zemích i ve světě o nás, Vesmírných lidech a o vlastním stavu pozemšťanů. Vidíš, že vše má svůj čas a rytmus v této vaší dálkově ovládané pseudospolečnosti, a že se vyplatí volba Stvořitele našeho milovaného – to jsi poznal mnoha svými krásnými zážitky na vlastní kůži. Ano, od roku 1997, kdy jsi se s námi vědomě poprvé spojil, jsi ušel značný kus duchovní cesty ze 3. do 7. otáčky, 6. období II. etapy (sdělení 819 – 847), kdy jsi si zvolil NEUSTÁLE a PLNĚ pracovat pro Stvořitele našeho milovaného, a zvládal jsi množství duchovních zkoušek, zvláště pak zasvěcení, při přijetí a zahájení šíření textů NOVÉHO ZJEVENÍ od Pána Ježíše Krista. Dosud jsi s námi zpracoval 7 dílů knih „ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU“ (cca 400 stran každý díl), které rozsahem, aktuálností a pravdivostí 90 % nemají dnes na této planetě zemi srovnání. Máš vytištěno 5500 vázaných knih 1. a 2. dílu „Rozhovory“ a rozeslal jsi několik tisíc xeromateriálů zájemcům i do knihoven ČR (a taky vázané). Dále se podařilo zorganizovat na žádost lidí 200 PŘEDNÁŠEK v délce 5 hodin (vstupné dobrovolné), a tak informovat na 12 000 lidí v přímém přenosu ode mne. Vytiskl jsi přes 3 miliony letáků, z toho 2,4 miliony v letákové akci počátkem roku 1999. Provedl jsi 35 TV rozhovorů,15 rozhlasových rozhovorů a mnoho dalších do novin a časopisů. Od roku 1999 organizuješ budování internetových stránek www.vesmirni-lide.cz , které dnes s anglickou částí mají přes půl milionu vstupů, přes 5000 stran textů (cz i en) a 1500 obrázků. Přijal jsi písemně od nás ve velmi dobré kvalitě na 437 sdělení – poselství lidem. Také organizuješ s dalšími lidmi v září světová sympozia lásky na Pražském hradě a v květnu jarní meditace, kde očišťujeme společně planetu Zemi od hrubovibračních energií. Taktéž jsi organizoval desítky společných POZOROVÁNÍ NAŠICH VESMÍRNÝCH LODÍ se stovkami lidí. Od prosince 2003 organizuješ VESMÍRNÉ CENTRUM v Praze Holešovicích, kde se s našimi informacemi seznámilo desetitisíce lidí.

 

Mám velkou radost z této spolupráce a mnoho lidí pomocí těchto aktivit se duchovně pozvedlo a navázalo spolupráci s námi, Vesmírnými lidmi. Takto tedy můžeš spokojeně vytrvat a pracovat do konce svého působení ve 3. dimenzi planety Země, a po převibrování do Pravého Stvoření dále pokračovat ve svém světelném poslání, které jsi před svým zrozením zvolil.

 

Takto tedy jsme šťastní, že zde máme takového člověka, který nežije jen pro sebe, ale pro bližní své celým tímto svým životem. My tě milý Ivo stále podporujeme a pomáháme ti stejně, jako každého, kdo si zvolí s láskou pracovat pro Stvořitele našeho milovaného.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a posílám proudy lásky a mám radost z tvé světelné práce i tvého duchovního vývoje zde na planetě zemi. Takto můžeš klidně a spokojeně dál s láskou pracovat a šířit Světlo do Tmy v tvém oboru teleinformačním. Ano, máš stále vůli a odvahu i disciplínu takto pokračovat, což jsou důležité předpoklady pro zvládnutí tohoto světelného poslání. Nenecháváš se ovlivnit lidmi ovládanými Silami temna a stále si jdeš za svým cílem – zvládnout poslání, na které tě připravil Stvořitel Prvotní všeho a všech, a které jsi si takto vybral. Máš stále touhu pomoci každému, kdo pomoc upřímně přijímá, a takto se nenecháš zviklat ani těmi, kteří se jen VYDÁVAJÍ za světlonoše, ale ve skutečnosti hrají nevědomě ovládací program Sil temna.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

 

1992.  Hlemýžď (438).                      (Přijal Ivo A. Benda.)         21:29-21:41 hodin.  9.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

HLEMÝŽĎ

 

 

„Louka rozkvetlá

rosou ozdobená

domovem zvířátek

rozmanitých bývá.

 

Hlemýžď má dům

stále na hřbetě

těžký jak zážitek

co volí si majetek.

 

Myšlenky na věci

žďorby a peníze

hlemýžď si nese

se sebou - domeček.

 

Ten ho k zemi

pořádně tlačí

pomalu se pachtí

se svým hmotařením.

 

Myšlenky těžké,

hmotou prosáklé

vězením svaté

jak u nohy koule.

 

Nic jiného nemá

než touhu hromadit

ta touha majetková

je jeho vězením.

 

 

S láskou předal všem,

Ptaah, svým otevřeným srdcem.“

 

 

 

1993.  O šípkové Růžence (439).        (Přijal Ivo A. Benda.)     18:04-18:28 hodin.  10.9.2004.

Místo: Vlak Praha - Tábor.

 

 

 

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

 

 

„Bylo nebylo mezi časy

zakleté království tam,

v černotě zóny vymístění.

 

Duše tátů, maminek a dětí

v záhony pouzder proměněny,

myšlenky jejich, vězením se staly.

 

Těla jejich takzvaně žijí

na dálku vlnami ovládána,

avšak ničehož nic – netuší.

 

Pán temnot si život jejich vzal,

své plány jim nadiktoval

na miliardy let pseudožití.

 

Jak kukly motýlí svět je celý

pro Ducha, duši neveselý,

však poučení zaručeně mají.

 

Tu jim úsvit věků náhle nastal

jezdec na koni bílém se zjevil

z Nebes v temnotu Světlo zasíl:

 

„Jsem princ z pohádky

O šípkové Růžence – zvaný,

který přišel vysvobodit

zakleté království.

 

Pocházím z Nebeského království,

mám milión životů v lidském těle,

brněním mým je láska nebeská,

čistá, jako padlý sníh.“

 

Vstávej, vstávej z dlouhé noci

pouzdra rozpukej láskou svojí,

mámo, táto, děti !

 

Polibkem mocným vás probouzím,

srdce vaše láskou hladím,

mysl konečně odtemním !

 

Snový pseudoživot vedete

skoncovat s ním teď máte

bratři a sestry z Domova volají !

 

Šípkové trní – pasystém ovládací

jako domeček z karet

se rázem celý zhroutí.

 

A toto zakleté království

se z prokletí věků navždy

pravdou a láskou vysvobodí.

 

S láskou hvězdičkám všem

předal Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti Aštare moudrý,

a Tobě věčný Stvořiteli

rád předám lidem našim

tyto verše poselství.

Ivo.

 

Poznámka: Jezdec na koni odpovídá duchovní vazbě spolupráci pozemšťana se světelným posláním a Vesmírné bytosti Světla.

 

 

 

1994.  Nyní (440).                            (Přijal Ivo A. Benda.)       18:41-18:56 hodin.  10.9.2004.

Místo: Vlak Praha - Tábor.

 

 

 

NYNÍ

 

 

„Nyní máš vjem

stále jej cítíš

celým svým tělem.

 

Nyní očima vidíš

vše kolem seskládané

někým, umně nejspíš.

 

Nyní kolébají tě

jak loďku na vlnce

křičí všude – tak to je !

 

Nyní vnímáš klid

ticho nitra svého

tam pravda, mír !

 

Nyní louka kvete

světlem modře zalitá

to dílo pravé je.

 

Nyní vše kmitá

láskou, dobrem napájené

z Centra Stvořitelova.

 

Nyní bezčasové jest

jen kmitání laskavé

harmonický život – to je !

 

Nyní jiní sází plány

do původní reality

však není živoucí – jen sny.

 

Nyní víš, jak ihned cítit

pravdu od lži sítem oddělit

jež srdce tvé schopno jest.

 

Nyní programy cizí běží

vlny jemné na lidi zacílené

neptají se, chceš či nikoli !

 

Nyní tebe ovládají,

myšlenky nejsou tvoje, jejich

NEPOSLOUCHEJ MYSL SVOJI !

 

Nyní v hrudi zdroj cítíš

srdce duchovní věky tvé

jak poklad tvůj – nejdražší.

 

Nyní můžeš lépe volit

mezi myslí a srdcem svým

teď osvítil sis to své – NYNÍ.

 

S láskou srdcem předal jen

Ptaah zvaný, všem lidem.“

 

 

 

1995.  Aštarovo a Ptaahovo sdělení (441).  (Přijal Ivo A. Benda.) 7:10-7:38 hodin.  12.9.2004.

Místo: Jindřichův Hradec.

 

 

 

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, naše setkání v Jindřichově Hradci bylo krásné a má další důležité následky, řada účastníků se více bude snažit pomáhat bližním svým a dále pracovat na sobě. Máš radost, že v tomto kraji je řada zájemců. Kteří budou dále šířit naše světelné informace. Ano, nyní si vzali množství světelných materiálů – letáků, obrázků a dalších nosičů a budou s tímto takto pracovat, kde je třeba pod vedením naším a Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že i druhá strana pilně pracuje na svých ovládacích systémech lidí a zavádí do 3 TV své velmi negativní seriály a využitím některých prvků, které se líbily lidem za socialistického období, a hlavně s negativním obsahem - předpisem chování, vztahů lidí po vzoru západu. Tak se lidem, kteří si toto vybírají a volí, PROGRAMUJÍ další stupně zel a nepravd – negativního myšlení, které se realizuje přijetím za vlastní. Takto si tito lidé přeprogramovávají zbývající čisté geny na negativní dle těchto vzorců chování v těch seriálech. K tomu jistěže vychází články v novinách a časopisech, a tak každý si opravdu opět může vybírat, co je mu blízké dle svobodné volby.

 

My, Vesmírní lidé vás varujeme před tímto, neboť takto tito lidé opakují a napodobují to, co v těchto médiích vidí, a mají tak stále horší duchovní pozici.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

Ano, a nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, posílám ti milý Ivo proudy lásky a raduji se z našeho včerejšího setkání v Jindřichově Hradci. Byly lidem předány další důležité světelné informace, a tak se jim mnohé věci vyjasnily a převzali si mnoho světelných materiálů. Ano, takto mohou stále více plnit své světelné poslání lásky a pravdy a pomáhat bližním svým. To my těmto lidem také pomáháme, stále je vedeme ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, aby úspěšně zvládali toto své poslání, které si vybrali. Večer z našich lodí vám rádi svítíme, láskou ozařujeme, abyste měli větší sounáležitost s námi, Vesmírnými lidmi Sil světla.

 

S láskou ti milý Ivo toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí Přátelé vesmírní, s láskou předám sdělení lidem planety Země. Ivo.

 

 

1996.  Planeta Nula (442).               (Přijal Ivo A. Benda.)           6:17-6:49 hodin.  16.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

PLANETA NULA

 

 

„Země tato milá

jest planetou Nula

pozicí svojí zvláštní

co pseudotvůrci jí dali.

 

Není v Pravém Stvoření

ani v zóně vymístění

má polohu prazvláštní

účel světí prostředky.

 

Chybí jí tak přístup přímý

do Pravého i vymístěného Stvoření,

aby s lidstvem pokusy dělat mohli

a ovládali jej padlí andělé – pseudotvůrci.

 

Drží lidstvo v izolaci

od ostatního Stvoření,

aby podvod neprohlédli

sedm miliónů let trvání.

 

Pseudotvoří lidské plémě

Coby nástroj proti scéně

Stvořitele Prvotního všech a všeho

a Království duchovního i Nebeského.

 

Cílem jsou mocné výkonné loutky

co nic neví o svém původu,

dobýt s nimi chtějí pseudotvůrci

Stvořitelovu Lásku, Moudrost a Pravdu.

 

Země tato specifická

jest scénou prapodivnou

zobrazující pravdy a fakta

JAK POPŘÍT LÁSKU ČISTOU.

 

Dnes průnikem energií

pozitivních a negativních

stala se bojištěm duchovním

mnoha entit s posláním.

 

Z temných světů – negativním

z Pravých světů - pozitivním

proti sobě jsou postaveny

neslučitelné svou vibrací.

 

Země tomu odpovídá

je zde přesná rovnováha

obou druhů energií

bez ohledu na počty lidí.

 

Nejen jejich chování

zrcadlící poslání,

také povrch pevný

přívětivý i zpustlý.

 

Polovina jeho má podmínky

podobné přírodě Pravé

druhá půlka pouště, skály

a mrazem zpustlé kraje.

 

Polovinu času Země je

v blahém světle slunečním,

druhou půlkou střídá se

tma tmoucí zóny vymístění.

 

V každém kontinentu, zemi kraji

jsou lidé s láskyplným posláním,

a pak ti druzí,

co nelásku, lež a hloupost zvolili.

 

Obě tyto energie

vzájemně protikladné

neustále roztodivně vytvářejí

DIVOTVORNÝ HRNEC.

 

Jeviště plné odpovědí

planeta Nula od věků jest,

co je Stvořitele popřít

na vnějším – fyzickém vše vystavět !

 

 

Cele Stvoření Pravé čeká

na vyjevení plné scény

jak strojem řízené loutky

pseudobudují BABYLON skvělý.

 

Postavený na tom VNĚJŠÍM,

Vnitřkem se nezatěžují

vždyť co nevidí, to není,

tak je správně naprogramovali !

 

Schopnosti jejich ponížené

na pět i méně procent,

aby pravdu nezahlédli

a byly poslušné loutky.“

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým nitrem.“

 

Děkuji drahý Aštare,

já rád předám Světlo Temnotě.

S láskou v srdci Ivo.

 

 

Podstatné informace naleznete hlavně v knihách NOVÉHO ZJEVENÍ od PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na internetu česky  www.vesmirni-lide.cz www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz , anglicky www.universe-people.com , www.cosmic-people.com . Pokud byste knihy sháněli v nějakém loutkovém knihkupectví, tak je to MARNÉ PODNIKÁNÍ, neboť na to, aby to mohl někdo normálně prodávat, SE NEJPRVE MUSÍ VYSVOBODIT DUCHOVNÍ CESTOU (obr. 688, 692, sdělení 819 – 847) Z OVLÁDÁNÍ PSEUDOTVŮRCŮ.

 

 

1997.  Každý bude odměněn (443).  (Přijal Ivo A. Benda.)      11:05-11:25 hodin.  17.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

KAŽDÝ BUDE ODMĚNĚN

 

 

„Jsme zde, vyslanci Světla

na Zemi, planetě Nula,

rozhodující duchovní bitva

právě probíhá…

 

Válka miliard lží a pravd

souboj manipulací a svobod,

Temnota s technologiemi v popředí

Světlo především SRDCEM SVÝM.

 

Boj probíhá o hodně

křižovatka cest lidí

Temno - miriády ovládačů rafinovaných

Světlo - Láskou a Pravdivou informací a činy !

 

Většina lidí před propastí stojí

do tlamy ještírků ochotně kráčí

však jistý počet lidí

se nenechá vláčet do bažin.

 

Boj vrcholí – jeviště skvělé

všichni ve vyšších dimenzích

sledují se zájmem vše,

co se tu na Zemi děje.

 

VĚDOMÍ Atlanťané mnozí

Zde na Zemi se narodili,

aby úkol světelný

pravdou láskou završili.

 

Mají STARÉ VĚDOMÍ,

jak se věci mají,

otvírají jej láskou, činy,

přes všechny léčky, úskalí.

 

Mraky knih, filmů, přednášek falešných

za hlavu dávno hodili,

jsouc propracované Temnotou,

ošklivé ovládací programy.

 

Jen málo zdrojů pravých v Temnotě,

můžeš milý citem najít,

pravda skví se v nahotě

v kontrastu s tisíci zdroji falešnými.

 

Každý dělá co umí,

ten falšuje, a nic netuší,

že loutkou v rukou cizích

svou negativitou stále tančí.

 

Jiný zas cítí, lásku září,

životem svým pravdu dláždí,

jen tak odvážně kráčí,

pryč z nevědomí Temnoty.

 

Kontrast skvělý Světla a Tmy,

pravdy a moudrosti zjevné,

lží a přetvářky rafinované,

lidem vnucované z Temnoty.

 

Všeho do času jest,

kolo inkarnací se zastavuje,

zde, na planetě Zemi nulové,

válka chýlí se ke konci.

 

Tak každý strůjce těch energií

je a bude ODMĚNĚN,

na vlastní kůži zažije a pocítí

co vybral si ze svobodné vůle.

 

Zpětnou vazbou život je

neustále střádá činy, skutky svoje

pak v posledním soudu vzhlédne

film Pravdy od Stvořitele !

 

S láskou předal srdcem svým,

Aštar Šeran, lidem milým.“

 

Děkuji drahý Aštare

rád předám báseň všem.

 

Ivo.

 

Báseň přijata při poslechu hudby z CD VOYAGER (POUTNÍK), Mike Oldfield, 10. písně Mont St. Michel – vřele doporučuji při četbě.

 

Číslo sdělení odpovídá roku zahájení mé vědomé světelné práce, autora Ivo A. Bendy.

 

 

1998.  Dětství (444).                        (Přijal Ivo A. Benda.)       21:14-21:34 hodin.  16.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

DĚTSTVÍ

 

 

„Já tě miluji, lásko,

nic jiného, stále tě v srdci chovám,

jako své krásné miminko.

 

Dětství je krásná věc,

já si to pamatuji,

úchvatné, věř !

 

stále je co objevovat

a vyvíjet se,

milovat a procítit svět !

 

Jsi jak poupátko,

co okukuje tento svět,

a vidí vše, nezná však odpověď !

 

Milovat jsem přišel,

mít rád budu,

tvůj krásný dětský svět.

 

Očička hluboká na mne hledí

zvědavě s pokorou stále pokukují

děťátko úchvatné, laskavé jest.

 

Přišlo zde vyjevit

své krásné dětství,

život jak hru, projevit.

 

Upřímné oči do nitra hledí

láskou ti srdíčko zabalují

na ten svět živě se těší.

 

Má kolem Anděly,

děťátko kouzelné

ty oči něžně, tak, hledí !

 

Hleď kouzlem dítěte,

to přirozenost tvá nyní,

však přijmout je tvým úkolem.

 

Ti, co předčasně stárnou,

smrt svoji volí

a kam dali život dětský ?

 

Tak milá hvězdičko

laskavé srdíčko

celá milost Boží !

 

Kde vítr, voda, vzduch,

tam přírodní dětství,

co vybrala sis, prožít.

 

Každý začátek kouzlí

předchozí etapy žití,

v jiném, drobném převlečení.

 

S láskou předal vám,

Ptaah, srdcem dál.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

rád předám báseň, co mohu.

 

Ivo.

 

 

1999.  Poslání (445).                        (Přijal Ivo A. Benda.)       21:14-21:34 hodin.  16.9.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

POSLÁNÍ

 

 

„Vítr listí hladí,

duši láska čistí,

zahrada vůní, to víš.

 

Lehce stromy cítíš,

jak vesmírné moci,

co život ti utvořily.

 

Uvnitř koloběhu světa

octl jsi se jen tak,

lásku a mír jiné učit.

 

Orlí revír zde máš

život Pravý – scéna,

jiným ukázat máš.

 

Však dobře přece těm,

co lásku před chladem,

zvolili svým srdcem.

 

Takto všem ukazují,

jak pravdu čistou najít,

též lásku nebeskou zažít.

 

Dlouho si se učil,

lásku životem žít

lidem na cestu posvítit.

 

Teď příležitost máš,

tu znalost, cit ukázat,

duším zbloudilým.

 

Mír a světlo nes,

srdcem v hrudi přec,

kam dohlédneš, milý.

 

To ti s láskou předali

Andělé světla na lodích,

abys lehce své poslání splnil.“

 

Děkuji drahý Stvořiteli

i vám, Andělé na lodích,

rád předám básnické poselství.

 

Ivo.

 

 

 

2000.  Milujeme vás a pomáháme vám (446).    (Řada příjemců.)                                  2004.

Místo: Země české.

 

 

 

 

 

 

Milujeme vás

a pomáháme vám

www.vesmirni-lide.cz

 

 

 

 

 

Leták 60                                                                                                                        Sdělení 2000

 

 

 

KLÍČOVÁ INFORMACE.

 

Leták 60 - S ÚSPĚCHEM používán též jako SAMOLEPKAVELKÁ (105 X 43 mm – 14 na straně A4) a MALÁ – (48 X 17 mm – 64 na straně A4). Koupíte v papírnictví za 5,- Kč arch a v reklamní firmě můžete nechat potisknout – laser (ne inkoust). Klíčová informace lidem planety Země !!!

 

 

 

2001.  Poletíme k nebesům.                (Přijala Dáša R.)                                           15.9.2004.

Místo: Ústí nad Labem.

 

 

 

POLETÍME K NEBESŮM

 

 

„Slunce vyjde zas

přijde krásný čas

ptáci létaj povětřím.

 

Ty se vrátíš zas

lásku nespálí mráz

a já poletím s tebou.

 

Tam, kde se skrývá mrak

je i láska, světlo,

letíš jako pták.

 

Poletíme k nebesům

na lásce, perutích,

poletíme v nich s tebou.“

 

 

 

2002.  Mlha (447).                         (Přijal Ivo A. Benda.)              7:25-7:35 hodin. 3.10.2004.

Místo: Česká lípa.

 

 

MLHA

 

 

„Mlha bílá ranní

vlhčí lesy, louky

patří k zemskému rytmu

podzimního očištění.

 

Kapičky v obrovském množství

se na Zemi jeví jako kapky rosy

každičkou rostlinku a zvířátko

život dávanou vodou napojí.

 

Tak, jako kapička je všude

i Stvořitel má všude kapku

napájí láskou čistou svou

své Stvoření lahodně.

 

Vítr je neznatelný

kapičky se klidně vznášejí

nesou krásnou energii

i člověk rád ocení.

 

Dýcháš-li tuto mlhu

plíce se ti pročistí,

chloupky – cílie v nich

přenesou náboj zemský.

 

Krvinkami ke každé buňce,

která tvoří tělo tvé,

buňka sama má náboj,

jež stále život udržuje.

 

Dýchej dýchej človíčku

čisti svou schránečku

lásku do ní dej

a nic v ní nevynechej.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.

 

Děkuji drahý Aštare

rád předám báseň všem. Ivo.

 

 

 

2003.  5. Světové sympozium o lásce.   (Přijal Petr S.)                                               8.9.2004.

Místo:Mělnicko.

 

Můj zážitek ze Sympozia lásky v Praze na Pražském hradě - dne 4.9.2004 jsme se sešli, ABYCHOM SE SPOJILI POUTEM LÁSKY A TAK SE STALO, PŘIŠLI KRÁSNÍ LIDÉ, PŘI MEDITACI JSEM VIDĚL PYRAMIDU A TA SE OTÁČELA ZLEVA DO PRAVA A UPROSTŘED BYLO LIDSKÉ OKO LEVÉ. Po levé straně byla vidět VESMÍRNÁ ŽENA SEMJASE a na levé straně na ruce teplo, byla to krásná meditace. Po meditaci, v místě, kde jsme stáli, byli vidět třpytky a na obloze mentálním tělem přelety lodí. Děkuji STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH. S láskou Petr S.

 

 

2004.  Charta 2004.                                                                                              18.8.2004.

Místo: Země české.

 

Zde je další z mnoha protestů v řadě proti totalitním praktikám v dnešní době. Upozorňuji čtenáře, že jde pouze o PROTEST PROTI NĚKTERÝM NEGATIVNÍM PRAKTIKÁM (NIKOLI VŠEM), a NEJDE o pozitivní program, tedy takový, jak žít, a neubližovat jiným lidem a planetě Zemi. Ten zatím od řady autorů protestů chybí. Na stránkách www.vesmirni-lide.cz můžete najít SNADNO na tisících stranách pozitivní řešení našich problémů od TISÍCŮ VESMÍRNÝCH LÁSKYPLNÝCH NÁRODŮ, a záleží jen na každém, zda toto pochopí a přijmou, či nikoli. Také autoři charty 2004 mají zatím daleko k pozitivním přístupům, neboť ŽÁDNÉ neprezentují. Tento protest je dán poměrně pozdě s ohledem na postupující totalizaci („křičí, až mu teče do bot“). První varování proti konkrétním čipovým technologiím (ne jen obecně !) jsme dávali již od roku 1999 – letáky a sdělení na internetu. Také upozorňuji, že seznam podpisů NENÍ ÚPLNÝ, některá zaměstnání podepsaných jsou MĚNĚNA, autoři Charty 2004 provádějí CENZURU !  Mám dobrou zkušenost s předchozí Chartou 77, která také byla protestem, ale nedávala pozitivní přístupy, jen OPSALA západní model konzumní demokracie, výsledkem jejich některých aktérů je v současné době budování čipové totality (podle západu), a to kamuflovaně, aby nikdo nic nepoznal (např. pan Havel Václav, který dělal dojem, že něco řeší, ale neřešil nic, viz Petice proti čipové totalitě (Fórum 2000 – globalizace, 5 let zasedání, o čipech ani slovo)). Jiným příkladem je pan Ruml, bývalý ministr vnitra, a současný senátor, který nechal vytisknout občanské průkazy po roce 1990 ve Státní tiskárně cenin Praha, Růžová ulice, v ceně DO 4,- Kč (bylo mi to osobně řečeno ředitelem a jeho zástupci na jednání v roce 1996, kde jsem u původního zaměstnavatele ŠKODA-AUTO a.s. nabízel tisky, STC dovede přes 100 ochranných znaků), aby nebyl možný žádný ochranný znak, a tak byla dobrá záminka pro čipové průkazy (to ovšem pan Ruml nevěděl). Po roce 1990 pak díky tomuto bylo desetitisíce podvodů s občanskými knížkami (stačilo dát z kopírky kartičku do lamina), kdy jen některé firmy pak požadovaly více jiných průkazů (pas apod.). Přitom socialistické občanky - knížkové (do roku 1989) by nešly snadno falšovat ani teď, v roce 2004, to sděluji jako strojní inženýr (výroba na složitém stroji). Víc příkladů uvádět nebudu, neboť to není předmětem naší knihy. V současné době jsou již rozesílány VZP zdravotní čipové průkazy i pro EU (nepíší ale rafinovaně o čipech) – viz článek 239 v obrázcích – novinových článcích, do roku 2005 má mít každý člověk zaslán (3 lidé mě již informovali o obdržení, není nutno mi víc psát). Je to proto, že většina lidí si toto přeje a nic nedělá proti tomuto procesu - čipizaci (pochopitelně, podle toho dopadnou – jak si zvolili), ani tzv. ezoterici, kteří se vydávají za duchovní a dobro hledající (skutečně JEN „hledající“ přesně řečeno pseudohledající, a zavádějící do temných světů, jako i např. www.osud.cz , který také nezveřejnil Petici proti čipové totalitě od srpna 2002 (dle své volby autora Maška Jiřího), označil zdroj www.vesmirni-lide.cz jako NEBEZPEČNÝ již v roce 2000, ve skutečnosti je nebezpečný pro ještírkovský ovládací systém, a který si hraje JEN na SVÉM PÍSEČKU stejně, jako mnoho dalších firem – podnikatelů s lidskými osudy – ovládacími programy Sil temna !  Z politických stran je dnes v ČR pouze STRANA ZELENÝCH PROTI ZAVÁDĚNÍ ČIPOVÝCH ZDRAVOTNÍCH A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, ale z hlediska dalších politických stran je to zatím málo. Dosud lze kdykoli tento stav ZVRÁTIT, pokud se lidé vzpamatují, ještě není zcela pozdě, ale celkově jde u většiny lidí o cestu do temnot. Jedinci, kteří si SPLNÍ své světelné poslání pozitivního života, se mohou přesunout do vyšší dimenze a založit Novou Zemi a zanechat ve staré Zemi všechny ovládače, včetně čipových pekelných průkazů. Lidé, kteří si nezvolí pozitivní stav, zůstávají jistěže v negativním stavu a dále mohou křičet proti tomu či onomu, to je v negativní pseudospolečnosti naprosto běžné, ale to tyto lidi určitě nespasí. Nyní se tedy VYBARVUJÍ LIDÉ V ZÁVĚRU TOHOTO CYKLU, viz báseň 2034 - PADAJÍCÍ LISTÍ.  Pod Petici proti čipové totalitě se dosud podepsalo v ČR 1050 lidí. S láskou a radostí informuje Ivo A. Benda.

 

 

------

 

www.charta2004.aktualne.cz :

 

 

 

CHARTA 2004

 

Sdělení 2004                                                                                           Verze 2    21.8.2004

 

CHARTA 2004 - Po 27 letech vyrukovali občané České republiky s novou chartou proti totalitní společnosti.

 

 

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s vládou a zákony, jež nám berou svobodnou vůli, zodpovědnost za sebe sama a naše děti, radost ze života a dokonce nás staví proti našemu svědomí. A svědomí..., to je nad zákon !  Tyto zákony nás ohrožují i existenčně (buď se těmto zákonům podvolíme anebo poslechneme své svědomí a přijdeme tak díky vysokým pokutám, penále a exekucím o svůj majetek a rodiny).

 

Stále se ještě cítíme být lidmi, protože máme v sobě svobodného ducha. Přejeme si žít radostný a smysluplný život s vědomím své plné odpovědnosti za své životy a životy svých dětí. Doba pokročila. Je čas říci dost, je třeba narovnat shrbená záda, přestat se bát mít svůj názor, je čas být jedinečný, je čas vzít zodpovědnost za své činy a životy. Žádný zákon, ať je sebedokonalejší mě této zodpovědnosti nezbaví, nezbaví mě toho ani povinná pojištění, ani léky, ani odborníci na kde co (věda je uctívána jako zlaté tele a osobuje si právo řídit naše životy).

 

Co vlastně chceme ?  Normálně žít. Chceme, aby nám zákony neupíraly ty nejzákladnější práva:

 

·        Právo nakládat se svým zdravím dle svého přesvědčení a svědomí. Svobodně se rozhodovat, jakým způsobem se budeme starat o své zdraví a zdraví svých dětí. Chceme si za své peníze vybrat, jaké metodě léčení a jakému lékaři či léčiteli se svěříme, nebo zda si nějakým způsobem pojistíme zdraví či nikoliv. Místo toho jsme nuceni platit zlodějsky vysoké částky povinného zdravotního pojištění, které plynou do odvětví konvenční medicíny, jejíž podobu nepřímého "léčení" neuznáváme a nevyužíváme. (Pokud žijeme zdravým životním stylem, jsme nemocní málo a pokud onemocníme, léčíme se jinak, než u konvenčního doktora. Zdravotní pojišťovna nám návštěvu u léčitele nebo homeopata, či jiného lékaře celostní medicíny nezaplatí). Dále odmítáme podrobovat sebe a své děti lékařským zákrokům a vyšetřením, se kterými nesouhlasíme, jako jsou povinná očkování či povinné lékařské prohlídky. Odmítáme další povinnosti z tohoto vyplývající (vše směřuje k tomu, že díky povinnému zdravotnímu pojištění budeme v brzké době nuceni používat zdravotní knížky, ať už v podobě papírové, či později v podobě čipů.)

·        Právo rozhodnout se sami, zda budeme rodit doma nebo v porodnici, případně koho si vybereme za porodní asistentku.

·        Právo rozhodovat ve všem, co se týká našich dětí, včetně (a to je samozřejmostí) určení toho, jak se budou jmenovat. Neexistuje, aby se všechny děti v ČR jmenovaly podle nějaké knížky p. Knappové.

·        Rodiče jsou zodpovědni za vzdělávání svého dítěte, je to jejich výsostné právo. Děti nejsou povinny tupě civět celé dny ve škole a být vydány napospas tzv. kolektivu včetně učitele. Děti by měly prožívat plně a radostně své dětství. Je dobré se vzdělávat, ale ne povinně chodit do školy.

·        Právo na svobodné podnikání. Současné i chystané zákony v oblasti podnikání jsou pro drobné živnostníky doslova likvidační (minimální daň, povinné zdravotní a sociální pojištění, vysoké poplatky za nesčetné úřední výkony a různé nesmyslné hygienické normy, složitá daňová evidence, registrační pokladny a další...). Člověk nemá šanci si sám na sebe poctivě vydělat.

·        Právo svobodně se rozhodovat o dalších věcech týkajících se našich životů. Odmítáme jakékoliv direktivní zásahy ze strany státu, společnosti či skupin do svého soukromí nebo znemožňující svobodnou volbu člověka (povinná registrace, čipování a očkování hospodářských a domácích zvířat, povinné ručení motorových vozidel a mnoho dalších...).

Přijaté mezinárodní Úmluvy a listiny lidských práv jsou záměrně špatně vysvětlovány, překrucovány (jako např. Úmluva o lidských právech a biomedicíně versus povinné lékařské zákroky). Je zde záměrně vymyšlený systém lidské existence, směřující k naprosté závislosti občana na státu. Ze všech stran se do nás z médií hustí informace totalitního řádu, včetně reklam, kde se již v podstatě neprojevuje nic nového, jen sexuální zvrhlost a násilí. Nic jiného už totiž„konzumenta“ neosloví tak, jako „romány rozkroku“ (Hutka). Po obrazovkách tečou jogurty Danone plné chemického svinstva, z reklam se na nás usmívají a po pódiích skáčí pochlapené a zvrhlé krásky, idoly naší doby. Již se pomalu nikdo nepozastaví nad klonováním lidí ve jménu „lékařského pokroku“, obchody jsou plné jedovatých a geneticky upravených potravin, už není téměř co jíst. Pod záminkou ohrožení terorismem je možno špiclovat a sledovat občany (stačí např. nařknout jakýkoliv stát či zřízení ba i osobu z terorismu a už je lze napadnout, vyrabovat a zotročit) a čipování lidí kvůli dokonalé kontrole a „bezpečnosti“ je jen otázkou času (čipy místo občanských průkazů, kreditních karet, zdravotních knížek...). Pod hrozbou světové či místní epidemie a pod rouškou ochrany veřejného zdraví jsou lidé nuceni podrobovat se doktorům a nechat do sebe napíchat cokoliv a to jen ze strachu, aby jim sociální pracovnice nerozebraly rodiny, soudy nedaly děti do dětských domovů a je do blázince nebo do vězení či na nucené práce za dluhy na pokutách udělených za porušování „zákonů proti svědomí“. Při tom všem budou vždy odhodláni asistovat zástupy ozbrojených doktorů, policie, vojáků, psychiatrů, a odborníků na sekty. Říká se, že rodina je základ státu. Jistě! A nic na světě není tak dobře vydíratelné jako právě rodina, jejíž členy pojí silné emoční vazby. Ohrožení kteréhokoli člena rodiny vyvolává strach u ostatních, a strach vždy byl, je a bude hlavním prostředkem v rukou manipulátorů. Stát užívající k manipulaci ohrožování rodin vlastních občanů je zrůdné zřízení bez oprávnění k existenci !

Voláme, dost, dost už toho všeho !!!  Jsme až po krk v smrduté žumpě a je jedno, jestli kolem čpí nacismus, komunismus, terorismus či křesťanství. Na ulicích se upalují lidé a rozšiřují řady Palachů a Zajíců a v médiích se spekuluje o tom, že všichni byli duševně nemocní, či měli osobní problémy. Za čas si už hořících pochodní nikdo ani nevšimne a o to jde. Ono opravdu hoří. Vždyť my nežijeme, jen přežíváme. A při tom nechceme nic jiného, než právo na soukromí, nakládat se svým životem tak jak uznáme za vhodné, svobodně vydechnout. To nám však žádná rozumářská vláda a její zákony nezajistí. Chceme se vrátit k původním doporučením Boha, k desateru, které je každému nedementnímu smrtelníku jasné, logické a srozumitelné (s křesťanstvím a vírou to nemá co společného).

 

Vyzýváme všechny slušné lidi, přidejte se k nám.

 

Tt. Zdeněk Samson Troníček, předseda sdružení Paracelsus a mluvčí Charty 2004

Monika Jasmína Troníčková, člen sdružení Paracelsus

Jaroslav Pšenička, člen sdružení Paracelsus

 

sepsáno dne 18.8.2004

 

DOKUMENT KE STAŽENÍ a vytisknutí pro volné šíření mimo internet (charta_2004.rtf, 24 KB)

 

K zapsání Vašeho jména do seznamu Charty 2004 je třeba, aby jste k němu uvedli svou kontaktní poštovní adresu a rok narození, případně ji doplnili o Vaše povolání, e-mail a telefon. Ve zveřejněném seznamu však k Vašemu jménu uvedeme pouze město či obec, rok narození a povolání. Dopisy s vyjádřením souhlasu s Chartou 2004, kontaktní adresou a rokem narození posílejte na e-mail paracelsus.svzp@post.cz nebo na adresu Paracelsus – svzp, Sudslavice 14, 385 01 Vimperk. Více o důvodech sepsání Charty 2004 a o tom, proč máte uvádět své kontaktní údaje naleznete v odkazu „Proč Charta 2004?    Zdroj

 

Související nástroje na  www.vesmirni-lide.cz :


PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ (sdělení 1622 cz,1667 sk), PETICE ZA ZRUŠENÍ PENĚZ (1885 cz,1931 sk)

 

Ing. Ivo A. Benda, P.O. BOX 51, 470 06 Česká Lípa 6, Česká republika. (Autor petic, mobil +420-603-491600.)

Slavomír Elexa,  P.O. BOX 7,   049 31  Rožňavské Bystré,  Slovenská republika.

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

V USA DOCHÁZÍ K ARCHIVACI DNA JEDNOTLIVCŮ, KTERÉ CHTĚJÍ APLIKOVAT PŘÍMO K ČIPOVÁNÍ OBYVATELSTVA A ZKOUŠKY JIŽ PROBÍHAJÍ - ZA 23 - 30 LET MŮŽE BÝT VŠUDE V PRAXI !!!  KAMERY SLOUŽÍ KE SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O OBYVATELSTVU !

 

 

 

2005.  Hvězdičce (448).                    (Přijal Ivo A. Benda.)       10:10-10:38 hodin.  20.9.2004.

Místo: Vlak Kolín - Pardubice.

 

 

 

HVĚZDIČCE

 

 

„Dnes za sluhu Božího,

roli přišla‘s hrát

dávno tě to naučilo,

že energie se nemají krást.

 

Proč stále mnoho lidí

nechápe a necítí ?

Ještě ne tolik životů prožili,

ale volby hlavně provedli !

 

Krok za krokem kráčíš tmou

mezi programy realit – houšť,

záchytné body svižně vítáš

světýlka mnohé vidíš, dýcháš !

 

Lidský svět malých já

jejich okolí je celkem nezajímá,

z dílčích scén naprogramovaných

několik let předem skládaných.

 

Jako buňky scéna za scénou

programem ještěrčím upředenou

realitu JAKO lidskou,

falešně z temných světů vnucenou.

 

Ten přijímá to a ten zas tohle

výběrem lidským rodí se scéna,

jeviště scén stále plné je,

záleží, zda lidstvo volí ZE SRDCE.

 

Ten, kdo dávno volil srdce

dnes nad scénami stojí hladce,

přišel čas se zamyslet,

a prozkoumat vše vlastním citem.

 

Tyto volby dnes vrcholí

důležité je toto období,

pro každého bez výjimky

člověče vstávej, budou důsledky !

 

Pohlazením paprsek Světla se jeví

uvnitř této loutkové scény,

ukazuje pravý směr

kudy z bludiště ven !

 

Máš vjem pravý lidský,

v citu vnímáš to NYNÍ,

bezčasové pravé Domovy

za vodou – zónou vymístění.

 

Milované hvězdičce píši

životní sloky – básničky,

to předávám i jiným rád

já, který umí tolik milovat.

 

S láskou srdcem předal jsem

Aštar Šeran z vesmírné stanice.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2006.  Dobrý den (449).                   (Přijal Ivo A. Benda.)       10:38-11:00 hodin.  20.9.2004.

Místo: Vlak Pardubice - Choceň.

 

 

 

DOBRÝ DEN

 

 

„Dobrý den lidská duše,

kam ses to vypravila, lásko naše ?

Krůčky drobné pozemské píšeš

zanechat chceš zde v pozemské scéně.

 

Den za dnem plyne

každý má možnost aktivně

lásku sluníčkovou zde uložit

srdíčko lidiček rozzářit.

 

Chyť příležitost srdcem svým

co Stvořitel ti nadělil,

co učila ses dlouhé věky

v pravých světech sluníčkových.

 

Mnoho bytůstek čeká

na světlo tvé, jak řeka,

lásky, pravdy nesené

celou svou bytostí utkané.

 

Líbí se ti tato scéna ?

Krůčků drobných – lásenková,

máš ji bytostně prověřenu

hmatem uchopenou scénu !

 

Sázíš světýlko za světlem,

všechno těm milým lidem,

co na tebe věky čekali

teď poznání poprvé učinili.

 

Podzim listí barví,

tak, jako scéna se vybarví,

rozpoznáš hráče postupně

čí energie hráli v svých činech.

 

Dnes dobrý den píši ti

láskou srdce vyšitý,

do lidské duše svítící

co hledala a zase nachází.

 

S láskou v srdci lidem všem

Ptaah předal svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

2007.  Vesmírná cesta (450).            (Přijal Ivo A. Benda.)       13:48-14:02 hodin.  20.9.2004.

Místo: Vlak Ostrava Svinov - Havířov.

 

 

 

VESMÍRNÁ CESTA

 

 

„Vesmírnou lodí

křišťálový zvon

cestuji energií

nazývanou láskou.

 

Stačí harmonická myšlenka

láskyplně vložená

systém lodi ji přijímá

a vibracemi přesouvá.

 

Nikoli však posuvem,

ale vibračním skokem

mezi dimenzemi prolnutými

realitami vibračními.

 

Dávno se cestuje multivesmírem

bytostmi z lásky Stvořitele,

co harmonicky žijí

a duchovní učení znají.

 

Ti, co učení ducha v prach obrátili

na jednom místě se uvěznili,

na posuvné prostředky jsou odkázáni,

aby zpětnou vazbu chyby měli.

 

Tak je to i s lidstvem zemským,

co iluzi pravdy si tvoří,

a tuto past pak přijímají

nuzný život zakoušejí.

 

Ne v jednom životě,

ale v tolika dle voleb svých,

do jaké míry se drží

těch svých falešných iluzí.

 

Ostatní Pravé Stvoření

vidí vše, jako na dlani,

mají to jako poučení,

co rozhodně nevolit.

 

Létají si Vesmírem

návštěvy miriád světů

spolupracujících se Stvořitelem

láska, dobro a moudrost věků.

 

S láskou milým lidem,

Ptaah předal svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

 

2008.  Ovládací pyramida (451).       (Přijal Ivo A. Benda.)       14:05-14:25 hodin.  20.9.2004.

Místo: Vlak Havířov – Český Těšín.

 

 

 

OVLÁDACÍ PYRAMIDA

 

 

„Vítej človíčku milý

na té vaší Zemi.

Poslání pomoci sis zvolil

lidem lásku s pravdou nosit.

 

Je to tady nutné

Temno pilně pracuje,

zamotat lidem duše

do nepěkných pouzder.

 

Světlem duše osvítíš

láskou pouzdra narušíš,

poslání světelné vyjevíš

tak, jak to dávno umíš.

 

Odvahou kráčíš tmou

impulsy cestou dlážděnou

vysílanými sestrami a bratry,

na lodích, co pomoc slíbili.

 

Skládáš zkoušky nebojácně

v situacích temných – no jasně !

Máš v hrudi pevný bod,

Ježíš – tvůj lodivod !

 

Ještírků se nebojíš

svými kroky je vykolejíš

na programech stále otročí,

aby tě umně ovládli.

 

Ty se jim ale zasměješ,

„na mne jste hoši krátcí“,

láskou je tam dostaneš,

chaos v programech, hlásí.

 

Téměř nic předem neplánuj,

vedení Světla vyciťuj,

tím ovládači nevědí

jaký program nasadit.

 

Hezky se jim směj

vždyť dělají jen to, co uměj,

sami v děrách podzemních

za vzduch, jídlo, šaty otročí.

 

Mají to za odměnu,

co si volbami nastřádali,

kdykoli mohou provést změnu

pakliže se za nos chytí !

 

Ty máš lepší pozici

svobod více, přírodu k žití,

to oni ti vše závidí

jen obrázky maj, nic víc.

 

V pustinách mrazivých jako Mars

v děrách podzemních „se maj“,

přesně dle zásluh svých

odměnou je jim vězení.

 

Tato ovládací pyramida

bude jednou zrušena,

až se vše řádně zodpoví

Pán Ježíš Kristus ji láskou rozpustí.

 

Předáno Pánem Ježíšem Kristem.“

 

Děkuji ti drahý Ježíši,

já rád předám lidem, co píši !

Ivo.

 

 

 

2009.  Pomoc vidoucím (452).         (Přijal Ivo A. Benda.)       14:32-14:55 hodin.  20.9.2004.

Místo: Český Těšín - Čadca.

 

 

 

POMOC VIDOUCÍM

 

 

„Každý, kdo lásku dávno zvolil

dlí na konci cesty duchovní,

plně již pracuje na poslání

pomoci nezištné bližním.

 

Tak, jak již mnoho pomáhá

sám pomoc velkou dostává,

od Stvořitele a Lidí vesmírných

všude kolem na jejich lodích.

 

V šesté a sedmé otáčce cesty

loď mateřská je mu ku pomoci

jednak v daných projektech,

ale i v provozních úkolech.

 

Dle činností jeho světelných

na projekty pomoci se dělí

osádka lodi mateřské

ve směnách tříhodinových.

 

Protože systém ovládací

vylučuje vidoucího ze scény,

není již kompatibilní

tak velkou pomoc obdrží.

 

Osádka mateřské lodi přejímá

pohyby, nákupy, dopravu agenta

láskou ruší ovládací vlnění

místo něj vlastní impulsy vloží.

 

Tak jsou protikladné systémy

navzájem v užitečné činnosti,

vidoucí má jistě cokoli,

co potřebuje k svému poslání.

 

Ti, co v nedostatku, dluzích dlí

se zatím příliš nepohli

z počátku cesty duchovní

pozitivní stav neprokázali.

 

Sám milý Ivo vidíš

jak krásnou odměnu držíš,

světelnou práci nezištnou

pro Stvořitele potřebnou.

 

To ti z lodi dáváme,

pět kilometrů nad vlakem,

kterým Světlo vezeš

formou sedmiset obálek.

 

Vesmírní bratři a sestry.“

 

Děkuji vám milovaní,

rád vložím info do ovládací scény. Ivo.

 

 

 

2010.  Mlok (salamander – sk) (453). (Přijal Ivo A. Benda.)     18:00-18:28 hodin.  23.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

MLOK

 

 

„Kráčím cestou

Velkou Fatrou

již podruhé ji kříží

tichý mlok skvrnitý.

 

Celý černý, žluté skvrny,

jak štětcem uhněteny,

v pohybu se kroutí

dělá plíživé kroky.

 

Koho mi to divné zvíře

připomíná tak barvitě

svým zjevem i chováním

no přece ty studené ještírky.

 

Mají také chlad a tělo

vnitřně podobné mloku,

co se dávno vyvinulo

v tuto negativní entitu.

 

Jenom mlčí a kamuflují

ty své podivné úmysly,

stále v zemi schovaní

z děr na dálku manipulují.

 

Lidé milí, pozor si dejte

na tyto studené ještírky,

co milovat dávno zapomněli

a nyní v temnotě jsou zakletí.

 

Hleď drahý člověče

na této zemské scéně

se jiné vnitřní světy

přesně zobrazují.

 

Není nic milejšího,

než potkat jenom zvířátka,

v zelené říši se urodilo

bohatství pro lidská poupátka.

 

Mlok skvrnitý kráčí dál,

součástí přírody se stal,

má zde pevné místo

zobrazuje temné hnízdo.

 

Každý proces přírodní

zobrazuje jiný duchovní,

vnitřní světy se vyjeví

na planetě Nula, na Zemi.

 

S láskou předal lidem všem

Ptaah, co miluje svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

 

2011.  Milost lidem (454).                (Přijal Ivo A. Benda.)       18:30-18:52 hodin.  23.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

MILOST LIDEM

 

 

„Lidský svět je nabitý

tisícerými lidskými problémy

přesně tak, jak lidé porušují

láskyplné duchovní principy.

 

Každý vidí zde

jaký život vede,

nikdo není spokojený

zdraví je jen sci–fi.

 

Iluzemi se zde krmí

počítače, mobily

do této vnější scény

vnitřní světy vstupují.

 

Ovládání všeho druhu

každý si zde vyzkouší,

aby pak proved volbu,

zda do Světla či Temnoty.

 

Ti, co Světlo hledají

milost Stvořitele mají,

ti, co temnotu vyhledali

se rychle do ní propadli.

 

Milost lidem darem je

od milovaného Stvořitele,

aby vysvobodit se mohli,

z bahna otroctví a temnoty.

 

Krok za krokem jsou vedeni

získávají své vědomí,

ovládací život předchozí

v sen vnucený se proměnil.

 

Více Světla získali

pravdu své situace prohlédli,

iluzorní názory

do odpadkového koše hodili.

 

Nezištná práce světelná

jistotu svobody dá,

dnes vidí výsledky snažení

na vlastní kůži ocení.

 

Každý člověk milý

MILOST získá v cíli,

hloubka poznání věnčí

správnost volby člověčí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2012.  Proudy deště (455).               (Přijal Ivo A. Benda.)       18:53-19:10 hodin.  23.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PROUDY DEŠTĚ

 

 

„Proudy deště valí se

horami, lesy do moře.

Mohutná OČISTA probíhá

myšlenek lidských co Zem vzpírá.

 

Planeta země živá je

nechce hrubovibrační energie,

lidskou zlobu, závist, mamon,

tyto ošklivé energie.

 

Ona harmonická vždycky je

jinak by nebyla příroda, kraje,

vše láskou svou udržuje

a lidstvu nevědomému pěje.

 

Čistou píseň, radostnou

najděte láskou konečnou,

lide zemský, toto plémě

na této přírodní scéně.

 

Vždyť tak málo stačí

lásku chytit a zažít,

proudy deště smyjí

lidskou bolest, hlouposti.

 

Proudy deště se valí

hukot vody v údolí,

dává lidem zprávu - sdělení

dlouho již nic nebude původní !

 

Lidská sídla voda zalije

pokles pevnin to provede,

většina lidí ve vodě skončí -

v temných světech zóny vymístění.

 

Voda hučí den co den

zemský mocný jasný živel,

každý rychle pochopí,

že jeho dny jsou sečteny.

 

Končí jeho zemská pouť

v proudech deště plavou,

všichni ti, co neslyšeli,

lásku a dobro zadupali.

 

Nyní ve světy temné jdou

tam na vlastní kůži prožijou

všechna zla a nepravdy

ze Země, co zde zanechali.

 

Podvodní svět souvztaží

s temnými světy bez lásky

tam každý volby provede

zda setrvat, či jít zpátky.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran z vesmírné stanice.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2013.  Vědomí (456).                       (Přijal Ivo A. Benda.)       10:23-10:38 hodin.  24.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

VĚDOMÍ

 

 

„Co jsi zač, človíčku ?

Nač tu jsi, měsíčku ?

Máš pocit vědomí svého ?

Toho, KDO jsi – podstatného ?

 

Jaký záměr pro život sis vybral ?

Kam jdeš zemskou poutí ?

To jsou otázky, co sis pokládal,

a nyní chceš odpovědi !

 

Zrození tvému předcházely

statisíce životů lidských

na nesčetných planetách

v tělech mnoha, přerůzných.

 

V těchto liniích ses vyvíjel

prožitky vlastními zakusil,

miliony vztahů s jinými

lidmi či nelidmi.

 

Jde o různé světy

Pravé či v temnotě,

v Pravých ses učil lásku

v temných pak o životě.

 

Skrze temnotu život poznáváš

nevědomí předchází vědomí,

pak se ti vše skládá

do jedné ohromné mozaiky.

 

Životy jak korálky jsou

na niti – Duchu tvém,

vždy jiné fyzické reality

si krásně na nit navlečeš.

 

Ano, lásko, človíčku

rozsáhlé tvoření jsi zažíval,

proto postůj chviličku,

abys obraz pravdy dostal !

 

Dnes další cyklus končí

důležité pravdy se zjevují,

skládanka životů završí

tvé nekonečné poznání.

 

Z Domova tvého mluvíme

my, světelní Andělé,

VĚDOMÍ pravé otvírej

kdo a kde jsi, získávej.

 

Láskou čistou jako sníh

padlý právě na polích

ty vědomí své uchováš

hlubokým poznáním, završíš.

 

S radostí láskou věnčenou

předal Aštar láskou svou.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2014.  Světelná práce (457).             (Přijal Ivo A. Benda.)       16:00-16:23 hodin.  24.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

SVĚTELNÁ PRÁCE

 

 

„Světelnou prací se milí

pravda, láska a dobro sdílí,

moudrost srdcem předaná

nezištně lidem, lásko má.

 

Milujte se milí

a pravdu každému přejte,

v nitru činy mějte,

aby užitečné byly.

 

V harmonickém životě

pozitivním jednáním,

kroky vyciťujte

od Stvořitele s Anděly.

 

Někdo navíc obor má

jež si před zrozením vybral,

je na něj vybaven

milovaným Stvořitelem.

 

Léčitelství je oborem,

kde zdraví dáváte lidem,

láskou hojíte rány,

poučení jde životem.

 

Meditační obor má

lásku všem předávat,

také skladatelé, zpěváci

patří do meditační oblasti.

 

Teleinformace obor je

nejobtížnějším ze všech,

podporou lidem jest

kudy v bouři plout mořem.

 

Světelná práce dávaná

tomu, co pomoc vyhledá,

Anděly v Nebi je vedená,

aby byla účinná.

 

Ten, kdo cítí vedení

Stvořitelovo i Anděly

má kvalitní projekty

dodávané systémy pomoci.

 

Sám pak podle vedení

krok za krokem promění

svou pravdu, dobro a lásku

s Anděly, co oni jemu pomohli.

 

S láskou předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2015.  Vnější lesk (458).                   (Přijal Ivo A. Benda.)       20:05-20:19 hodin.  24.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

VNĚJŠÍ LESK

 

 

„Lidé pracují usilovně

penízky vydělávají notně,

vždyť musí, přece,

každý zažil v řece.

 

Ta ho unáší ve směru

do moře – v temné světy,

kdo neplave proti proudu

se jistě v moři utopí !

 

Existují známé hodnoty

vnitřní a vnější,

vnitřní jsou duchovní,

vnějšími falešné se třpytí !

 

Většina lidí na Zemi

VNĚJŠÍM LESKEM se řídí,

nezajímají je niternosti

Pravé duchovní hodnoty.

 

Malé množství srdcí

má duši v popředí,

ne slovy a tvářením,

ale hmatatelnými činy.

 

Vnější lesk se třepe

jako pověstné ZLATÉ TELE,

lidičky proudem unášené

temným ovládacím programem.

 

Ten, kdo ptá se

na vnitřní smysl věcí

stále žije v lásce

odpovědi chce přeci !

 

Ti, co je jim vše jasné

lásku pošlapali v životě,

programy z temnot předané

přijímají s potěchou v životě.

 

Na vnějšek život zaměřili

na nitro své zapomněli,

tanec rychlý ovládací

je pevně zcela uchopil !

 

Třepou se jak mouchy v síti

rytmus ovládačů přejali,

sami si jej oblíbili,

propast pod sebou nevidí !

 

Tetelí se svody temnot

loutkový svět – rytmus zemský,

přejali ze strojů temných

dávno přesně naprogramovaných.

 

Úsvit jedinců je blízko

proti proudu plavou,

dobrými plavci jsou

Světlo Domova je blízko !

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2016.  Loutková scéna (459).           (Přijal Ivo A. Benda.)       20:25-20:49 hodin.  24.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

LOUTKOVÁ SCÉNA

 

 

„Tančí rychle lidský svět

mocný program, co vzhléd,

jako svoji nejlepší realitu

vnucenou z temných světů.

 

Každý výběr volí

zda loutky loutkové scény,

bude tančit v rytmu

řídícího stroje – datasystému.

 

Většina lidí mu podléhá

část pak péči vyžaduje,

individuálně programovaná

loutková tančící scéna !

 

Teprve zlomek lidí cítí

každý stý člověk žije,

život vnitřní - duchovní

mimo ovládací stroje !

 

Neustále odmítají

miliony předhozených programů,

z této loutkové scény

ještírků – dílo šílený.

 

Tanec loutek vrcholí

stále něco budují,

na své nitro se neptají

téměř vše naprogramovaný.

 

Všeho do času vždy je

loutková scéna se naklání,

propast temnot pod ní zeje

jednoho dne se tam utopí.

 

Tančí, tančí stále v rytmu

zprávy médií jim šveholí,

pseudopravdy omleté

jen ovládací programy.

 

Málo lidí drží se jen

mimo tento systém,

co pseudotvůrci zavedli

a nyní jej chtějí navštívit.

 

Různé vesmírné moci

pozorují bystře dění,

na této loutkové Zemi

se Stvořitelovým dovolením.

 

Zastav se milý človíčku,

nedělej NIC, chviličku,

tak se na chvíli dostaneš

z ovládání, jak chceš !

 

S láskou lidem předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2017.  Milující lidé (460).                  (Přijal Ivo A. Benda.)          6:14-6:33 hodin.  25.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

MILUJÍCÍ LIDÉ

 

 

„Tak, jak existuje krásný den

jsou i milující lidé,

je jich tady pomálu,

avšak mají velkou váhu.

 

Jejich princip lásky a dobra

má vysoký stupeň,

neřídí se tím, co kdo říká

jsou však druhým příkladem.

 

V davu žijí lidé dobří

je jich zde jak šafránu,

cílem jejich je moudrost věků

ta, co v tolika životech nastřádali.

 

Dnes, kdy lidstvo na duchu upadá

důležitou funkci DOBRO má,

celý systém energií vyrovnává,

aby v rovnováze setrval.

 

Tak, jak zde sílí temné síly

milující lidé více sílí,

lásku, dobro, pravdu žijí

drží svět před zhroucením.

 

Každý se může projevit

zobrazit své silné stránky,

jestli jsou to malovánky,

to již nechme jen na nich.

 

Malují si malují

očarovaní lidé život svůj,

v programu ovládacím

v opaku lásky – STŮJ !

 

Denně cítím tento svět

co písně srdce neposlech,

tak jsou zde pomálu písně,

jež žijí milující lidé !

 

Drž se srdce ty vzácný

člověče zde na Zemi

drž svět tento nad vodou

zónou vymístění – temnotou.

 

Máš píseň lásky v hrudi

tu, o kterou většina nestojí,

máš poklad nitra skutečný

ten, jež druzí zahodili.

 

Dnes sílí tvé probuzení

na cestu Světla dávno si se dal,

což na to Temné síly ?

Zuří, ale stojí opodál.

 

Tak zde velký mráz

tvou láskou silnou roztává,

není, kdo by tě zastavil,

vždyť za to stojí žít !

 

 

 

S láskou předal lidem všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2018.  Noční návštěvy (461).             (Přijal Ivo A. Benda.)          6:37-7:02 hodin.  25.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

NOČNÍ NÁVŠTĚVY

 

 

„Spím sladce v noční chvíli

láskou zářím v tomto cíli,

nejsem nyní na Zemi,

dávno mám noční návštěvy.

 

Zatímco druzí tvrdě spí

já se raduji s Přáteli,

dva dny jejich času obstojí

půlhodině na Zemi.

 

Na vesmírné stanici

Vesmírní lidé zářící,

svět svůj mají jiný

Božský, čistý – milující.

 

Tam milovat je dovoleno

koho chceš, milá dcero,

není tam žádné omezení

„to se nesmí, to se smí“.

 

Mám zde Přátel plno

krásných lidí andělských,

snaž se milá pozemská dcero,

abys již byla s námi.

 

Denně noční návštěvy

událost blízkou oznamují,

že již dlouho nebudu

mezi pozemskými lidmi.

 

Přechod návštěvníka blíží se

jak si zvolil před zrozením,

lásku pravou učí se,

tu, co nosí v hrudi.

 

Tak žije zde mnoho lidí,

jež se blíží k cíli,

pozemského poslání

pokračují na Nebi.

 

Nekonečný počet světů

v Nebi plném Andělů,

čeká milý na tebe

oslaví tvůj příchod v lásce.

 

Zemská pouť se završuje

básněmi poznává, pluje,

láska čistá cestu jistí

rok končí, spadané listí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

S láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2019.  Setkání na lodi (462).             (Přijal Ivo A. Benda.)      21:48-22:06 hodin.  25.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

SETKÁNÍ NA LODI

 

 

„Setkáme se na lodi

když budeme chtít,

když se budeme snažit

když budeme umět žít.

 

Před spaním se snažíme

myšlenkou přání vyšleme,

setkat se s Přáteli

na vesmírné lodi.

 

Máme přání jediné

všichni stále společné,

setkat se s vesmírnými

zase tam radost žíti.

 

Tak se milí snažte,

ať se setkáme hladce,

v noci ve vašem spánku

těla přeneseme hladce.

 

Dávno tyto návštěvy

probíhají na zemi,

lidé, co lásku žijí

sdružují se s Anděly.

 

Ptaah s láskou předal všem

Láskou čistou, svým srdcem.

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

2020.  Problém lidstva (463).           (Přijal Ivo A. Benda.)           5:52-6:29 hodin.  26.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PROBLÉM LIDSTVA

 

 

„Problémem pozemského lidstva je, že se nachází z 90 % UVNITŘ ROZSÁHLÉHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU, který je ve stroji – počítači – DATASYSTÉMU řízeném pseudotvůrci z temných světů již 7 milionů let. Toto lidské zakletí je důsledkem negativních voleb, kterými někteří jedinci ve Stvoření (z mnoha jiných světů) volí NEGATIVNÍ STAV, tedy tyto rafinovaně vnucené ovládací programy z temnot. Přijímání ovládacího programu se děje při odpovídající negativní změně stavu Ducha, duše a fyzického těla, tedy zapouzdření Ducha a duše pomocí přijatých negativních energií a uzavření většiny komunikačních kanálů u fyzického těla pomocí vzniku BLOKŮ v nich nezvládáním životních situací. Důležitou součástí tohoto procesu je přeprogramovávání čistých – nezatížených genů (programů, dle kterých funguje 65 % chování těla) DNA v buňkách fyzického těla na zatížené geny DNA, které jsou po spuštění schopny provádět s tělem zla a nepravdy. V duchovním smyslu bytost lidská volí PŘEVRÁCENÉ DUCHOVNÍ PRINCIPY LÁSKY, DOBRA, PRAVDY a MOUDROSTI,  tedy NELÁSKU, ZLO, NEPRAVDU a HLOUPOST, což jsou převrácený femininní princip (neláska a zlo) a převrácený maskulinní princip (nepravda a hloupost), to jsou patřičné druhy vibrací energií mnoha těl lidské bytosti – HRUBOVIBRAČNÍ ENERGIE S NÍZKOU FREKVENCÍ. V tomto negativním stavu má člověk PŘEVRÁCENÉ CHÁPÁNÍ REALITY, bílé je pro něj černé a opačně, pozitivní je pro něj negativní a opačně, a barevný, mírou odstupňovaný pohled ne svět je pro něj krajně černobílý a navíc převrácený pohled – tedy ILUZE SKUTEČNOSTI. V této iluzi vydávané za pravdu je MARNÝM PODNIKÁNÍM žít šťastný, harmonický a bohatý život a jediné, co jej může potkávat jsou zklamání, bolest, nemoci a úrazy, divení se, izolace a separace, obrovská nevědomost, otroctví nejrůznějšího druhu a množství negativních závislostí.

 

To je tedy výsledkem voleb těch jedinců, kteří před zrozením a nyní volí negativní stav, a po velmi krátkém životě na planetě Zemi se přesouvají do různých temných světů, takových, jež odpovídají MÍŘE jejich nelásky, zla, nepravdě a hlouposti.

 

Každý může při tom kdykoli provést ZMĚNU, a tedy obrátit, a místo negativního stavu zvolit pozitivní stav procesem DUCHOVNÍ CESTY (sdělení 819 – 847, obr. 688 na www.vesmirni-lide.cz). NENÍ DUCHOVNÍHO RŮSTU BEZ PRÁCE SVĚTELNÉ, tedy NEZIŠTNÉ POMOCI BLIŽNÍM SVÝM v oborech LÉČITELSTVÍ, MEDITAČNÍ A TELEINFORMAČNÍ.

 

PŘIJETÍM POZITIVNÍCH ATRIBUTŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH , což je LÁSKA, DOBRO, PRAVDA A MOUDROST – pravých duchovních principů, se bytost lidská může TRANSFORMOVAT – proces pozitivní změny stavu Ducha, duše a fyzického těla a pak navrátit DOMŮ, do PRAVÝCH SVĚTŮ Stvořitele prvotního všeho a všech. Takto se mohou potom těšit z kvalitního, svobodného, harmonického, šťastného a bohatého života v odpovídajících společnostech, které jsou založeny na POZITIVNÍCH PRINCIPECH VĚDOMÍ A DÁVÁNÍ.

 

Toto jsem předal lidem planety Země, já, Pán Ježíš Kristus.“

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto poselství, rád předám lidem této planety, země milé. S láskou v srdci Ivo.

 

 

 

2021.  Andělské pohlazení (464).     (Přijal Ivo A. Benda.)       18:45-18:57 hodin.  26.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

ANDĚLSKÉ POHLAZENÍ

 

 

„Co se to dnes přihodilo

Slunce na mne zasvítilo,

lehce paprskem pohladilo

a srdíčko do života rozzářilo.

 

Paprsek Anděla pohladil

tvé srdíčko políbil,

den tvůj rozzářil

a radostně tě vyprovodil.

 

Jak cítím, Anděla

pohlazení líbezné,

líce moje pookřála

no to je úchvatné.

 

Jak vánek teplý poletuje

Anděl světla tě miluje,

má tě ve svém srdíčku,

jak miminko, človíčku !

 

Dnes Anděl mnou byl objeven

dnes krásný vzácný je den,

já nemám slov pro ten sen

být zaplaven láskou, Andělem.

 

Život je mnohem snazší

šťastnější a radostnější,

jak pírko vznáší se

Anděl i život v kráse.

 

Dál se dívám do srdce

do záře teplé, planouce,

Anděl přede mnou vznáší se

miluje stále, od srdce.

 

Proudy lásky mne ozařují

já také je mocně opětuji,

vždyť vím, co je to milovat

dávat, ne jenom přijímat !

 

Tak srdcem svým otevřeným

Anděla mocně zaplavuji,

je to šťastný okamžik

píseň lásky si snít.

 

S láskou předal srdcem svým

Ptaah, co miluje všechny.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

 

2022.  Revoluce srdce (465).            (Přijal Ivo A. Benda.)       19:25-19:39 hodin.  26.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

REVOLUCE SRDCE

 

 

„Srdce mé duchovní

revoluci mocnou prožívá,

řadu let je v otevření

a stále více si zpívá.

 

Píseň lásky ze srdce jde

jak koncert houslí pěje,

líbezný chór tisíců hlásků

ze srdce mého – lásku.

 

Dál lásku vyzařuji

lidi jak miminka zaplavuji,

nikdo ani nedutá

zážitek milý přijímá.

 

Mocným světlem tepla

dobra, pravdy vibrací,

srdcem mým duchovním

proudí ven do reality.

 

Cítím silné vibrace

lásky, tepla chvějí se

ve spojení s Anděly

našimi božími cherubíny.

 

Srdce svítí dokořán

láskou dobrotu dávám,

dnes a denně mám

lásku pro všechny bližní dát.

 

Víš, ten vzácný okamžik,

kdy láskou tě Světlo zaplaví,

Stvořiteli milovanému dík

to zažít je nádhera, světelný vír.

 

Všechny bloky v mých tělech

Světlem mocným praskají,

prací světelnou věnčím cele

život můj, vzácný.

 

Každý zažije jednou

revoluci srdce,

zásadní proměnou proletí

a život svůj zcela převrátí.

 

Tak miluji nitrem svým

pohledem vnitřním duchovním,

dobra a pravdy svých bližních,

jejich lásky a moudrosti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2023.  Boží existence (466).              (Přijal Ivo A. Benda.)          7:23-7:35 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

BOŽÍ EXISTENCE

 

 

„Kam vzhlédneš člověče milý

všude Boží existenci cítíš,

v každém zrnku písku,

ale i v Sluníčku – psaníčku.

 

Stvořitel neustále vše láskou tvoří

každá bytost napájení má,

vysokými vibracemi lásky

moudrosti, pravdy a dobra.

 

Ze Stvořitele život pochází

ten, který všude cítíš,

z lásky vše uvinuto nití

myšlenek nejčistších Stvořitelových.

 

Tak, jak dobrý hospodář seje

Stvořitel písní lásky pěje,

má moudrost věků absolutní

a vždy zaručený výsledek.

 

On na čisté lásce staví

vše se k lásce navrací,

nic jiného On nebádá

no to je nádhera !

 

Miriády pravých bytostí

Andělů Jím stvořených,

Jemu v tvoření pomáhá

ó, jaká úžasná nádhera.

 

I tento svět je utkaný

z lásky čisté Stvořitelovy,

i když dočasu temní hospodaří

se Stvořitelovým dovolením.

 

Systém lidský Stvořitel nedal

i když láskou jej napájí dál,

má se v něm řádně vyjevit

jaké je jeho lásku popřít.

 

Na mnoha Pravých planetách

umístěných v Nebi,

láska, moudrost kvete dál

tak, jak Stvořitel dal jim.

 

Všude dýchá láska Boží,

krása Stvoření je nabíledni,

vidí to celý multivesmír

a každý Anděl přisvědčí.

 

S láskou v srdci předal jsem

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2024.  Příchod Nového věku (467).  (Přijal Ivo A. Benda.)       10:48-11:02 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PŘÍCHOD NOVÉHO VĚKU

 

 

„Tak, jako se střídá noc a den

tak i věk je rozdělen,

na opakující se etapy,

aby evoluce mohla dát své plody.

 

Dlouho temný věk na Zemi byl

vyčerpal možnosti a nové urodil,

nyní se ze společnosti staré

Nová Země urodí.

 

Část lidstva si osvojila

láskyplné pozitivní přístupy,

aby se jednou osamostatnila

a zanechala staré osudy.

 

Novou Zemi tito lidé

tvoří již nyní na Zemi,

blíží se čas vzestupu - oddělení

od staré negativní společnosti.

 

Láska klíčem k vzestupu je

čistá jako padlý sníh,

toť možnost velká pro lidi je,

aby se konečně z pasti vysvobodili.

 

Dnes vidíš lidský kvas

stálý shon a bezduché budování,

to aby bylo pak co bourat

a na rozvalinách se urodí zrní.

 

S touto realitou mnoho jiných je

každá planeta je rozdělena v dimenze,

prolínají jedna druhou

jsou nezávislé stupně – VIBRACE.

 

Nová Země v páté dimenzi leží

zde na této zeměkouli,

připravena krásou přírodní

přijmout láskyplné lidi.

 

Tam nové společenství vykvete

založené již na tomto světě,

moc peněz a médií tam již nebude

skutečné štěstí se tam rozvine.

 

Snaž se milý človíčku,

abys součástí Nového věku se stal,

stačí jenom chviličku

vědomí lásky – MÁM.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2025.  Nikdy nejsi sám (468).           (Přijal Ivo A. Benda.)       11:09-11:19 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

NIKDY NEJSI SÁM

 

 

„Človíčku pozemský milý

postůj malou chvíli,

čas chvatu přeruš si

znamení lásky vychutnej si.

 

Máš-li pocit osamění

věz, toť program druhé strany,

kolem sebe stále máš

milující Anděly.

 

Vysíláš-li lásku svou

ze srdíčka svého vinutou,

Andělé šťastní dělají

společnost milou ti.

 

Oni rádi milují

lidi, jako jsi ty,

stále blízko tebe jsou

Vesmírní bratři a sestry.

 

Tak se děje po všechny časy,

co věk věkem jest na Zemi,

stále za všech okolností

máš zde milující Anděly.

 

Ano, lásko zrozená na Zemi

to my vidíme, pomáháme ti,

velké srdce neseme ti

my Andělé Nebeští.

 

Tak milovat moc umíme,

že představit si to nemůžete,

zde, co se nosí v Nebi

Andělská láska, daná ti.

 

Zastavil‘s svůj čas zemský

srdcem svým otevřeným,

hráz programu temnot jsi dal

a teď postoupíš o kus dál.

 

Blíž k milovanému Stvořiteli,

tam, kde mocný jas a mír zní,

hudbu sfér tam Andělé pějí

myšlenkami, jejich nástroji.

 

Dnes človíčku milý

den zářivý jsi snil,

v srdci tvém se uvolnil

mocný žár lásky tě zaplavil.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2026.  Pre ľudí tohto sveta.                  (Přijala Táňa P.)          11:45-12:12 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

PRE ĽUDÍ TOHTO SVETA

 

 

„Skladám krásnu básničku

pre nás ľudí tohoto sveta,

aby sme sa radi mali

svoje srdce otvárali.

 

V ňom je veľa lásky Božej,

čistej, krásnej, prenádhernej.

Ním sa dá precítiť všetko

milosť Božia je tam vždy.

 

Koľko kto má lásky v sebe ?

pýtam sa ja keď ich vidím.

Svoje srdce otvárame

lásku im ja posielam.

 

Pretože ja to tak cítim,

vnímam ich a rada mám,

Božím slovom požehnám

lásku svoju rozdávam.“

 

Svoju básničku mi vložil

sám milý priateľ Aštar Šeran.

 

 

 

2027.  Kočičí oči (469).                    (Přijal Ivo A. Benda.)       18:25-18:35 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

KOČIČÍ OČI

 

 

„Hledí na mne hledí

dvě kočičí oči,

kouzlem zvláštním tajemným

kdo ví, kdo za nimi hledí ?

 

Oči kočičí velké jak kola dvě

upřeně upřímně hledí,

skrze mne dovnitř stále

svým pohledem mne sledují.

 

Je to kočka, kdo na mne hledí ?

Co na mne tak dlouho a pečlivě vidí ?

Ne, není, je to bytost z jiné planety,

co oči kočičí si zvolila, jako kamery.

 

Důkladně mne zkoumá,

každý detail vidí,

nic jí neuniká

bytosti z jiné planety.

 

Je-li člověk láskyplný

pozorovatel je Anděl lásky,

je-li člověk zlý,

pozorovatel je obdobný.

 

Anděl lásky na mne hledí

stále bez oka mžiknutí,

jeho pohled milující

přes kočičí kamery.

 

Lásko drahá, vše tu vidíme

nejen přes oči kočičí,

když chceme, tak se naladíme

na jakékoli lidské oči.

 

Každá bytost má

svoji specifickou frekvenci,

je to hračka jednoduchá

se na ni naladit.

 

Takto vidí Andělé

milující Vesmírní lidé

každé hnutí opatrovaných

zde, na této planetě Zemi.

 

Věz, že oči kočičí

mocnou sílu mají,

hledí přes ně bytosti

co tě se srdce milují.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2028.  Nebeská louka (470).            (Přijal Ivo A. Benda.)       19:06-19:18 hodin.  27.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

NEBESKÁ LOUKA

 

 

„Jdeme cestou lesní

dlouhým horským údolím,

vycházkou již poněkolikáté

národním parkem, nerušeným.

 

Nikdo nás tu neruší

jen lesní zvířátka zdraví,

sojka, mlok, žába, sokol volají

jsme rádi, že jste tu s námi.

 

Náhle se před námi vlevo objeví

louka do nebe vybíhající,

úchvatně ze stran rámována

lesem zdravým – zelenou říší.

 

Nad loukou v dáli se zvedá

panorama lesem pokryté,

jak tobogán do nebe - scéna

toť pohled tam, úchvatné.

 

Nad loukou jménem Vokoliště

vesmírné lodě se vznášejí

barevnými světly pulzují

Vesmírní lidé nás častují.

 

Naše setkání v lásce mocné

pokračuje vyprávěním si,

povídáme v duchu o všem,

co jsme dosud zažili.

 

Vesmírní lidé – Přátelé naši,

láskou svou nás zaplavují,

známe se už dlouhé věky

nyní kontakty vrcholí.

 

V radosti a štěstí jim přejeme

šťastnou cestu harmonie,

šíří se lesem i srdcem naším

tak pohnutě nám slzy do očí vyrazí.

 

Láskou svou jsme ovinuli

všechny návštěvníky lesní louky,

louky, co do Nebes stoupá,

tam, kde Domov náš, naše touha.

 

Milí lidé, přeji vám

stejné zážitky, setkání,

s Vesmírnými milovanými Přáteli,

co nám Stvořitel milovaný dal.

 

S láskou předal srdcem svým

Aštar Šeran, lidem svým.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2029.  Historie naší planety (471).   (Přijal Ivo A. Benda.)            8:48-9:17 hodin.  28.9.2004.

Místo: Velká Fatra.

 

 

 

HISTORIE NAŠÍ PLANETY

 

 

„Vítr fouká pustou Zemí

na níž zatím život není,

jest to před dávnými věky

miliardy let zpátky.

 

Eóny dlouhé Stvořitel tvoří

rostlinnou a živočišnou říši,

toto vše se děje láskou tvořící

na pravé Zemi ve vnějším Nebi.

 

Tam harmonie a mír panuje

jenom rostlinky slouží zvířátkům,

jako prostředí a potrava užitek je

všem k radostnému rozkvětu.

 

Tak příroda vyvíjí se

na Pravé – nebeské Zemi,

té, která kolébkou života je

a lidstvo Pravé ubytuje.

 

Jednoho dne přímým nadělením

vědomí lidé se tam objeví,

tak jsou láskou Stvořitele počati,

aby sami s ním život tvořili.

 

Harmonická společnost sílí

tisíce let v tělech žijí,

s milovaným Stvořitelem pracují

na dalších úkolech životních.

 

Jednoho dne otázka položena byla

vědcem, co stále jen hloubá,

jaké by to bylo tvoření

s převrácenými duchovními principy.

 

Po generace sto milionů let

vědci na opacích lásky pracují,

bez spolupráce se Stvořitelem,

až do temnot všichni propadli.

 

Na Zemi pustou vymístěnou,

kde ani život nebyl,

jen odpad, mráz, tmu najdou

jako domov pseudotvůrci zvolí si.

 

Od té doby cestou v čase zpět

vracejí novou verzi vývoje,

do prvotního života vkládají

převrácené duchovní principy.

 

Pak po miliardách let

zkříží andělské geny a zvířecí,

nový druh existuje

zvířecí člověk – to jsi ty !

 

Ducha, duši do pouzder uložili,

aby s těly snadno manipulovali,

založili loutkovou scénu na Zemi

sedm milionů let trvající.

 

Taková je historie lidí

na této vymístěné Zemi,

z části původ pravý

si v půlce srdce uchovali.

 

Na takovémto snažení

se odpovědi objeví,

jaké je to tvořit s převrácenými

Božími duchovními principy.

 

Plnou odpovědí bude

plnost daného stavu,

negativitou čipy umocněnou

vše v nahotě vyjeví se.

 

Poskytnutím plné odpovědi

na tu podstatnou otázku,

budou vysvobozeny lapené děti,

z temných systémů do Domovů.

 

Nebe pravou vlastí je

pro všechny bytosti, co jich je,

pak odpadové vesmíry

budou Anděly pravými zabydleny.

 

Tak i černé vesmíry

nebudou již odpadovými koši,

stanou se z nich Domovy

Nebem bytostí Pravých, Stvořitelovy.

 

Snažte se lidé milí

láskou svět svůj přetvořit,

vítězství jednou bude naše

to Stvořitel vám dává, milovaní.

 

S láskou mocnou předal jsem

Stvořitel Prvotní všeho a všech.“

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2030.  Volání Domova (472).           (Přijal Ivo A. Benda.)       12:23-12:35 hodin.  29.9.2004.

Místo: Vlak Púchov - Trenčín.

 

 

 

VOLÁNÍ DOMOVA

 

 

„Láska kvete v srdci

tam, kde jsi vždy,

Domov možný cítíš

ano, ukryt v tvé hrudi.

 

Je to vnitřní svět

ležící v duchovní dimenzi,

mimo tento přírodní

a navíc bezčasový.

 

Máš tam bratry, sestry

svou duchovní rodinu,

odešel jsi krátce již,

aby ses brzy navrátil.

 

Oni vidí tě a slyší

láskou svou podporují,

mají srdce s tvým

v neustálém spojení.

 

Zvolil jsi si poslání

na Zemi tak vzdálené,

mimo Domov být

pomoci bližním a zpět.

 

Tak pocházíš ze Světla

no to je nádhera.

zavést sem lásku, pravdu, mír,

aby se i druzí navrátili.

 

Domov duchovní volá

blíží se návrat, hola !

Hudba ti již zní,

ukonči poslání a sni.

 

Láskou v činech završíš

to, co sis před zrozením zvolil,

na co jsi se připravil

a nyní si jen vložil.

 

Bratry, sestry voláme

my, z Domovů duchovních,

práci světelnou završte

a vraťte se již Domů !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2031.  Dávání (473).                        (Přijal Ivo A. Benda.)       11:00-11:25 hodin.  30.9.2004.

Místo: Brno – Hlavní nádraží.

 

 

 

DÁVÁNÍ

 

 

„Když láskou provázenou činy

věnčíš svůj život upřímný,

pak srdcem svým se řídíš

a v Nebi tomu říkáme dávání.

 

Jakmile nepočítáš zisk

a pomoc bližnímu jsi vtisk,

pak srdcem svým se řídíš

a u nás Doma tomu říkáme dávání.

 

Neočekáváš-li nic, než radost bližního,

činem svým pod Stvořitelovým vedením

pak srdcem svým se řídíš

a my Andělé tomu říkáme dávání.

 

Věnčíš-li láskou kroky životní,

cítíš-li, komu upřímnou radu dát,

pak srdcem svým se řídíš

a my Vesmírní to nazveme dávání.

 

Ty rozhod ses v lásce žít

dávno již nic nehromadíš,

a navíc prací světelnou život věnčíš

Přátelé vesmírní vidí dávání.

 

Když svůj um do práce vkládáš

a tu se ziskem neprodáváš,

pak srdcem svým se řídíš

a v tom my také vidíme dávání.

 

Poznal‘s-li, že život není v honění,

ale v harmonickém souznění,

pak srdcem svým se řídíš

a zase je na Zemi vidět dávání.

 

Vzpomeneš-li si na moudrost věků,

dáš-li víc, než mnoho otroků,

pak srdcem svým se řídíš

a Bratři a Sestry vesmírní to nazvou dávání.

 

Když nepodporuješ činy svými

jakékoli zlé a podlé činy,

pak srdcem svým se řídíš

Světlo Nebes opět vnímá dávání.

 

Když oči upřímné v dál hledí

srdcem si cestu svou osvítíš,

pak srdcem svým se řídíš

Stvořitel Prvotní v hrudi je dávání.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2032.  Volba změny (474).                (Přijal Ivo A. Benda.)      11:26-11:45 hodin.  30.9.2004.

Místo: Brno – Hlavní nádraží.

 

 

 

VOLBA ZMĚNY

 

 

„Kam kráčíš, dívko, chlapče,

tam, kde Světel pravých cíl ?

Či do temnot pustých v nářcích,

kde lidské osudy končí ?

 

Slunce nad hlavou svítí

tak samozřejmě vidíš,

avšak je mnoho srdcí

co v pasti tmy zbloudily.

 

Tento život krátký

jak jepičí se jeví,

kam dál půjdeš milý,

až tuto Zemi opustíš ?

 

Na tom vždy záleží

jaký život volil sis,

zda vegetovat přál sis

či v aktivním dávání.

 

Hrají-li do rytmu píšťaly

taktovka ovládačů z hlubin,

ty můžeš provést změnu

a nehrát pod vnucenými pravidly.

 

Jak šachovnici ti život předkládají

ti, co z temnot věků volají,

sami v děrách temných skončili

a nyní i tebe by tam rádi dostali.

 

Ty nemáš jejich šachy hrát

od hry pekelné odejdi,

pak z dálky vše jen vnímat

a důrazně jim říct – nikdy !

 

nevěř ezoterikům, že to tak musí být,

jen program ovládací kolem tebe letí,

vlny, jež ty s chutí zahodíš,

a nos mezi očima jim nevěříš.

 

Obludná pyramida lží,

Babylon rafinovaně budovaný,

všude na tebe kolem vzhlíží

jen přelud pro tebe, nic víc.

 

Tys volbu změny provedl,

nechal‘s mimo svůj život pekelnou hru,

vycítil jsi a nitrem upřednostnil

život harmonický, co vede Domů.

 

Dávno nemáš z loutek strach,

těch, co tančí na drátkách,

milovat ses naučil a mít rád

a jdeš za voláním Domova.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2033.  Jas srdce (475).                     (Přijal Ivo A. Benda.)       12:43-13:02 hodin.  30.9.2004.

Místo: Vlak Brno – Česká Třebová.

 

 

 

JAS SRDCE

 

 

„Bílé světlo svítí ti

z tvé klenuté hrudi,

kde tajemství života nosíš

lásku – jemnovibrační energii.

 

Labyrint srdce – světlo věčné

tam cesta světla vede věčně

dovnitř znamená Domů

kudy‘s přišel na návštěvu.

 

Tóny Nebe zde uslyšíš

krajiny průsvitné mimo planety

Říše Boží nebeská,

to vše nosíš v hrudi.

 

Jen si to tak UVĚDOMIT,

vědomí Domova je koření,

poznání, jež člověka věnčí

od kolébky do smrti.

 

Dech lidský spojením

se ti s Nebem jeví,

vždyť život lidský

tak krátký se ti nadělil.

 

V jasu srdce zvíš,

že dávno jsi tu byl,

ne na této Zemi,

ale v tisících světech jiných.

 

V bezčasovosti dál cítíš

své budoucí domovy,

světy, které ještě navštívíš

ty, jež jsi si zvolil.

 

Stále vidíš vně,

ale také dovnitř,

Světlo mocné svítí ti

na cestu, abys nezbloudil.

 

Toulky tvými životy

poučení dá ti,

stačí jenom pochopit

napájení láskou Boží.

 

Vždy Světlo světel

moc pravá vesmírná,

dá ti v cestě pravý směr

kudy jít zpět do Domova.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran všem lidem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2034.  Padající listí (476).                 (Přijal Ivo A. Benda.)       13:21-13:41 hodin.  30.9.2004.

Místo: Vlak Brno – Česká Třebová.

 

 

 

PADAJÍCÍ LISTÍ

 

 

„Barví se mraky šedé

vespod bleděmodrého nebe,

s podzimem příroda jistí

barvy své na listí.

 

Závěr roku se blíží

chladu předchází listí,

padající pod nohy ti

barevné, jak duše lidí.

 

Cyklus roční říká,

že lásku domova zima střídá,

zde na planetě Zemi,

jež podléhá svému vývoji.

 

Tak i v dnešní době

se lidské společenství barví,

uzavírá se cyklus

a následuje chlad zimy.

 

Tak na Zemi střídá

podoba tmy a světla,

aby každý zakusil

oba póly života.

 

Nic není tak snadné

jako vidět maně

střídání světla a tmy

a barvení lidí po volbách svých.

 

Tak píseň svou si pěj

ty, co na Zemi otisk svůj měj,

každého činu svého

co jsi učinil volbou svou.

 

Svítí Slunce do mraků

do černé tmy, věků,

předává celou barvu svoji

a mraky si ji pohltí.

 

Jak s duhou naloží ?

Toť otázka na věky.

Rozloží ji na součástky

nebo předá v netknutí ?

 

Tak i u pozemských lidí

cykly vývoje se střídají

nyní podzim nastolil,

vybarvené padající listí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2035.  Spirála života (477).               (Přijal Ivo A. Benda.)       13:44-14:33 hodin.  30.9.2004.

Místo: Vlak Česká Třebová - Praha.

 

 

 

SPIRÁLA ŽIVOTA

 

 

„Choulí se choulí

ti, co srdce otevřeli,

do světelného hnízda

obalu kolem své podstaty.

 

Lidský svět je velký

a také malý zároveň,

záleží na volbě řeky

co unáší tě jak sen.

 

Řekou proudy energií

různé druhy myslíme,

ty, co potkáváš kolem věky

tvář střídají, ale jsou stejné.

 

Hleď milý člověče chvíli

jaké energie sis přisvojil,

tu poznáš pravdu v cíli

tam, kde pravda se v nahotě odbarví.

 

Paprsky této lidské scény

jsou odrazem jejich,

jak se svým životem naložili

to vše se vždy vyjeví.

 

Kroky dětské vidíme

Ty, co Země pamatuje,

pak směr lidí označí

zda do díry či do výšin.

 

Denní rytmus spěje

k uzavření děje,

nastolení otázky

a jak život vybarví.

 

Nic se přece neschová

neexistuje náhoda,

láska láskou je

a černá je vždy temnota.

 

Nebe čisté nad hlavou

má ten, co vidí dálavou,

černé těžké mraky

tíží toho, kdo zbloudil.

 

Dál pluje Země tato

Vesmírem černým, jak zlato,

spirálou se pohyb jeví,

ze slunečního pohybu a otáček složený.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2036.  Tma končí (478).                   (Přijal Ivo A. Benda.)       15:24-15:40 hodin.  30.9.2004.

Místo: Vlak Praha – Ústí nad Labem.

 

 

 

TMA KONČÍ

 

 

„Lásko drahá, vstávej znova

tma už končí – hola !

Den v úsvitu

jitří se znova.

 

Tmu nevědomí - snu

tvého zimního spánku,

temnou loutkovou scénu

záře lásky rozpustí znovu.

 

Vstávej, vstávej zvolna

otevři své prastaré oči,

srdce své dokořán

svět nyní ti patří.

 

Uzávěry praskají

ovládači soptí

nemohou odolat již

tvé mohutné záři.

 

Ze srdce ji uvolníš

nitra věčného se skví,

moc nepředstavitelné síly

jak gejzír znovu vyrazí.

 

Uchop to, co kolem máš

vše použij pro konání dobra,

jistě nasedni na proud

lásky, co prýští silou mocnou.

 

Dál praskají silou mocnou

pouzdra tvé s prací světelnou,

Duch a duše točí se

do stále větších otáček.

 

Není síly k zastavení

procesu mocného vysvobození,

z nevědomosti – pasti temné

co druhá strana utkala ti.

 

Mocný vzlet pociťuješ

mimo ovládací scény,

jak pírko poletuješ

v povětří, nad temné rozvaliny.

 

Na Nebi světla díš

to bratři a sestry, Vesmírní,

jistou oporou jsou ti

láskou mocnou pomohou ti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2037.  Srdce (479).                          (Přijal Ivo A. Benda.)           8:44-9:48 hodin.  2.10.2004.

Místo: Autobus Česká Lípa - Praha.

 

 

 

SRDCE

 

 

„Tolikrát zní

v textech našich

slovo srdce,

jako klíč lásky.

 

Srdce je pojem duchovní

jako je bytost duchovní,

z lásky celá utkaná

z díla Stvořitelova.

 

Věz človíčku pozemský

v srdci máš celé vesmíry,

je to vstup do mnoha dimenzí

a jde o sdílení pravých energií.

 

Jsou to vesmíry Pravé

na tři Nebe rozdělené,

první, druhé, třetí

jak říkáme my, Andělé.

 

První Nebe jest duchovní

nejblíže ke Stvořiteli,

Andělé kladou otázky

a hledají odpovědi.

 

Druhé Nebe je spojovací

mezi prvním a třetím,

Andělé řeší otázky,

aby dostali odpovědi.

 

Třetí Nebe je přírodní

fyzické světy, jako máte vy,

Andělé ukazují odpovědi

na položené otázky.

 

Toto základní členění

je též vnitřní, střední a vnější,

z nitra ven vše se tvoří

z dílny Stvořitelovy.

 

To vše v srdci máš

a záleží, jak se na to díváš,

jak bohatství uchopit

anebo jej zahodit.

 

V případě prvním srdce otevíráš

mnoho láskyplné komunikace máš,

kvalitní vedení dostáváš

z Pravého duchovního Domova.

 

V případě druhém srdce zavíráš

prázdno v něm máš,

přijímáš ovládací programy

z dílny jiné – z temnoty.

 

Fyzickým srdcem myslíme

sval, co ve středu hrudi nosíme,

symetricky na dvě strany klenoucí

a krásně harmonicky tepoucí.

 

Lidé na Zemi málo s láskou pracují

i sval srdce je poloviční,

na levou stranu posunutý

a disharmonicky bijící.

 

Vlevo k pozitivnímu kanálu

odkud láskyplné energie proudí,

od nás, Andělů strážných,

aby přežít mohlo temnotu.

 

S láskou v srdci předal jsem

Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

 

2038.  Ovzduší (480).                       (Přijal Ivo A. Benda.)       19:05-19:25 hodin.  2.10.2004.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Česká Lípa.

 

 

 

OVZDUŠÍ

 

 

„Ovzduší planety

obal tak křehký

je velice teňunký

a má velkou péči.

 

Lidé do něj vypouštějí

všelijaké jedy a odpady,

sami jej nečistí a myslí si,

že příroda jej očistí.

 

Ovzduší planety

si matka Země čistí,

častými větry a dešti,

které vás provázejí.

 

Nestačí na to sama již

padesát roků trvají,

Vesmírných lidí pomoci,

aby žít mohli Země i lidi.

 

Tak jsme tady ve velkém počtu

Domovy své opustili dočasu,

rodiny zanechali kvůli Zemi,

abychom ji před zkázou zachránili.

 

Mnoho práce je zde třeba

sto tisíc lodí mateřských,

ještě více malých lodí

se vznáší k Zemi pomáhat.

 

Láskou – jemnovibrační energií

všechno tady čistíme,

nejde jen o tyto jedy,

ale i o energií vibrace.

 

Váš pocit životní

též na energiích závisí,

v lásce se cítíte svěží

to z lodí posíláme my.

 

Tak všem tady pomáháme

bez vašeho vědomí,

kdybychom to nedělali

dávno byste v děrách skončili.

 

Snažte se milí lidé

lásku si vzájemně dávati,

život svůj již změňte

obraťte jej naruby.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah srdíčkem lidem všem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

2039.  Ochrana vlaku (481).             (Přijal Ivo A. Benda.)       19:30-19:48 hodin.  2.10.2004.

Místo: Vlak Mladá Boleslav - Česká Lípa.

 

 

 

OCHRANA VLAKU

 

 

„Mnoho cest pozemských

máš za sebou vlakem,

již dávno víš

jaké zabezpečení ti dáváme.

 

Jde o celý komplex prací

prováděných na mateřské lodi,

pět kilometrů nad vlakem

osádky ve směnách se střídají.

 

První úkol je láska

vysílaná pod lodí,

ochraňuje prostor vlaku

proti negativním energiím.

 

Další úkol je zabezpečit

traťovou cestu vlaku,

výhybky, koleje, troleje a semafory

kontrolovat jejich správnou funkci.

 

Stále cestu tvou milý Ivo

ochraňujeme naší láskou,

neb ty pomáháš Stvořiteli

a završuješ práci světelnou.

 

Lidem v závěru cesty duchovní

takto pomáháme všichni,

láskou naší vysílanou

z mateřských lodí.

 

Vydrž dítě světelné

úkol se tvůj blíží,

k završení nádherném

práce pro své bližní.

 

Mnoho lidí takto je

pod naší péčí – Stvořitele,

přes sto milionů na Zemi,

těch, co žijí PRO Stvořitele.

 

S láskou v srdci předal jsem

Ptaah, srdíčkem svým, lidem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já rád předám lidem zprávu !

Ivo.

 

 

 

2040.  MERKABAH – pouť hvězdného semene.                                                             1994.

Místo: USA.

 

Naznačení TVOŘENÍ SVĚTŮ - civilizací Pravých bytostí v Nebi se Stvořitelem Prvotním všeho a všech je určeno především pro pokročilejší zájemce 5. – 7. otáčky Duchovní cesty, sdělení 819 – 847, obr. 688 , Tvoření světů obsahově viz text NOVÉ ZJEVENÍ od Pána Ježíše Krista a TVOŘENÍ VESMÍRŮ sdělení 693 – 726, schéma obr. 679, 680 ve II. díle knihy ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU na www.vesmirni-lide.cz .

 

Přepis z videozáznamu a překlad z němčiny k filmu (počítačová animace), které je uvnitř VIDEA 6, 8, 9, délka 2 x 17 minut (1,2), jsou v nabídce, obj.:

 

ING. IVO A. BENDA, P.O. BOX 51, 470 06 ČESKÁ LÍPA 6,  +420-603 491 600.

 

136 obrázků č. 1340 – 1475 k tomuto jsou k dispozici na  www.vesmirni-lide.cz .

 

Zpracováno v letech 2002 – 2004.

 

Text má 2 části a je uveden jednak ve slovenské verzi (2040.1), jednak v německo - slovenské verzi (2040.2).

 

Text 1. části není zcela na 100 % přeložen (několik slovních výrazů) přes snahu dvou překladatelů během roku, snad někdo se znalostí němčiny a s odpovídající duchovní úrovní tento překlad provede. Lomítko uvádí ještě druhou možnou verzi překladu slova, ve skutečnosti je možno v některých případech více celkem správných výkladů, a je velmi obtížné se trefit do toho nejlepšího výkladu, ale opět 90 % pravdivost je pro nás naprosto DOSTAČUJÍCÍ.

 

 

2040.1  MERKABAH – pouť hvězdného semene.

 

(Jen slovenský text.)

 

 

 

MERKABAH – PÚŤ HVIEZDNEHO SEMENA (1)

 

MERKABAH – VOYAGE OF A STAR SEED (1)

 

 

Evolúcia Adama Kadmona

 

 

„Zrodenie nového tela, schránky schránok, ..., iskry, ktorá je božím semenom a ktorá inkarnácii udeľuje zrodenie. Ako vysvetľujú ... ohnivé písma, je to príchod tela majstrov Svetla, o ktorom hovorí diamant Satra, o ktorom rozprávajú lotosové spisy.

 

Reč božieho tetragrammatonu spája konečné s nekonečným, ... prostredníctvom žijúcej/živej sily Synov a Dcér Boha. A vďaka ... viťazstvu Svetla dôjde k úplne novému zrodu hviezdy. Svetelný lúč dáva diamantovej schránke, ktorá je naším telom, vyššiu skutočnosť. A keďže sa rozvíja do všetkých smerov, začína v ... chápať zmysel jednoty so všetkými Synmi a Dcérami Svetla. Uholný a ... kameň budhov a ..., avatarov a superavatarov, anjelov a archanjelov, teraz stúpa nad naše ... spoločne s telom odhalenia/zasvätenia.Okom Hora, alebo Herohura, ako ho nazývali Egypťania, vidíme, ako sa diamantmi lemované/posádzané telá roztvárajú v mesto/meste zo Svetla, nebeský/nebeskom Jeruzalem/e. Tu vstupujeme do galérie starých čias, s mozaikovými ... a krištáľovými ... s minulosťou a budúcnosťou, ktoré sa stretávajú v našom duchovnom oku, vidíme z vyších svetov klesať diamantovú schránku.

 

Prichádza tak, ako v ústrety prichádza nevesta ženíchovi, základy hĺbky ustupujú príchodu celkom nového stavebného plánu vyššej evolúcie. A všetky národy sa prizerajú ..., ako stelesnenie priestoru, času a energie, ktoré spája posvätnú reč v našich telách s posvätnou rečou vyšších svetov. Tak sa ... tela a mysle a ducha otáča všetkými smermi a koordinuje stretnutie ľudí všetkých národností.

 

Je stvorená superšpirála otáčajúca sa nahor a v chaose premeny sa prostredníctvom očí odhalenia/zasvätenia zrodí úplne nový svet. Miriady nad miriady svetov sa premieňajú v špirály pred našimi očami a my ako synovia a dcéry Svetla sa telom Merkaby, majstrov Svetla, rozvíjame/rozprestierame.

 

Oni, ktorí sa nazývajú aj Synmi Boha a Synmi Svetla, oni nám prinášajú posvätnú vedu, poznanie o našom mieste v rámci množstva svetov, vedomosti o našich zákonoch, zákone vesmíru, poznanie o zmysle nášho života. My, ako obdržitelia tohto sveta, sme teraz pripravení zaujať naše miesto. V jednote s diamantovým telom sme schopní prekročiť kruhy samotného Saturnu. Kronosov symbol, či symbol času, už viac neexistuje. Áno, chuť nesmrteľnosti ... . A spolu s dychom, hudbou a posvätnou vedou orchestrujeme nové svety v biosférach iných planét. Dokonca i v moriach našej planéty sa spája Dávidova hviezda a Srijantra, aby na základe architektúr v nebesiach postavili nové geometrie miest v oceánoch.

 

Úplne nové prostredie venuje ľudskej rase nový zrod. Pretože matka Zem je už prebudená a zjednotená s božou Matkou. A prostredníctvom geometrií v nás, ktoré siahajú až navonok, sa združí východ a západ, taoisti s budhistami, kresťania so Židmi a ..., ako aj ostatné svetelné filozofie. Všetky symboly vylievajú slzy Horovho oka, jin a jang, mnohé a jediné, božiu víziu, ktorá je kľúčom k vzostúpeniu k novej planéte.

 

Kľúčom Enocha otvoríme brány, vďaka vede Metatróna prejdeme kozmickým kolesom priestoru a času a nájdeme nový domov pre naše deti a ich deti ako spolutvorcovia, ako ... a pionieri, znovuobjavujúci staré svety a budujúci nové.

 

Vztýčia sa svetelné mestá, mestá podobné tým našich predchodcov. Pyramídy a ..., ... a ..., ašramy a chrámy veľkoleposti. A povedie nás hudba sfér, aby nás spojila s poznaním a dielom Michaela a Melchisedeka, s veľkou výchovou duše.

 

Uvidíme otvorenie hviezdnej truhlice a nových svetov, vidíme svety Stonehengu a Goodhengu, veľkú pyramídu spojenú s pyramídami Číny a Mexika, Guatemaly a Peru. Spoločne spievajú nebeskú pieseň. A my okom majstra v nás aktivujeme Merkabu a zo základov hviezdn... ... Merkaby vzíde ... budúcnosti. Zatiaľ čo pred našimi očami poklesne, uvidíme mestá budúcnosti ..., ..., ktoré putujú univerzom. A zočíme aj mestá hĺbok, keď znovudobyjeme moria.Vedomosti ... a Indonézanov, ... a Tenoctitlanu.

 

Spolutvorenie bude patriť nám. Staneme sa ... všetkých chrámov, ašramov a kostolov a budú združené ako jedna diamantová schránka, ktorá sa pričiní o príchod rozšírenia hierarchie.“

 

 

 

Evolúcia Zeme

 

 

„„Povstaň, nový Adam, povstaň, nová Eva. Nárokom/právom obnovte vaše miesto vedľa božej Matky a božieho Otca a prineste na svet nové dieťa, ... a fúziu minulosti a budúcnosti. Vzostúp, moja duša, a ži. Rozprávaj o nebách Svetla nechaj nás doviesť diamantovú sféru k vode Nílu, symbolu ľudského tvorenia v kameni. Leťme pozdĺž Nílu, a ešte viac, kĺžme pozdĺž chrbtice v našich telách, ktoré sú ..., rieky vedomia v našom vnútri.“ Križujeme symboly Abudisa a Abudembel a otvárame sedem čakier, či sedem chrámov, sedem pečatí.A ako putujeme hore Nílom, spoznávame, že sme tou generáciou, ktorá odhalí mystérium siedmej pečate. „Prineste poznanie siedmeho zázraku, ... .“ Keď toto učiníme, stretnú sa mestá Svetla zhora s mestami Svetla zdola a Níl nebies sa stane jedným s Nílom Zeme. A vtedy s nami budú schránky nespočetných foriem hierarchií a vyšších svetov Orionu. Budú vládnuť spolu s nami v jednote prostredníctvom rád duchovného a náboženského vedenia na celom svete. Veda pojme skutočný fundament troch pyramíd. A keď bude toto rozpoznané a pochopené v našom duchovnom oku, bude tajomstvo všetkých pyramíd rozlúštené. ... opätovne vystúpi na veľkú pyramídu a bude ... života všetkých národov. A vedecké sa zjednotí s duchovným a duchovné s vedou, východ so západom a západ s východom, mužské so ženským. Áno, v našom vedomí povstanú dve sfingy.

 

To, čo sa nachádza nad Zemou vo vyšších svetoch, bude porozumené s tým, čo sa nachádza po ňou. V mestách Svetla, ktoré boli starými Egypťanmi pomenované Rastau, tam sa otvoria komnaty hĺbky a v galériách a chodbách budú objavené veľké nápisy a učenia. A tam, uprostred tejto jedinečnej komnaty pokladov múdrosti, v hale nápisov, naše telo precitne k životu. Vystúpime z hrobu trojdimenzionálnosti a nad nami bude stavebný plán hviezd a strom Života. Tam sa otvorí Tetraida, naše srdce súcitu, a my sa vnútri rozvibrujeme a spoznáme, že všetci sme len jedno telo, len jedno ľudstvo. Napijeme sa z nektáru našich bratov a sestier Svetla, vďaka delfínom v ich reči a kreativite pochopíme moria sveta ako jedno s oceánom v nás spoločne s bratmi a sestrami z vyšších svetov.

 

Spolu vstúpime do nebeského mesta. „Uzrite príchod svetelnej bytosti, uzrite príchod anjelov, s ... silou Svetla.“ Oči Hora predstúpia zhora a zdola, a srdce súcitu sa daruje celému ľudstvu ako nikdy  predtým. A príde nová doba a s vyliatím božieho Ducha nás božie ohnivé písmená v našich telách v bratstvo a ... ... s trojitou silou, s Trinite tela, mysle a ducha. Oko Hora sa zjednotí s okom delfína. Je to oko odhalenia/zasvätenia, ktoré dokáže vidieť skrz priestor a čas, cez  moria nebies a moria Zeme. A pripraví nás na príchod žiarivých vládcov a anjelov, hierarchie ako mužských, tak aj ženských foriem, na moc a nádheru a obraz božej Matky, múdrosť a majestátnosť božieho Syna. Všetci veľkí učitelia budú stáť pred nami a v ten deň oživenia budeme zodvihnutí a staneme sa novou formou semena novej rasy. Áno, zo všetkých strán tejto geometrie bude hviezdne semienko znovuzodenia venované supergalaktickému ľudu. „Boží Stvoriteľ, Ty si nás vysial, božia Milovaná, voláš nás späť, boží Majstri, dávame Vám naše diamantové telo a cez božiu Merkabu schránku vzostupu.“ A hudbou sfér sme pripravení na život bez konca v dome mnohých príbytkov. Svetelné mestá budú nad a pred našimi očami a bratia a sestry a Majstri, a nanebovzatí Majstri budú naveky s nami ako naša svätá rodina. A tak budú lekcie Zeme osvojené.“

 

 

 

MERKABAH – PÚŤ HVIEZDNEHO SEMENA (2)

 

MERKABAH – VOYAGE OF A STAR SEED (2)

 

 

„Skvostné oko hľadí cez ilúziu odlúčenia/oddelenia a pozerá sa na jednotu všetkých vecí (ale nevidí ju). Skvostný voz, o ktorom hovorí všetky sväté písma v reči Svetla, svätý lotos tisícich kvetných lístkov sa otvára. Vesmírne energie vo vnútri vesmíru sa stávajú užitočnými. Pozdrav pohybujúcich sa tiel, ktoré vyžarujú Svetlo, ktoré vytvárajú moc božských Tetraidov. Svätá geometria základného kameňa a okrajového kameňa, ktorá spája všetky formy svetov s veľkou hierarchiou podob Budhy, avatarov a “In - Vnútorných”, ktorí zostupujú cez oči ducha, zasvätenie cez Horovy oči, cez voz vozov. Merkaby. A teraz vdýchneme svätý dych a s hudbou sfér vstúpime do svätého mesta. Vidíme nebeskú mozaiku a zhora zostupuje bipyramidálna podoba skvostného vozu/tela. Z jeho roztvoreného náručia sa vylievajú kaskády a trblietanie tetraidálnych foriem cez skvostné svety. A oni nás sprevádzajú do nových časových horizontov a časových pyramíd. Svetelné lúče státisícov sĺnk vyjavujú samopodstatu svätých foriem a geometrií, ktoré nás spájajú so všetkými svetmi cez multiroviny, multigeometrie a multidimenzie.

 

A zjavuje se naše schránka z piatich tiel (päťrozmerné vehikulum). Ako mandala zo svetla točí sa a víri naše telo ponad Alfu a Omegu. A tetraid, trojTrikaya tela, mysleducha nás otvára k novým hviezdym oblastiam. Keďže ďalej otáčame koleso nevysloviteľného, dosahuje naše srdcia významné učenie k našim srdciam. A my spoznávame, že sme tu preto, aby sme používali naše telo ako Merkabu, Aby sme mohli vzostúpiť z našich planét. A tak vysielame našu lásku k našim bratom a sestrám ostatných svetov, voláme to božské v našom skvostnom spoločenstve, aby začalo posobiť. Už viac niesme podrobený priestoru a času. Budúce svety sa otvárajú pred našimi očami. Vidíme jednotu a rozvoj. Všetky elementy sú z prirodzenosti trojjediného bratsva, kristustva, ktorá tiež je zjednotená, otvára svätý vzostup a triplety kvapiek sĺz Trikaie nám spievajú v jednote. A tak sa povznášame nad kolísanie ducha, pretože sme časťou obrazu, rovnosti a hviezdnej setby, sme harmóniou sfér. Sme nebeskou sejbou, ktorá prejde na druhů stranu do nových svetov. S Melchizedekovým štítom sa v jednote schádzajú Bratstvá a Sesterstvá, Majstri a povýšený Majstri. Pod hviezdnými mapami vidíme Merkabu, ako nás spája s ostatnými svetmi, ako pyramídy v Tenoctitlane a Teotihuacane, Tixale a Tehuanake. A cez oči kristom pomazaných zostupuje semeno základného kameňa a s týmto semenom kujú nové svety, ako spolutvorcovia Elohim. Toto sú svety Stratosu, nové svety zo Svetla, a toto sú nové mestá nových svetov aj pod morom. Stávame sa majákom Svetla a základným kameňom vo všetkých chrámoch a s bratstvom delfínov splynutím s chrámami/svatyňami minulosti a budúcnosti. Ó, príďte milovaný Adam a Eva, zjednoťte sa nanovo s bratmi a sestrami z vysokých svetov, sploďte moju novú hviezdu sejbu - dieťa budúcnosti, ktoré v sebe nosíte, prieniky energie.” V skvostnom oku cestujeme na vodách Urna a kĺžeme cez chrámy na Níle. A tieto vody, odrážajú chrámy v nás. Pozerajte na skvostné oko, ako opať zdvíha.” A tentokrát zostupujú útvary z vyšších svetov. A v Jednote pijeme nektár božského iskrenia v nás, spievame hymny na božstvo, ktoré týmito podobami jako zázrkami osadilo Zem. Od Abidu a Karnaku a Théb siahame až k Memphisu, k mestu Buthu, k regiónu Horum a Arket, sfingy a troch veľkých pyramíd. K dielu Heroura alebo Hora, ku krajine Ježišovej, ku krajine Mojžišovej a patriarchov. Základný kameň, ktorý vidíme, je základný kameň, ktorý sami vytvárame v tomto živote. Či je to sfinga alebo lev východu, alebo sfinga alebo jaguár západu, vidíme symboly odhalenia/zasvätenia. Teraz vstupujeme do svätých chodieb pod veľkou pyramídou a vidíme tiež naše telo v sarkofágu odhalenia/zasvätenia so stromom Života. A cez naše srdce sa otvára všetkých sedem čakier. Znovu voláme božstvo a s našimi bratmi zhora z vyšších nebeských svetov otvárame tretie tisícročie. Pozdvihujeme sa do skvostného voza/tela a napokon do nebeského Jeruzalema Božského Jána. Cez superžiarice Svetlo, skrze dych a božskú hudbu sa otvárajú Horove oči. Vzniká v nás nové srdce súcitu a lásky, ktoré zjednocuje v jedno všetky duchovné symboly a všetky vedecké symboly. A tak rovnomerne vyžaruje z tohoto tela svetla čistá krása. Miriady ríší sa rozprostierajú pred našimi očami. Pozdravujeme naše sestry a bratov z našich vyšších Svetov, prichádzajú v kráse ženské bytosti, božskej panny, a prichádzajú s podobou Michaela. Prichádzajú zoči voči všetkým avatarom, pretože sme skutočne pripravení v Jednote. Zaujímame naše miesto s Merkabou, skvostným telom/vehiklom, našimi anjelskými podobami. Živúce čakry v nás vedomie/ja a nadvedomie/nadja sa zjednotia a zrodia nové svety, nové galaxie. Čakry budú bežne otvorené, všetky hviezdne polia sa stanú nebeskou piesňou v nás. Pieseň vzostupu nás povedie k svetelnému mestu. Božské meno mien, prastarý Stvoritel světa otvorí otvorí, ako nám je povedané v kľúčoch Enocha, dom veľa obydlí, našu rolu ako nekonečného druhu, ako nekonečné semeno vnútri tohto domu mnohých obydlí. „Ó, chvála a nádhera a láska, sme jedno so skvostným okom.““

 

 

2040.2  MERKABAH – pouť hvězdného semene.

 

(Německý a slovenský text, 155 částí, v textu je vložena minutáž k videu.)

 

 

 

MERKABAH – VOYAGE OF A STAR SEED (1)

 

MERKABAH – PÚŤ HVIEZDNEHO SEMENA (1)

 

 

Evolúcia Adama Kadmona

 

(1)

Die Geburt des neuen Fahrzeugs, das Vehikel der Vehikel, den Eibrahmas, den Funken, der der göttliche  0:25

Zrodenie nového tela, schránky schránok, {...; neurčený výraz, pozn. prekl.}, iskry, ktorá je božím

(2)

Saame ist und der der Inkarnation Geburt verleiht. Wie (?) Flammenschriften erklärt, es ist das Kommen

semenom a ktorá inkarnácii udeľuje zrodenie. Ako vysvetľujú {...} ohnivé písma, je to príchod

(3)

des Vehikels der Meister des Lichts, von dem die Diamantsutra spricht, von dem die Lotusschriften sprechen.

tela majstrov Svetla, o ktorom hovorí diamantová Sutra, o ktorom rozprávajú lotosové spisy.

(4)

Die Sprache des göttlichen Tetragrammatons verbindet das Endliche mit dem Unendlichen, das (?) durch die

Reč božieho tetragrammatonu spája konečné s nekonečným, {...} prostredníctvom

(5)

lebendige Kraft der Söhne und der Töchter Gottes. Und durch den ...sieg des Lichts kommt es zu einer  1:12

žijúcej sily Synov a Dcér Boha. A vďaka {...mu} víťazstvu Svetla dôjde

(6)

gänzlich neuen Sterngeburt. Ein Lichtstrahl verleiht den Juwelenvehikel, das unser Körper ist, höhere Wirklichkeit.

k úplne novému zrodu hviezdy. Svetelný lúč dáva diamantovej schránke, ktorá je naším telom, vyššiu skutočnosť.

(7)

Und da es sich entfaltet in alle Richtungen, beginnt es in (?) den Sinn der Einheit mit allen

A keďže sa (toto telo; komentár, pozn.prekl.) rozvíja do všetkých smerov, začína v {...} chápať zmysel jednoty so všetkými

(8)

Söhnen und Töchtern des Lichts zu begreifen. Der Eckstein und Schlussstein der Buddhas und Bodhisatvas,  1:47

Synmi a Dcérami Svetla. Uholný kameň a  [Schlussstein - ? konečný kameň; pôvodné znenie, pozn. prekl.] Budhov a Bodhisatvov,

(9)

der Avatare und Superavatare, der Engel und Ärzengel, steigt nun mit dem Fahrzeug der Einweihung über

avatárov a superavatárov, anjelov a archanjelov, teraz stúpa nad naše {...} spoločne s telom zasvätenia {Einweihung}.

(10)

unsere (?). Mit dem Auge des Horus, oder Herohur, wie ihn die Ägypter nannten, sehen wir, dass juwelen -   2:10

Okom Hora, alebo Herohura, ako ho nazývali Egypťania, vidíme, ako sa diamantmi

(11)

besetzte Vehikel sich öffnen in einer Stadt aus Licht, das himmlische Jerusalem.  2:33

lemované telá roztvárajú v meste zo Svetla, nebeskom Jeruzaleme.

(12)

Da wir eintreten in die Gallerie aus alten Zeiten, mit den Mosaikpöden und Kristallienbatebakten mit Vergangenheit und Zunkunft,

Tu vstupujeme do galérie starých čias, s mozaikovými {...} a krištáľovými {Batebakten} s minulosťou a budúcnosťou,

(13)

welche sich in unserem geistigen Auge begegnen, sehen wir das juwelene Vehikel aus den höheren Welten

ktoré sa stretávajú v našom duchovnom oku, vidíme z vyšších svetov klesať diamantovú schránku.

(14)

herabsteigen. Es kommt wie eine Braut dem Bräutigam zum Empfang, die Fundamente der Tiefe machen

Prichádza tak, ako v ústrety prichádza nevesta ženíchovi, základy hĺbky ustupujú

(15)

Platz für die Ankunft eines völlig neuen Bauplans der höheren Evolution.  3:10  Und alle Völker schauen (?),

príchodu celkom nového stavebného plánu vyššej evolúcie. A všetky národy (bývalí príslušníci všetkých národov) sa prizerajú {...},

(16)

wie Verkörperung von Raum, Zeit und Energie, die die heilige Sprache in unseren Körpern mit der heiligen

ako stelesnenie priestoru, času a energie spája posvätnú reč v našich telách s posvätnou

(17)

Sprache der höheren Welten verbindet.  3:40  So dreht sich der Schlussstein von Körper und Denken und Geist in

rečou vyšších svetov. Tak sa [Schlussstein] tela, mysle a ducha otáča

(18)

alle Richtungen und koordiniert das Zusammenkommen der Menschen aus allen Nationen.

všetkými smermi a koordinuje stretnutie ľudí všetkých národností.

(19)

Eine Superspirale, die sich nach oben dreht, ist geschaffen und im Chaos des Wandels wird durch die Augen der

Je stvorená superšpirála otáčajúca sa nahor a v chaose premeny sa prostredníctvom očí zasvätenia

(20)

Einweihung eine gänzlich neue Welt geboren. 4:21  Miriaden über Miriaden Welten wandeln sich in Spiralen vor

zrodí úplne nový svet. Miliardy nad miliardy svetov sa premieňajú na špirály

(21)

unseren Augen und wir als Söhne und Töchter des Lichts strecken uns aus durch das Vehikel der Merkabah, der Meister des Lichts.

pred našimi očami a my ako Synovia a Dcéry Svetla sa telom Merkaby, majstrov Svetla, rozplývame.

(22)

Sie, die auch die Söhne Gottes und die Söhne des Lichts heißen, sie bringen uns die

Oni, ktorí sa nazývajú aj Synmi Boha a Synmi Svetla, oni nám prinášajú

(23)

heilige Wissenschaft, das Wissen um unseren Platz innerhalb Vielzahl der Welten, das Wissen um unsere

posvätnú vedu, poznanie o našom mieste v rámci množstva svetov, vedomosti o našich

(24)

Gesetze und Gesetz des Kosmos, das Wissen um den Sinn unseres Lebens.  4:56  Wir, als Erhalter dieser Welt, sind

zákonoch a zákone vesmíru, poznanie o zmysle nášho života. My, ako obdržitelia tohto sveta, sme

(25)

jetzt bereit unseren Platz einzunehmen. In Einheit mit dem Juwelenvehikel sind wir fähig, selbst die Ringe

teraz pripravení zaujať naše miesto (pôvodne Bohom predurčené). V jednote s diamantovým telom sme schopní prekročiť kruhy

(26)

des Saturns zu durchschreiten.  5:12  Das Symbol von Kronos oder Zeit, ist nicht mehr. Ja, der Geschmack von

samotného Saturnu. Kronosov symbol, či rozmer času (symbol času), už viac neexistuje.

(27)

Unsterblichkeit (?).  5:28  Und mit dem Atem, mit Musik und heiliger Wissenschaft, orchestrieren wir neue Welten

Chuť nesmrteľnosti ... . A spolu s dychom, hudbou a posvätnou vedou vytvárame [orchestrujeme] nové svety

(28)

in den Biosphären anderer Planeten.Sogar in den Meeren unseres Planeten kommen Davidstern

v biosférach iných planét. Dokonca i v moriach našej planéty sa spája Dávidova hviezda

(29)

und Schrijantra zusammen, um neue Geometrien von Städten in den Ozeanen von Architekturen in den Himmeln zu bauen.  5:56

a Shri-jantra, aby na základe architektúr v nebesiach postavili nové geometrie miest v oceánoch.

(30)

Eine ganz neue Umwelt schenkt der menschlichen Rasse neue Geburt. Denn die Mutter Erde

Úplne nové prostredie venuje ľudskej rase nový zrod. Pretože matka Zem

(31)

ist nun erwacht und vereint mit der göttlichen Mutter. Und durch die Geometrien in uns,

je už prebudená a zjednotená s božou Matkou. A prostredníctvom geometrií v nás,

(32)

die nach außen reichen, werden Ost und West vereint, Taoisten mit Buddhisten, Kristen mit Juden und Sufi,

ktoré siahajú až navonok, sa združí východ a západ, taoisti s budhistami, kresťania so Židmi a sufistami,

(33)

sowie die anderen Lichtphilosophien. Alle Symbole ergießen die Tränentropfen des Horusauges, das Jin und das Jang,

ako aj ostatné svetelné filozofie. Všetky symboly vylievajú slzy Horovho oka, jin a jang,

(34)

und das Viele und das Eine,  6:33  die göttliche Vision, die der Schlüssel zum Aufstieg zu neuen Planeten ist.

mnohé a jediné, božiu víziu, tých brán, ktorá je kľúčom k vzostúpeniu k novej planéte.

(35)

Die Tore werden wir öffnen, durch die Schlüssel des Enoch, durch die Wissenschaft Metatrons durchqueren

Enochiánskymi kľúčmi [kľúčom Enocha] otvoríme brány, vďaka vede Metatróna prejdeme

(36)

wir das kosmische Rad von Raum und Zeit und finden ein neues Zuhause für unsere Kinder und deren

kozmickým kolesom priestoru a času a nájdeme nový domov pre naše deti (ako ich budúci Stvoritelia) a ich

(37)

Kinder als Mitschöpfer, als Piloten und Pioniere, die alte Welten wiederentdecken und neue Welten bauen.

deti, my,  ako spolutvorcovia, ako vyslanci [piloti] a pionieri, znovuobjavujúci staré svety a budujúci nové.

(38)

Lichtstädte werden sich erheben, Städte gleich jenen unserer Vorfahren, gleich Pyramiden und Säulenrein,  7:07

Vztýčia sa svetelné mestá, mestá rovné s mestami našich predchodcov, rovné s pyramídami a {...},

(39)

Raumnadel und Stuppas, Aschrams und Tempel der Herrlichkeit. Und es wird uns die Musik der Sphären  7:35

{...} a {...}, ašramom a chrámom veľkoleposti. A povedie nás hudba sfér,

(40)

leiten, um uns mit dem Wissen und dem Werk Michaels und Melchisedeks zu verbinden, mit der großen

aby nás spojila s poznaním a dielom Michaela a Melchisedeka, s veľkou

(41)

Erziehung der Seele. Denn nun da wird die Öffnung der Sternentruhe und die neue Welten schauen, sehen  8:03

výchovou duše. Uvidíme otvorenie [Sternentruhe – ? hviezdna truhlica] a nových svetov,

(42)

wir die Welten von Stonehenge und Goodhenge, die große Pyramide verbunden mit den Pyramiden von

vidíme svety Stonehengu a [? Goodhenge], Veľkú pyramídu spojenú s pyramídami

(43)

China und Mexiko, Guatemala und Peru. Sie singen zusammen das himmlische Lied. Und wir mit dem Auge

Číny a Mexika, Guatemaly a Peru. Spoločne spievajú nebeskú pieseň. A my okom

(44)

des Meisters in uns werden die Merkabah aktivieren und aus dem Grunde des Sternengitters der Merkabah

Majstra v sebe aktivujeme Merkabu a zo základov [Sternengitters der Merkabah – ? hviezdnej mreže Merkaby]

(45)

wird der Schlussstein der Zukunft kommen.  8:32  Während er vor unseren Augen niedersiknt, sehen wir die Städte

vzíde [Schlussstein] budúcnosti. Zatiaľ čo [Schlussstein] pred našimi očami poklesne, uvidíme mestá

(46)

der Zukunft (?), die Saamenkapseln, die durch das Universum reisen. Und auch die Städte der Tiefe werden

budúcnosti ..., [Saamenkapseln], ktoré putujú univerzom. A zočíme aj mestá hĺbok,

(47)

wir blicken, wenn wir die Meere wiedererobern. Das Wissen der (?) und Indonesen, (?) und Tenochtitlan.

keď znovudobyjeme moria.Vedomosti ... a Indonézanov, ... a Tenochtitlanu.

(48)

Mitschöpfen wird unser sein.  9:07  Wir werden den Schlussstein auf allen Tempeln, Aschrams und Kirchen sein

Spolutvorenie bude patriť nám. Staneme sa [Schlussstein-om] všetkých chrámov, ašramov a kostolov

(49)

und sie werden vereint sein als ein Juwelenvehikel, das auftut für das Kommen der Externalisation der Hierarchie.

a budú združené ako jedna diamantová schránka, ktorá sa pričiní o rozšírenie [príchod rozšírenia] hierarchie.

 

 

 

Evolúcia Zeme

 

 

(50)

"Erhebe dich, o, neue Adam, erhebe dich, o, neue Eva. Beansprucht erneut eueren Platz mit

"Povstaň, nový Adam, povstaň, nová Eva. Nárokujte si znovu vaše miesto

(51)

der göttlichen Mutter und dem göttlichen Vater und bringt eine neues Kind hervor, die Physion und Fusion

vedľa božej Matky a božieho Otca a priveďte na svet nové dieťa, [Physion] a spojenie

(52)

von Vergangenheit und Zukunft.  9:41  Steige auf, o, meine Seele, und lebe. Sprich von den Himmeln des Lichts

minulosti a budúcnosti. Vzostúp, moja duša, a ži. Rozprávaj o nebesách [nebesách Svetla] a

(53)

und lasse die Juwelensphäre uns an die Wasser des Nils geleiten, den Symbol der menschlichen Schöpfung

nechaj nás doviesť diamantovú sféru k vode Nílu, symbolu ľudského tvorenia

(54)

im Stein. Lasst uns den Nil entlang fliegen, und mehr noch, lasst uns entlang der Wirbelsäule in unseren

v kameni. Leťme pozdĺž Nílu (symbol kundalini, hadej sily), a ešte viac, kĺžme pozdĺž chrbtice v našich

(55)

Körpern gleiten, die da der (?) Fluss, des Flusses des Bewusstseins in unserem Innern ist.  10:07  " Wir kreuzen die

telách, {ktoré sú ...,} rieky vedomia (meridiány) v našom vnútri." Križujeme

(56)

Symbole Abudis und Abusembel und öffnen die sieben Chakren, oder die sieben Tempel, die sieben Siegel.

symboly [Abudisa a Abusembel] a otvárame sedem čakier, či sedem chrámov, sedem pečatí.

(57)

Und wir erkennen, da wir den Nil aufwärtz wandern, dass wir die Generation sind, die das Mysterium des

A ako putujeme hore Nílom (vzostup kundalini), spoznávame, že sme tou generáciou, ktorá odhalí

(58)

siebten Siegels enthüllen wird.  10:32  "Erbringet das Wissen des siebten Wunders, der (?)."  10:45  Wenn wir dies tun,

mystérium siedmej pečate. "Prineste poznanie siedmeho zázraku, {...}." Keď toto učiníme,

(59)

begegnen die Städte des Lichts von oben den Städten des Lichts von unten und der Nil der Himmel wird

stretnú sa mestá Svetla zhora s mestami Svetla zdola a Níl nebies

(60)

Eins sein mit dem Nil der Erde. Und dann werden die Fahrzeuge der unzähligen Formen der Hierarchien

sa stane zajedno s Nílom Zeme. A vtedy s nami budú schránky nespočetných foriem hierarchií

(61)

und der höheren Welten des Orion mit uns sein. Sie werden mit uns herrschen in Einheit durch die Räte der

a vyšších svetov Orionu. Budú vládnuť spolu s nami v jednote prostredníctvom rád

(62)

geistigen und religiösen Führerschaft auf der ganzen Welt.  11:14  Die Wissenschaft wird das ware Fundament der 

duchovného a náboženského vedenia na celom svete. Veda pojme skutočný fundament

(63)

drei Pyramiden erfassen.  11:25  Und wenn dies in unserem geistigen Auge erkannt und verstanden ist, wird das

troch pyramíd. A keď bude toto rozpoznané a pochopené v našom duchovnom oku, bude

(64)

Geheimniss aller Pyramiden gelüftet sein. Der Schlussstein wird wieder auf die große Pyramide

tajomstvo všetkých pyramíd rozlúštené. [Schlussstein] opätovne vystúpi na veľkú pyramídu

(65)

herabkommen und es wird der Schlussstein des Lebens für alle Völker sein. 11:38  Und das Wissenschaftliche wird

a bude [Schlussstein-om] života všetkých národov. A vedecké sa zjednotí

(66)

sich mit dem Spirituellen vereinen und das Spirituelle mit der Wissenschaft, der Osten mit dem Westen und

s duchovným a duchovné s vedou, východ so západom

(67)

Westen mit dem Osten, das Männliche mit dem Weiblichen. Ja, die zwei Sfinx werden sich in unserem Bewusstsein erheben.  12:01

a západ s východom, mužské so ženským. V našom vedomí povstanú dve sfingy.

(68)

Das, was über der Erde in den höheren Welten ist, wird mit dem verstanden werden,

To, čo sa nachádza nad Zemou vo vyšších svetoch, bude porozumené s tým,

(69)

was sich unter der Erde befindet. In den Städten des Lichts, die von den alten Ägyptern Rastau genannt

čo sa nachádza pod ňou. V mestách Svetla, ktoré boli starými Egypťanmi pomenované Rastau,

(70)

wurden, da werden sich die Kammern der Tiefe öffnen und in den Gallerien und in den Gängen werden die

tam sa otvoria komnaty hĺbky a v galériách a chodbách budú

(71)

großen Aufzeichnungen und Lehren gefunden werden. Und da, inmitten dieser herrlichen Schatzkammer der Weisheit,

objavené dôležité nápisy a učenia. A tam, uprostred tejto jedinečnej komnaty pokladov múdrosti,

(72)

in der Halle der Aufzeichnungen, wird unser Körper zum Leben erwachen.  12:30

v hale nápisov, naše telo precitne k životu.

(73)

30  Wir werden aussteigen vom Grab der Dreidimensionalität und der Bauplan der Sterne und der Baum des Lebens wird über uns sein.  12:41

Vystúpime z hrobu trojdimenzionálnosti a nad nami bude stavebný plán hviezd a strom Života.

(74)

Da die Tetraida, unser Herz des Mittgefühls, erschließen, wirbeln wir im Innen und erkennen, dass wir alle

Tam sa otvorí  štvorjedinosť[Tetraida], naše srdce súcitu, a my sa vnútri rozvibrujeme a spoznáme, že všetci sme

(75)

nur ein Körper, nur eine Menschheit sind.  12:58  Wir werden den Nektar unserer Brüder und Schwestern des Lichtes trinken,

len jedno telo, len jedno ľudstvo. Napijeme sa z nektáru našich bratov a sestier Svetla.

(76)

Wir werden die Meere der Welt als Eins mit dem Ozean in uns begreifen. Auch die Delfine

Pochopíme, že  moria tohto sveta  a naš vnútorný oceán sú jedno.

(77)

in ihrer Sprache und Kreativität, zusammen mit den Brüdern und Schwestern aus den höheren Welten,

Delfíny so svojou rečou a kreativitou, bratia a sestry z vyšších svetov  a my – všetci spoločne

(78)

gemeinsam werden wir eingehen in die himmlische Stadt.  13:32  "Sehet das Kommen der Ganzlichtewesen, sehet

vstúpime do nebeského mesta. "Uzrite príchod svetelnej bytosti, uzrite

(79)

das Kommen der Engel, mit der glorreichen Kraft des Lichts."  13:49  Die Augen des Horus werden von oben

príchod anjelov, s veľkolepou silou Svetla." Oči Hora predstúpia zhora

(80)

und von unten hervortreten, und das Herz des Mittgefühls wird sich der ganzen Menschheit schenken wie nie zuvor.

a zdola, a srdce súcitu sa daruje celému ľudstvu ako nikdy predtým.

(81)

Und eine neue Zeit wird kommen und mit dem Ausgießen des göttlichen Geistes werden uns die

A príde nová doba a s vyliatím božieho Ducha sa nám stanú

(82)

göttlichen Flammenbuchstaben in unserem Körper in die Bruderschaft und in die Kristusschaft (?)

božie ohnivé písmená v našich telách {? ...  ...v bratstvo a Kristovstvo }

(83)

mit der Dreifachkraft, mit der Trinite von Körper, Denken und Geist.  14:21  Das Auge des Horus wird mit dem Auge des

s trojitou silou, s trojjedinosťou tela, mysle a ducha. Oko Hora sa zjednotí s okom

(84)

Delfins zusammenkommen. Es ist das Auge der Einweihung, das durch Raum und Zeit blicken kann,

delfína. Je to oko zasvätenia, ktoré dokáže vidieť skrz priestor a čas,

(85)

durch die Meere des Himmels und die Meere der Erde. Und es wird uns bereitmachen für das Kommen der

cez moria nebies a moria Zeme. A pripraví nás na príchod

(86)

strahlenden Herrscher und der Engel, die Hierarchien von sowohl männlichen als auch weiblichen Formen,

žiarivých vládcov a anjelov, hierarchie ako mužských, tak aj ženských foriem,

(87)

für die Macht und die Herrlichkeit und das Bildniss der göttlichen Mutter, die Weisheit und die Majestät des

na moc a nádheru a obraz božej Matky, múdrosť a majestátnosť

(88)

göttlichen Sohnes.  14:45  Alle großen Lehrer werden vor uns stehen und an jenem Tage der Belebung werden wir

božieho Syna. Všetci veľkí učitelia budú stáť pred nami a v ten deň vzkriesenia budeme

(89)

hinaufgehoben werden und wir werden die neue Saamenform einer neuen Rasse sein. Ja, aus allen Seiten

zodvihnutí a staneme sa novou formou semena novej rasy. Áno, zo všetkých strán

(90)

dieser großen Geometrie wird der Sternensaame der Neugeburt einem supergalaktischen Volk gegeben sein.  15:27

tejto geometrie bude hviezdne semienko znovuzrodenia venované supergalaktickému ľudu.

(91)

"O, göttlicher Schöpfer, du hast uns ausgesaamt, o, göttliche Geliebte, du rufst uns zurück, o, göttliche

"Boží Stvoriteľ, Ty si nás vysial (ako semeno); božia Milovaná Matka, voláš nás späť; boží

(92)

Meister, wir geben euch unseren Juwelenfahrzeug und durch die göttliche Merkabah das Vehikel des

Majstri, odovzdávame Vám naše diamantové telo a  schránku

(93)

Aufstiegs." Und durch die herrliche Musik der Sphären sind wir bereit für ein Leben ohne Ende in einem

vzostupu skrze božiu Merkabu." A hudbou sfér sme pripravení na život bez konca

(94)

Haus der vielen Wohnungen.  15:56  Die Lichtstädte werden über uns und vor unseren Augen sein und die Brüder

v domove domovov [v dome mnohých príbytkov]. Svetelné mestá budú [nad nami a] pred našimi očami a bratia

(95)

und Schwester und Meister, und die aufgestiegenen Meister werden für immer mit uns sein als unsere heilige

a sestry a Majstri, a nanebovzatí Majstri budú naveky s nami ako naša svätá

(96)

Familie. Und so sind die Lektionen der Erde gelernt.

rodina. A tak budú lekcie Zeme osvojené.

 

 

 

MERKABAH – VOYAGE OF A STAR SEED (2)

 

MERKABAH – PÚŤ HVIEZDNEHO SEMENA (2)

 

(97)

0:18  Das Juwelenauge sieht durch die Illusion der Trennung und schaut die Einheit aller Dinge.  0:31

Skvostné oko vidí cez ilúziu odlúčenia/oddelenia a pozerá na jednotu všetkých vecí (ale nevidí ju).

(98)

Das Juwelenfahrzeug, von dem alle heiligen Schriften in Sprache des Lichtes sprechen. Der heilige Lotus der

Skvostný voz, o ktorom hovoria všetky posvätné písma v reči Svetla. Svätný lotos

(99)

tausend Blütenblätter tut sich auf.  0:51  Die Energien des Universums innerhalb des Universums sind nützbar gemacht.  1:21

tisícich kvetných lístkov sa otvára. Vesmírne energie vo vnútri vesmíru sa stávajú užitočnými.

(100)

Ein Gruß ergeht an den Körper, der das Licht hervorschießt, der die Macht der göttlichen Tetraida

Pozdrav pohybujúcich sa tiel, ktoré vystrelujú Svetlo a ktoré vytvárajú moc božských tetraidov.

(101)

hervorbringt. Die heilige Geometrie der Schlusssteins und Ecksteins, der allerformen Welten der großen

Svätná geometria základného kameňa a okrajového kameňa, ktorá spája všetky formy svetov s veľkou

(102)

Hierarchie (?), der Avatare (?).  1:55  Die Herabsteigung durch die Augen des Geistes, die Einweihung durch die

Hierarchiou podob Buddhu, avatarov a “In - Vnútornych”, ktorí  zostupujú cez oči ducha, zasvetenie

(103)

Augen des Horus, durch das Vehikel der Vehikel, die Merkabah.  2:15  Und nun ziehen wir den heiligen Atem ein

Cez Horove oči, cez voz vozov. Merkabah. A v tejto chvíli zdýchneme svätý dych

(104)

und mit der Musik der Sphären betreten wir die heilige Stadt.  2:41  Wir sehen die himmlische Mosaike und von

a s hudbou sfér vstúpime do svätého mesta. Vidíme nebeskú mozaiku a

(105)

obenher steigt die pyramidale Form des Vehikels herab.  2:51  Aus seinen ausgestreckten Armen ergießen sich

zhora zostupuje bipyramidálna podoba skostného vozu. Z jeho roztvoreného náručia sa vylievajú

(106)

Kaskaden von Triplets tetraidaler Form über juwelen (?). Und sie gleiten (?) neue Zeithorizonte und Zeitpyramiden.  3:15

Kaskády tripletov (trojíc) tetraidálnych foriem cez skvostné svety. A ony nás sprevádzajú do nových časových horizontov a časových pyramíd.

(107)

Lichtstrahlen von hunderttausenden Sonnen offenbaren die Selbstnatur der heiligen Formen und Geometrien, 

Svetelné lúče státisícov sĺnk vyjavujú samopodstatu svätných foriem a geometrií,

(108)

die uns mit allen Welten durch Multiebenen, Multigeometrien und Multidimensionen verbinden.  3:35

ktoré nás spájajú so všetkými svetmi cez multiroviny, multigeometrie a multidimenzie.

(109)

Und unser Fünfkörpervehikel tritt hervor. Wie ein Mandala aus Licht dreht und wirbelt unser Körper über

A zjavuje sa naše schránka z piatich tiel (päťrozmerné vehikulum). Ako mandala zo svetla točí sa a víri naše telo ponad

(110)

alfa und omega hinauf. Und die Tetraide, die drei Trikaya Formen von Körper, Denken und Geist öffnen uns zu neuen Sternbereichen. 4:07

alfu a omegu. A tetraid, trojtrikaya tela, mysle a Ducha nás otvárajú k novým hviezdym oblastiam.

(111)

Da wir das Rad des Unaussprechlichen weiterdrehen, erreicht die bedeutsame Lehre

Keďže ďalej točíme kolesom nevysloviteľného, dosahuje naše srdcia význačné

(112)

unsere Herzen. Und wir erkennen, wir sind hier um unseren Körper als die Merkabah zu gebrauchen,

učenie a my spoznávame, že sme tu preto, aby sme používali naše telo ako Merkabu,

(113)

und von unserem Planeten aufzusteigen.  4:40  Und so strecken wir unsere Liebe zu den Brüdern und Schwestern

aby sme mohli vystúpiť z našich planét. A tak vysielame našu lásku našim bratom a sestrám

(114)

anderer Welten aus, wir rufen das Göttliche in unserem Juwelen... wirksam zu werden.  5:03  Raum und Zeit sind wir nicht mehr unterworfen.  5:14

iných svetov. Voláme to božské v našom skvostnom spoločenstve, aby začalo posobiť. Už viac niesme podrobení priestoru a času.

(115)

Künftige Welten öffnen sich vor unseren Augen.  5:35  Wir sehen Einheit und Entfaltung.  5:51

Budúce svety sa otvárajú pred našimi očami. Vidíme jednotu a rozvoj.

(116)

Alle Elemente sind von der Natur der dreifälltigen Buddhaschaft, der Kristusschaft, die, wenn

Všetky elementy sú z prirodzenosti trojjediného bratstva, Kristusstva, ktorá tiež je zjednotená,

(117)

vereint, den heiligen Aufstieg eröffnet.  6:08  Und die Triplets der Tränentropfen der Trikaia singen zu uns in Einheit.  6:25

otvára svätý vzostup a triplety (trojice) kvapiek sĺz Trikaie nám spieva v jednote.

(118)

Und somit steigen wir auf über die Schlingen des Geistes. Denn wir sind Teil des Bildnisses und

A tak sa povznášame nad kolísanie ducha, pretože sme totiž súčasťou obrazu a

(119)

Gleichnisses und der Sternen (?).  7:05  Wir sind die Harmonie der Sphären,  7:10  wir sind die himmlische (?),

rovnosti a hviezdej setby, sme harmóniou sfér. Sme nebeskou sejbou,

(120)

die hinübergehen wird in die neue Welten.  7:27  Mit dem Schild des Melchisedeks kommen die Bruderschaften und

ktorá prejde na druhú stranu do nových svetov. S Melchisedekovým štítom sa v jednote schádzajú bratstvá a

(121)

Schwesternschaften, Meister und aufgestiegenen Meister in Einheit zusammen.  7:51  Unter die Sternen (?) sehen

sesterstvá, Majstri a povýšený Majstri. Pod hviezdnými mapami vidíme Merkabu,

(122)

wir wie Merkabah uns mit anderen Welten verbinden, wie die Pyramiden von Tenoctitlan und Teotihuacan,

ako nás spája s ostatnými svetmi, ako pyramídy Tenochtitláne a Teotihuacane,

(123)

Tical und Tehuanaco.  8:09  Und durch die Augen der Krist... steigt der Schlusssteinsaame herab und mit diesem Saamen

Ticale a Tehuanake. A cez oči Kristom pomazaných zostupuje semeno základného kameňa a s týmto semenom

(124)

schmieden wir neue Welten als Mitschöpfer der Elohim.  8:31  Dies sind die Städte von Stratos, neue

kujú nové svety ako spolutvorcovia Elohima. Toto sú nové mestá Stratosu, nové

(125)

Welten aus Licht, und dies sind die neuen Städte auch unter dem Meer.  8:53  Wir werden zu Leucht... des Lichts

svety zo Svetla, a toto sú nové mestá nových svetov aj pod morom. Stávame sa majákom Svetla

(126)

und zu Schlusssteinen auf allen Tempeln und mit der Bruderschaft der Delfine verschmelzen wir

a základným kameňom vo všetkých chrámoch a s bratstvom delfínov splynutím

(127)

mit den Tempeln der Vergangenheit und der Zukunft. "Komm, o, geliebter Adam und Eva, vereint euch erneut

s chrámami/svätyňami minulosti a budúcnosti. "Ó, príďte milovaní Adam a Eva, zjednoťte sa nanovo

(128)

mit den Brüdern und Schwestern aus den höheren Welten, gebärt eine neue Sternensart, das Kind der Zukunft,

s bratmi a sestrami z vysokých svetov, sploďte moju novú hviezdnu sejbu, dieťa budúcnosti,

(129)

das ihr in euch trägt, die Fusion der Energien."  9:36  Im Juwelenauge reisen wir auf den Wassern des Urnis und

ktoré v sebe nosíte - prieniky energie." V svostnom oku cestujeme na vodách Urna (130)

wir gleiten durch die Tempel am Nil. 9:53 Und diese Wasser, sie spiegeln die Tempel in uns.

a kĺžeme cez chrámy na Níle. A tieto vody odrážajú chrámy v nás.

(131)

"Schaut das Juwelenauge, wie es erneut aufwogt." Und dieses Mal steigen die Gebilde aus den höheren Welten herab

"Pozerajte na skvostné oko, ako sa opäť zdvíha." A tentokrát zostupujú útvary z vyšších svetov

(132)

und in Einheit trinken wir den Nektar des göttlichen Funkens in uns. Wir singen Hymnen an die Gottheit, die

a v jednote pijeme nektár božského iskrenia v nás, spievame hymny na Božstvo,

(133)

diese Formen als Wunder auf die Erde setzte.  10:58  Von Abidos und Karnak und Theben reichen wir bis Memphis,

ktoré týmito podobami jako zázrakmi osadilo Zem. Od Abidu a Karnaku a Théb saháme až k Memphisu,

(134)

zur Stadt des Butha, zur Region von Hor und Akhet, der Sfinx und der drei großen Pyramiden.

k mestu Buthu, k regiónu Horum a Arket, sfingy a troch veľkých pyramíd,

(135)

Den Werk von Herohur oder Horus, den Ort des Kristuskindes und den Ort von Moses und der Patriarchen.  11:28

k dielu Heroura alebo Hora, ku krajine Kristových detí a ku krajine Mojžišovej a patriarchov.

(136)

Der Schlussstein, den wir sehen, ist der Schlussstein, den wir selbst erbringen in diesem Leben.

Základný kameň, ktorý vidíme, je základný kameň, ktorý sami vytváráme v tomto živote.

(137)

Ob es die Sfinx, oder der Löwe des Ostens ist,  11:44  oder die Sfinx und der Jaguar des Westens, wir sehen die Symbole der Einweihung.  11:59

Či je to sfinga alebo lev východu, alebo sfinga alebo jaguár západu, vidíme symboly zasvätenia.

(138)

Wir betreten nun die heiligen Gänge unter der großen Pyramide und wir sehen auch unseren

Teraz vstupujeme do svätých chodieb pod veľkou pyramídou a vidíme tiež

(139)

Körper im Sarkofag der Einweihung mit dem Lebensbaum.  12:15  Und durch unser Herz tun sich

naše telo v sarkofágu zasvätenia so stromom Života. A cez naše srdce sa otvára

(140)

alle sieben Chakren auf.  13:32  Wieder rufen wir die Göttlichkeit  13:05  und mit unseren Brüdern von oben aus den höheren

všetkých sedem čakier. Znovu voláme Božstvo a s našimi bratmi zhora z vyšších