TO  JE  MÉ  SLOVO  ALFA  A  OMEGA,  1.  díl
Kniha není dostupná ke stažení a prohlížení.
Obsah knihy:
PŘEDMLUVA
JÁ JSEM
PROLOG
1.ZVĚSTOVÁNÍ NAROZENÍ JANA KŘTITELE
2.ČISTÉ ZPLOZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
3.NAROZENÍ A POJMENOVÁNÍ JANA KŘTITELE
4.NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
5.UCTÍVÁNÍ MUDRCŮ A HERODES
6.JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ A MLÁDÍ
7.JANOVO KÁZÁNÍ NABÁDAJÍCÍ K POKÁNÍ
8.KŘEST JEŽÍŠE, KRISTA
9.ČTVERO POKUŠENÍ
10.JOSEF A MARIE PŘIPRAVUJÍ JEŽÍŠOVI SLAVNOST
11.POMAZÁNÍ JEŽÍŠE SKRZE MARII MAGDALENU
12.SVATBA V KÁNĚ
13.PRVNÍ KÁZÁNÍ V SYNAGÓZE
14.POVOLÁNÍ ONDŘEJE A PETRA
15.UZDRAVENÍ MALOMOCNÉHO, CHROMÉHO A HLUCHÉHO
16.POVOLÁNÍ MATOUŠE
17.JEŽÍŠ VYSÍLÁ DVANÁCT
18.VYSLÁNÍ DVAASEDMDESÁTI
19.JEŽÍŠ UČÍ MODLIT SE
20.NÁVRAT DVAASEDMDESÁTI
21.JEŽÍŠ KÁRÁ KRUTOST VŮČI KONI
22.PROBUZENÍ DCERY JAIROVY
23.JEŽÍŠ A SAMARITÁNKA
24.JEŽÍŠ ODSUZUJE KRUTOST - UZDRAVUJE NEMOCNÉ A VYHÁNÍ ĎÁBLA
25.KÁZÁNÍ NA HOŘE (1. DÍL)
26.KÁZÁNÍ NA HOŘE (2. DÍL)
27.KÁZÁNÍ NA HOŘE (3. DÍL)
DOSLOV
BOŽÍ PROROCTVÍ
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu