TAJEMSTVÍ  KOSMU
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - TAJEMSTVÍ KOSMU    1,3 MB
  EN  Celá kniha - SPIRIT, POWER AND MATTER    1,8 MB
  DE  Celá kniha - GEIST, KRAFT, STOFF    2,5 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
OBSAH
KNIHA PRVNÍ
1.PRVOPOČÁTEK

slovo jako absolutní božství, tvůrčí síla, trojice duch, síla, hmota, univerzální zákony, princip prasvětla a prainteligence
2.PRINCIP ŽIVOTA

oživení vesmíru, duchovní nula a jednička, odzrcadlení absolutní trojice
3.PRVOTNÍ BOŽSKÁ STVOŘENÍ

individuální stvoření, inteligence, vůle a Láska, kruh tvoření, duální bytosti, fluidní prostředí, prvotní zákony
4.VÝVOJOVÝ ZLOM

porušení prvotní harmonie, pýcha duchovních bytostí, rozpad duální jednoty
5.ZAŘAZENÍ PROTIKLADU DO ZÁKONŮ UNIVERZA

degenerace protikladných sil, zákon sjednocení, vznik prasluncí
6.PRVNÍ SVĚTOVÝ STUPEŇ

začátek smíření, mesiáši nového tvůrčího cyklu, zárodky nových světů
7.DRUHÝ SVĚTOVÝ STUPEŇ

rozdělení vesmíru, protikladný životní princip, světelné organismy
8.TŘETÍ SVĚTOVÝ STUPEŇ

proměny světů, elektromagnetické fluidum, světové „vejce“, kometární formy, jednobuněčné fluidní organismy
9.ČTVRTÝ SVĚTOVÝ STUPEŇ

teplotní rozdíly kometárních světů, molekuly života, fluidní rostlinné organismy
10.PÁTÝ SVĚTOVÝ STUPEŇ

dva druhy fluida, galvanické organismy, vodní hmotný kmen
11.ŠESTÝ SVĚTOVÝ STUPEŇ

změna pohybu světových těles, organické kolonie, základ planetární kůry, vznícení atmosféry, fluidní uhlík, „chemická kuchyně“
12.POKRAČOVÁNÍ ŠESTÉHO SVĚTOVÉHO STUPNĚ

polomateriální světy, létající organismy , probuzení protikladných sil z letargie, očištění fluida, působení mesiášů
13.SEDMÝ SVĚTOVÝ STUPEŇ

harmonie nového stvoření, protiklad boží říše, pokračující zhmotňování
KNIHA DRUHÁ
14.POKRAČUJÍCÍ TVOŘENÍ

ohnivé kruhy jako zárodky nových světů, planetární uspořádání, aktivita protikladných sil, dělení rotačních pohybů, prvek smyslnosti
15.PROTIKLADNÉ BYTOSTI

démonické bytosti, materiální tvoření , slunce třetího řádu
16.EMBRYONÁLNÍ DUCHOVNÍ BYTOSTI

smiřující prvek, nové duchovní bytosti , rajské světy, Adam a Eva
17.TŘETÍ VÝVOJOVÝ ZLOM

zrání embryonálních bytostí, svody protikladných sil, padlé bytosti, duchovní degenerace, dny stvoření
18.TROJÍ ROZUZLENÍ CHAOSU

neposlušnost, pýcha, smyslnost, polospánek duchovních bytostí, zákonitý chaos
19.SLUNEČNÍ SYSTÉMY NIŽŠÍCH ŘÁDŮ

proměny ve sluncích 3. řádu, možnosti duchovního vývoje, život v systémech 4. a 5. řádu
20.SLUNEČNÍ SYSTÉMY ŠESTÉHO ŘÁDU

nejhmotnější projev Univerza, naše sluneční soustava, polozvířecí organismy
21.ŽIVOTNÍ PRINCIP JAKO OŽIVUJÍCÍ SÍLA

všeprostupující princip života, živočišně , smyslná, a smyslně , lidská forma života, vývoj životního principu
22.ZEMĚ JAKO MIKROKOSMOS

zrození zvířecího člověka, otroctví těla, duchovní pomoc
23.POJEM BOHA NA ZEMI

víra v Boha, vliv vědy, smyslově , lidská představa božství, význam slova zázrak, duchovní práce
24.ZTĚLESNĚNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ

mechanický život zvířecího člověka, probouzení duchovního vědomí, trojí podstata lidské bytosti, materiální pohled na lidskou bytost, význam vnějšího vzdělávání, pozemský vývoj
25.DUCHOVNÍ SCHOPNOSTI LIDSTVA

rovnováha mezi složkami člověka, somnambulismus, mediumita, inspirace, moudrost, síla vůle, duchovní kontakty
26.POZEMSKÝ MAGNETISMUS A ELEKTŘINA

čistý magnetismus, fluidický elektromagnetismus, magnetické a elektrické působení na člověka, zvířecí magnetismus
KNIHA TŘETÍ
27.STUPNĚ NÁVRATU

vnitřní vývojová spirála, Kristův impuls, hmotné pročišťování, zvyšování duchovního potenciálu, návrat do světů vyšších řádů, znovusjednocení duálních bytostí - 14 stupňů návratu
28.FLUIDNÍ A LÁTKOVÉ SJEDNOCENÍ

konečné sjednocení, působení nejvyšší trojice, prostředníci mezi Bohem a člověkem
29.POZEMSKÉ DUCHOVNÍ POSLÁNÍ

duchovní ovlivňování člověka, individuální poslání, smysl pozemských inkarnací
30.ZÁVĚR

duchovní poselství člověku
31.ADELMA VAY

stručný životopis
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu