SLOVA  OTCE  TAKÉ  TOBĚ
Kniha není dostupná ke stažení a prohlížení.
Obsah knihy:
PŘEDMLUVA
1.JÁ JSEM U TEBE
2.NEBOJ SE
3.NEHŘEŠ
4.STAŇ SE ČISTÝM, A STANEŠ SE SVOBODNÝM
5.STAŇ SE SPRAVEDLIVÝM VŮČI SOBĚ SAMÉMU
6.DOBRÉ SMÝŠLENÍ PŘINÁŠÍ DOBRÝ -CHOD A OBCHOD?
7.SVOBODA
8.DOBRÁ SETBA
9.STAŇ SE ZRALÝM PLODEM
10.OBĚŤ LÁSKY PRO BLIŽNÍHO
11.PRAVÁ VELIKOST
12.PŘIJMI TO NEJVYŠŠÍ
13.PRAVÉ BOHATSTVÍ
14.JÁ, DÁRCE
15.JÁ JSEM LÁSKA
16.STAŇ SE MÝM VĚRNÝM OBRAZEM
17.DĚKUJ V RADOSTI I ŽALU
18.PRAVÉ SLOUŽENÍ
19.PRAVÉ HRDINSTVÍ
20.NÁSLEDUJ MNE
21.STAŇ SE SCHOPNÝM NÉSTI
22.SVĚT MĚ NEZNÁ
23.STAŇ SE NEOSOBNÍM
24.VĚČNOST JEST TVŮJ CÍL
25.KRÁSA DUŠE
26.JAK DOJDEŠ K VNITŘNÍ KRÁSE, ČISTOTĚ, LÁSCE A HARMONII?
27.VĚČNOST
28.SMRT
29.SEBEPOZNÁNÍ TĚ OSVOBOZUJE
30.NEZIŠTNÁ OBĚŤ
31.SEBEVZTAHOVAČNÉ MYŠLENÍ
32.OSVOBOĎ SE SÁM OD SEBE
33.STŮJ VE MNĚ, V MÉM SVĚTLE
34.AŤ JSOU TVÉ MYŠLENKY STEJNÉ JAKO TVÁ SLOVA
35.ŽIJ VĚDOMĚ
36.STAŇ SE MOU NEVĚSTOU
37.JSI OPRAVDU MÁ MILÁ
38.JÁ JSEM
39.BUĎ SVOBODNÝ OD SEBE SAMÉHO
40.TOBĚ SLOUŽÍ NEKONEČNOST, DUCH VE VEŠKERÉM BYTÍ
41.DÁVÁNÍ OSVOBOZUJE
42.OBĚŤ
43.OČISTI VŠE, CO TEBOU HÝBE
44.KRÁČEJ SE MNOU, JÁ JSEM TVŮJ PRŮVODCE
45.JÁ JSEM LÁSKA
46.CO MYSLÍŠ, TÍM JSI
47.„OTEC A JÁ JEDNO JSME“
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu