POSELSTVÍ  LIDSTVU  II.
Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu Word
a zpakovány WinZipem.
STAŽENÍ ORIGINÁLU PRO ŠÍŘENÍ - DŮLEŽITÉ:
  CZ  Celá kniha - POSELSTVÍ LIDSTVU  II. DÍL    1,7 MB
  EN  Celá kniha - THE VOICE FROM HEAVEN    2,6 MB
  DE  Celá kniha - GEISTIGE SCHULE VON BORUP - OFFENBARUNGEN FÜR DIE MENSCHHEIT DER ENDZEIT    2,0 MB
Prohlížení:
(po kliknutí na následující řádky se vám zobrazí na monitoru příslušné kapitoly, pro kopírování používejte režim STAŽENÍ, aby nedocházelo ke změnám grafiky a celkové ztrátě dat)
Obsah knihy:
ÚVOD
0.A CO NAŠE DĚTI ?
1.TEHDY A NYNÍ ... ČÁST II

Slovo na cestu
2.ZPRAVODAJ Č. 2 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Zásada zabíjení, ... vesmír se hemží životem, Před Bohem člověk odpovídá sám za sebe, Předvedl jsem zásadu lásky na Zemi, Příchod Krista je na dosah ruky
3.ZPRAVODAJ Č. 3 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Buddhistické náboženství, ... mohamedánství, Judaismus, Moderní věda, Opět budeme přicházet na Zem... Kdo má spojení s Bohem ? Vývoj na Zemi bude rychlejší
4.ZPRAVODAJ Č. 4 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Abrahám, Mojžíš, ... přistání talířů, ... počet obětí na oltářích
5.ZPRAVODAJ Č. 5 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Mír a harmonií musíte mít ve svém nitru, ... bible je svatá, ... nejdůležitější zákon, ... člověk neví jak dál, ... peněžní systém, Obraťte se dokud je čas, ... zvyk obětování, ... židovští kněží, Bůh nikoho netrestá
6.ZPRAVODAJ Č. 6 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Správná podoba modlitby, ... myšlenka žije, Vždy pomož, vždy pozdvihni a zdokonaluj, Nalezněte pravou pokoru srdce, ... musíte sami sebe pozdvihnout, ... třetí oko
7.ZPRAVODAJ Č. 7A - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Problémy na Zemi, ... křesťanské smýšlení, Z chaosu se rodí pořádek
8.ZPRAVODAJ Č. 8 - DŮLEŽITÉ POSELSTVÍ LIDSTVU

Pravda je jednoduchá
9.ZPRAVODAJ Č. 9 - ZATÍM CO ČEKÁME - V PŮLNOČNÍ HODINĚ

... falešní proroci, Pán je uvnitř všeho a každého, Víra však není dostatečná, Člověk chce sám sebe postavit na boží místo
10.ZPRAVODAJ Č. 10 - PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI

... přijmou Slovo a přece jsou nepořádní, Nezoufejte a věřte, Každá myšlenka má vliv
11.ZPRAVODAJ Č. 11 – DŮKLADNÉ STUDIUM BORUPSKÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY

Bůh není cizincem, Člověk založil oheň, Golgota, ... mé ukřižování, ... musíte si vybrat mezi dobrem a zlem, ... lidské bytosti se o smrt snaží, Musíte nést můj kříž, Lidé nemyslí logicky, když se setkají s pravdou, Každý z nás musí jít a stát sám, ... s bratry a sestrami z vesmíru
12.ZPRAVODAJ Č. 12 - SLOUŽIT ...

Láska k sousedovi a lidskost, Lidské zoufalství je takové, Poznání je božské, Je služebníkem služebníků
13.ZPRAVODAJ Č. 13 - VÍRA

Farizejství, To, co vám bude dáno, je tajemstvím, Pro mnohé bude konec trpký, Budete otevřeni ve svém vědomí, Každý se musí rozhodnout, Čas a prostor, Bůh, ... galaxie, Já přicházím z jiné galaxie
14.ZPRAVODAJ Č. 14 - INKARNACE

... absolutní boží vůlí, Pracujte uvnitř sebe, Varoval jsem každého
15.ZPRAVODAJ Č. 15 - POCHOPENÍ SLOVA

Učil jsem člověka modlit se, Člověk za sebou spálí všechny mosty, Mysl, Boží síla, Člověk dosáhl konce cesty špatnosti, Křesťanské poselství
16.ZPRAVODAJ Č. 16 - ŽIVOTNÍ PROJEV

Absolutní čistota mysli, Nejste otřeseni tím, ... o zákonu života a hmoty, Znovuzrození ducha, ... tělo, Spravedlnost, Člověku bylo řečeno všechno
17.ZPRAVODAJ Č.17 - BŮH JE UVNITŘ VŠEHO A KAŽDÉHO

... hledání uvnitř sebe, ... o prorocích, ... evangelium lží, ... pravdu, naleznete uvnitř sebe, Je kouzelné žít, Lidstvo odmítá situaci uznat, Nikdy neříkejte, že to nejde
18.ZPRAVODAJ Č. 18

...berte s rezervou to, co čtete v denním tisku, Jste-li v harmonii s vaším tělem, Jde o reflex, .. tím horší je život na Zemi, Žije proto ve vzájemném otroctví, Optimismus, ... svážete-li někoho, svážete sami sebe, ... duchovní osvobození, ... dává nečekanou energii
19.ZPRAVODAJ Č. 19

Člověk odpadl od Boha, Lež má svou hranici, Skutek je vždy zaznamenán, Bůh je blíž než si myslíte, Buďte pravými křesťany
20.ZPRAVODAJ Č. 20

Světlo, Před tisíciletími na Zemi, Existují siločáry, ... skok, k němuž dojde, Korpuskulární loď
20.1.CO ŘEKL MISTR O ... POJEM BOHA
21.ZPRAVODAJ Č. 21

Lidská mysl se postaví proti člověku, Napětí na Zemi se zvýší a nastane zmatek
22.ZPRAVODAJ Č. 22

... pojídání masa, ... bratrovražda, Tehdy jsem přišel, Jezte ovoce se semeny, Proto jste vy a Otec jedno
22.1.CO ŘEKL MISTR O ... MYSL, DUCH A DUŠE

23.ZPRAVODAJ Č. 23

Hierarchický pořádek, ... člověk je na Zemi, aby sloužil kosmu, ... docházelo k návštěvám z vesmíru, Silová pole v kosmu, ... jako projít elektrickým proudem, ... sloužit a nikdy vládnout
24.ZPRAVODAJ Č. 24

Lidé odmítnou fakta, Ego člověka, Milujte život a své blízké
24.1.CO ŘEKL MISTR O ... MODLITBA

... kosmický kontakt
25.ZPRAVODAJ Č. 25

Vývoj probíhá v etapách, ... zákon dědičnosti, Mnozí to chápou jako science fiction, Člověk zapřel Boha
26.ZPRAVODAJ Č. 26

Člověk od sobce přechází k realistovi, Ocitnete-li se tváři v tvář agresi, ... láska a zásada vraždy, Stáří pyramidy
26.1.CO ŘEKL MISTR O ... KARMA
26.2.HLEDÁNÍ
 KNIHA KE STAŽENÍ ...
    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu