Czech   English   German
 1.  STAŽENÍ - DATA 31.12.2011, 2012 DOWNLOAD - DATA December 31, 2011; 2012 HERUNTERLADEN - DATEN 31.12.2011, 2012
 
EVACUATION - Part 1 of 7
21.5.2013
EVACUATION - Part 2 of 7
27.11.2013
EVACUATION - Part 3 of 7
27.11.2013
EVACUATION - Part 4 of 7
27.11.2013
EVACUATION - Part 5 of 7
27.11.2013
EVACUATION - Part 6 of 7
27.11.2013
EVACUATION - Part 7 of 7
27.11.2013
  Upozornění: Pro správné rychlé používání tohoto souboru doporučuji použít MS Excel 2000, 2002 nebo 2003. MS Excel 2007 pracuje se souborem velmi pomalu !  Optimální počítač je s 4-jádrovým procesorem (2011), napr. SONY VAIO 15", 17" (bílý). Pokud máte pomalejší počítač, otevírání souboru může trvat i několik minut. Notice: MS Excel 2000, 2002 or 2003 is recommended for swift working with this file. MS Excel 2007 is very sluggish with this file !  A quad-core CPU computer (e.g., SONY VAIO 15", 17" white laptop) is the optimal one. On slower computers, opening the file may take even several minutes. Hinweis: Um mit dieser Datei richtig arbeiten zu können, sollte MS-Excel 2000, 2002 oder 2003 verwendet werden. MS-Excel 2007 arbeitet mit der Datei sehr langsam !
 2.  EVAKUAČNÍ TERITORIA EVACUATION TERRITORIES EVAKUIERUNGSTERRITORIEN
 3.  VESMÍRNÉ LODĚ SPACESHIPS WELTRAUMSCHIFFE
 4.  PŘÍSTUPY ACCESSES ZUGRIFFE
 5.  OSN UNO OVN